2019 Spalio 15 d.
Antradienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Šio įrašo komentavimas nėra leidžiamas, nes straipsniui daugiau nei 30 dienų.

Komentarai
Seną propagandą drabsto......
Raudonsukių išsigimėliai - 2019-08-10 18:02:05
Kai tik liberalų valdžiai kritika ir viešai iškelti faktai, tai atsakas vienas, suklydo, neteisingai pateikti skaičiai ar ne tuos skaičius lygina. Bet kas svarbiausia viską į viešumą kelia oficialios institucijos. Juk valdininkų augimą Tauragėje fiksuoja statistikos departamentas, kuriam informaciją teikia savivaldybių administracijos, tai kas klysta.
saulius - 2019-08-01 23:32:28
Ką liberalai gali kaltinti, tik save, paskutiniame tarybos posėdyje vėl didina valdininkų skaičių !!!
baisu - 2019-08-02 14:36:37
Petraitis sakė, kad dirbo ir dirba tik mažindamas administracijos darbuotojų skaičių ir 2023 m. dirbs vienas už visą administraciją !
vot tep - 2019-08-04 18:05:00
Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami
O kaip bus su kaledinem premijom? - 2019-08-01 20:33:21
- Trys Tauragės rajono savivaldybės tarnautojai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų Buvęs Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas, administracijos direktorius Modestas Petraitis ir buvęs jo pavaduotojas Vytautas Navickas laiku ir tinkamai nedeklaravo pareigų savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijose. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad tokiais veiksmais šie asmenys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 4 dalis). Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai sausio taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šie asmenys deklaracijas turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Jų pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje. Tyrimų metu nustatyta, kad D. Kaminskas, M. Petraitis ir V. Navickas 2018 m. ėjo pareigas savivaldybės viešųjų pirkimų komisijose, tačiau šios aplinkybės nė vienas iš jų laiku nenurodė savo privačių interesų deklaracijose, nors tuo metu pastarąsias ir tikslino naujais duomenimis. Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami. Tyrimus VTEK atliko nepritarusi Tauragės rajono savivaldybėje atliktų tyrimų išvadoms.
O pa pa... - 2019-08-01 19:24:10
Kitame posėdyje kamuolputys klimaksonis pasmerks dviratvagį,garmoškės virtuozą ir lieps jiems atsistatydinti.
yra - 2019-08-01 19:29:38
Tai petrošių pažeidimus "pamiršai",gal parašysi kiek petrošių švogerių ir partiečių dirba savivaldybės įmonėse?
Be nervų - 2019-08-01 20:11:14
Rimtai užsiimsiu dviračeis.Laikas prasimušti į Baltuosius Rūmus.Va ten tai pagyvensiu!
Gimnazistas Julius - 2019-08-03 07:24:18
Dvyrkiu versla kontroliuoj doffyduks. Teks tau gimnaziste ieškot kitų kelių kaip ten papult. Bandyk kaip klimaksonis orą gadint,gal pasiseks.
gimnazistui - 2019-08-03 10:07:19