2019 Lapkričio 12 d.
Antradienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Tikslai nesikeičia: būti maksimaliai efektyvia šilumos tiekėja

  • Įkelta: 2018-12-26
„Tauragės žinių“ inform.
info@taurageszinios.lt

Laikinai Tauragės šilumos tinklų direktoriaus pareigas einančio Audriaus Arcišausko teigimu, gerų rezultatų šiais metais bendrovė pasiekė dėl valdybos ir akcininkės (savivaldybės) numatytos strategijos. Vasarą investavusi į biokuro atsargas ir sukaupusi žaliavos rezervą, žiemą bendrovė gali pasidžiaugti gaminanti šilumą, kuri yra viena pigiausių Lietuvoje. A. Arcišausko tvirtinimu, 2018 metais bendrovė įgyvendino svarbius projektus, o tai – svarbus Šilumos tinklų darbuotojų komandos pasiekimas.

Situacija šilumos rinkoje

Pastaraisiais metais UAB Tauragės šilumos tinklai susiduria su tam tikrais iššūkiais. Laikinojo vadovo A. Arcišausko nuomone, vienas jų – suvartojamos šilumos kiekio mažėjimas, kurį lemia daugiabučių namų renovacija bei vartotojų atsijungimas nuo centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT). Pokyčius rinkoje lemia ir atsinaujinančių išteklių inovacijos (saulės elementai, geotermija), ir bendras šilumos vartotojų skaičiaus mažėjimas Tauragėje.

A.Arcišausko teigimu, išlaikyti žemą kainą vartotojams sudėtinga dėl sparčiai brangstančio biokuro. Pastebima, kad nyksta smulkieji biokuro gamintojai, kuriems biržos procedūros per sudėtingos.

2018 metais daug medienos buvo eksportuojama augant jos poreikiui gretimose šalyse. Atsirado biokuro perpardavinėtojų, kurie bando didinti kainas, siekdami didesnio pelno. O štai kaimyninės šalys (Latvija, Lenkija, Baltarusija) vis labiau riboja medienos produkcijos eksportą, ir Lietuva tampa nelygiaverte žaidėja regioninėje rinkoje.

Įgyvendinami projektai

Tauragės šilumos tinklų Bendrųjų reikalų grupės vadovės ir projektų administratorės A. Šaučiūnienės nuomone, ypač svarbūs bendrovės įgyvendinami Europos Sąjungos Sanglaudos fondo iš dalies finansuojami projektai. Projekto „Tauragės centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizacija“ metu renovuota 3 445,5 m dabartinių senų šilumos tiekimo trasų. Pagrindinis tikslas – sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, taip mažinant pirminės energijos poreikį bei didinant šilumos tiekimo patikimumą Tauragės rajono savivaldybėje.

Jau pradėtas įgyvendinti projektas UAB „Tauragės šilumos tinklai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumo didinimas ir plėtra“. Jo metu numatoma pakloti 1685 metrų naujų trasų, sujungiant hidrauliškai atskiras „Beržės“ ir „Aerodromo“ šilumos tiekimo sistemas, prijungiant naują vartotoją prie Tarailių CŠT – UAB „Tauragės vandenys“.

Įgyvendinant projektą „8 MW biokuro katilo keitimas Tauragės katilinėje“ buvo modernizuota įranga, leidžianti efektyviau išnaudoti energetinius resursus.Tai naujausios technologijos, skirtos šilumos gamybos efektyvumui didinti ir sąnaudoms bei šilumos kainai mažinti.

Renovacijos nauda

Įsibėgėjusi pastatų renovacija Tauragėje – tai tik tvirtas pagrindas tolimesniems energinio efektyvumo didinimo projektams. Šiuo metu įgyvendinama Tauragės miesto Centro mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programa. Patvirtinta Tauragės miesto Žalgirių mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo energetinio efektyvumo didinimo programa. Pastarojo atnaujinimo veiksmų planas bus vykdomas etapais. Planuojama atnaujinti  daugiabučius namus, viešuosius pastatus, vykdyti kvartalo teritorijos (prie daugiabučių namų) apšvietimo tinklų plėtrą, modernizuoti šilumos tiekimo tinklus, sutvarkyti antžeminę infrastruktūrą.

Daugiabučių namų administravimo tarnybos vadovė Gintarė Skrodlienė  kaip vieną iš gerųjų pavyzdžių, siekiant kuo didesnio daugiabučio namo energetinio efektyvumo, mini namą V. Kudirkos g. 5. Po modernizavimo pagerėjo šio pastato ne tik estetinis vaizdas – jis pasiekė akivaizdų šilumos sutaupymo pokytį.

