Poliklinikos remontas: pusė skusta, pusė lupta
Įkelta:
2020-01-15
Nuotrauka

Tauragiškiai pastebėjo, kad Pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) iš esmės atsinaujino. Eilių valdymo sistema ir jaukus holas, suremontuoti koridoriai sudaro šiuolaikiškos medicinos įstaigos vaizdą. Tačiau sulaukėme skaitytojų klausimų – kodėl atnaujinti ne visi pastato aukštai ir kabinetai? Pavyzdžiui, antrajame aukšte, vieno kabineto durys – šiuolaikiškos, kito – mena sovietmetį. Ar darbai jau baigti? – klausia savo pavardės nepanoręs viešinti pacientas. Be to, pilietis pastebėjo, jog registruotis pas specialistus tenka ta pačia sena tvarka – laukiant prie mažosios registratūros langelio, kai tuo tarpu prireikus pakliūti pas šeimos gydytoją žmonės aptarnaujami modernioje registratūroje su eilių valdymo sistema.

Narplioti šį rebusą reikėtų pradėti nuo to, jog pastate Jūros gatvėje dalis patalpų priklauso PSPC, o dalis – ligoninės konsultacijų poliklinikai. Kadaise atskyrus šių įstaigų funkcijas pas antrines medicinos paslaugas teikiančius specialistus, dirbančius tame pačiame pastate, pacientai turi registruotis atskiroje, ligoninės registratūroje. Ar nuo to laimi pacientas, klausimas retorinis. Tačiau kvestionuoti pačios sistemos šįkart nesiimsime.

Pirmiausia išsiaiškinome, kuri Jūros gatvėje esančių medicinos patalpų dalis priklauso ligoninei, kuri – PSPC. Anot ligoninės direktoriaus Liutauro Indriuškos, ligoninės konsultacijų poliklinikai priklauso pirmojo ir antrojo aukštų dalis patalpų – 795 kv. m, iš viso maždaug trečdalis pastato ploto (bendras pastato plotas 2945 kv. m). Pirmajame aukšte beveik pusę ploto užima ligoninės patalpos (310 kv. m iš 687 kv. m). Jose įsikūrusi ligoninės poliklinikos registratūra, 2 akių ligų kabinetai, chirurgijos, traumatologijos, tvarstomasis bei rentgeno kabinetai. Antrajame aukšte ligoninės patalpos sudaro beveik 70 proc., ten įsikūrę ausų, nosies ir gerklės ligų specialistai, endokrinologijos ir nefrologijos, nervų-infekcinis kabinetai, procedūrinis ir laboratorijos, pulmonologijos, odos ligų specialistai, slaugytojos.

Anot L. Indriuškos, ligoninė patalpų remontui pinigų neturi, tačiau, jo nuomone, pastato remonto projektas, kuriam buvo gautas finansavimas iš Valstybės investicijų programos, buvo skirtas visam pastatui, ne tik PSPC patalpoms remontuoti. Jis įsitikinęs, jog PSPC vadovybė, priimdama sprendimą iš esmės remontuoti tik savo panaudos teise valdomas patalpas, pasielgė neetiškai. Maža to, jis teigė, jog PSPC pasamdyti rangovai, keisdami inžinerinius tinklus, pridarė žalos ligoninės valdomose patalpose ir suremontavo jas atmestinai, neatkurdami buvusios apdailos, esą, neteikė informacijos, kada bus vykdomi darbai, trukdė medikams ir pacientams. Jis neslėpė, kad tarp jo ir PSPC direktoriaus Donato Petrošiaus dėl to perbėgo juoda katė.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Modestas Petraitis, paklaustas, ar PSPC administracija turėjo teisę prioriteto tvarka atnaujinti savo panaudos teise valdomas patalpas, trumpai atsakė, jog taip, kadangi administravo ir įgyvendino projektą.

PSPC direktoriaus Donato Petrošiaus atsakymus į žurnalistės klausimus jo prašymu publikuojame netrumpintus.

„Tauragės žinios“: Kokia suma iš Valstybės investicijų programos buvo skirta pastato vidaus remontui? Ar buvo kitų finansavimo šaltinių? Kokia bendra projekto vertė? Per kiek laiko jis buvo įgyvendintas?

Donatas Petrošius: Šiuo metu VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras dalyvauja keturiuose projektuose. Pastato, esančio adresu Jūros g. 5, Tauragėje remontui lėšos skirtos pagal projektus: VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas – 80 650,00 Eur, VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas – 846 632,88 Eur.

