Edmundui Mažrimui atminti skirtame vakare – jautrūs padėkos žodžiai ir prisiminimai 
Įkelta:
2021-09-15
Nuotrauka
mažrimas
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotraukos
Aprašymas

Vakaro „(Ne)tolima praeitis“ akimirkos

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotraukos
,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka

Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.

Plataus diapazono menininkas

Vakaro pradžioje susirinkusieji išgirdo paties Edmundo Mažrimo balsą – tai buvo iš Tauragės radijo archyvų sumontuotas įrašas, kuriame nuskambėjo tarsi jo moralinis testamentas, kaip reikia mylėti savo kraštą.

Kultūros centro fojė, kurioje dažniausiai ir eksponuojamos parodos, o šiuo metu iš fotografijų žvelgia pats Edmundas, iškilmingai atidengtas užrašas, skelbiantis, kad nuo šiol ši salė vadinsis Edmundo Mažrimo vardu.

Renginį pradėjusi Tauragės kultūros centro paveldo tarnybos vadovė Svetlana Jašinskienė pristatė projektą, kuriuo siekiama padėkoti E. Mažrimui už jo indėlį į mūsų krašto istorijos tyrinėjimą. Įprasminti jo darbus, pasak S. Jašinskienės, Kultūros centras tikėjosi dar pernai, tačiau tai padaryti sutrukdė pandemija.  

– Aš pakeičiau Edmundą Paveldo tarnyboje, tačiau kai prisiliečiau prie jo darbų, susipažinau su žmonėmis, kurie prie jo kaip prie šaltinio ėjo gerti to tyro vandens – jo žinių ir išminties, supratau, jog negaliu sakyti, aš pažinojau, – teigė S. Jašinskienė. 

Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos

Ji pakvietė nuoširdžiai pasikalbėti, pasidalinti prisiminimais apie šį įstabų žmogų, ir galbūt kiekvienas atras sau kažką naujo. 

Kviečiami vakaro moderatoriaus Eugenijaus Šalčio, žmonės neraginami ėmė į rankas mikrofoną ir pasakojo savo prisiminimus apie tai, kaip susipažino su E. Mažrimu, ką nuveikė kartu, kiek daug iš jo sužinojo ar kokių nuotykių kartu patyrė. Prisiminimai liejosi ir linksmi, ir graudūs, vis atsidūstant – kaip gaila, kad jo nebėra tarp mūsų... 

– Edmundas buvo labai plataus diapazono menininkas – ne tik puikus specialistas, bet ir tapytojas, muzikantas, daugelio knygų bendraautorius, kolekcininkas, – sakė E. Šaltis.   

Visi pritarė: Edmundas buvo vaikščiojanti mūsų krašto enciklopedija – į jį galėjai kreiptis bet kokiu su istorija susijusiu klausimu ir atsakymą visada gaudavai. Kalbėjusieji pabrėžė begalinį Edmundo darbštumą, nenuilstamą siekį tyrinėti krašto istoriją, kaskart atveriant vis naujus jos klodus, humoro jausmą, įvairialypius talentus – nuo aktorystės, režisūros, iki tapybos, grafikos, ekslibrisų kūrimo. 

Nuotrauka
a
Autorės nuotrauka

Albinas Batavičius, su E. Mažrimu išleidęs net 7 knygas, prisiminė bendrus darbus.

– Kartą surengėm ekskursiją po Tauragės kraštą. Supratau, kiek daug jis žino, kokios gilios ir prasmingos jo žinios. Ačiū Dievui, kad daug spėjo surašyti ir palikti mums visiems, – sakė jis.  

Štai su Edmundu kartu dirbusi Tauragės savivaldybės vicemerė Virginija Eičienė pasakojo:

– Ne kartą Edmundui sakiau, kad visus jo darbus reiktų sudėti į vieną didelį gražų leidinį, kuris galėtų reprezentuoti Tauragę. Tai būtų didelė vertybė, deja, šis sumanymas taip ir liko neįgyvendintas. Manau, kad šis projektas galėtų būti tęstinis, ir jo rėmuose dar daug ką būtų galima padaryti, – sakė Virginija Eičienė. 

Pasak E. Šalčio, E. Mažrimas yra parašęs per 300 straipsnių laikraščiuose, iš jų išeitų stora knyga. Tad idėja išleisti jo publikacijas vienoje vietoje būtų labai naudinga ir ateities kartoms.  

