Edmundui Mažrimui atminti skirtame vakare – jautrūs padėkos žodžiai ir prisiminimai 
Įkelta:
2021-09-15
Nuotrauka
mažrimas
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotraukos
Aprašymas

Vakaro „(Ne)tolima praeitis“ akimirkos

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotraukos
,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka

Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.

Plataus diapazono menininkas

Vakaro pradžioje susirinkusieji išgirdo paties Edmundo Mažrimo balsą – tai buvo iš Tauragės radijo archyvų sumontuotas įrašas, kuriame nuskambėjo tarsi jo moralinis testamentas, kaip reikia mylėti savo kraštą.

Kultūros centro fojė, kurioje dažniausiai ir eksponuojamos parodos, o šiuo metu iš fotografijų žvelgia pats Edmundas, iškilmingai atidengtas užrašas, skelbiantis, kad nuo šiol ši salė vadinsis Edmundo Mažrimo vardu.

Renginį pradėjusi Tauragės kultūros centro paveldo tarnybos vadovė Svetlana Jašinskienė pristatė projektą, kuriuo siekiama padėkoti E. Mažrimui už jo indėlį į mūsų krašto istorijos tyrinėjimą. Įprasminti jo darbus, pasak S. Jašinskienės, Kultūros centras tikėjosi dar pernai, tačiau tai padaryti sutrukdė pandemija.  

– Aš pakeičiau Edmundą Paveldo tarnyboje, tačiau kai prisiliečiau prie jo darbų, susipažinau su žmonėmis, kurie prie jo kaip prie šaltinio ėjo gerti to tyro vandens – jo žinių ir išminties, supratau, jog negaliu sakyti, aš pažinojau, – teigė S. Jašinskienė. 

Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos

Ji pakvietė nuoširdžiai pasikalbėti, pasidalinti prisiminimais apie šį įstabų žmogų, ir galbūt kiekvienas atras sau kažką naujo. 

Kviečiami vakaro moderatoriaus Eugenijaus Šalčio, žmonės neraginami ėmė į rankas mikrofoną ir pasakojo savo prisiminimus apie tai, kaip susipažino su E. Mažrimu, ką nuveikė kartu, kiek daug iš jo sužinojo ar kokių nuotykių kartu patyrė. Prisiminimai liejosi ir linksmi, ir graudūs, vis atsidūstant – kaip gaila, kad jo nebėra tarp mūsų... 

– Edmundas buvo labai plataus diapazono menininkas – ne tik puikus specialistas, bet ir tapytojas, muzikantas, daugelio knygų bendraautorius, kolekcininkas, – sakė E. Šaltis.   

Visi pritarė: Edmundas buvo vaikščiojanti mūsų krašto enciklopedija – į jį galėjai kreiptis bet kokiu su istorija susijusiu klausimu ir atsakymą visada gaudavai. Kalbėjusieji pabrėžė begalinį Edmundo darbštumą, nenuilstamą siekį tyrinėti krašto istoriją, kaskart atveriant vis naujus jos klodus, humoro jausmą, įvairialypius talentus – nuo aktorystės, režisūros, iki tapybos, grafikos, ekslibrisų kūrimo. 

Nuotrauka
a
Autorės nuotrauka

Albinas Batavičius, su E. Mažrimu išleidęs net 7 knygas, prisiminė bendrus darbus.

– Kartą surengėm ekskursiją po Tauragės kraštą. Supratau, kiek daug jis žino, kokios gilios ir prasmingos jo žinios. Ačiū Dievui, kad daug spėjo surašyti ir palikti mums visiems, – sakė jis.  

Štai su Edmundu kartu dirbusi Tauragės savivaldybės vicemerė Virginija Eičienė pasakojo:

– Ne kartą Edmundui sakiau, kad visus jo darbus reiktų sudėti į vieną didelį gražų leidinį, kuris galėtų reprezentuoti Tauragę. Tai būtų didelė vertybė, deja, šis sumanymas taip ir liko neįgyvendintas. Manau, kad šis projektas galėtų būti tęstinis, ir jo rėmuose dar daug ką būtų galima padaryti, – sakė Virginija Eičienė. 