Projekto VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas finansuojamas Valstybės investicijų programos lėšomis, bendra vertė – 877126,57 Eur (remontui – 846 632,88 Eur, inžinerinėms paslaugoms – 30 493,69 Eur). Šis projektas įgyvendinamas nuo 2016 m. Projekto pabaiga – 2019 m. gruodžio mėnesį. Visi VšĮ Tauragės rajono PSPC projektai skelbiami viešai įstaigos internetinėje svetainėje. Internetinėje svetainėje galite rasti trumpus aprašymus. Registratūros baldai pirkti įstaigos lėšomis, kurias galbūt pavyks susigrąžinti pagal projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“.

T.Ž. Kaip suprantu, Tauragės PSPC buvo patikėta administruoti pastato rekonstrukcijos projektą. Kas ir kodėl priėmė sprendimą remontuoti tik PSPC panaudos teise priklausančias patalpas, ligoninės valdomas patalpas paliekant neremontuotas?

D.P. VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2015 m. kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir dalyvavo Valstybės investicijų projektų atrankoje. LR Sveikatos apsaugos ministerija, įvertinusi VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro paraišką, kaip atitinkančią kriterijus, skyrė finansavimą projektui „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas“, kuriame VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos centras buvo šio investicinio projekto rengėjas, pareiškėjas ir yra vykdytojas, kadangi Tauragės rajono savivaldybės administracija įgaliojo mūsų įstaigą organizuoti ir atlikti viešojo pirkimo procedūras iki pirkimo sutarties sudarymo, susijusias su šiuo projektu. Tauragės rajono savivaldybės administracija apie viso projekto eigą žinojo, kadangi buvo pasirašomos trišalės sutartys, taip pat darbų priėmimo-perdavimo aktai pasirašomi Tauragės savivaldybės atstovo.

Visos patalpos buvo remontuojamos, nežiūrint į tai, kas panaudos gavėjas – išplėsta ir pritaikyta neįgaliesiems bendra abiejų įstaigų registratūrų laukiamoji zona, apšiltintas ir atnaujintas fasadas, visose patalpose atnaujintos šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, o II aukšto elektros ir telekomunikacijų sistemai pritrūko lėšų. Prisidėti prie šios sistemos atnaujinimo pirkimo jungtinėje sutartyje savomis lėšomis VšĮ Tauragės ligoninė atsisakė.

T.Ž. Ar vyko komunikacija su ligoninės administracija dėl remonto eigos?

D.P. 2016 m. VšĮ Tauragės ligoninė buvo oficialiai informuota raštu apie pradedamą šį investicinį projektą ir dėl bendrai naudojamo pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje remonto darbų, tačiau negavome jokio atsakymo, nebuvo paskirtas VšĮ Tauragės ligoninės asmuo, atsakingas už šio projekto koordinavimą ar komunikavimą. 2019 m. gegužės mėn. vėl  buvo siųstas informacinis raštas VšĮ Tauragės ligoninei apie pradedamus vykdyti elektros ir telekomunikacijos sistemos bei vandentiekio ir nuotekų sistemos atnaujinimo darbus. Nebuvo gauta jokio atsakymo. Trumpai tariant, nebuvo jokios iniciatyvos, kuri atsirado projekto pabaigoje, kai atliktos visos viešųjų pirkimų procedūros ir baigiami darbai.

T.Ž. Kaip vertinate tai, kad antrajame aukšte nebuvo pakeista elektros instaliacija, ar tai neturi įtakos bendram pastato priešgaisriniam saugumui?

D.P. Visos lėšos, skirtos pagal investicijų projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato, esančio Jūros g. 5, Tauragėje, modernizavimas“ numatytos iš Valstybės investicijų programos, yra jau panaudotos, pritrūko lėšų. Nuspręsta atlikti I a. ir III a. patalpų elektros instaliacijos ir telekomunikacijų sistemos atnaujinimo darbus, todėl, kad dalis darbų ir įrangos montavimo I a. registratūros plėtros ir beveik viso III a. patalpų vidinės apdailos remonto darbų bus atliekami pagal jau minėtą ES projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“.

