Iš CŽV archyvų: Tauragė – branduolinio konflikto taikinys
Įkelta:
2023-04-13
Nuotrauka
RAKETOS
Nuotraukos autorius:
Fotografuota iš palydovo
Aprašymas

Pirmoji raketų bazė Tauragėje.

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

Tauragėje buvusių raketų nuotolis

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

R-12 raketa nežinomoje vietoje

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

Raketinės bazės Sovietų Sąjungoje

,
Nuotrauka
RAKETOS
Aprašymas

Iš vietinių žvalgų informacijos sudarytas žemėlapis

,
Nuotrauka
RAKETOS
Nuotraukos autorius:
Fotografuota iš palydovo
Aprašymas

Antroji raketų bazė Tauragėje.

1944 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ne savo noru atsidūrėme kitoje barikadų pusėje. Netrukus tiek Tauragė, tiek aplink mums puikiai žinomos vietos – Skaudvilė, Šilalė, Viešvilė, Tyreliai, Žygaičiai, Dunokai, Žukai, Sakalinė, Balskai, Požerūnai, Eržvilkas ir kt. – buvo ne kartą minimos Jungtinių Amerikos Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) kaip potenciali grėsmė NATO saugumui. Tai liudija 1960 m. rugpjūčio 18 d. vieno CŽV vadų James Q. Reber’io pasirašytas dokumentas, kuriame Tauragė įvardinta kaip vienas iš 32 prioritetinių taikinių galimame branduoliniame konflikte. To priežastis – Tauragėje aptiktos dvi branduolinių raketų bazės.

Raketinių ginklų pradžia

1949 m. tiek JAV, tiek tuometinė SSRS turėjo branduolinių bombų, tačiau karo atveju jų nebūtų pavykę tikslingai panaudoti, nes lėktuvus, kurie gabentų atominį ginklą, lengva numušti. Kitaip buvo su balistinėmis raketomis. Tipinė to meto branduolinį ginklą nešanti raketa turėjo iššauti per 100 km į viršų ir pasiekti Žemės atmosferos ribas. Suveikęs mechanizmas atskirtų raketos galvutę, kurioje esantis branduolinis ginklas įstriža trajektorija dideliu pagreičiu kristų į Žemę sunaikinti nustatyto taikinio. Visas procesas nuo raketos paleidimo iki sprogimo turėjo užtrukti ne ilgiau kaip 12 minučių. 

Nuotrauka
RAKETOS

Raketų gamybos era prasidėjo maždaug 1959 m. Nuo pirmųjų eksperimentinių ir mažai karui tinkamų modelių pereita prie masinės serijinės gamybos. Tuometinis SSRS vadovas Nikita Chruščiovas gyrėsi: „Mes gaminam raketas kaip dešreles“. Sunku pasakyti tikslius skaičius, bet manoma, kad apie 1960 m. Sovietų Sąjunga turėjo maždaug 2000 branduolinių galvučių, o JAV dešimt kartų daugiau – 20 tūkst. Vis dėlto rusai, kasmet didindami branduolinę ginkluotę, M. Gorbačiovo valdymo metais jau dvigubai lenkė Valstijas, turėdami jų per 40 tūkstančių.

1959 m. įsibėgėjus raketų gamybai prasidėjo ir masinis raketų bazių kūrimas visoje Sovietų Sąjungoje. Lietuvoje iš viso veikė vienas šachtinis divizionas Plateliuose ir aštuoni antžeminiai divizionai, sugrupuoti po du netoli vienas kito: Šateikiuose, Karmėlavoje, Ukmergėje ir Tauragėje. Panašus skaičius tokių bazių buvo Latvijoje ir Estijoje, kur kas daugiau jų įrengta Baltarusijoje ir Ukrainoje.

Žvalgybinių palydovų era

Abi šaltojo karo pusės labai stengėsi sužinoti, iš kur priešininkai gali iššauti raketas. Iš pradžių Jungtinėms Valstijoms pasitarnavo žvalgybiniai U-2 lėktuvai, kurie skrisdami iš viršaus fotografuodavo SSRS teritorijas, tačiau patys CŽV dokumentai nurodo, kad tai ilgai tęstis negalėjo. Įsirengę patikimesnę priešlėktuvinę gynybą sovietai 1960 m. gegužę numušė U-2 lėktuvą ir sučiupo pilotą. Po to įvykio skrydžiai į SSRS teritorijas nebuvo rengiami. Tačiau amerikiečiai surado kur kas patikimesnį būdą šnipinėti – slaptus žvalgybinius palydovus. CŽV dokumentuose jie minimi pavadinimu „Corona“.