Pasak E. Šalčio, E. Mažrimas yra parašęs per 300 straipsnių laikraščiuose, iš jų išeitų stora knyga. Tad idėja išleisti jo publikacijas vienoje vietoje būtų labai naudinga ir ateities kartoms.  

O V. Eičienė išsakė mintį, kad E. Mažrimo vardu būtų prasminga pavadinti kurią nors Tauragės gatvę. Daugelis šiai idėjai pritarė. Kalbėta ir apie paminklą. 

Išsakyta daug gražių žodžių

Į vakarą susirinko daug bičiulių, kolegų, bendražygių, vaikystės, jaunystės draugų. Renginyje dalyvavo Edmundo žmona Ala, trys Edmundo broliai. Prisiminimais dalijosi vicemerė V. Eičienė, Tauragės garbės piliečiai ir Edmundo bendražygiai Jonas Liorančas, A. Batavičius, Kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Seimo narys Romualdas Vaitkus, Viktoras Kovšovas, Vladas Liekis, Virginijus Žilius, Aloyzas Mažrimas, Eugenijus Skipitis, Irena Bagdonaitė, Vincentas Paulauskas ir kiti Tauragėje žinomi žmonės. Daug gražių žodžių apie Edmundą išsakė jo talento gerbėjai, vaikystės, jaunystės draugai, ir ne vienas dėkojo likimui, leidusiam pažinti šią neeilinę asmenybę.

E. Šaltis prisiminė Edmundo nepaprastą darbštumą:

– Jis dirbdavo, ir dirbdavo, ir dirbdavo. Mes šalia plepėdavom, o jis įkniubęs į kompiuterį, dirba ir dirba. Nuolatos, be sustojimo, nesvarbu, pavargęs ar nepavargęs...

J. Liorančas, su Edmundu dirbęs 15 metų, prisiminė vieną jo veiklos aspektą, kurio joks fotoaparatas neužfiksavo:

– Jo pagrindinė atrama – šio krašto istorijos tyrinėjimas. Požiūris į istoriją laikui bėgant keičiasi ir ne vienam ją aprašančiam kyla noras ką nors interpretuoti, pagražinti, nutylėti, pakeisti. Edmundas sau to niekuomet neleido. Jis aprašė taip, kaip iš tikrųjų buvo. Tai buvo tiesos ieškojimas ir pateikimas.   

Įspūdį jam darė ir Edmundo diskretiškumas, taktas – pasak jo, jis niekada kitam žmogui į „dūšią“ nelindo ir kitų į savo vidų neįsileido. 

Vakaras buvo jaukus ir šiltas, kupinas gražių prisiminimų, švelnaus humoro ir nostalgijos anksti netekus talentingo ir Tauragei labai reikalingo žmogaus.

Nuotrauka
a
Autorės nuotraukos

Suvokiant E. Mažrimo atliktų darbų svarbą Tauragės kraštui, jo nuopelnus kultūros paveldo srityje, pasidžiaugta, kad Edmundo darbai tęsiami, jo atminimui išsaugoti bus įgyvendinamos įvairios idėjos ir iniciatyvos.

Muzikavo Arūnas ir Nijolė Rakevičiai, grojo Saulius Bernotas, už vyro vardo įamžinimą ir pagerbimą dėkojo A. Mažrimienė. 

Ilgametė veikla

E. Mažrimas ilgus metus dirbo Tauragės kultūros centro Paveldo tarnybos vadovu, yra pelnęs ne vieną svarų apdovanojimą, per savo ilgametę veiklą sukaupęs turtingą duomenų bagažą apie kultūros paveldą, Tauragės krašto istorinę praeitį.