Neatlikus elektros instaliacijos atnaujinimo darbų nebūtų galima įgyvendinti tolimesnių projektų, kurių terminai yra riboti, tai reiškia, jeigu pavėluoji, dalis finansavimo nebus įsisavinta. Pritrūkus lėšų elektros instaliacijos ir telekomunikacijų sistemos atnaujinimo darbams, nebuvo atnaujintos pastato II a. ir pastato rūsio elektros instaliacijos sistemos. Šiems darbams atlikti reikia ieškoti kitų finansavimo šaltinių arba atlikti savo lėšomis, kas ir buvo pasiūlyta ligoninei. Taip pat noriu informuoti, kad II a. VšĮ Tauragės PSPC panaudos būdu  taip pat valdo didelę  dalį patalpų – ten yra įsikūręs psichikos sveikatos centras, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba, įrengti 3 kabinetai. Kaip ir visuose aukštuose, II a. įrengtos naujos priešgaisrinės spintos. Už priešgaisrinės apsaugos ir higienos normos keliamus reikalavimus atsako pačios įstaigos, kurios valdo savo ar panaudos būdu turtą. VŠĮ Tauragės PSPC neįpareigota rūpintis kitos įstaigos valdomu turtu.

T.Ž. Iš kokių lėšų buvo įdiegta elektroninė pacientų registracijos sistema? Ar ji buvo įdiegta pagal tą patį projektą?

D.P. Elektroninė pacientų registracijos sistema įdiegta įgyvendinant kitą projektą „VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro veiklos efektyvumo didinimas“, finansuojamą ES ir Valstybės biudžeto ir partnerio (Tauragės rajono savivaldybės) lėšomis.

T.Ž. Ar, Jūsų nuomone, pacientams yra patogi dabartinė aptarnavimo sistema, kai registracija pas pirminio lygio sveikatos priežiūros specialistus yra elektroninė, o pas antrinio lygio – palikta sena? Ar nesulaukiate pacientų skundų dėl šios painiavos? Ar visi susigaudo, kur ir kodėl reikia registruotis?

D.P. Turbūt Jūs klausiate apie eilių valdymo sistemą. Išankstinė elektroninė registracija galima abiejuose įstaigose. VšĮ Tauragės rajono PSPC įsigijo pacientų eilių valdymo sistemą, įgyvendintama asmens duomenų apsaugos BDAR reikalavimus, siekdama sureguliuoti pacientų eiles įstaigos registratūroje ir taip pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę. Pagerinti specialių poreikių turinčių pacientų aptarnavimo kokybę, suteikiant tokiems pacientams didesnį dėmesį, nes eilių sistemos bilietų terminale yra numatyta prioritetinio aptarnavimo funkcija neįgaliems pacientams ir jų registracijai pritaikyta registratūros darbo vieta. Bilietų terminalo ekrane rodomas visas VšĮ Tauragės rajono PSPC paslaugų sąrašas su įstaigos logotipu, todėl pacientams aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija, kad registracija vykdoma tik pas pirminio lygio sveikatos priežiūros specialistus. VŠĮ Tauragės rajono PSPC norėtų ir sutiktų, kad VŠĮ Tauragės ligoninė prisijungtų prie šios eilių valdymo, tačiau reikia gauti Centrinio projekto valdymo agentūros leidimą. Todėl buvo rekomenduota VŠĮ Tauragės ligoninės administracijai kreiptis į šią projektus kontroliuojančią instituciją. Pacientų skundų nesulaukėme, nes visada VšĮ Tauragės rajono PSPC ir VšĮ Tauragės ligoninės registratūros savo veiklą vykdė atskirai. Sujungti abi registratūras neįmanoma dėl daugelių techninių priežasčių – mūsų registratūroje yra 4 registratorių darbo vietos, viena iš jų pritaikyta neįgaliesiems, besilankančių pacientų asmens sveikatos kortelių apie 21 000, mūsų pacientų srautas – apie 100 000 apsilankymų per metus, o plėsti registratūros patalpas nėra kur.