Nuotrauka
RAKETOS

Žvalgybinių palydovų veikimo principas primena fantastinį filmą: slapta į kosmosą išsiųstas palydovas buvo užprogramuotas fotografuoti Žemės paviršių. Fotografijos atsidurdavo specialioje kapsulėje, kuri vėliau atsiskirdavo nuo palydovo ir apskaičiuotoje vietoje nukrisdavo į Žemę. Pasiekusi mūsų atmosferą kapsulė išskleisdavo parašiutą, kurį kabliu bandydavo užkabinti lėktuvas. Jam nepavykus nustatytoje vietoje vandenyne laukdavo laivai su narais. Ne visas kapsules pavykdavo atgauti, bet jau pirmoji grįžusi serija 1960 m. užfiksavo dvi raketines bazes Tauragėje. Fotografijų raiška nebuvo didelė, tačiau jose galėjai matyti pastatus, kelius. To amerikiečiams ir pakako. Beje, apie raketinių bazių statybas CŽV turėjo įtarimų ir anksčiau.

Vietiniai žvalgai

Tauragėje aktyviai veikė vietiniai žvalgai, jų galima suskaičiuoti apie 80. Deja, prieinami dokumentai nieko konkretaus apie juos nepateikia. Iš surinktos informacijos galima daryti išvadą, kad žvalgai buvo vietiniai gyventojai, dirbę krovinių vežikais, statybininkais, elektrikais ir pan. Nors žvalgų informacija ne visada buvo patikima, jie sužinojo apie raketines bazes Tauragėje dar prieš jų statybas, nes tokioms bazėms paruošti reikėjo tiesti miškuose gerai pravažiuojamus kelius, iškirsti miško plotus pastatams, iškraustyti aplink gyvenančius žmones ir sustabdyti civilių patekimą į uždraustas teritorijas.

Nuotrauka
RAKETOS

Tauragiškiams pavyko identifikuoti ir čia atgabentų raketų modelį. Skirtingos raketos ne tik skirtingai atrodė, bet turėjo skirtingus privalumus ir trūkumus (pvz., galia, skridimo nuotolis, paruošimo laikas, tikslumas). Tauragėje 1960 m. buvo aptiktos bent 2 balistinių raketų rūšys. Pirmoji buvo trumpo nuotolio R-2 tipo raketa. Kadangi iš čia ji negalėjo pasiekti jokios NATO valstybės, galima spėti, kad ji Tauragėje neužsibuvo. Tikėtina, kad iš pradžių čia bazavosi R-5 tipo raketos. Jų nuotolis buvo kur kas didesnis ir jos galėjo pasiekti dvi NATO valstybes: Norvegiją ir Vakarų Vokietiją. Iki 1967 m. SSRS šios raketos pakeistos į kur kas galingesnes R-12 tipo raketas, kurios iki pat sovietmečio pabaigos buvo paruoštos ir Tauragėje. Tai buvo bene populiariausias raketų modelis, jų pagaminta per 2300 vnt. Iš Tauragės šios raketos galėjo pasiekti bet kurią Europos valstybę. 

Branduolinių raketų galia

Antrojo pasaulinio karo metu ant Hirošimos ir Nagasakio numestų atominių bombų galia siekė 15 ir 25 kilotonas. Sovietmečiu kurtos raketos buvo kur kas galingesnės. Tauragėje buvusių R-12 tipo raketų galia siekė net 2300 kilotonų (2,3 megatonos). Tai nebuvo itin galinga raketa palyginus su kitomis, kurių galia siekdavo 8 ir net 20 megatonų. 

Egzistuoja tam tikri matematiniai skaičiavimai, kuriais galima įvertinti branduolinio ginklo galią. Dar yra išlikusių ir Hirošimos bei Nagasakio gyventojų prisiminimų. Pvz., numetus atominę bombą įvyktų trumpas akinantis blyksnis. Anot branduolinę ataką išgyvenusių japonų, tas blyksnis toks stiprus, kad prisidengęs akis tarsi rentgenu galėjai matyti ne tik savo kaulus, bet ir aplinkinių žmonių skeletus.

