Atidarytas Sąjūdžio kambarys: mažas įvykis Lietuvai, didelis Tauragei
Įkelta:
2021-08-28
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

,
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Aprašymas

Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus. 

Unikalūs eksponatai

Muziejininkė Aušra Norvilienė, pristatydama susirinkusiems naująją ekspoziciją, priminė Sąjūdžio gimimo istorines aplinkybes ir prielaidas.  

– Rugpjūčio 23-oji dabar vadinama jau ne Juodojo kaspino, o Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena, – tęsė ji. – Šiandien čia susirinkom ne tik dėl to – šiandien čia muziejus atidaro Sąjūdžio kambarį. Sąjūdis buvo fenomenas, pažadinęs Lietuvą, išvedęs ją į aikštes, įkvėpęs žmonėms viltį laikytis, aukotis, laimėti.  

Didelė naujosios ekspozicijos dalis surinkta pačių muziejaus darbuotojų. Surinkti to laikmečio daiktus, pasak muziejininkės, buvo tikras iššūkis, nes dauguma jų seniai nukeliavo į sąvartynus. Ji prisipažino pati išieškojusi visas mamos palėpes ir dėkojo žmonėms, dovanojusiems kai kuriuos eksponatus. 

Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

 

Sąjūdžio kambaryje stovintys to laikmečio baldai visomis smulkmenomis primena to laiko dvasią. Čia stovi autentiškas fotelis, stalas, televizorius „Šilelis“, to laikmečio telefonas, nuotraukų albumas, kuriame – daugybė tauragiškių fotografų Benjamino Pociaus, Romualdo Baliūno, Edmundo Mažrimo fotografuotų kadrų iš mitingų, Baltijos kelio, Sausio 13-osios įvykių, ir daug kitų daiktų. Kambaryje – ir autentiškas kelmas su prie jo prisegtais sovietiniais dokumentais ir ženkliukais, irgi primenantis tragiškuosius sausio įvykius. 

Ant vienos sienos – Sąjūdžio laikus primenantys plakatai. Ant sienos kabo trispalvė, kurią muziejui padovanojo Tauragės sąjūdiečių pirmininkas Bronius Martinkus. Jis padovanojo ir paveikslą, pieštą pagal skarelę, radijo imtuvą, keletą kitų daiktų. Dar vieną trispalvę – tą, kuri 1988 metais suplevėsavo virš Keramikos gamyklos ir su kuria sąjūdiečiai dalyvavo ne viename mitinge, Baltijos kelyje, Sausio 13-osios įvykiuose, padovanojo Sigitas Mičiulis, buvęs aktyvus sąjūdietis. Beje, ši vėliava kartu su sporto veteranais apkeliavo ir nemažai pasaulio šalių. Kitas svarbus to meto liudininkas, irgi padovanotas S. Mičiulio, – leidinys „Sąjūdžio žinios“, Tauragėje leistos „Mūsų žinios“.  

Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

A. Norvilienė papasakojo ir apie kitus kambaryje eksponuojamus daiktus:

–  Spintoje – bibliotekos padovanoti to meto rajono spaudos, fiksavusios visus to meto įvykius, leidiniai, ženkliukai. Ant sienos kabančioje nuotraukoje užfiksuotas unikalus kadras – 1988 m. virš Kultūros rūmų suplevėsavusi trispalvė. Ją tuomet iškėlė Sigitas Mičiulis, Arvydas Plėštys ir Eligijus Straukas.

O išradėjo Viktoro Jokubaičio sukonstruotame unikaliame gaublio formos stende – laikraščio „Lietuvos aidas“ komplektas, išsaugotas aktyvaus sąjūdiečio Stepono Galmino. Dar viename stende – to laikotarpio buitį menantys daiktai.     

Pristačius kambario eksponatus prisidėjusieji prie kambario kūrimo apdovanoti atminimo dovanėlėmis, o visi susirinkusieji pakviesti į trumpą konferenciją.

Pradžia – bibliotekoje

Pirmiausia sugiedotas Lietuvos himnas, o A. Norvilienė papasakojo, kokia buvo Sąjūdžio pradžia Tauragėje:

– Tauragėje Sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo įkurta 1988 m. rugsėjo 22 d. centrinėje bibliotekoje. Nepabijojusi sovietinės rajono valdžios neigiamo nusiteikimo, bibliotekos direktorė Vida Kazakevičienė leido rinktis jos vadovaujamoje įstaigoje. Pirmąjį susirinkimą pradėjo Klaipėdos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės atstovas Algirdas Grublys. Tądien į sąjūdiečių gretas įsijungė Jonas Liorančas, Arvydas Plėštys, Tomas Šerpytis, Jonas Šimkus, Eligijus Straukas, Mindaugas Gilys, Antanas Naraškevičius, Danutė Tauginaitė, Julius Ragelskis, Edmundas Mažrimas, Antanas Bagdonas, Virginija Norkevičiutė, Bronius Jagminas, Irena Tautvydienė, Virginija Martutaitienė, svečio teisėmis – Mečislovas Lenktaitis. Atsakingąja sekretore išrinkta Valerija Bumbulienė. Vėliau prisijungė dar daugiau aktyvių tauragiškių. 

Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka

                                                                                                                                                  

Tie, kurių nebėra tarp gyvųjų, pagerbti tylos minute.

Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys

Įvadiniame „Santakos“ muziejaus pranešime direktorė Eglė Červinskaitė sudėliojo keletą akcentų iš atliktų mokslinių tyrimų apie Sąjūdžio ištakas, apie tai, kokios prielaidos lėmė Sąjūdžio bangos regionuose formavimąsi. 

– Sąjūdžio susikūrimas ir neįtikėtinai spartus virtimas masiniu judėjimu 1988 m. birželio–spalio mėnesiais atrodė lyg koks stebuklas tiek to meto įvykių liudininkams, tiek ir iš dabarties perspektyvos žvelgiantiems mokslininkams, muziejininkams ir kitiems, bandantiems perprasti Sąjūdžio fenomeną. Sąjūdžio laikotarpį išgyvenusių žmonių pažiūros buvo skirtingos, tačiau likti abejingas negalėjo niekas. Praėjus trims dešimtmečiams nuo pasaulį sudrebinusių politinių įvykių, lėmusių Sovietų sąjungos griūtį, Lietuvoje jau užaugo ir savo vaikus augina nauja karta, kuriai šis laikotarpis – jau yra ne gyvoji, bet vadovėlinė istorija. Todėl labai svarbu analizuoti Sąjūdį kaip atskirą reiškinį būtent edukaciniais tikslais bei puoselėti šių įvykių istorinę atmintį tauragiškių sąmonėje. Šia intencija ir atidarytas Sąjūdžio kambarys, – teigė ji.   

Remdamasi Sąjūdžio 30-mečiui skirtos diskusijos metu išsakytomis mintimis, ji teigė, kad žinios apie Sąjūdį iki šiol yra labai fragmentiškos, trūksta tiek akademinių tyrimų, tiek dokumentinių šaltinių, tiek ir grožinės literatūros tekstų.

E. Červinskaitė pasidalijo mintimis ir apie Sąjūdžio gimimą Tauragėje, analizavo jo ištakas ir genezę.

Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų ir šiandien?

Mintimis, prisiminimais apie Sąjūdžio pradžią dalijosi ir Seimo nariai Vilija Aleknaitė-Abramikienė, Romualdas Vaitkus, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys Sigitas Mičiulis, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentas ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvis Nedas Tamašauskas. Tai būta labiau sociologinio pobūdžio diskusijos – kodėl ir kaip kilo Sąjūdžio banga Tauragėje, kokie veiksniai ją lėmė ir kokiomis priemonėmis sklido Sąjūdžio idėjos. Savo mintis išsakė ir kai kurie klausytojai – savo prisiminimais pasidalijo Raimondas Matemaitis, atsargos pulkininkas Arvydas Plėštys, klojęs nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pamatus, o politinio kalinio, tremtinio Gedimino Katino dukra padovanojo muziejui savo nutapytą paveikslą.

Į diskusijos keltą klausimą visų jos dalyvių atsakymas buvo vieningas – jei prireiktų, Sąjūdžio stebuklas įvyktų ir šiandien. O R. Matemaitis įsitikinęs – daugiau jokio  sąjūdžio net nereikės, nes mes Lietuvą, jei reikės, apginsim ir nepriklausomybės prarasti neleisim.

– Kiekvienas pralietas kraujo lašas vedė į tikrą laisvę. Be aukų niekaip neišeina... Duok, Dieve, kad daugiau jokio sąjūdžio nereikėtų, kad spręstume kitas problemas, – sakė V. Aleknaitė-Abramikienė. 

Diskusiją moderavo muziejininkė-etnografė Renata Jančiauskienė.

Kadangi ne visi norėjusieji galėjo dalyvauti renginyje, diskusijos medžiaga paviešinta „Santakos“ muziejaus komunikaciniais kanalais. 