Nuotrauka
Autobusu stotis
Įkelta:
prieš 14 valandų
Šiemet Tauragėje planuojama atnaujinti ir išplėsti miesto ir priemiesčio autobusų maršrutų ir stotelių tinklą. Kiekvienam autobuso maršrutui ketinama priskirti tam tikrą spalvą. Toks maršrutų žymėjimas būtinas kuo paprastesniam informacijos pateikimui autobusų stotelių švieslentėse, kurias mieste tikimasi įrengti jau šį rudenį. Gyventojų prašoma atkreipti dėmesį, ar toks maršrutų suskirstymas juos tenkina.
Nuotrauka
Savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Sausio 19 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas pradėjo eiti Rūta Stasytienė.
Nuotrauka
vėliava
Įkelta:
prieš 1 dieną
Prie tilto per Jūrą jau netrukus iškils net 30 m aukščio stiebas, ant kurio suplevėsuos Lietuvos vėliava. Tai dar vienas gražus projektas Tauragei, prie kurio jau dirba grupė savivaldybės specialistų.
Nuotrauka
Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai
Įkelta:
prieš 1 dieną
2017 m. buvusio „Šaltinėlio“ patalpose įsikūrę Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai tarp tauragiškių išpopuliarėjo dėl galimybės pasinaudoti nemokamomis psichologo konsultacijomis. Nuo kito mėnesio prie jau dirbančių trijų psichologių prisijungia psichologė iš Šilalės Alma Žiauberienė.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-18
Sudėtingesnės eismo sąlygos dėl snygio išlieka vakarinėje šalies dalyje. Tauragės gatvėse, nors dirba kelius valanti technika, eismo sąlygos sudėtingos.
Nuotrauka
Koliažas
Įkelta:
2021-01-18
Rugsėjį per visą šalį nuskambėjusi nelegalių šunų daugyklų istorija nesibaigia. Vyksta ikiteisminis tyrimas dėl Gaurės gatvėje aptiktos nelegalios daugyklos, iš kurios paimti šunys buvo nualinti nuolatinio kergimo. Meldiklaukio kaime (Lauksargių sen.) aptiktos nelegalios daugyklos byla jau perduota Tauragės apylinkės teismui. O gyvūnų globos organizacijų savanoriai teigia, jog kova prieš šunų nepriežiūrą ir nelegalias šunų daugyklas dar nebaigta, priešingai, ji tik prasideda – šalyje fiksuojamos brangių veislių šunų vagystės.
Nuotrauka
Milgaudziai
Įkelta:
2021-01-18
Savaitės pradžioje šaltis palaipsniui švelnės, nors naktimis temperatūra dar daug kur kris iki –20 laipsnių, visgi, taip šalta, kaip savaitgalį jau nebus. Antroje savaitės pusėje sulauksime ryškesnių pokyčių – plūstels šiluma. 
Nuotrauka
saligatviai
Įkelta:
2021-01-18
Praėjusios savaitės pabaigoje gausiai pasnigus, o vėliau šalį ėmus kaustyti šalčiams kai kurių gatvių šaligatviai buvo užversti sniegu ar sušalusio sniego sankaupomis. Redakcija penktadienį sulaukė Jovarų gyventojo skambučio. Vyras teigė, jog dalies Jovarų šaligatviai nenuvalyti, klausė, ar seniūnija rengiasi juos valyti, o gal tai gyventojų darbas.
Nuotrauka
savivaldybe
Įkelta:
2021-01-18
Nuosavo būsto problema aktuali išlieka visoje Lietuvoje: ne visos jaunos šeimos dėl mažų pajamų gali tikėtis banko paskolos įsigyti būstą, kitiems nepavyksta sutaupyti lėšų būstui įsigyti, tad tenka jį nuomotis. Tačiau ką daryti, jeigu vos suduri galą su galu, o sumokėjus nuomą vargiai lieka pragyvenimui? Tam šalies savivaldybės perka ir už daug mažesnę nei rinkos kaina nuomoja nepasiturintiems gyventojams socialinius būstus. Tačiau juos gauti pretenduojančiųjų eilės skaičiuojamos šimtais.
Nuotrauka
snygis
Įkelta:
2021-01-16
Lietuvos automobilių kelių direkcija praneša, jog sudėtingiausios eismo sąlygos išlieka vakarų ir šiaurės vakarų Lietuvoje, čia dėl buvusio ar besitęsiančio snygio valstybinės reikšmės kelių dangos yra padengtos puraus arba prispausto sniego sluoksniu, daugelyje vietų provėžotos, slidžios.
Nuotrauka
rogutes
Įkelta:
2021-01-15