Jei tai būtų 2,3 megatonos galingumo sprogmuo, po blyksnio susidarytų milžiniškas per 20 km aukščio grybo formą primenantis plazmos kamuolys. Akimirką jo vidus būtų karštesnis už saulę, o jo plotas siektų apie 1,5 km.

Paskui sektų didžiulė karščio banga, kuri jau būtų kur kas platesnė ir siektų apie 18 km skersmenį. Dažnas priedangos neturintis žmogus patirtų 3 laipsnio nudegimus ir turėtų mažai vilties išgyventi. Japonijoje aptikta kraupių nutikimų, kai arčiau smūgio buvę žmonės tiesiog išgaravo, o jų vietoje sienose ar grindyse liko įspausti siluetai. 

Po mirtino karščio sektų paties sprogimo banga, kuri būtų dar platesnė ir griautų pastatus kaip kortų namelius. Žala didėtų arčiau smūgio centro. Pvz., numetus tokią raketą Tauragėje smūgis pasiektų Pagėgius, Vilkyškius, Žygaičius, Upyną, Skaudvilę, Eržvilką ir Viešvilę. Negana to, pradėtų sklaidytis itin radioaktyvus dūmų kamuolys, nešantis gyvybei pavojingas radioaktyvias daleles ir lietų. Japonijos atveju, po sprogimo sekusi radiacija nusinešė maždaug pat tiek gyvybių, kiek pats sprogimas.
Kodėl raketų bazės įkurtos Tauragėje?

Toks šiurpą keliantis ginklas Tauragėje atsidūrė dėl pragmatinių priežasčių, mat bet kokia vieta raketinių bazių statybai netiko. Jos turėjo būti slaptos, neprieinamos civiliams, todėl dažniausiai statytos miškuose, kartais – dykumose. Bazės privalėjo turėti gerą susisiekimą: geležinkelį, kelius, nes jose keisdavosi įgula, vykdavo pratybos, buvo nuolat atnaujinama pasenusi technika. Nenorėta bazių statyti šalia didmiesčių ar strategiškai reikšmingų objektų. Raketa, kuri galėjo skristi tik atitinkamą nuotolį, iš savo taško turėjo pasiekti bei sunaikinti kitoje šalyje esantį taikinį. Dėl šios priežasties nemažai raketinių bazių Sovietų Sąjungoje buvo išsidėsčiusios pagal vakarinę sieną. Tauragė visus minėtus kriterijus atitiko. 

Nuotrauka
RAKETOS
Fotografuota iš palydovo

Įdomu, kad CŽV dokumentuose buvome apibūdinti kur kas mažesni nei esame šiandien. Rašyta, kad tai yra miestelis, turintis tik 10 tūkstančių gyventojų (1939 m. duomenimis), o rajono centras išsidėstęs agrokultūrinėje vietoje. Daugiausiai auginamos grūdinės kultūros: kviečiai, avižos, miežiai, o  nedidelę pramonę sudaro mėsos fabrikas, kepykla, traktorių stotis, plytinė ir daržovių kombinatas. Minėta, kad kraštas skurdus iškasenų: aptinkamos tik durpės, molis, priemolis, velėna, tačiau gausu smėlio, žvyro, medienos. Užsiminta, kad Tauragėje veikė geležinkelis, kuriuo galima transportuoti raketinę techniką.

Raketinių bazių tipai

Amerikiečiams buvo labai svarbu sužinoti, kokio tipo bazės yra statomos, nes jos skyrėsi ir turėjo savų ypatybių. Branduolinės bazės grupuotos į antžemines, požemines, vidutinio ir tolimojo nuotolio. Labiausiai CŽV domino ilgojo nuotolio bazės, nes jos tiesiogiai galėjo pasiekti JAV teritorijas, kai vidutinio nuotolio bazės, tokios kaip Tauragėje, – tik Europos valstybes. Požeminiai komplektai laikyti pranašesniais, nes juose smarkiai sutrumpėdavo raketos paleidimo laikas, be to, tikėtasi, kad tokios bazės gali atlaikyti netiesioginę branduolinę ataką. Kadangi antžeminės bazės buvo labai pažeidžiamos, jos užimdavo didžiules teritorijas, kad viena numesta bomba iš rikiuotės neišvestų viso diviziono. Pažvelgę į Tauragės žvalgų sudarytą žemėlapį matysite, kad raketinės įrangos buvo aptinkama įvairiose vietose.