Nuotrauka
spaudos

 

 

Nuotrauka
dainu dainele
Įkelta:
prieš 1 dieną
Sausio 11-ąją Tauragės meno mokykloje (TMM) vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Kaip teigia konkurso organizatoriai, konkurse skambėjo daug gražių dainų ir muzikos garsų, kuriuos lydėjo konkurso dalyvių, jų mokytojų, tėvelių, žiūrovų ir vertinimo komisijos palaikymas ir jaudulys.
Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-09-15
Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
a
Gretos Jonelytės nuotraukos
Įkelta:
2021-08-20
Ketvirtus metus Tauragės pilyje iniciatyvaus miesto jaunimo organizuojamas renginys – puiki galimybė atsiskleisti jauniems menininkams: savo darbus parodė fotografai, dailininkai, rašytojai, muzikantai, technologai ir kt. „Menų Festo“ tikslas – suburti pradedančius ir patirties turinčius menininkus iš visos Lietuvos bei pasidalinti jų kūryba su kitais. 
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-08-13
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-30
Kone kiekvieną savaitgalį tai viename, tai kitame rajone kaime vyksta šventės. Tradiciniai bendruomenių renginiai suburia jų narius, sukviečia svetur gyvenančius kraštiečius, atneša į kaimą šventinę nuotaiką, skatina bendrauti ir dalintis geromis emocijomis. Praėjusį savaitgalį linksminosi batakiškiai ir Trepų gyventojai: Batakiuose vyko Šv. Onos atlaidai ir kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia grįžti į tėviškę“, o Trepuose surengta bendruomenės šventė „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“. Abiejų šių kaimų bendruomenių pirmininkių Ritos Grinienės ir Jolantos Skrodenienės nuomonės sutampa: bendruomenių renginiai vienija ir ugdo. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Šiandien, 16 val., Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ bus pristatyta paroda „Vasario 16-osios šventė 1919–1940 metais: susitelkimas ateičiai“. Šią kilnojamąją parodą, supažindinančią su Vasario 16-osios švente ir jos minėjimo tradicijomis 1919–1940 metais, parengė ir šalies regionų bendruomenėms dovanoja Lietuvos nacionalinis muziejus ir Signatarų namai. Specialiai šiai parodai muziejininkai sukūrė ir nuotaikingą edukaciją pagal rašytojo Antano Vienuolio tarpukariu skelbtas vizijas ir pranašystes, kaip Vasario 16-oji atrodys po šimto metų, t. y. dabar.
Nuotrauka
Eičas
Įkelta:
2021-07-21
Tauragės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ birželio pabaigoje Telšiuose dalyvavo atminties koncerte „Dievo dovana, Lietuva, esi“, skirtame Rainių tragedijos 80-mečiui paminėti. O dabar, po ilgokos pertraukos, vėl repetuoja gyvai ir ruošiasi kitam renginiui, vyksiančiam Ariogaloje. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-20
20-metė Simona Bendikaitė šiais metais baigė Tauragės „Versmės“ gimnaziją. Meniškos sielos mergina pasakojo, kad Tauragėje pradėjo mokytis išėjusi iš vienos rajono mokyklos, kurioje patyrė sunkumų bendraudama su bendraklasiais. Patirti išgyvenimai, pasakojo ji, paskatino kurti.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-06-25
Artėjant Joninėms Tauragės kultūros centras kvietė tauragiškius ir miesto svečius į nuotaikingą šventę Taurų nuotykių parke. Dalyvaudami amatų demonstravime, prisimindami tradicijas, su muzika, šokiais, dainomis ir gera nuotaika visi linksminosi amatų ir muzikos šventėje.
Nuotrauka
geno
Įkelta:
2021-06-18
Pirmoji Tauragės kraštiečių šventė prie 15 metų surengta Vilniaus rotušėje, gi šiųmetinei, numatytai ryt, birželio 19-ąją, kraštiečiai rinksis netradicinėje aplinkoje – muziejuje „Duonos kelias“ prie Vilniaus Pilaitės vėjo malūno. Kaip visada, kraštiečiai išvys sceninių vaizdelių, o svarbiausia – galės bendrauti, diskutuoti, dainuoti, šokti kiek širdis geidžia.
Nuotrauka
atvi
Įkelta:
2021-06-18
Tūkstančiai mokinių prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“, skirtos paminėti Gedulo ir vilties dieną. Masinių gyventojų trėmimų pradžios 80-mečio proga Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14-osios paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir kvietė prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“. Sveikinimus tremtiniams, politiniams kaliniams kūrė ir „Šaltinio“ progimnazijos, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ugdytiniai bei Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio atstovai. 