Savaitgalį pasnigus tauragiškiai suskubo į parduotuves pirkti rogučių. Deja, ne visur jų įsigyti pavyks. O ten, kur jų yra, šios paklausios prekės kaina  siekia ir 50 eurų.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2021-01-14
Kad šiais laikais galima apsipirkti neišeinant iš namų – ne naujiena. Internetinė prekyba ypač pagyvėjo užklupus pandemijai – saugodami sveikatą, žmonės vis dažniau apsiperka  internetu. Vis dėlto iki šiol tai daugiausia buvo prekybos milžinų kovos laukas. Tačiau imtis ryžtingų sprendimų gyvenimas verčia ir smulkiuosius prekybininkus: drąsiausieji irgi jau kelia koją į internetą: internetinę parduotuvę atidarė du mažas maisto krautuvėles turinti verslininkė, o prekiaujantieji drabužiais, pristatydami savo prekes, rengia gyvas vaizdo transliacijas.
Nuotrauka
upė Jūra.
Įkelta:
2021-01-14
Nuo ketvirtadienio į Lietuvą plūs arktinis šaltis. Nors dieną temperatūros dar nebus itin žemos, tačiau vakarėjant termometrų stulpeliai sparčiai kris žemyn. Penktadienio dieną šalčio jau bus dvigubai daugiau, o naktį temperatūra priartės prie –20 laipsnių. Savaitgalį stingdantis šaltis tik stiprės, naktimis bus apie –25 laipsnius, vietomis ir daugiau.  
Nuotrauka
kelias
Įkelta:
2021-01-14
Neseniai Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) pasidalijo informacija apie šalyje planuojamus įrengti greičio matavimo įrenginius. Tauragės prieigose, ruože nuo Papušynės kaimo iki Mažonų, planuojama įrengti vidutinio greičio kontrolės ruožą.
Nuotrauka
poliklinika
Įkelta:
2021-01-14
Šiandien Tauragės pirminės sveikatos priežiūros centrą pasiekė 72 vakcinos nuo COVID-19, artėjantį pirmadienį – dar 180. Kaip „Tauragės žinioms“ teigė Donatas Petrošius, Tauragės PSPC direktorius, pirmiausia bus skiepijami slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių darbuotojai.
Nuotrauka
namas
Įkelta:
2021-01-13
Praėjusios Kalėdos dešimčiai Adakavo socialinių paslaugų namų gyventojų atnešė patį tikriausią stebuklą – jie įsikūrė naujutėlaičiuose, specialiai jiems pastatytuose grupinio gyvenimo namuose. Po daugybės įstaigoje praleistų metų pagaliau jie džiaugiasi ramybe ir mokosi savarankiškumo. Namas Norkaičiuose pastatytas įgyvendinant globos namų institucinę pertvarką. Tai jau antras toks namas Tauragėje, o netrukus bus pradėti statyti dar du tokie namai Skaudvilėje, vėliau dar du – Tauragėje.
Nuotrauka
rukymas
Įkelta:
2021-01-13
Nuo šių metų įsigaliojo pernai seimo įteisintas draudimas rūkyti balkonuose, kai tam prieštarauja bent vienas daugiabučio gyventojas.
Nuotrauka
ugniagesių cisterna
Įkelta:
2021-01-13
Vakar, apie 19.50 val., Pajūralio kaime (Šilalės r.) kilus gaisrui sudegė tuo metu savo lovoje buvusi 80 m. senjora.
Nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2021-01-12
Antradienį šalį pasiekusi pūga ir snygis sukėlė sumaištį Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje. Pranešama apie eismo įvykius, ekstremalias sąlygas. Kelininkai barsto kelius, bet sako, kad esant tokioms oro sąlygoms jų darbas didelės naudos neduoda.
Nuotrauka
Vytauto Butkaus nuotraukos
Vytauto Butkaus nuotraukos
Įkelta:
2021-01-12
Sausio 13-osios istorija – tai įvykiai, kuriuos patyrė dabar gyvenanti, kurianti šalies karta. Sausio įvykiai, taip staiga ir netikėtai sukrėtę visuomenę, įrėžė gilų randą Lietuvos žmonių širdyse. Tiems, kuriems likimas lėmė juos išgyventi, to nepamirš niekada. Žmonės, ištisomis paromis nemiegoję, sušalę, kantriai saugojo neseniai iškovotą Laisvę. Tai buvo ypatingo susikaupimo ir vienybės laikotarpis. Tauragiškis Seimo narys Romualdas Vaitkus, tuomet Žemės ūkio akademijos studentas, kartu su bendramoksliais, tarp kurių buvo ir jo žmona Edita, tomis rūsčiomis sausio dienomis saugojęs Juragių retransliacijos stotį, sako, kad tų dienų prisiminimai ir dabar kelia jaudulį.