Raketos parengimas

Tauragėje raketos niekada nebuvo laikomos pastatytos vertikaliai, išskyrus mokomąsias, naudotas pratybų metu. Raketos paruošimas startui priklausė nuo įgulos darbo – tai galėjo užtrukti maždaug 4 valandas. Įprastoje padėtyje raketos nuo branduolinių galvučių buvo patalpintos atskirai, o pati raketa paguldyta angare. Taip buvo daroma, nes raketos buvo pavojingos – net menkiausios klaidos galėjo pasibaigti sprogimu, tokių atvejų žinoma tiek SSRS, tiek JAV. Raketos paleidimo laikas sutrumpėdavo, jei kovinė parengtis būdavo sustiprinama. Kovinių parengčių lygiai buvo keturi: pirmajame lygyje prie raketos buvo įmontuota branduolinė galvutė, antrajame – raketa vertikaliai pastatoma paleidimo aikštelėje, trečiojoje – visa reikalinga technika buvo išrikiuota prie raketos, ketvirtojoje – raketa iš dalies pripildoma kuro. Raketos pripildymas kuru užimdavo daugiausiai laiko, bet tuometinė technologija neleido jų laikyti pripildytų, tokiu atveju reikėjo raketą per tam tikrą laiką iššauti arba utilizuoti. Žinomi tik du atvejai, kai Sovietų Sąjungoje buvo įvesta sustiprinta karinė padėtis ir prie raketų buvo pritvirtintas branduolinis ginklas, tai 1962 m. Kubos krizė ir 1968 m. Prahos pavasaris. 

Raketų išgabenimas iš Lietuvos

1987 m. SSRS ir JAV pasirašė trumpojo ir vidutinio nuotolio raketų likvidavimo sutartį, kuria abi šalys įsipareigojo sunaikinti tokias raketas. Vykdant susitarimą 1988 m. visos raketos iš Lietuvos buvo išgabentos ir demontuotos Baltarusijoje. Spėjama, kad dabar pasaulyje yra per 9000 veikiančios branduolinės ginkluotės vienetų.

