2019 Rugpjūčio 23 d.
Penktadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Velykų papročiai. Pasaulio prisikėlimas

  • Įkelta: 2017-04-14
Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Viliutė Ružinskaitė
Tauragės krašto muziejaus muziejininkė-etnografė

Velykos – Kristaus prisikėlimo šventė – turi daug senovės reliktų. Ši pavasario šventė – tai ne tik emocinė iškrova, džiaugsmas, suteikiantis atgaivą žmogaus sielai. Tai ir meilė gamtai, gražūs žmogiškieji tėvų ir vaikų, senelių, kaimynų santykiai, meninės išmonės, kūrybos pamoka.

Velykų margučiai – džiaugsmas ir dideliam, ir mažam. Kiaušinis nuo senų senovės simbolizavo gamtos prisikėlimą, gyvybės atsiradimo paslaptį. Daugelio tautų mitai aiškina, kad iš mitologinio kiaušinio atsiradęs pasaulis. Tikėta magiška margučio galia nukreipti ligą, atitolinti nelaimę, apsaugoti nuo blogų akių. Dažyti kiaušinius – senas paprotys. Etnografo Petro Galaunės teigimu, šį paprotį žinojo beveik visos senojo pasaulio tautos. Tai patvirtina archeologinės iškasenos, siekiančios III tūkstantmetį prieš Kristų.

Lietuvoje rastas XIII a. akmeninis margutis. Senovėje kiaušinį dažydavo natūraliais dažais: ąžuolo, juodalksnio žievės, svogūnų lukštų, rugių želmenų, samanų nuovirais, balų rūda. Nuo XIX a. pabaigos atsirado ir cheminių dažų. Vyravo juoda (žemės), raudona (gyvybės, gyvenimo), geltona (saulės), ruda (javų), mėlyna (dangaus) spalvos. Margučius išskutinėja arba išrašo vašku šakelėmis, saulytėmis, žvaigždutėmis, žiedeliais, žalčiukais ir kitokiais ornamentais. Čia reikia įgudimo ir fantazijos. Seni žmonės sako, kad kartais ir dviejų valandų neužtenka, kol vieną kiaušinį gražiai numargini. Kiek kantrybės ir meninės išmonės turi gerosios bobutės, marginančius velykaičius savo vaikams, anūkams, sūnėnams.

Kiekvienas su rūpesčiu ir meile padarytas kūrinys yra brangus ir vertingas tam, kas jį padarė, įdėdamas į darbą dalelę savęs paties. Staliui brangi jo daryta kraičio skrynia, dailininkui – paveikslas, poetui – eilėraštis, sodininkui – išaugintas vaisių duodantis medis. Išmargintas velykinis kiaušinis, nelyginant mažas meno kūrinys, tampa margintojo, dažytojo savastimi. Tokį jį malonu dovanoti artimam žmogui, kaip malonu vaišinti paties keptu pyragu, apjuosti svečią savo austu rankšluosčiu, juosta. Dovanotas velykinis kiaušinis nešdavo laimę, gėrį, sveikatą. Tai buvo ypatingas pagarbos ir meilės ženklas. Margučių dovanojimo paprotys parodo žmogiškųjų santykių grožį, gerumą, meilę vaikams. Mažieji eidavo kiaušiniauti pas kūmas ir kūminus. Įėję vidun, pasveikinę ir kepurę nukėlę, taip prašydavo:

– Aš mažas vaikelis kaip pupų pėdelis. Kepurę laikau, kiaušinių prašau. Prašom duot, negailėt, kad būt už ką padėkavot.

Eidavo kiaušiniauti ir suaugę vyrai. Su dainom, su muzika. Sveikindavo šeimininkus, linkėdavo merginoms šiais metais ištekėti. Kai kur Dzūkijoje, Aukštaitijoje šis paprotys tebėra išlikęs.

Gavę margučių, vaikai juos ridendavo, dauždavo drūtgaliais, žiūrėdami, kurio stipresnis. Vieni išlošdavo kiaušinį, kiti pralošdavo. Bet nusiminti per Velykas nederėjo. Reikėjo linksmintis, juoktis, kad visus metus linksmas ir smagus būtum. Tikėdami magiška juoko galia, žmonės jau seniai suprato, kad juokas ir pašaipa dažnai nugali ten, kur nenugali pyktis.

 

 

Didžiojo penktadienio vakarą Tauragės miesto gatvėmis vyko iškilminga Kryžiaus kelio procesija. 19 val. į ekumentines pamaldas tikintieji rinkosi evangelikų liuteronų bažnyčioje, nuo 19.30 Kryžiaus kelio procesija, vedama visų trijų krikščioniškųjų konfesijų kunigų, pajudėjo link Švč. Trejybės katalikų bažnyčios, kur 20.15 vyko Kristaus kančios ir mirties pamaldos.

Velykiniame numeryje skaitykite: kas labiau trukdo – verslininkai gyventojams, ar atvirkščiai? Ką per 100 dienų Seime nuveikė Aušrinė Norkienė? Kaip toliau vyks Brexit procedūra, o taip pat Švč. Trejybės ir evangelikų liuteronų bažnyčių pamaldų tvarkaraščiai, renginių anonsai, velykiniai sveikinimai ir daug kitų įdomybių. 

„Šaltinio“ progimnazijos laukia teigiami pokyčiai. Iš Valstybės investicijų programos šios mokyklos gerovei skirta solidi 463 tūkst. eurų suma. Už šiuos pinigus bus atlikti aktų salės, valgyklos patalpų remonto darbai, taip pat ketinama pakeisti prie mokyklos esančios aikštės dangą.