Nedarbas auga kaip ant mielių
Įkelta:
2021-01-11
Nuotrauka
uzi
Aprašymas

Užimtumo tarnyba. Raimondos Alysienės nuotrauka

Koronaviruso pandemija ir dėl jos paskelbtas karantinas negailestingai purto darbo rinką: nedarbo lygis sparčiai auga – darbo ieškančių asmenų Tauragės rajone pernai užregistruota net triskart daugiau nei 2019 metais. Tiesa, Užimtumo tarnybos specialistų nuomone, nedarbo lygio pakilimui įtakos turėjo ne tik karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu įvesti ribojimai verslams ir iš dalies ar visiškai nevykdytos veiklos, bet ir nuo pernai birželio įsigalioję Užimtumo įstatymo pakeitimai, leidžiantys Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo neturintiems asmenims gauti darbo paieškos išmokas.

Ieškančiųjų darbo – triskart daugiau

Kaip „Tauragės žinias“ informavo Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamentas, nuo 2020 m. pradžios nedarbo lygis Tauragės rajone augo ir 2021 m. sausio 1 d. siekė 17,4 proc. Tos dienos duomenimis, bedarbiais buvo registruoti 3 986 Tauragės rajono gyventojai. Pernai ieškančių darbo Tauragės rajono gyventojų užregistruota 3 kartus daugiau nei 2019 m., o bedarbių – 1,4 karto daugiau nei 2019 m.: 2020 metais darbo ieškančių asmenų užregistruota 13 834 (iš jų 5 229 bedarbiai), o 2019 m. jų buvo užregistruota tik 4 192 (iš jų 3 851 bedarbis).

Darbo paieškos išmokos mokėjimas pratęstas

Nuo 2020 m. birželio 12-osios Užimtumo tarnybai buvo galima teikti prašymus teikti dėl darbo paieškos išmokos. Darbo paieškos išmoka skiriama, kai suteiktas bedarbio statusas ir asmuo nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Darbo paieškos išmoka bedarbiams, kurie neturėjo teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos, siekė 200 eurų. Bedarbiams, kurie turėjo teisę gauti nedarbo draudimo išmoką, – 42 eurai. Darbo paieškos išmoka buvo mokama iki 6 mėnesių, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos. Išmoka skirta 5 090 Tauragės rajono gyventojų.

Specialistės manymu, darbo pasiūlos augimas ar mažėjimas priklauso nuo situacijos darbo rinkoje. Labai svarbus darbo paklausos atitikimas darbo jėgos pasiūlai. Įmonėms pradėjus skelbti prastovas mažėja naujų darbuotojų poreikis. Esant ekstremaliai situacijai verslas atsargiau vertina plėtros galimybes. Tuo pačiu didėja darbo jėgos pasiūla. Esant palankiai situacijai darbo rinkoje vyksta darbo pasiūlos mažėjimas.

 

Kaip paaiškino Užimtumo tarnybos specialistė Aušra Kaluzevičienė, nuo 2021 m. sausio 1 dienos įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimui, yra pratęstas darbo paieškos išmokos mokėjimas ir papildytos jos skyrimo sąlygos. Į darbo paieškos išmoką galės pretenduoti asmenys, atitinkantys šias sąlygas: asmeniui suteiktas bedarbio statusas, bedarbis kreipimosi dėl darbo paieškos išmokos į Užimtumo tarnybą ir sprendimo dėl šios išmokos skyrimo metu nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, asmens darbo sutartis ar darbo santykiams prilyginti teisiniai santykiai pasibaigė ne anksčiau kaip 3 mėn. iki vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino, asmuo neturi teisės gauti nedarbo socialinio draudimo išmokos ar jos mokėjimo laikotarpis asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Pasikeitė mokėjimo trukmė ir išmokos dydis. Darbo paieškos išmoka bus mokama viso karantino laikotarpiu ir dar 1 mėnesį jam pasibaigus. Darbo paieškos išmokos dydis bus 33 proc. MMA, galiojusios tą mėnesį, už kurį mokama darbo paieškos išmoka. Nuo 2021 m. sausio 1 d. MMA padidinus iki 642 eurų, darbo paieškos išmoka nuo sausio mėn. sieks 211,86 euro (mokama bus vasarį).

