2020 Birželio 03 d.
Trečiadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Poliklinikos remontas: pusė skusta, pusė lupta

  • Įkelta: 2020-01-15
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Tauragiškiai pastebėjo, kad Pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) iš esmės atsinaujino. Eilių valdymo sistema ir jaukus holas, suremontuoti koridoriai sudaro šiuolaikiškos medicinos įstaigos vaizdą. Tačiau sulaukėme skaitytojų klausimų – kodėl atnaujinti ne visi pastato aukštai ir kabinetai? Pavyzdžiui, antrajame aukšte, vieno kabineto durys – šiuolaikiškos, kito – mena sovietmetį. Ar darbai jau baigti? – klausia savo pavardės nepanoręs viešinti pacientas. Be to, pilietis pastebėjo, jog registruotis pas specialistus tenka ta pačia sena tvarka – laukiant prie mažosios registratūros langelio, kai tuo tarpu prireikus pakliūti pas šeimos gydytoją žmonės aptarnaujami modernioje registratūroje su eilių valdymo sistema.

Narplioti šį rebusą reikėtų pradėti nuo to, jog pastate Jūros gatvėje dalis patalpų priklauso PSPC, o dalis – ligoninės konsultacijų poliklinikai. Kadaise atskyrus šių įstaigų funkcijas pas antrines medicinos paslaugas teikiančius specialistus, dirbančius tame pačiame pastate, pacientai turi registruotis atskiroje, ligoninės registratūroje. Ar nuo to laimi pacientas, klausimas retorinis. Tačiau kvestionuoti pačios sistemos šįkart nesiimsime.

Pirmiausia išsiaiškinome, kuri Jūros gatvėje esančių medicinos patalpų dalis priklauso ligoninei, kuri – PSPC. Anot ligoninės direktoriaus Liutauro Indriuškos, ligoninės konsultacijų poliklinikai priklauso pirmojo ir antrojo aukštų dalis patalpų – 795 kv. m, iš viso maždaug trečdalis pastato ploto (bendras pastato plotas 2945 kv. m). Pirmajame aukšte beveik pusę ploto užima ligoninės patalpos (310 kv. m iš 687 kv. m). Jose įsikūrusi ligoninės poliklinikos registratūra, 2 akių ligų kabinetai, chirurgijos, traumatologijos, tvarstomasis bei rentgeno kabinetai. Antrajame aukšte ligoninės patalpos sudaro beveik 70 proc., ten įsikūrę ausų, nosies ir gerklės ligų specialistai, endokrinologijos ir nefrologijos, nervų-infekcinis kabinetai, procedūrinis ir laboratorijos, pulmonologijos, odos ligų specialistai, slaugytojos.

Anot L. Indriuškos, ligoninė patalpų remontui pinigų neturi, tačiau, jo nuomone, pastato remonto projektas, kuriam buvo gautas finansavimas iš Valstybės investicijų programos, buvo skirtas visam pastatui, ne tik PSPC patalpoms remontuoti. Jis įsitikinęs, jog PSPC vadovybė, priimdama sprendimą iš esmės remontuoti tik savo panaudos teise valdomas patalpas, pasielgė neetiškai. Maža to, jis teigė, jog PSPC pasamdyti rangovai, keisdami inžinerinius tinklus, pridarė žalos ligoninės valdomose patalpose ir suremontavo jas atmestinai, neatkurdami buvusios apdailos, esą, neteikė informacijos, kada bus vykdomi darbai, trukdė medikams ir pacientams. Jis neslėpė, kad tarp jo ir PSPC direktoriaus Donato Petrošiaus dėl to perbėgo juoda katė.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Modestas Petraitis, paklaustas, ar PSPC administracija turėjo teisę prioriteto tvarka atnaujinti savo panaudos teise valdomas patalpas, trumpai atsakė, jog taip, kadangi administravo ir įgyvendino projektą.

PSPC direktoriaus Donato Petrošiaus atsakymus į žurnalistės klausimus jo prašymu publikuojame netrumpintus.

„Tauragės žinios“: Kokia suma iš Valstybės investicijų programos buvo skirta pastato vidaus remontui? Ar buvo kitų finansavimo šaltinių? Kokia bendra projekto vertė? Per kiek laiko jis buvo įgyvendintas?

Donatas Petrošius: Šiuo metu VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja keturiuose projektuose. Pastato, esančio adresu Jūros g. 5, Tauragėje remontui lėšos skirtos pagal projektus: VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas – 80 650,00 Eur, VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas – 846 632,88 Eur.

Projekto VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas finansuojamas Valstybės investicijų programos lėšomis, bendra vertė – 877126,57 Eur (remontui – 846 632,88 Eur, inžinerinėms paslaugoms – 30 493,69 Eur). Šis projektas įgyvendinamas nuo 2016 m. Projekto pabaiga – 2019 m. gruodžio mėnesį. Visi VšĮ Tauragės rajono PSPC projektai skelbiami viešai įstaigos internetinėje svetainėje. Internetinėje svetainėje galite rasti trumpus aprašymus. Registratūros baldai pirkti įstaigos lėšomis, kurias galbūt pavyks susigrąžinti pagal projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“.