E. Mažrimo negalima apibūdinti kaip kultūros paveldo darbuotojo, atliekančio tik tiesiogines pareigas. Greta savo tarnybinės veiklos jis daug laisvalaikio atidavė švietėjiškai veiklai.

Jis – 1992 m. išleistos Tauragės enciklopedijos bendraautorius, 2002 m. išleido leidinį „Tauragė. Urbanistinė raida“, 2002 m. dalyvavo VPU istorijos fakulteto ekspedicijoje ir prisidėjo prie CD „Tauragės rajono medinė architektūra“ išleidimo. 2003 m. dalyvavo panašioje ekspedicijoje, kurios medžiaga išleistas CD „Tauragės rajono mažoji architektūra“ ir CD apie Antrojo pasaulinio karo karinės inžinerijos objektus. 2007 m. išleistos knygos „Tauragės kraštas“ bendraautorius.

Kartu su A. Batavičiumi 2012 m. išleido knyga „AB Tauragės MAISTAS 1932–2012“, o 2013 m. kartu su Vidu Narbutu ir Eugenijumi Šalčiu – knygą „Tauragės krašto kultūros paveldas“. Jis – ir 2013 m. išleistos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“ idėjos autorius ir pagrindinis rengėjas.

2014 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką E. Mažrimui įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 

Anapilin E. Mažrimas išėjo 2019 m. gruodžio 16-ąją, eidamas 66-uosius metus.

Nuotrauka
s

 

 

 