O V. Eičienė išsakė mintį, kad E. Mažrimo vardu būtų prasminga pavadinti kurią nors Tauragės gatvę. Daugelis šiai idėjai pritarė. Kalbėta ir apie paminklą. 

Išsakyta daug gražių žodžių

Į vakarą susirinko daug bičiulių, kolegų, bendražygių, vaikystės, jaunystės draugų. Renginyje dalyvavo Edmundo žmona Ala, trys Edmundo broliai. Prisiminimais dalijosi vicemerė V. Eičienė, Tauragės garbės piliečiai ir Edmundo bendražygiai Jonas Liorančas, A. Batavičius, Kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Seimo narys Romualdas Vaitkus, Viktoras Kovšovas, Vladas Liekis, Virginijus Žilius, Aloyzas Mažrimas, Eugenijus Skipitis, Irena Bagdonaitė, Vincentas Paulauskas ir kiti Tauragėje žinomi žmonės. Daug gražių žodžių apie Edmundą išsakė jo talento gerbėjai, vaikystės, jaunystės draugai, ir ne vienas dėkojo likimui, leidusiam pažinti šią neeilinę asmenybę.

E. Šaltis prisiminė Edmundo nepaprastą darbštumą:

– Jis dirbdavo, ir dirbdavo, ir dirbdavo. Mes šalia plepėdavom, o jis įkniubęs į kompiuterį, dirba ir dirba. Nuolatos, be sustojimo, nesvarbu, pavargęs ar nepavargęs...

J. Liorančas, su Edmundu dirbęs 15 metų, prisiminė vieną jo veiklos aspektą, kurio joks fotoaparatas neužfiksavo:

– Jo pagrindinė atrama – šio krašto istorijos tyrinėjimas. Požiūris į istoriją laikui bėgant keičiasi ir ne vienam ją aprašančiam kyla noras ką nors interpretuoti, pagražinti, nutylėti, pakeisti. Edmundas sau to niekuomet neleido. Jis aprašė taip, kaip iš tikrųjų buvo. Tai buvo tiesos ieškojimas ir pateikimas.   

Įspūdį jam darė ir Edmundo diskretiškumas, taktas – pasak jo, jis niekada kitam žmogui į „dūšią“ nelindo ir kitų į savo vidų neįsileido. 

Vakaras buvo jaukus ir šiltas, kupinas gražių prisiminimų, švelnaus humoro ir nostalgijos anksti netekus talentingo ir Tauragei labai reikalingo žmogaus.

Nuotrauka
a
Autorės nuotraukos

Suvokiant E. Mažrimo atliktų darbų svarbą Tauragės kraštui, jo nuopelnus kultūros paveldo srityje, pasidžiaugta, kad Edmundo darbai tęsiami, jo atminimui išsaugoti bus įgyvendinamos įvairios idėjos ir iniciatyvos.

Muzikavo Arūnas ir Nijolė Rakevičiai, grojo Saulius Bernotas, už vyro vardo įamžinimą ir pagerbimą dėkojo A. Mažrimienė. 

Ilgametė veikla

E. Mažrimas ilgus metus dirbo Tauragės kultūros centro Paveldo tarnybos vadovu, yra pelnęs ne vieną svarų apdovanojimą, per savo ilgametę veiklą sukaupęs turtingą duomenų bagažą apie kultūros paveldą, Tauragės krašto istorinę praeitį.

E. Mažrimo negalima apibūdinti kaip kultūros paveldo darbuotojo, atliekančio tik tiesiogines pareigas. Greta savo tarnybinės veiklos jis daug laisvalaikio atidavė švietėjiškai veiklai.

Jis – 1992 m. išleistos Tauragės enciklopedijos bendraautorius, 2002 m. išleido leidinį „Tauragė. Urbanistinė raida“, 2002 m. dalyvavo VPU istorijos fakulteto ekspedicijoje ir prisidėjo prie CD „Tauragės rajono medinė architektūra“ išleidimo. 2003 m. dalyvavo panašioje ekspedicijoje, kurios medžiaga išleistas CD „Tauragės rajono mažoji architektūra“ ir CD apie Antrojo pasaulinio karo karinės inžinerijos objektus. 2007 m. išleistos knygos „Tauragės kraštas“ bendraautorius.

Kartu su A. Batavičiumi 2012 m. išleido knyga „AB Tauragės MAISTAS 1932–2012“, o 2013 m. kartu su Vidu Narbutu ir Eugenijumi Šalčiu – knygą „Tauragės krašto kultūros paveldas“. Jis – ir 2013 m. išleistos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“ idėjos autorius ir pagrindinis rengėjas.