T.Ž. Kaip suprantu, Tauragės PSPC buvo patikėta administruoti pastato rekonstrukcijos projektą. Kas ir kodėl priėmė sprendimą remontuoti tik PSPC panaudos teise priklausančias patalpas, ligoninės valdomas patalpas paliekant neremontuotas?

D.P. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2015 m. kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir dalyvavo Valstybės investicijų projektų atrankoje. LR Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro paraišką, kaip atitinkančią kriterijus, skyrė finansavimą projektui „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas“, kuriame VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos centras buvo šio investicinio projekto rengėjas, pareiškėjas ir yra vykdytojas, kadangi Tauragės rajono savivaldybės administracija įgaliojo mūsų įstaigą organizuoti ir atlikti viešojo pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, susijusias su šiuo projektu. Tauragės rajono savivaldybės administracija apie viso projekto eigą žinojo, kadangi buvo pasirašomos trišalės sutartys, taip pat darbų priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi Tauragės savivaldybės atstovo.

Visos patalpos buvo remontuojamos, nežiūrint į tai, kas panaudos gavėjas – išplėsta ir pritaikyta neįgaliesiems bendra abiejų įstaigų registratūrų laukiamoji zona, apšiltintas ir atnaujintas fasadas, visose patalpose atnaujintos šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, o II aukšto elektros ir telekomunikacijų sistemai pritrūko lėšų. Prisidėti prie šios sistemos atnaujinimo pirkimo jungtinėje sutartyje savomis lėšomis VšĮ Tauragės ligoninė atsisakė.

T.Ž. Ar vyko komunikacija su ligoninės administracija dėl remonto eigos?

D.P. 2016 m. VšĮ Tauragės ligoninė buvo oficialiai informuota raštu apie pradedamą šį investicinį projektą ir dėl bendrai naudojamo pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje remonto darbų, tačiau negavome jokio atsakymo, nebuvo paskirtas VšĮ Tauragės ligoninės asmuo, atsakingas už šio projekto koordinavimą ar komunikavimą. 2019 m. gegužės mėn. vėl  buvo siųstas informacinis raštas VšĮ Tauragės ligoninei apie pradedamus vykdyti elektros ir telekomunikacijos sistemos bei vandentiekio ir nuotekų sistemos atnaujinimo darbus. Nebuvo gauta jokio atsakymo. Trumpai tariant, nebuvo jokios iniciatyvos, kuri atsirado projekto pabaigoje, kai atliktos visos viešųjų pirkimų procedūros ir baigiami darbai.

T.Ž. Kaip vertinate tai, kad antrajame aukšte nebuvo pakeista elektros instaliacija, ar tai neturi įtakos bendram pastato priešgaisriniam saugumui?

D.P. Visos lėšos, skirtos pagal investicijų projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas“ numatytos iš Valstybės investicijų programos, yra jau panaudotos, pritrūko lėšų. Nuspręsta atlikti I a. ir III a. patalpų elektros instaliacijos ir telekomunikacijų sistemos atnaujinimo darbus, todėl, kad dalis darbų ir įrangos montavimo I a. registratūros plėtros ir beveik viso III a. patalpų vidinės apdailos remonto darbų bus atliekami pagal jau minėtą ES projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“.

Neatlikus elektros instaliacijos atnaujinimo darbų nebūtų galima įgyvendinti tolimesnių projektų, kurių terminai yra riboti, tai reiškia, jeigu pavėluoji, dalis finansavimo nebus įsisavinta. Pritrūkus lėšų elektros instaliacijos ir telekomunikacijų sistemos atnaujinimo darbams, nebuvo atnaujintos pastato II a. ir pastato rūsio elektros instaliacijos sistemos. Šiems darbams atlikti reikia ieškoti kitų finansavimo šaltinių arba atlikti savo lėšomis, kas ir buvo pasiūlyta ligoninei. Taip pat noriu informuoti, kad II a. VšĮ Tauragės PSPC panaudos būdu  taip pat valdo didelę  dalį patalpų – ten yra įsikūręs psichikos sveikatos centras, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, įrengti 3 kabinetai. Kaip ir visuose aukštuose, II a. įrengtos naujos priešgaisrinės spintos. Už priešgaisrinės apsaugos ir higienos normos keliamus reikalavimus atsako pačios įstaigos, kurios valdo savo ar panaudos būdu turtą. VŠĮ Tauragės PSPC neįpareigota rūpintis kitos įstaigos valdomu turtu.

T.Ž. Iš kokių lėšų buvo įdiegta elektroninė pacientų registracijos sistema? Ar ji buvo įdiegta pagal tą patį projektą?