Nuotrauka
dainu dainele
Įkelta:
prieš 1 dieną
Sausio 11-ąją Tauragės meno mokykloje (TMM) vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Kaip teigia konkurso organizatoriai, konkurse skambėjo daug gražių dainų ir muzikos garsų, kuriuos lydėjo konkurso dalyvių, jų mokytojų, tėvelių, žiūrovų ir vertinimo komisijos palaikymas ir jaudulys.
Nuotrauka
a
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotraukos
Įkelta:
2021-11-19
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ projektas „Kultūros muitinė“ jau trečius metus kvietė Tauragės pilies menėse įgyti naujų kultūrinių patirčių. Pilyje prasidėję kultūriniai mainai keliauja tolyn – nes muziejininkai mėgsta neapsiriboti tradiciniais sprendimais, eksperimentuoti. Taigi finalinis „Kultūros muitinės“ renginys – pleneras „Fotografika“ persikėlė į neįprastą erdvę – buvusią Skaičiavimo mašinų elementų gamyklą, įprastai tauragiškių vadinamą „Skaičiukais“. „Skaičiukai“ tapo istorija, bet moterys ir menas čia sugrįžo vienam vakarui.
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-10-15
Praėjusį penktadienį Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka paminėjo ypatingą datą – Tauragės valstybinio centralinio knygyno skyriaus (dabartinė biblioteka) 90-ųjų įsteigimo metinių šventę. Ta proga viešojoje bibliotekoje rinkosi garbingi svečiai, perskaityta  laudacija pirmajai bibliotekos vadovei Larisai Kopaitei ir bibliotekos darbuotojams. O bibliotekos gyvenimas mūsų mieste prasidėjo 1931 m. Ir pirmosios patalpos nebuvo net panašios į įstaigą – tada įsikurta mažame kambarėlyje Vytauto gatvėje. Miestiečiams buvo siūloma pasirinkti vieną iš dešimties knygų. Pirmoji bibliotekos vadovė nustebtų išvydusi, kokia biblioteka dabar.
Nuotrauka
a
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2021-10-11
Melburne (Australija) gyvenantis 26-erių tauragiškis Benas Norvilas sako, kad svetur jį išviliojo galimybė studijuoti, tačiau nors šiuo metu ir gyvena labiausiai nuo Lietuvos nutolusiame žemyne, jis nepamiršta gimtųjų namų ir seka čia vykstančius pokyčius. Australijoje įgijęs kineziterapeuto išsilavinimą tauragiškis yra projekto „Globali Tauragė“ ambasadorius. „Tauragės žinioms“ jis pasakojo, kad užsienyje gyvenančių Tauragės ambasadorių tikslas – garsinti šio miesto vardą visame pasaulyje. 
Nuotrauka
Jašinskienė
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2021-09-14
Atgimsta kažkada buvusi labai aktyvi mūsų krašto istorijai ir kultūrai neabejingų žmonių veikla – jie buriasi į asociaciją ir kviečia prisijungti visus, kurie nori daugiau sužinoti apie Tauragės krašto labui dirbančius žmones, susipažinti su krašto kultūros istorijos klodais. Steigiamasis asociacijos susirinkimas numatytas jau rugsėjo 15 dieną.
Nuotrauka
Renginio akimirka. Reginos Vaičaitienės nuotrauka
Įkelta:
2021-08-28
Sąjūdis kaip stebuklas, fenomenas, reiškinys. Apie jį kalbėta rugpjūčio 23-ąją Tremties ir rezistencijos muziejuje, plačiajai visuomenei atidarant Sąjūdžio kambarį. Sąjūdžio muziejaus Lietuva neturi, šiam itin reikšmingam šalies istorijos puslapiui skirta kukli ekspozicija yra tik dar viename – Panevėžio muziejuje. Į renginį gausiai susirinkę žmonės ne tik apžiūrėjo naująją ekspoziciją, bet ir išklausė Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės Eglės Červinskaitės pranešimą „Sąjūdžio gimimo Tauragėje kontekstai ir prielaidos“, diskusiją „Ar Sąjūdžio stebuklas įvyktų šiandien?“, sąjūdietės, dabar Seimo narės Vilijos Aleknaitės-Abramikienės bei sąjūdiečio, dabar Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario Sigito Mičiulio bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studento ir įvairių pilietinių jaunimo iniciatyvų dalyvio Nedo Tamašausko pasisakymus. 
Nuotrauka
a
Gretos Jonelytės nuotraukos
Įkelta:
2021-08-20
Ketvirtus metus Tauragės pilyje iniciatyvaus miesto jaunimo organizuojamas renginys – puiki galimybė atsiskleisti jauniems menininkams: savo darbus parodė fotografai, dailininkai, rašytojai, muzikantai, technologai ir kt. „Menų Festo“ tikslas – suburti pradedančius ir patirties turinčius menininkus iš visos Lietuvos bei pasidalinti jų kūryba su kitais. 