Nuotrauka
zyd
Autorės ir Žydrės Macienės asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2021-05-30
Karantinas, uždaręs žmones namuose, ne vienam tapo depresijos priežastimi. Vis dėlto kai kurie tuo metu tarsi atrado save iš naujo: prisiminė kadaise mėgtas veiklas, ėmė kurti – kas eiles, kas paveikslus ar dekoracijas, o kas tortus, ir taip įprasminti staiga atsiradusį laisvą laiką. Bibliotekininkė iš Skaudvilės Žydrė Macienė prisipažįsta niekada negalvojusi, kad jos tapyti paveikslai gali būti kam nors įdomūs, tačiau dabar jie tapo parodos eksponatais. Žydrė įsitikinusi: kiekvienas galime rasti kūrybiškų veiklų, kurios teikia malonumą, ir jei išdrįstume į jas pasinerti, depresijų tikrai būtų kur kas mažiau.
Nuotrauka
bazinienė
Įkelta:
2021-05-17
Lomių kaimo bendruomenė pirmininkė, mokinių mylėta ir mylima pedagogė, entuziastinga kraštotyrininkė. Tiesiog – aktyvi ir energinga moteris, nuoširdi ir darbšti kaimynė bei kolegė. Tai tik maža dalis epitetų, tinkančių prieš kelias dienas gimtadienį atšventusiai lomiškei Elenai Bazinienei. Dar viena dovana jai tapo žinia, kad jos parengta knyga „Kol neišpustė laiko vėjai“ ką tik pasibaigusiame 8-ajame konkurse „Tauragės metų knyga 2020“, kuriame dalyvavo net 19 knygų, pripažinta populiariausia pažintine knyga. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-05-12
Tautodailininkas Juozas Galbogis – vienas Tauragės tautodailės veteranų. Šiandien jis švenčia garbingą 90-ies metų sukaktį. Garbaus amžiaus sulaukęs kūrėjas turi ką prisiminti – sunki vaikystė, karo metai, vingiuotas profesinis kelias. Vis dėlto turbūt maloniausi prisiminimai – apie kūrybos momentus ir, žinoma, šeimą – gausią, muzikalią ir talentingą. 
Nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
Įkelta:
2021-04-30
Tauragėje žinoma rašytoja Justina Trilikauskienė jau išleido savo 8-ąją knygą „Ant laikmečio šakos“. Naująjį poezijos rinkinį pristatančios tauragiškės gyvenimas vingiuotas. Irkutske gimusi ir Sibiro platybėse augusi, Klaipėdoje gyvenusi, o galiausiai Tauragėje atsidūrusi moteris su „Tauragės žinioms“ pasidalijo mintimis apie tai, kas yra rašytojas bei papasakojo apie spalvingą savo likimą, atvedusį ją į kūrybą.  Gimė tremtyje
Nuotrauka
tramtatulis
Įkelta:
2021-04-26
Išrinkti šių metų Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ vietinio rato laureatai, kurie Tauragės kraštui atstovaus  regioniniame rate Telšiuose. Nuotoliniu būdu organizuojamas tradicinis jaunųjų atlikėjų konkursas suteikė ne tik kūrybinio džiaugsmo, bet ir nemažai iššūkių. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-17
Tauragiškės Antaninos Aldonos Auksorienės gyvenimas nebuvo lengvas. Pokariu gimusi moteris augo be tėvų, sunkiai dirbo, neteko vyro, tačiau drąsiai žengė gyvenimo keliu. Tauragiškė, įveikusi likimo siųstus išmėginimus, nusprendė apie tai papasakoti kitiems. Tiesa, kaip pati sako, ant popieriaus lapo išgulė ne ištisa istorija, o tik gyvenimo nuotrupos. „Tačiau jose kiekvienas gali atrasti dalį savęs“, – kalbėjo A. A. Auksorienė.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Pasibaigus nuotoliniam mokymui vaikai atkeliavo į mokyklą su gėlėmis ir šypsenomis – visi buvo pasiilgę mokyklos, mokytojų ir draugų. O „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokytoja Jolita Girulienė sulaukė dar ir dovanos –  ji gavo knygą, kurios autorius – jos auklėtinis Nedas Mencleris. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios Lietuvos televizija ir laida „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kvietė mokinius kurti laišką istorijai. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokiniai, kaip pasakoja jų mokytoja Jolita Girulienė, šia idėja labai susidomėjo ir noriai įsitraukė į laiško rašymą. O vienas jų, Jokūbas Jankus, rašęs laišką Stasiui Girėnui, sulaukė TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ padėkos! Vienintelis Tauragėje!
Nuotrauka
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2021-04-04
Velykos yra pavasario, prisikėlimo šventė, o kiaušinis – vienas jo simbolių. Nuo seno gyvuoja tradicija prieš Velykas dažyti kiaušinius. Skaudvilės krašto muziejuje šiuo metu eksponuojama unikali – apie 1000 įvairių raštų ir spalvų Onos Balandytės skutinėtų margučių paroda.