Paklausta, kokios prioritetinės ateities kryptys plėtojamos siekiant energetinio efektyvumo didinimo, G. Skrodlienė teigė, kad tai – kvartalinių renovacijų programų įgyvendinimas. Spartėjant pastatų renovacijai labai keičiasi šilumos perdavimo srautai, atsiranda galimybių pertvarkyti ir optimizuoti vamzdynų sistemas, įrengti tarpinius temperatūros pakėlimo šaltinius reikiamose vietose ir juos naudoti siekiant mažinti šilumos nuostolius.

Ateitis – alternatyvūs energijos šaltiniai

Pasak A. Arcišausko, Lietuvos šilumos tiekėjų bendruomenėje vis daugiau kalbama apie geruosius pavyzdžius pažangiuose šiaurės šalių CŠT sektoriuose, kur diegiamos kuro nenaudojančios šilumos gamybos technologijos (saulės energija, geoterminė šiluma, šilumos siurbliai ir t.t.). Šilumos gamybos ir tiekimą optimizuojančios technologijos (šiluminės talpos, išmaniosios valdymo sistemos), gamybos efektyvumą didinančios priemonės (šilumos punktų renovacija, šilumos tinklų atnaujinimas, šilumos gamybos įrenginių atnaujinimas/modernizacija). Visos šios technologijos yra orientuotos į energijos gamybą bei tiekimą vartotojams tausojant tiek aplinką, tiek didinant paslaugos efektyvumą. Dėl jų šilumos sąskaitos ateityje mažės arba išliks stabilios.

Pasak A.Arcišausko, diskutuoti apie šilumos kainos mažinimo galimybes gyventojams galima daug, tačiau jis išskirtų keletą svarbesnių aspektų, tokių kaip kompleksinė renovacija, kurios metu atnaujinamas stogas, fasadas, modernizuojami šilumos punktai, įstiklinami balkonai, keičiamos laiptinių lauko ir tambūro durys, butų ir kitų patalpų langai keičiami į mažesnio šilumos pralaidumo langus, šiltinama rūsio perdanga.

Dar vienas aspektas – inžinerinė renovacija, kai keičiami seni, nusidėvėję daugiabučių šilumos punktai bei išbalansuotos vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos. Dėl nusidėvėjimo ir pasenusios technologijos šiluma daugiabučiuose paskirstoma netolygiai, todėl dalis butų šąla, dalis perkaitinami. Tai ne tik kelia diskomfortą gyventojams, bet ir didina sąskaitas už šilumą.

Atsižvelgiant į šilumos vartojimo efektyvumo skatinimą ir mažėjantį šilumos poreikį, tiek savivaldybės, tiek šilumos tiekimo įmonės turi atsakingiau planuoti investicijas bei gerinti turimų įrenginių išnaudojimą.

Užs. Nr. 127

Kalėdų naktis yra asmeninė Dievo ir žmogaus bendravimo istorija. Biblijos Dievas visada trokšta asmeninio santykio su žmogumi. Mes skaitome Šv. Rašte, kaip jis nuolat kreipiasi konkrečiu vardu į žmogų. Dievo tariamame žmogaus varde nėra vien regimoji prasmė – jis apima visą mūsų gyvenimo ir patirties istoriją Tik atsiliepdamas į Dievo kvietimą, žmogus savyje ir aplink save kuria tą pasaulį, kurio visada troško. Kiekvieno mūsų didžiausias troškimas būti pakviestiems tikruoju mūsų vardu, kaip ir galėjimas į kitą kreiptis vardu daro mus artimus. Todėl jau Biblijos pradžioje Dievui žmogus užduoda klausimą: „Kuo esi vardu? Kaip į Tave kreiptis?“. „Aš Esu, kurs Esu – esu Esantysis pasaulyje ir tavo gyvenime“, – atsakė Dievas.

Visi žino, kad judėjimas – sveikata, tačiau paprastai su amžiumi juda vis mažiau, o tai lemia sveikatos sutrikimus. Senyvo amžiaus žmonės praranda raumenų jėgą ir gebėjimą atlikti greitus judesius, todėl dažniau nugriūva. Todėl labai svarbu mankštintis. Kad „išjudintų“ senjorus, Tauragės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą „Sveikam gyvenimui sakome – TAIP“. Projektas išties sėkmingas – į užsiėmimus, vedamus trenerio Arūno Vladičkos, senjorai skuba kaip į šventę.

Trečiadienį Tauragės kultūros rūmuose surengtas šventinis Tauragės rajono savivaldybės padėkos vakaras. Jau tradicija tapusioje šventėje pagerbti ir apdovanoti labiausiai mūsų kraštui nusipelnę žmonės.

Artėjant Kalėdoms šventėms Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio iniciatyva bendram pokalbiui su savivaldybės vadovais buvo pakviesti Tauragės rajono dvasininkai. Gražaus susitikimo metu kalbėta apie besibaigiančius metus, atliktus darbus,  gražiausių metų švenčių reikšmę bei ateinančių metų planus.