2014 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką E. Mažrimui įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 

Anapilin E. Mažrimas išėjo 2019 m. gruodžio 16-ąją, eidamas 66-uosius metus.

Nuotrauka
s

 

 

 

Nuotrauka
jonines
Įkelta:
prieš 16 valandų
Ilgąjį savaitgalį Joninių vainikais puošėsi visa Lietuva. Joninės arba Rasos – ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventė – siautulingai minėta ir Tauragės rajone – Jovaruose, Taurų parke, Dacijonuose, Pagramantyje, Adakave ir daugelyje kitų vietų.
Nuotrauka
Antaninių šventės akimirka. Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-06-17
Šeštadienį Kęsčiuose su trenksmu nuaidėjusi Antaninių šventė „Pieno kelias: nuo šienapjūtės iki sūrio“ sulaukė nemažo aplinkinių kaimų gyventojų susidomėjimo. Netrūko smalsavusių susipažinti su šios šventės, dar kitaip vadinamos – šienpjovių švente, tradicijomis. Tą dieną pagerbti varduvininkai, jubiliatai, bendruomenės naujagimių tėveliai bei naujakuriai.
Nuotrauka
bliudziuviene
Įkelta:
2022-06-12
Reginą Bliūdžiuvienę galima pristatyti įvairiai: poetė, tautosakininkė, pedagogė, aktyvi Žygaičių miestelio bendruomenės narė. Regina apie savo darbus girtis nėra linkusi, tik žaviais eilėraštukais retsykiais pasidalija savo feisbuke.
Nuotrauka
pilies teatras
Įkelta:
2022-05-20
Gegužės 11-ąją Tauragės meno mokyklos (TMM) Pilies teatras pakvietė į spektaklio, pastatyto Krystal Sutherland romano „Mūsų širdžių chemija“ motyvais, premjerą. Pilnutėlėje Pilies salėje žiūrovai kiek ilgiau nei valandą stebėjo pasirodymą, kuris ne vieną privertė braukti ašarą – jaunųjų aktorių emocijos abejingų nepaliko. Toks ir buvo Pilies teatro tikslas. 
Nuotrauka
muz
Įkelta:
2022-05-16
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, visi keliai veda į pažinimą. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ ir jo padaliniai – Tremties ir rezistencijos muziejus, įkurtas buvusioje NKVD būstinėje, tauragiškių vadinamas Šubertine, Skaudvilės krašto muziejus, Alfonso Čepausko dailės galerija, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras – tądien kviečia ne tik apsilankyti muziejuose nemokamai, bet ir dalyvauti gausybėje renginių.
Nuotrauka
sondra
Įkelta:
2022-05-15
Šiandien minime Šeimos dieną. Kiek mums visiems svarbi šeima? Ko gero, paprasčiausias meilės savo šeimai įrodymas – domėjimasis jos istorija. Sondrai Vaišvilaitei, pribloškiančios savo grožiu knygos „Šviesybių namai“ autorei, be galo svarbi kiekviena, net ir smulkiausia giminės istorijos detalė, kurias ji kartu su seserimi Danguole rinko po kruopelytę ne vienerius metus ir sudėliojo iš jų ištisą paprasto gyvenimo epą, įdomų ir vertingą ne tik artimiesiems. Susirinkusieji į Sondros Vaišvilaitės knygos „Šviesybių namai“ pristatymą vos tilpo B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje – žinia apie šią ypatingą leidinį priviliojo ne tik  autorės draugus, artimuosius, bet ir kraštotyra, istorija, etnografija besidominčius žmones. 
Nuotrauka
paulinos
Įkelta:
2022-05-05
Daugiau nei 10 metų fotografuojanti tauragiškė Paulina Dubė rimčiau šio darbo ėmėsi baigusi mokyklą – tada, pasak jos, atsirado ir laiko, ir noro užsidirbti. Visą savo laiką darbui skirianti moteris sako nežinanti, kaip daugiau save įvardinti nei fotografe. Ji pasakoja, kad pomėgiui tapus darbu laisvalaikio ji nelabai ir turi – didžiąją dalį laiko skiria fotosesijoms ir nuotraukų redagavimui.
Nuotrauka
viktorija
Įkelta:
2022-04-28