Nuotrauka
a
Nuotraukų koliažas
Įkelta:
2021-08-13
Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-30
Kone kiekvieną savaitgalį tai viename, tai kitame rajone kaime vyksta šventės. Tradiciniai bendruomenių renginiai suburia jų narius, sukviečia svetur gyvenančius kraštiečius, atneša į kaimą šventinę nuotaiką, skatina bendrauti ir dalintis geromis emocijomis. Praėjusį savaitgalį linksminosi batakiškiai ir Trepų gyventojai: Batakiuose vyko Šv. Onos atlaidai ir kraštiečių šventė „Ona ir vėl kviečia grįžti į tėviškę“, o Trepuose surengta bendruomenės šventė „Šakomis į dangų, šaknimis į žemę“. Abiejų šių kaimų bendruomenių pirmininkių Ritos Grinienės ir Jolantos Skrodenienės nuomonės sutampa: bendruomenių renginiai vienija ir ugdo. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-23
Šiandien, 16 val., Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ bus pristatyta paroda „Vasario 16-osios šventė 1919–1940 metais: susitelkimas ateičiai“. Šią kilnojamąją parodą, supažindinančią su Vasario 16-osios švente ir jos minėjimo tradicijomis 1919–1940 metais, parengė ir šalies regionų bendruomenėms dovanoja Lietuvos nacionalinis muziejus ir Signatarų namai. Specialiai šiai parodai muziejininkai sukūrė ir nuotaikingą edukaciją pagal rašytojo Antano Vienuolio tarpukariu skelbtas vizijas ir pranašystes, kaip Vasario 16-oji atrodys po šimto metų, t. y. dabar.
Nuotrauka
Eičas
Įkelta:
2021-07-21
Tauragės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Tremtinys“ birželio pabaigoje Telšiuose dalyvavo atminties koncerte „Dievo dovana, Lietuva, esi“, skirtame Rainių tragedijos 80-mečiui paminėti. O dabar, po ilgokos pertraukos, vėl repetuoja gyvai ir ruošiasi kitam renginiui, vyksiančiam Ariogaloje. 
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-07-20
20-metė Simona Bendikaitė šiais metais baigė Tauragės „Versmės“ gimnaziją. Meniškos sielos mergina pasakojo, kad Tauragėje pradėjo mokytis išėjusi iš vienos rajono mokyklos, kurioje patyrė sunkumų bendraudama su bendraklasiais. Patirti išgyvenimai, pasakojo ji, paskatino kurti.
Nuotrauka
a
Įkelta:
2021-06-25
Artėjant Joninėms Tauragės kultūros centras kvietė tauragiškius ir miesto svečius į nuotaikingą šventę Taurų nuotykių parke. Dalyvaudami amatų demonstravime, prisimindami tradicijas, su muzika, šokiais, dainomis ir gera nuotaika visi linksminosi amatų ir muzikos šventėje.
Nuotrauka
geno
Įkelta:
2021-06-18
Pirmoji Tauragės kraštiečių šventė prie 15 metų surengta Vilniaus rotušėje, gi šiųmetinei, numatytai ryt, birželio 19-ąją, kraštiečiai rinksis netradicinėje aplinkoje – muziejuje „Duonos kelias“ prie Vilniaus Pilaitės vėjo malūno. Kaip visada, kraštiečiai išvys sceninių vaizdelių, o svarbiausia – galės bendrauti, diskutuoti, dainuoti, šokti kiek širdis geidžia.
Nuotrauka
atvi
Įkelta:
2021-06-18
Tūkstančiai mokinių prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“, skirtos paminėti Gedulo ir vilties dieną. Masinių gyventojų trėmimų pradžios 80-mečio proga Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, kaip ir kasmet, inicijavo Birželio 14-osios paminėjimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir kvietė prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Gyvybės medis“. Sveikinimus tremtiniams, politiniams kaliniams kūrė ir „Šaltinio“ progimnazijos, Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centro ugdytiniai bei Adakavo socialinių paslaugų namų Tauragės padalinio atstovai. 
Nuotrauka
zyd
Autorės ir Žydrės Macienės asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2021-05-30
Karantinas, uždaręs žmones namuose, ne vienam tapo depresijos priežastimi. Vis dėlto kai kurie tuo metu tarsi atrado save iš naujo: prisiminė kadaise mėgtas veiklas, ėmė kurti – kas eiles, kas paveikslus ar dekoracijas, o kas tortus, ir taip įprasminti staiga atsiradusį laisvą laiką. Bibliotekininkė iš Skaudvilės Žydrė Macienė prisipažįsta niekada negalvojusi, kad jos tapyti paveikslai gali būti kam nors įdomūs, tačiau dabar jie tapo parodos eksponatais. Žydrė įsitikinusi: kiekvienas galime rasti kūrybiškų veiklų, kurios teikia malonumą, ir jei išdrįstume į jas pasinerti, depresijų tikrai būtų kur kas mažiau.