Nuotrauka
nuotrauka
Nuotrauka
sajudis
Benjamino Pociaus nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Ką šiandien reiškia Sąjūdis, ar reiškia? Vieniems tai prisiminimai ir buvusi aktyvi veikla. Kiti mažai apie tai kalba, treti žino, kas tai, bet nežino, ką apie tai pasakyti. O ką apie sąjūdį pasakoja eksponatai? Sąjūdžio kambaryje (Tremties ir rezistencijos muziejuje) eksponuojami tauragiškių dovanoti, perduoti daiktai, dokumentai, bylojantys Sąjūdžio laikotarpį tiek Tauragėje, tiek Lietuvoje. 
Nuotrauka
gaure
Antano Kiniulio nuotrauka
Įkelta:
2023-09-21
Šiais metais sukanka septyniasdešimt penkeri metai nuo Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos Aukuro rinktinės štabo ir „Eimučio“ būrio kovotojų žūties. Partizanus 1948 m. rugsėjo 15 d. užpuolė daugiau kaip 100 sovietinių MGB karių ir Tauragės stribų. Po įnirtingos, tris valandas trukusios kovos dauguma partizanų žuvo. Laisvės kovotojų kūnai buvo išniekinti Gaurės miestelyje. Vėliau, vietinių gyventojų teigimu, partizanų palaikai buvo sumesti į šulinį. Partizanų atminimui skirtas paminklas stovi Purviškių miške, o Gaurėje pašventintas kovotojų atminimui skirtas kryžius. 
Nuotrauka
sartininkai
„Sakralinis paveldas“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-09-14
Sartininkai gali didžiuotis dviem nuostabiomis bažnyčiomis, tačiau šįsyk apie vieną jų – Šv. Jurgio bažnyčią. Šiemet šiai bažnyčiai sukanka 236 metai. Parapijos pastatų ansamblio viduje saugomi įspūdingi meno kūriniai bei istorinių asmenybių atminimas. 
Nuotrauka
sleivys
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ archyvų nuotrauka
Įkelta:
2023-09-06
Prie dvasinių vertybių budintys ir tautos labui triūsiantys žmonės visiems laikams lieka tarsi negęstantys švyturiai. Kaip rašo Teklė Mozerytė („Tauragiškių balsas“, 1996), gauriškiams toks švyturys buvo, yra ir liks Kazimieras Šleivys. Jis, kaip neišsenkantis šaltinis, kupinas pačių netikėčiausių sumanymų, išplėtojo aktyviai ir vaisingą veiklą savo parapijoje ir ne tik joje. Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kunigas kanauninkas K. Šleivys šioje parapijoje ištarnavo 25-erius metus. Jis buvo ne tik 50-ies kaimų parapijos klebonas, bet ir energingas visuomenininkas: suorganizavo savivaldybę, verbavo savanorius, įsteigė parapijos namus, pradžios mokyklą.  
Nuotrauka
kazakevicieneVida
Bibliotekos archyvų ir asmeninio V. Kazakevičienės albumo nuotraukos
Įkelta:
2023-08-31
Birželio 3-ąją sukako 35 metai, kai 1988 metais buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis (LPS). Tuomet visame krašte pradėtos kurti rėmimo grupės. Ne išimtis ir Tauragė. Mūsų mieste iniciatyvinė sąjūdžio grupė susikūrė rugsėjo 28 d. Tauragiškiai, neabejingi Sąjūdžio idėjai, rinkosi miesto bibliotekos skaitykloje. Tuo metu Tauragės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė buvo Vida Kazakevičienė. Šiandien, prabėgus 35 metams, su ja kalbėjomės apie tą reikšmingą laikotarpį. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-08-09
Šiemet, minėdami 35-erius metus, kai Lietuvoje įkurtas Sąjūdis, prisimename apie Sąjūdžio gimimą, veiklą Tauragėje bei rajone. Rugsėjo 28-ąją tauragiškiai minės savo Sąjūdžio 35-metį – tądien prieš 35 metus miesto centrinėje bibliotekoje pirmą kartą susirinko iniciatyvinė sąjūdžio grupė. Sąjūdis aktyviai veikė ne tik pačioje Tauragėje, bet ir rajone. Ypač aktyvūs buvo skaudviliškiai. Tad savo prisiminimais apie Sąjūdžio veiklą Skaudvilėje dalijasi skaudviliškis Ričardas Paulauskas. 
Nuotrauka
marcelė
Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos feisbuko nuotraukos
Įkelta:
2023-08-02
Marcelė Kubiliūtė – spaudos ir visuomenės veikėja, Lenkų karinės organizacijos (POW) 1919 m. rengto perversmo prieš Lietuvos valstybę užkardytoja, tremtinė  ir viena paslaptingiausių Lietuvos asmenybių. Liepos 28-ąją – 125-osios jos gimimo metinės. Už nuopelnus ji apdovanota Vyčio kryžiaus, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino, Vytauto Didžiojo ordinais, Šaulių žvaigžde. Tauragiškiai gali didžiuotis, kad po tremties gerų ir drąsių žmonių dėka ši iškili moteris 1950–1956 m. gyveno ir dirbo Tauragėje. Lietuvos Respublikos Seimas 2023-uosius paskelbė Marcelės Kubiliūtės metais.
Nuotrauka