Paklausta, ar nedarbo augimui turėjo įtakos tai, kad imta mokėti darbo paieškos pašalpas, A. Kaluzevičienė  sakė:

– Nedarbo lygio pakilimui įtakos turėjo ne tik karantino ir ekstremalios situacijos laikotarpiu įvesti ribojimai verslams ir iš dalies ar visiškai nevykdytos veiklos, bet ir nuo birželio įsigalioję Užimtumo įstatymo pakeitimai, leidžiantys Užimtumo tarnyboje registruotiems darbo neturintiems asmenims gauti darbo paieškos išmokas. Dėl šios priežasties tarp besikreipiančių į Užimtumo tarnybą asmenų augo darbo rinkoje buvusių neaktyvių asmenų dalis. Bedarbių struktūroje padaugėjo riboto darbingumo asmenų bei darbingų 30–49 metų klientų. O daugumos asmenų turima kvalifikacija neatitinka darbo rinkos poreikių.

Pasak jos, nedarbo lygio kilimui įtakos turėjo ir galimybė gauti savarankiškai dirbančio asmens išmoką bei didesnis studijuojančių asmenų registracijos skaičius. Įsigaliojus Užimtumo įstatymo pakeitimams darbo neturintiems ir nuolatinėse studijose studijuojantiems asmenims yra suteikiamas bedarbio statusas. Nedarbo lygio svyravimui įtakos turi ir sezoniškumas.

Būta ir grupinių atleidimų

Pernai Užimtumo tarnybai pranešta ir apie grupinius darbuotojų atleidimus. Balandžio, gegužės ir lapkričio mėnesiais iš Tauragėje registruotų įmonių gauti trys tokie pranešimai: 31 darbuotoją buvo numatoma atleisti UAB F. B. Production, 108 – UAB „Molupis ir Ko“, 17 – O. Andriuškienės IĮ „Vinita plius“.

Labiausiai trūksta staklininkų

Sausio 5-osios duomenimis, Užimtumo tarnybos Tauragės skyriuje registruotos 96 laisvos darbo vietos. Pasak A. Kaluzevičienės, šiuo metu daugiausiai laisvų darbo vietų Tauragės skyriuje, kurio aptarnaujama teritorija apima Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybes, registruota plataus profilio staklininkams (30 laisvų darbo vietų, paskelbta vienos įmonės), pagalbiniams darbininkams (6 laisvos darbo vietos), technologijų technikams (5 laisvos darbo vietos, paskelbtos vienos įmonės).

Pernai Tauragės skyriuje daugiausiai laisvų darbo vietų registruota pagalbiniams darbininkams, vairuotojams ekspeditoriams,  virėjams,  plastikinių gaminių surinkėjams, plataus profilio statybininkams, žuvų darinėtojams, miško sodintojams, pakuotojams, pardavėjams kasininkams, pardavėjams.

Specialistės manymu, darbo pasiūlos augimas ar mažėjimas priklauso nuo situacijos darbo rinkoje. Labai svarbus darbo paklausos atitikimas darbo jėgos pasiūlai. Įmonėms pradėjus skelbti prastovas mažėja naujų darbuotojų poreikis. Esant ekstremaliai situacijai verslas atsargiau vertina plėtros galimybes. Tuo pačiu didėja darbo jėgos pasiūla. Esant palankiai situacijai darbo rinkoje vyksta darbo pasiūlos mažėjimas.

Siekdama sumažinti nedarbą Užimtumo tarnyba nuolat įgyvendina aktyvios darbo rinkos politikos priemones (parama mokymuisi, remiamas įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti, parama judumui). Pasak A. Kaluzevičienės, 2020 m. įdarbinti 3 054 Tauragės rajono gyventojai, veiklą pagal verslo liudijimą pradėjo 2 397 asmenys, 78 asmenys pradėjo dalyvauti užimtumo didinimo programoje. Dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse  pradėjo 765 asmenys, iš jų 111 asmenų apsisprendė mokytis, 25 dalyvauja naujų darbo vietų kūrimo priemonėse, 211 kompensuotos kelionės išlaidos, 418 subsidijuotas darbo užmokestis.

Pernai 8 asmenys gavo paramą kuriant savo verslą ir 18 asmenų, kurie keitė vykdomą individualią veiklą. Planuojami sukurti verslai aprėpia platų paslaugų spektrą: vandentiekio, šildymo ir vėdinimo sistemų montavimas ir remontas, įvairių spausdinių  gamyba, automobilių valymas, išvežiojamoji prekyba gėlėmis, variklinių transporto priemonių elektrinės dalies remontas, renginių ir konferencijų organizavimas, multimedijų dizaino kūrimas, pardavimų marketingas. Pradėtas įgyvendinti Vietinių užimtumo iniciatyvų projektas. Planuojama 2021 metais sukurti dvi naujas darbo vietas.

Darbo ieškantys ir užimti asmenys dalyvavo profesiniame mokyme. Tarp populiariausių mokymo programų – vairuotojų C ir CE kategorijų, socialinio darbuotojo padėjėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo, santechniko, siuvėjo, staliaus, suvirintojo.

