2020 Balandžio 10 d.
Penktadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Šaulių sąjunga ir tremtiniai vienija jėgas

  • Įkelta: 2020-02-26

Šaulių sąjungos, LPKTS ir Švč. Trejybės bažnyčios bendrystė

Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Siekdami dar svaresnio indėlio ugdant visuomenės patriotiškumą, LDK Kęstučio 7-osios rinktinė ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės skyrius oficialiai įteisino bendradarbiavimą. Vasario 16-osios proga pasirašyta sutartimi organizacijos pažadėjo viena kitai teikti visapusišką pagalbą organizuojant laisvės kovų atminimo renginius bei rūpinantis istorinės atminties išsaugojimu.

Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPTKS) Tauragės skyriaus pirmininkas Antanas Stankus pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Įtvirtindamos bendradarbiavimą, šios dvi organizacijos pasišventė kilniam tikslui: stiprinti ir propaguoti Tauragės savivaldybės gyventojų bei jaunimo, moksleivių patriotinį ugdymą. Organizacijos sutelks jėgas rengdamos bendrus kultūrinius, ugdomuosius, valstybės atmintinų dienų renginius, rengs tremties pažinimo iniciatyvas, žygius partizanų takais bei kitus projektus. Vykdydamos bendrą veiklą, patriotinės organizacijos dalinsis žmogiškaisiais resursais ir kitomis turimomis priemonėmis.

Anot LPTKS Tauragės skyriaus pirmininko Antano Stankaus, bendradarbiavimas tarp tremtinių ir šaulių vyksta nuolatos, tik iki šiol nebuvo oficialiai įteisintas. A. Stankaus nuomone, ši draugystė atneša abipusę naudą – tremtiniams, kurių daugelis jau garbaus amžiaus, vykdantiems visuomeninę veiklą itin praverčia jaunųjų šaulių pagalba, o šauliai turi galimybę išgirsti apie tremties istoriją iš pirmų lūpų, pasisemti patirties.

– Labai gražu, kai šaulių sąjungos renginiuose nešama ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vėliava. Be to, rajone yra daugybė rezistencinio laikotarpio didvyriams, partizanams skirtų paminklų, kurių mes jau nepajėgiam prižiūrėti, todėl šaulių, ypač jaunųjų, pagalba mums labai svarbi, – kalbėjo A. Stankus.

Jam antrino rinktinės vadas K. Bauža, teigdamas, jog bendravimas su tremtiniais šauliams yra neįkainojama galimybė gyvai prisiliesti prie skaudžios Lietuvos istorijos ir pasisemti įkvėpimo bei išminties. Vadas akcentavo, jog šaulių sąjungos pagrindinė misija – auginti pamainą kadaise Lietuvos laisvę apgynusiems herojams, puoselėsi patriotines idėjas, kurių gyvas pavyzdys – tremtiniai ir politiniai kaliniai.

– Mes stiprybės ir idėjų pirmiausia semiamės iš politinių kalinių ir tremtinių, jie yra mūsų veiklos dvasinis pagrindimas. Tie žmonės, kurie liko gyvi po sovietinės okupacijos ir praėjo tą baisų pragarą, jie gal ir nelabai noriai kalba, bet mes stengiamės išgirsti jų gyvą žodį. Nuolat lankomės Šubertinėje, tremtinių renginiuose, minėjimuose. Tai iš tiesų yra tie žmonės, kurie tikėjo, kad Lietuva bus laisva, jų dėka dabar mes gyvename laisvoje šalyje. Mums bendravimas su jais yra dovana, nes tremtinių gretos dėl amžiaus, deja, retėja. Be abejo, stengiamės visomis išgalėmis prisidėti prie visų jų organizuojamų veiklų. Ir štai, Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse kilo mintis šį bendradarbiavimą įteisinti, – teigė K. Bauža.

Viešoje erdvėje matyti, jog jaunieji šauliai išties kryptingai ugdomi rūpintis istorinės atminties išsaugojimu – kasmet tvarko paminklus partizanams ir sovietų okupacijos aukoms atminti, dalyvauja valstybiniuose minėjimuose, žygiuose, konferencijose rezistencine tematika, rūpinasi anapilin išeinančių laisvės kovų dalyvių atminimo įprasminimu ir pagerbimu.

Iš kairės: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos apskrities koordinatorius Vidas Čereškevičius, LDK Kęstučio šaulių 7-osios rinktinės vadas Kęstutis Bauža, LPKTS Tauragės filialo pirmininkas Antanas Stankus ir Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-osios kuopos vadas Sigitas Ozgirdas

Diena, kai sumanius pasipliuškenti baseine nebereiks išvažiuoti iš miesto, jau visai čia pat – iki žadėto baseino atidarymo, kovo 12-osios, vos trys savaitės. Dabar aktualus tampa kitas klausimas – o kiek gi tas ilgai lauktas malonumas kainuos. Apie tai diskutavo į posėdį susirinkę savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariai.

Perrinko pirmininką
  • Įkelta: 2020-02-25

Praėjusią savaitę Lietuvos liberalų sąjūdžio Tauragės skyrius rinko pirmininką. Juo dar kartą tapo savivaldybės meras Dovydas Kaminskas. Liberalų Tauragės skyriaus pirmininko pavaduotojais perrinkti Sigitas Mičiulis ir Darius Stankus.

Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas, administracijos direktorius Modestas Petraitis, tarybos nariai lankysis seniūnijose, susitiks su gyventojais ir pristatys 2019 metų veiklos ataskaitas.

Šiandien visoje Lietuvoje minimos Užgavėnės. Tauragėje įvairiose įstaigose lankosi bei pokštais ir dainomis darbuotojus linksmina persirengėlių kompanija – specialiai renginiui susivieniję Mokytojų senjorų, Moksleivių kūrybos centro ir Žemaičių draugijos „Žemyna“ atstovai.

Praėjusią savaitę savivaldybės tarybos komitetai rinkosi į posėdžius svarstyti būsimų sprendimų projektų. Vienas iš seniai daug diskusijų keliančių klausimų – dėl priėmimo į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas. Ir šįkart, svarstant šį klausimą Švietimo, kultūros ir sporto komitete, kilo daug ginčų. Kad tvarka netobula, abejonių nekyla niekam. Tačiau kaip ją tobulinti – neaišku.