Nuotrauka
bazinienė
Įkelta:
2021-05-17
Lomių kaimo bendruomenė pirmininkė, mokinių mylėta ir mylima pedagogė, entuziastinga kraštotyrininkė. Tiesiog – aktyvi ir energinga moteris, nuoširdi ir darbšti kaimynė bei kolegė. Tai tik maža dalis epitetų, tinkančių prieš kelias dienas gimtadienį atšventusiai lomiškei Elenai Bazinienei. Dar viena dovana jai tapo žinia, kad jos parengta knyga „Kol neišpustė laiko vėjai“ ką tik pasibaigusiame 8-ajame konkurse „Tauragės metų knyga 2020“, kuriame dalyvavo net 19 knygų, pripažinta populiariausia pažintine knyga. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-05-12
Tautodailininkas Juozas Galbogis – vienas Tauragės tautodailės veteranų. Šiandien jis švenčia garbingą 90-ies metų sukaktį. Garbaus amžiaus sulaukęs kūrėjas turi ką prisiminti – sunki vaikystė, karo metai, vingiuotas profesinis kelias. Vis dėlto turbūt maloniausi prisiminimai – apie kūrybos momentus ir, žinoma, šeimą – gausią, muzikalią ir talentingą. 
Nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
J. Trilikauskienė laukia, kada po karantino susitiks su savo skaitytojais. Jono Valaičio nuotrauka
Įkelta:
2021-04-30
Tauragėje žinoma rašytoja Justina Trilikauskienė jau išleido savo 8-ąją knygą „Ant laikmečio šakos“. Naująjį poezijos rinkinį pristatančios tauragiškės gyvenimas vingiuotas. Irkutske gimusi ir Sibiro platybėse augusi, Klaipėdoje gyvenusi, o galiausiai Tauragėje atsidūrusi moteris su „Tauragės žinioms“ pasidalijo mintimis apie tai, kas yra rašytojas bei papasakojo apie spalvingą savo likimą, atvedusį ją į kūrybą.  Gimė tremtyje
Nuotrauka
tramtatulis
Įkelta:
2021-04-26
Išrinkti šių metų Lietuvos vaikų ir moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ vietinio rato laureatai, kurie Tauragės kraštui atstovaus  regioniniame rate Telšiuose. Nuotoliniu būdu organizuojamas tradicinis jaunųjų atlikėjų konkursas suteikė ne tik kūrybinio džiaugsmo, bet ir nemažai iššūkių. 
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-04-17
Tauragiškės Antaninos Aldonos Auksorienės gyvenimas nebuvo lengvas. Pokariu gimusi moteris augo be tėvų, sunkiai dirbo, neteko vyro, tačiau drąsiai žengė gyvenimo keliu. Tauragiškė, įveikusi likimo siųstus išmėginimus, nusprendė apie tai papasakoti kitiems. Tiesa, kaip pati sako, ant popieriaus lapo išgulė ne ištisa istorija, o tik gyvenimo nuotrupos. „Tačiau jose kiekvienas gali atrasti dalį savęs“, – kalbėjo A. A. Auksorienė.
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Pasibaigus nuotoliniam mokymui vaikai atkeliavo į mokyklą su gėlėmis ir šypsenomis – visi buvo pasiilgę mokyklos, mokytojų ir draugų. O „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokytoja Jolita Girulienė sulaukė dar ir dovanos –  ji gavo knygą, kurios autorius – jos auklėtinis Nedas Mencleris. 
Nuotrauka
k
Įkelta:
2021-04-16
Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios Lietuvos televizija ir laida „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kvietė mokinius kurti laišką istorijai. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 4b klasės mokiniai, kaip pasakoja jų mokytoja Jolita Girulienė, šia idėja labai susidomėjo ir noriai įsitraukė į laiško rašymą. O vienas jų, Jokūbas Jankus, rašęs laišką Stasiui Girėnui, sulaukė TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ padėkos! Vienintelis Tauragėje!
Nuotrauka
Skaudvilės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2021-04-04
Velykos yra pavasario, prisikėlimo šventė, o kiaušinis – vienas jo simbolių. Nuo seno gyvuoja tradicija prieš Velykas dažyti kiaušinius. Skaudvilės krašto muziejuje šiuo metu eksponuojama unikali – apie 1000 įvairių raštų ir spalvų Onos Balandytės skutinėtų margučių paroda.