Tauragės „Versmės“ gimnazijos trečiokė Viktorija Rezgytė Lietuvos moksleivių liaudies dailės parodos-konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ regioniniame ture už savo siuvinėtus darbelius jau trečią kartą laimi prizinę vietą. Mergina turi daug įvairių pomėgių – nuo siuvinėjimo adinukės stiliumi, piešimo, grojimo gitara iki pasivaikščiojimų gamtoje, knygų skaitymo bei domėjimosi istorija.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-18
Praėjusiais metais mokyklą baigusi tauragiškė Simona Bendikaitė nusprendė ieškoti savo gyvenimo kelio. Apie tolesnes studijas svarsčiusi mergina nebuvo iki galo apsisprendusi, ką būtent toliau studijuoti, tačiau pradėjusi savanoriauti Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ji suprato, kad norėtų pasinerti į kultūros pasaulį.
Nuotrauka
AutOrės nuotrauka
Įkelta:
2022-04-16
Didžioji savaitė prieš Velykas, ko gero, ne vienam asocijuojasi su vaško kvapu – gi juo dažnas margina kiaušinius. Tada ir vaikystės prisiminimai užplūsta – kaip varžytasi dėl gražesnio ir ryškesnio margučio, kaip laukta antrosios Velykų dienos, kad galėtum bėgti pas kūmą pinigėlio. Nuo darbų sustirusios Pagramančio socialiniuose globos namuose įsikūrusių senolių rankos kiaušinių marginimo edukacijos metu bando prisiminti ir atkartoti margučio raštus – vieni rezultatu labai patenkinti, kiti lyg ant savęs pyksta ir sako, kad anksčiau ir brūkšneliai būdavo tiesesni, ir ranka labiau klausydavo. Bet džiaugsmo pamačius spalvą įgavusį margutį netrūksta, o ir stalo kaimynui pasigirti smagu. Stebi smagų senolių šurmulį ir tiki – artėja graži  ir prasminga šventė. 
Nuotrauka
kulturos muitine
Įkelta:
2022-04-05
„Kultūros muitinė“, jau tradicija tapęs renginių ciklas, šiemet prasidėjo neįprastai –  austrių degustacija Pilies menėse, o po kelių dienų į kitą renginį irgi kulinarine tema pakvietė Skaudvilės krašto muziejus.
Nuotrauka
mmm
Įkelta:
2022-04-05
Balandžio 6-ąją, 17 val., Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Pilies menėse bus atidaryta ypatinga paroda. Tai kolektyvinė paroda, o jos eksponatai – moterų, lankančių Tauragės suaugusiųjų dailės studiją „MMM“ (Moterys mokosi meno, meno mokyklos moterys), darbai. Parodos pavadinimas visaapimantis ir daugiaprasmis – „Interpretacijos“.
Nuotrauka
batakiai
Įkelta:
2022-03-18
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai dauguma bendruomenių bei kultūros namų kvietė atvykti į renginius bei susibūrimus ir pasidžiaugti mūsų tautos laisve. Dauguma jų prasidėjo maldomis ne vien tik už mūsų laisvę – nepamirštas ir Ukrainoje vykstantis karas.
Nuotrauka
uzgavenes
Įkelta:
2022-03-06
Pirmoji pavasario diena šįmet prasideda Užgavėnėmis, simbolizuojančiomis žiemos palydėtuves ir pavasario sutiktuves. Nors pasaulį šiandien yra apėmęs nerimas dėl karo Ukrainoje, ir, atrodytų, linksmybėms vietos nebeliko, vis dėlto šios linksmos šventės atsisakė ne visi, o ją organizavusieji įsitikinę, kad  tradicijos padeda susitelkti. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-18
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną visa šalis, o kartu ir tauragiškiai, paminėjo kaip laisvės, nepriklausomybės, demokratinės šalies dieną. Ši tautai svarbi diena minėta Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje, kur Šv. Mišios aukotos už Lietuvą ir Lietuvos žmones, Tauragės kultūros rūmuose surengtame iškilmingame koncerte dalyvavo Kultūros centro kolektyvai ir atlikėjai, kai kurios bendruomenės leidosi į pėsčiųjų žygius, vieni kitus džiugino dainomis, šypsenomis.
Nuotrauka
16
Įkelta:
2022-02-16