remeikis
Algirdo Remeikio asmeninio albumo nuotraukos
Įkelta:
2023-07-26
Algirdas Remeikis daugeliui tauragiškių žinomas kaip buvęs Kultūros paveldo departamento Tauragės skyriaus vyriausiasis specialistas arba kaip tapytojas. Bet mažai kam žinoma, kad Algirdas gimęs Kazachstane, tremtinių šeimoje. Paprašytas jis noriai pasidalijo savo prisiminimais nuo tremties iki darbo Kultūros paveldo departamente, kuris buvo glaudžiai susijęs ir su sąjūdžio, kurio įsikūrimo Tauragėje 35-metį minėsime rugsėjį, veikla.
Nuotrauka
lankininkai
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-24
Šiemet minimos jau 160-osios sukilimo Raseinių apskrityje metinės, kuriose dalyvavo ir Batakių bažnyčios vikaras. Šis įvykis lėmė, kad caro valdžia uždarė Teodoravo (Lankininkų) dvaro koplyčią.
Nuotrauka
lomiudvaras
kvr.kpd.lt/Vaido Gargaso nuotrauka
Įkelta:
2023-06-15
Lomių dvaras vienas iš Tauragės rajone saugomų kultūros vertybių, 2003 metais įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Dvaras, pasak istorinių šaltinių, egzistavo jau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais, tad turėjo ne vieną savininką.
Nuotrauka
Bagdonas
Tauragės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-06-08
„Parašykit į laikraštį nuo manęs tokius žodžius: „Padariau, ką galėjau, atleiskit už tai, ko nespėjau padaryti, ir tęskite mano darbus toliau“. Taip keletą mėnesių iki mirties sakė tautodailininkas Antanas Bagdonas. Šiemet birželio 13-ąją jam būtų sukakę 95-eri. Tautodailininkas, Tauragės garbės pilietis Antanas Bagdonas – daugelio kūrinių autorius, šviesus ir tiesus žmogus. Jo darbai puošia ne vieną Tauragės ir kitų miestų kampelį.
Nuotrauka
sartininku baznycia
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-06-01
Sartininkų evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1934-aisiais, o parapijos ištakos – gretimame, vos už trijų kilometrų buvusiame ir jau išnykusiame Margiškių kaime. Tikėtina, kad ten parapija gyvavo gal net XIX a. pradžioje. Istorinių faktų apie parapiją daug rasti nepavyko.  
Nuotrauka
 nuotrauka
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ nuotrauka
Įkelta:
2023-05-18
„Tauta, nežinanti savo praeities, neturi ateities“, – sakė mūsų tautos žadintojas ir patriarchas Jonas Basanavičius. Užmarštin nuėjo begalė mūsų miesto istorijos detalių. Puiku, kad dar turime galimybę jas išsaugoti ar bent priminti apie jas visiems. Taip pagerbiame atminimą žmonių, čia gyvenusių, dirbusių, mylėjusių ir kūrusių Tauragę. Mūsų miesto, o kartu – ir tragišką žydų tautos istoriją nuo šiol primins kuklus paminklas, pastatytas šalia Martyno Mažvydo progimnazijos stadiono. Jis žymi vietą, kur kadaise stovėjo net dvi sinagogos. 
Nuotrauka
vesna
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ fondų nuotrauka
Įkelta:
2023-05-17
Prieš 75-erius metus – 1948 m. gegužės 22–23 dienomis – buvo įvykdytas didžiausias Lietuvos istorijoje masinis gyventojų trėmimas į Sibirą. Jam buvo suteiktas kodinis operacijos „Vesna“ (iš rusų k. pavasaris) pavadinimas. Ši Lietuvos gyventojų trėmimo operacija prasidėjo tuometinei sovietų valdžios ministrų tarybai 1948 m. vasario 21 d. priėmus visiškai slaptą nutarimą ištremti 12 tūkstančių Lietuvos gyventojų šeimų.
Nuotrauka
keturakaitis
global.truelithuania.com/ Audriaus Žemaičio nuotrauka
Įkelta:
2023-05-04
Įdomios patirties ir žinių bagažą turėjęs Tauragėje dirbęs kunigas Martynas Keturakaitis aktyviai rūpinosi lietuviškos spaudos gyvavimu net tais laikais, kai ji apskritai nebuvo galima, rūpinosi jos atvežimu. Šie dvasininko darbai neliko nepastebėti – jis buvo pašalintas iš pareigų, o vėliau net ištremtas į Kaukazą.
Nuotrauka
laurinsko laiskai
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-27
Apie buvusį partizaną, politinį kalinį Leoną Laurinską-Liūtą (1926–2013) kiekvienas, bent kiek besidomintis rezistenciniu laikotarpiu Lietuvoje, daugiau ar mažiau yra girdėjęs. Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ padalinyje, Tremties ir rezistencijos muziejuje, šiam narsiam vyrui skirta visa ekspozicija: nuotraukos iš partizaninio laikotarpio ir bausmės vietos – Mordovijos ASSR, nemažai nuotraukų ir iš įvairių renginių jau nepriklausomoje Lietuvoje. Sukaupta nemaža šūsnis įvairių publikacijų – tiek jo paties rašytų, tiek apie jį patį, bei keletas asmeninių daiktų, kuriuos muziejui perdavė jo sutuoktinė Valerija Laurinskienė ir giminaičiai. 