– Užimtumo tarnyba prisideda prie darbo vietų išsaugojimo administruodama ekstremalios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu valstybės teikiamą finansinę paramą darbdaviams, paskelbusiems prastovas darbuotojams bei savarankiškai dirbantiems asmenims, įgyvendino subsidijų darbdaviams po prastovų ir nukentėjusiems nuo COVID-19 mokėjimą bei subsidijų darbdaviams bei įdarbinantiems papildomai remiamus bedarbius mokėjimą, – sakė Užimtumo tarnybos specialistė.

Pasak jos, prastovų subsidijas gavo 328 Tauragės rajono savivaldybės įmonės už 2 146 darbuotojus. Už asmenis, esančius prastovose, išmokėta 1 741 913 eurų.

 

 

Nuotrauka
Nemunas
Įkelta:
prieš 5 valandas
Per artimiausius trejus metus Nemuno upės ruože nuo Kauno iki Atmatos upės žiočių (Šilutės r.) numatoma stipriai pagerinti laivybos sąlygas – įrengti upės tėkmę reguliuojančias bunas, užtikrinti reikiamą laivakelio gylį ir plotį. Šiuo ruožu bus patogu plaukioti keleiviniams laivams ir krovininėms baržoms. Tokio masto Nemuno tvarkymo darbai nebuvo vykdyti jau beveik 100 metų.
Nuotrauka
paukščiai
Įkelta:
prieš 6 valandas
Lietuvą trumpam sukaustęs arktinis šaltis ir sniegas priminė, kokios žiemos kadaise būdavo. Kartu išryškino ir kitą problemą – vandens paukščiai tapo priklausomi nuo žmonių. Praėjusį sekmadienį socialinėje erdvėje viešinome vaizdo įrašą su ant užšalusio tvenkinio tupinčiomis antimis. Į redakciją paskambinusi tauragiškė susirūpino ant Zumpės ledo ir nedidelėje ledo nesukaustytoje tvenkinio properšoje susibūrusių ančių likimu – ar reikia pasirūpinti paukščiais ir kas tai turėtų daryti? Žymus gamtos fotografas, Aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis sako, kad tokia ančių sankaupa bus puota lapėms, jeigu paukščiai nepasitrauks, bet pati problema yra žmonių sukurta.
Nuotrauka
Rasita Li
Įkelta:
prieš 1 dieną
Panašu, kad žiema vėl stiprins savo pozicijas. Savaitės pradžioje didesnėje šalies dalyje snigs, įsismarkaus vėjas, tad kils pūgos, o savaitei baigiantis stipriau paspaus šaltis.
Nuotrauka
VDC feisbuko nuotrauka/os
Tauragės Švč. Trejybės parapijos vaikų dienos centro stovykos veiklų akimirkos. VDC feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2021-01-22
Nuo šiol savivaldybėje veikiantys vaikų dienos centrai (VDC) ramiai gyvens trejus metus – tokiam laikui dvylikai jų suteikta akreditacija ilgesniam nei iki šiol laikui. Kol galios akreditacija, nereikės sukti galvos dėl finansinių sunkumų ir po metų ar dviejų galvoti, ar gaus lėšų tolimesnei veiklai vykdyti. Tuo labai džiaugiasi ir kalbinti vaikų dienos centrų vadovai.
Nuotrauka
Renovuotas daugiabutis Zarasuose. Nuotrauka iš BETA archyvo.
Renovuotas daugiabutis Zarasuose. Nuotrauka iš BETA archyvo.
Įkelta:
2021-01-22
Pagal Daugiabučių modernizavimo programą 2020 metais atnaujinta namų nei 300 daugiabučių, praneša Būsto energijos taupymo agentūra (BETA).
Nuotrauka
senelių namai
Įkelta:
2021-01-22
Beveik kas met eilės patekti į Lauksargių globos namus laukia apie porą dešimčių senjorų. Nors 2020-aisiais atsidarė Pagramančio savarankiško gyvenimo namai, Tauragės rajono gyventojų, pageidaujančių gauti ilgalaikės globos paslaugas, poreikis išlieka.
Nuotrauka
varvekliai
Įkelta:
2021-01-22
Sparčiai besikeičianti oro temperatūra: dieną sniegą tirpdantis pliusas, naktį šaltukas – puikios sąlygos formuotis varvekliams, sniego nuošliaužoms. Klaipėdos PGV Tauragės PGT ugniagesiai gelbėtojai ragina pastatų savininkus pasirūpinti gyventojų ir savo turto saugumu.
Nuotrauka
karves
Įkelta:
2021-01-22