Praėjo 104 metai, kai tautos šviesuoliai pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktą. Mūsų tėvai ir seneliai gali pasidalinti prisiminimais, kaip šią šventę švęsdavo praeityje. „Šaltinio“ progimnazijoje, kai klases retina vis įsisukdama COVID epidemija, mokytojai pasiūlė 5–8 klasių mokiniams pasidalinti mintimis, kaip mokinių šeimose švenčiama Vasario 16-oji, ką jaunajai kartai reiškia žodžiai Tėvynė, Laisvė... Pabiro tiek gražių, nuoširdžių žodžių, kuriuos jau šią savaitę mokyklos fojė mokiniai skaito per pertraukas televizijos ekrane. Kitame mokyklos koridoriuje – Vėjų pievoje – paroda „Lietuva pro mano langą“. Penktadienį, paskutinę savaitės dieną, bus suvedami rezultatai, kaip šiai šventei paminėti 1–8 klasių mokiniai papuošė savo kuprines. „Švenčiame ir švęsime visi: 1–8 klasių mokiniai, mokyklos administracija, klasių ir  būrelių vadovai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos...“, – sako mokyklos bendruomenė ir dalijasi mokinių istorijomis, kaip šeimos švenčia Vasario 16-ąją. 
Nuotrauka
betrice
Įkelta:
2022-02-10
Artėjant svarbiausioms valstybinėms šventėms progą tautiškumą perteikti piešiniuose turėjo ir jaunieji Lietuvos menininkai. Iš 423 konkursui „Ateities miestai“ siųstų piešinių atrinkta 20 favoritų, kurių skaitmeninį katalogą kovo 1–15 dienomis ketinama pristatyti Lietuvos Respublikos Seime Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtoje parodoje. Sėkmės sulaukusio ir į 20-uką patekusio piešinio autorė tauragiškė abiturientė Beatričė Arštikytė pasakoja, kad laisvė jai svarbi ne tik kaip Lietuvos pilietei, bet ir kaip meno kūrėjai. 
Nuotrauka
jencevicius
Įkelta:
2022-02-06
Tauragėje gimė daug pasaulinio garso žmonių – Jozefas Šereševskis, Davidas Kacelenbogenas, Robertas Lemanas, Taurogeno žeme vaikščiojo net keturi Rusijos carai, legendinis karo strategas Karlas Klauzevicas, pasaulinio garso kompozitoriai Aleksandras Borodinas, Hektoras Berliozas, Robertas Šumanas, rašytojas ir politikas Aleksandras Gercenas, „Kruvinojo sekmadienio“ herojus popas Gaponas, Aleksandro Puškino žudikas Žoržas Dantesas… Šiuos ir dar daugybę mažai kam žinomų ar netgi visai negirdėtų Tauragės istorijos faktų atkapstęs kraštietis Alvidas Jancevičius sudėjo juos į knygą-straipsnių rinkinį „Užmirštasis Tauroggenas“, kurią jau netrukus pristatys Tauragės krašto muziejuje „Santaka“. O belaukiant susitikimo – pokalbis su jos autoriumi.   
Nuotrauka
slaviunas
Įkelta:
2022-01-30
Žymusis tautosakininkas Leonardas Sauka rašė: „Nedaug tėra žmonių, kurie lygiai gerai galėtų nagrinėti liaudies buitį, papročius, apeigas, tikėjimus, muzikinę ir poetinę liaudies kūrybą“. Šie žodžiai skirti tautosakininkui, etnografui ir folkloristui Zenonui Slaviūnui (iki 1939 m. – Slavinskui), prieš 105 metus, 1907 m. sausio 14 dieną, gimusiam Skaudvilėje, vargonininko šeimoje. Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka šios sukakties proga paskelbė savo surinktą medžiagą apie šį garsų kraštietį. 
Nuotrauka
mizgiriene
Įkelta:
2022-01-17
Priešpaskutinę praėjusių metų dieną mūsų krašto šviesuolei, Tauragės rajono garbės pilietei Almai Mizgirienei (Valaitytei) būtų sukakę 90 metų. Buvusiai kolegei atminti bei Archyvų metams pažymėti B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka pakvietė susipažinti su ekspozicija, kurios tikslas – atkreipti bendruomenės dėmesį į Tauragės krašto šviesuolės paveldo tyrinėjimo darbus, žymių kraštiečių atminimo išsaugojimą ir skleisti informaciją apie bibliotekoje saugomą jos sukauptą kraštotyrinį archyvą. 
Nuotrauka
dainu dainele
Įkelta:
2022-01-17
Sausio 11-ąją Tauragės meno mokykloje (TMM) vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Kaip teigia konkurso organizatoriai, konkurse skambėjo daug gražių dainų ir muzikos garsų, kuriuos lydėjo konkurso dalyvių, jų mokytojų, tėvelių, žiūrovų ir vertinimo komisijos palaikymas ir jaudulys.
Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.