Nuotrauka
ringrafas
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-03-09
Ne kartą rajono spaudoje ar socialiniuose tinkluose Tauragės krašto muziejaus (TKM) „Santaka“ darbuotojai viešai dėkoja ir labai džiaugiasi gavę unikalių, įdomių, vertingų eksponatų, kurie papildo muziejaus ekspozicijas. Vieną tokį muziejui padovanojo vilnietė, nežinodama, kas tai per eksponatas.  
Nuotrauka
oplankio dvaras
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-02
Istoriją menantis kažkada buvęs didingas Oplankio dvaras yra avarinės būklės, tačiau iš mažų detalių galima pastebėti, kad dvaro būta prabangaus. Apleistame, vietomis be langų, stogo ir nutrupėjusiomis sienomis pastate vis dar gyvena dvi šeimos.
Nuotrauka
archyvu paslaptys
Asociatyvi Tremties ir rezistencijos muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-02-23
Lietuvos valstybę 1940 m. birželio 15 d. okupavus Sovietų sąjungai visuomenė buvo sukrėsta. Organizuotas pasipriešinimas prasidėjo tik rudenį, kai nukrito visos okupantų naudotos kaukės ir žmonės pamatė, kad pateko į tikrą vergiją. Daug pogrindžio grupių dėl konspiracijos patirties trūkumo buvo išaiškintos ir jų nariai pradėjo savo kančių kelius sovietinėje represijų sistemoje. Geriausiai organizuota pogrindinė pasipriešinimo organizacija buvo Lietuvių aktyvistų frontas (LAF), kuris turėjo atstovybę Berlyne ir kurio struktūrų Lietuvoje iki prasidedant sovietų ir vokiečių karui sovietinės represinės struktūros nesugebėjo likviduoti. Didžiulis sukrėtimas visuomenės laukė 1941-ųjų birželį. Pirmiausia birželio 14-ąją sovietų įvykdytu analogų Lietuvos istorijoje neturėjusiu brutaliu masiniu trėmimu į Sibirą, paskui birželio 22-ąją prasidėjusiu sovietų ir nacistinės Vokietijos karu, birželio 23-iąją Lietuvių aktyvistų fronto organizuotu sukilimu prieš okupantų valdžią ir besitraukiančių sovietų siautėjimais ir taikių žmonių žudymais. 
Nuotrauka
vasario16
Benjamino Pociaus nuotrauka
Įkelta:
2023-02-16
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena svarbi kiekvienam lietuviui, išskirtinė mūsų valstybei. Ji skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos narių pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės nutarimui paminėti. Šio reikšmingo įvykio atgarsių galima rasti ir Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ – ne tik nuotraukose, bet ir iš tarpukario išsaugotoje vėliavoje. Ši data įamžinta ir gatvės pavadinimu. O netolimi istoriniai įvykiai dar gyvi ne vieno tauragiškio atmintyje. 
Nuotrauka
nnuotrauka
Inventorinis numeris ŽVM I 33, © Žemaičių vyskupystės muziejus. Vacio Miliaus/www.limis.lt nuotrauka
Įkelta:
2023-02-15
Į Kultūros vertybių registrą įtrauktą unikalų Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios statinių kompleksą sudaro bažnyčia, varpinė, šventoriaus tvora su vartais ir koplytėlėmis, klebonija, svirnas, namas ir rūsys. 
Nuotrauka
norkiskes dvaras
Tauragės krašto muziejaus „Santakaׅ“ nuotrauka
Įkelta:
2023-02-09
Prieš devyniolika metų nugriautas Norkiškės dvaras atmintyje išliko greičiausiai tik istorijos mėgėjams bei Batakių ir gretimų apylinkių gyventojams. Iš įspūdingo dydžio dvaro dabar netoli Skaudvilės liko tik jo pamatai.
Nuotrauka
Fišerio koplyčia
Laiko Gijose – Dvarai, Bažnyčios, Pilys feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-02-02
Apgriuvusi, tačiau istoriškai svarbi dvarininko, gydytojo Boleslavo Fišerio XX a. pradžioje pastatyta koplyčia, stovinti Gaurės miestelio pakraštyje, vis dar neįtraukta į kultūros paveldo objektų sąrašą, nors pirmieji žingsniai jau padaryti. Tačiau žymioji koplyčia įtraukta į Tauragės rajono strateginį planą, o jos tvarkymui jau paruošti brėžiniai bei vizualizacija.
Nuotrauka
sebeda
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-01-26
Pirmasis Tauragės kraštotyros draugijos tarybos pirmininkas, teisininkas, bibliotekininkas Pranas Šebeda buvo vienas pirmųjų Tauragės rajono kraštotyrinio judėjimo organizatorių. Praėjo jau 51-eri metai po kraštotyrininko mirties, tačiau jo indėlis į Tauragės kraštotyros istoriją – milžiniškas.