2020-aisiais visas pasaulis susidūrė su COVID-19 pandemija ir visomis dėl to kylančiomis šalutinėmis pasekmėmis ir nesklandumais. Verslui ar fiziniams asmenims susidūrus su finansinėmis problemomis, skolas iš jų siekiantys susigrąžinti kreditoriai, norėdami užtikrinti, kad jų interesai bus patenkinti, paprastai reikalauja areštuoti skolininkų turtą. Tokiais atvejais sprendimai areštuoti turtą patenka į Registrų centro tvarkomą Turto arešto aktų registrą.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2021-01-21
Lietuvos kosmetikų ir kosmetologų asociacija įsitikinusi, kad grožio paslaugas teikiančiam smulkiam verslui kyla reali galimybė neišgyventi karantino. „Gaunama 257 eurų išmoka, kurią gauna net ne visi paslaugų teikėjai, nėra pakankama padengti patiriamus nuostolius ir būtinoms reikmėms, tad grožio paslaugų smulkiajam verslui, neturinčiam galimybės užsitikrinti ilgalaikio saugaus finansinio rezervo, kyla reali grėsmė neišgyventi ilgesnio karantino“, – teigiama asociacijos rašte premjerei Ingridai Šimonytei ir sveikatos apsaugos ministrui Arūnui Dulkiui. Kad situacija grėsminga, patvirtina ir su „Tauragės žiniomis“ susisiekusi Liveta Austinaitė – jos grožio studiją ,,Liva nagų stiliaus namai“ teko uždaryti vos spėjus įsivažiuoti darbams. „Esi jaunas žmogus, sukuri pirmiausia darbo vietą sau, tada dar kolegoms, ir tau trenkia lyg su šlapiu skuduru į veidą“, – nusivylimo neslepia ji.
Nuotrauka
orai
Įkelta:
2021-01-21
Šiomis dienomis orų pokyčiai ne tik naikins baltą žiemos peizažą, bet ir privers vairuotojus bei pėsčiuosius būti itin atidiems. Dienomis numatoma teigiama temperatūra, tačiau vakarais, naktimis ir rytais ji nukris, tad formuosis plikledis. Kai kur keliuose papildomų sunkumų kels ir tvyrosiantis rūkas.
Nuotrauka
parduotuves
Įkelta:
2021-01-20
Kad šiais laikais galima apsipirkti neišeinant iš namų – ne naujiena. Internetinė prekyba ypač pagyvėjo užklupus pandemijai – saugodami sveikatą, žmonės vis dažniau apsiperka  internetu. Vis dėlto iki šiol tai daugiausia buvo prekybos milžinų kovos laukas. Tačiau imtis ryžtingų sprendimų gyvenimas verčia ir smulkiuosius prekybininkus: drąsiausieji irgi jau kelia koją į internetą: internetinę parduotuvę atidarė dvi mažas maisto krautuvėles turinti verslininkė, o prekiaujantieji drabužiais, pristatydami savo prekes, rengia gyvas vaizdo transliacijas.
Nuotrauka
Autobusu stotis
Įkelta:
2021-01-20
Šiemet Tauragėje planuojama atnaujinti ir išplėsti miesto ir priemiesčio autobusų maršrutų ir stotelių tinklą. Kiekvienam autobuso maršrutui ketinama priskirti tam tikrą spalvą. Toks maršrutų žymėjimas būtinas kuo paprastesniam informacijos pateikimui autobusų stotelių švieslentėse, kurias mieste tikimasi įrengti jau šį rudenį. Gyventojų prašoma atkreipti dėmesį, ar toks maršrutų suskirstymas juos tenkina.
Nuotrauka
Savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-01-19
Sausio 19 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojo (vyriausiojo specialisto) pareigas pradėjo eiti Rūta Stasytienė.
Nuotrauka
vėliava
Įkelta:
2021-01-19
Prie tilto per Jūrą jau netrukus iškils net 30 m aukščio stiebas, ant kurio suplevėsuos Lietuvos vėliava. Tai dar vienas gražus projektas Tauragei, prie kurio jau dirba grupė savivaldybės specialistų.
Nuotrauka
Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai
Įkelta:
2021-01-19
2017 m. buvusio „Šaltinėlio“ patalpose įsikūrę Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai tarp tauragiškių išpopuliarėjo dėl galimybės pasinaudoti nemokamomis psichologo konsultacijomis. Nuo kito mėnesio prie jau dirbančių trijų psichologių prisijungia psichologė iš Šilalės Alma Žiauberienė.