D.P. Elektroninė pacientų registracijos sistema įdiegta įgyvendinant kitą projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“, finansuojamą ES ir Valstybės biudžeto ir partnerio (Tauragės rajono savivaldybės) lėšomis.

T.Ž. Ar, Jūsų nuomone, pacientams yra patogi dabartinė aptarnavimo sistema, kai registracija pas pirminio lygio sveikatos priežiūros specialistus yra elektroninė, o pas antrinio lygio – palikta sena? Ar nesulaukiate pacientų skundų dėl šios painiavos? Ar visi susigaudo, kur ir kodėl reikia registruotis?

D.P. Turbūt Jūs klausiate apie eilių valdymo sistemą. Išankstinė elektroninė registracija galima abiejuose įstaigose. VšĮ Tauragės rajono PSPC įsigijo pacientų eilių valdymo sistemą, įgyvendintama asmens duomenų apsaugos BDAR reikalavimus, siekdama sureguliuoti pacientų eiles įstaigos registratūroje ir taip pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę. Pagerinti specialių poreikių turinčių pacientų aptarnavimo kokybę, suteikiant tokiems pacientams didesnį dėmesį, nes eilių sistemos bilietų terminale yra numatyta prioritetinio aptarnavimo funkcija neįgaliems pacientams ir jų registracijai pritaikyta registratūros darbo vieta. Bilietų terminalo ekrane rodomas visas VšĮ Tauragės rajono PSPC paslaugų sąrašas su įstaigos logotipu, todėl pacientams aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija, kad registracija vykdoma tik pas pirminio lygio sveikatos priežiūros specialistus. VŠĮ Tauragės rajono PSPC norėtų ir sutiktų, kad VŠĮ Tauragės ligoninė prisijungtų prie šios eilių valdymo, tačiau reikia gauti Centrinio projekto valdymo agentūros leidimą. Todėl buvo rekomenduota VŠĮ Tauragės ligoninės administracijai kreiptis į šią projektus kontroliuojančią instituciją. Pacientų skundų nesulaukėme, nes visada VšĮ Tauragės rajono PSPC ir VšĮ Tauragės ligoninės registratūros savo veiklą vykdė atskirai. Sujungti abi registratūras neįmanoma dėl daugelių techninių priežasčių – mūsų registratūroje yra 4 registratorių darbo vietos, viena iš jų pritaikyta neįgaliesiems, besilankančių pacientų asmens sveikatos kortelių apie 21 000, mūsų pacientų srautas – apie 100 000 apsilankymų per metus, o plėsti registratūros patalpas nėra kur.

Žmonės, pirmą kartą prisijaukinę gyvūnus, visam laikui įgijo ir moralinę pareigą jais rūpintis. Iš kartos į kartą gyvūnai mums buvo maisto šaltinis, šildė, palaikė draugiją ir ištikimai saugojo. Deja, šiandien ne visi jaučia moralinę pareigą ir nors manosi esą pasiekę civilizacijos aukštumas, pagarba kito gyvybei lieka nustumta į antrą planą. Nuolat galima išgirsti apie apleistus, neprižiūrėtus, kankinamus ar tiesiog išmestus gyvūnus. Dažniausiai gyvūnų gerovės siekiančias organizacijas pasiekia skundai apie neprižiūrėtus kates ir šunis, tačiau šį kartą teko susidurti su neeiline situacija: kažkas atsikratė ūkinių gyvulių ir paliko juos likimo valioje.

„Kesko Senukai“, „Norfa“ ir „Iki“ pranešė stabdantys Kuršių marias, kaip įtariama, teršusios bendrovės „Grigeo“ produkcijos pirkimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Prekybos tinkle „Iki“ šią savaitę vyksta prekės ženklo „Grite“ produkcijos išpardavimas.

Praėjusį penktadienį, sausio 10 d., beveik pusantro šimto tauragiškių nepabūgo lietaus ir išsiruošė į naktinį žygį Laisvės gynėjų atminimui. Kiaurai permirkę šauliai ir patriotiškai nusiteikę piliečiai simbolinę 14 kilometrų atkarpą užbaigė Senosiose miesto kapinėse, atiduodami pagarbą kiekvienam iš keturiolikos 1991-ųjų sausio 13-ąją už Lietuvos laisvę žuvusių herojų.

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Išmokų vaikams įstatymo pakeitimai. Dešimčia eurų didėja vaiko pinigai, daugiau gaus ir neįgalūs, gausių ir nepasiturinčių šeimų vaikai.

Sausio 13-ąją kelioms minutėms Tauragės mieste sustojo gyvenimas: nevažiavo automobiliai, nutrūko darbas, o miesto triukšmą pakeitė sirenų gausmai. Taip tūkstančiai tvirtai rankomis susikibusių tauragiškių paminėjo Laisvės gynėjų dieną, tikėdamiesi ateityje šia iniciatyva „užkrėsti“ ir visą šalį.