2020 Gegužės 31 d.
Sekmadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Eglė ČERVINSKAITĖ

Beveik įpusėjo 2015-ųjų kovą išrinkto Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio kadencija. 2016-iesiems verčiant paskutinius lapus, pakalbinome merą apie jau nuveiktus ir dar laukiančius darbus, Tauragės miesto perspektyvas ir pagrindines problemas. Atviras, konkretus ir paprastas – toks pasirodė meras, atsakinėdamas į patogius, ir į nelabai patogius klausimus.
 

Pagal LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, kas ketverius metus savivaldybės valdomos bendrovės privalo pateikti įmonės valdybai veiklos strategiją. Gruodžio 6-ąją sušauktame neeiliniame Tauragės šilumos tinklų valdybos posėdyje įmonės valdybos pirmininkas Kristijonas Paliutis pateikė balsavimui bendrovės plėtros strategiją, papildytą nauju organizacinės struktūros planu – jame numatyta atsisakyti pavaduotojo plėtrai pareigybės bei plėtros skyriaus. Tokie planai nepatiko vienam iš valdybos narių – buvusiam bendrovės direktoriui Donatui Simaičiui. Pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje vyras pareiškė pasitrauksęs iš valdybos. Įmonės reorganizavimo planuose jis įžvelgė politinius motyvus.

Lapkričio 24-ąją buvo paskelbti konkurso į Tarailių progimnazijos direktoriaus postą rezultatai. Jį laimėjo buvusi Žalgirių gimnazijos direktorė Viktorija Paulauskienė, iš ankstesnės darbovietės pernai tarybos sprendimu atleista už drausminius pažeidimus. Kitą savaitę vyksiančiame tarybos posėdyje bus svarstomas klausimas dėl jos skyrimo progimnazijos direktore. Tačiau jau dabar V. Paulauskienės tinkamumas eiti šias pareigas kelia abejonių tiek visuomenei, tiek savivaldybės administracijai. Mat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija informavo, jog už Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimą atleisti asmenys trejus metus nuo atleidimo iš pareigų dienos negali būti priimami, skiriami ar renkami į pareigas valstybinėje tarnyboje.

Senstant visuomenei vis aktualesniu klausimu tampa vyresnių žmonių užimtumas. Lygiagrečiai populiarėja ir savanorystė – kaip galimybė pasirūpinti skurstančiais, vienišais ir artimo meilės stokojančiais  visuomenės nariais. Valstybinės institucijos skatina sujungti šias dvi socialines sritis ir užtikrinti vyresniems žmonėms galimybę įprasminti save padedant pažeidžiamiausiems. Taip abi šios socialiai jautrios grupės integruojamos į aktyvų visuomeninį gyvenimą. 

Pagramantis – 2016-ųjų mažoji Lietuvos kultūros sostinė – skelbia renginių sezono uždarymą ir kviečia tauragiškius į paskutinį metų koncertą, taip pat Pagramančio kalėdinės eglutės įžiebimą. Pagramančiui suteiktą mažosios kultūros sostinės titulą šiemet šis miestelis pateisino su kaupu. Įvyko daugybė įvairiaspalvių švenčių, sutraukusių minias žiūrovų ir svečių, juose koncertavo rajono akademinės bendruomenės šviesuliai ir Lietuvoje garsūs atlikėjai ir grupės. Užbaigdami šį renginių ciklą organizatoriai džiaugiasi nuveiktais darbais, dėkoja prisidėjusiems ir kviečia tauragiškius neužmiršti Pagramančio ir kitais metais, tikisi, jog miestelis išliks kultūros renginių traukos tašku ir tęs pradėtą švietėjišką misiją. 

Adventas (lot. Adventus) – atėjimas. Naujieji bažnytiniai metai prasideda pirmuoju Advento sekmadieniu. Adventinio laikotarpio papročiai turi senas tradicijas lietuvių bendruomenėse, jas išsaugoti stengiamasi ir šiandien. Tauragės rajone veikiantys kaimų aktyvai įneša didelį indėlį į Advento papročių išsaugojimą ir puoselėjimą. Štai Pagramančio bibliotekoje praėjusį savaitgalį vyko advento vakaronė, Kęsčių bendruomenė „Elbenta“ surengė tautodailinikės Ilonos Bernotaitės-Žmuidzinavičienės darbų parodą, Norkaičių etnokultūros centras bene kasdien rengia tradicinių amatų edukacijas. 

Tauragiškių išrinkto pagrindinio savivaldos organo – rajono Tarybos – narių pagrindinė  veiklos forma yra posėdžiai. Kaip paaiškėjo trečiadienį vykusiame, ne visada Tarybos darbas vyksta sklandžiai, laikomasi numatytos darbotvarkės. Paskutinio šiemet posėdžio metu rajono opozicija nusprendė parodyti savo politinę galią pateikdama valdantiesiems ultimatumą, o šiems nepaklusus, paliko posėdžių salę. Po šio akibrokšto Taryba sprendimų svarstymą tęsė toliau, tačiau, „Tauragės žinių“ duomenimis, ne visi principingieji politikai, nutraukę darbą Taryboje iš karto grįžo į savo tiesiogines darbovietes. Pavyzdžiui, „tvarkietis“ Silverijus Statkus, dirbantis savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje Tauragės šilumos tinklai, į darbo vietą grįžo tik po pusantros valandos. Kyla klausimas, kas atlieka pagal darbo sutartis jiems deleguotas funkcijas, kol darbuotojai politikuoja? Ar nepiktnaudžiauja jie rinkėjų suteiktomis privilegijomis?

Šilutiškis Liutauras Indriuška kritikos susilaukė po Tauragės butų ūkio valdybos sprendimo atšaukti valdybos narę Nijolę Navickienę ir į jos vietą paskirti jį. Įvairiomis pastangomis buvo bandoma užkirsti kelią jam įsitvirtinti Tauragės butų ūkio valdyboje. Nesnaudė žiniasklaidos priemonės, esą nekompetentingas, nevietinis, ir dar liberalas – neva statytinis. Nieku gyvu nenorėta įsileisti į valdybą naujo žmogaus – kad tik nebūtų pažeistas status quo – neaiškios pareiginės funkcijos, biurokratija, galimai neskaidrūs viešieji pirkimai. Tačiau planas pašalinti pavojų nusistovėjusiai tvarkai keliantį valdybos narį neišdėgė. L. Indriuška tapo valdybos pirmininku ir naujuoju Butų ūkio direktoriumi. „Tauragės  žinios“ nusprendė patikrinti, kaip naujasis vadovas susigaudo Tauragės butų ūkio reikaluose, ir, šiam dirbant vos ketvirtą darbo dieną, nuvyko į svečius. 

Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje nuo rudens įsteigta išlyginamoji klasė iš emigracijos grįžusiems vaikams. Joje moksleiviai mokomi kompetentingos  lietuvių kalbos mokytojos, turinčios 30 m. darbo patirtį su kitataučiais. Vaikų pažanga per tris mėnesius – akivaizdi. Tačiau laukia dar daug darbo, nes kitus mokslo metus moksleiviai turi pradėti jau savo bendraamžių klasėse. 

Jungtiniame savivaldybės komitetų posėdyje paaiškėjo, jog perskirstymui liko 20 tūkst. eurų iš programos, skirtos dantų protezavimui kompensuoti. Paskirta savivaldybės parama nepasinaudojo nei vienas pacientas, nors norinčiųjų protezuotis dantis eilės tęsiasi 4–5 metus.