Edmundui Mažrimui atminti skirtame vakare – jautrūs padėkos žodžiai ir prisiminimai 
Įkelta:
2021-09-15
Nuotrauka
mažrimas
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotraukos
Aprašymas

Vakaro „(Ne)tolima praeitis“ akimirkos

 

 

,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotraukos
,
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka

Rugsėjo 11-ąją Tauragės kultūros centro parodų salei suteiktas amžinybėn iškeliavusio Tauragės garbės piliečio, kraštotyrininko Edmundo Mažrimo vardas. Šįkart jos sienas puošė nuotraukos iš jo šeimos ir draugų archyvų, ir kiekvienoje jų – Edmundo veidas. O į vakarą, pavadintą „(Ne)tolima praeitis“ susirinkę bičiuliai, kolegos, bendražygiai dalijosi prisiminimais, įžvalgomis apie šią neeilinę asmenybę, palikusią ryškų pėdsaką istorijos tyrinėjimuose.

Plataus diapazono menininkas

Vakaro pradžioje susirinkusieji išgirdo paties Edmundo Mažrimo balsą – tai buvo iš Tauragės radijo archyvų sumontuotas įrašas, kuriame nuskambėjo tarsi jo moralinis testamentas, kaip reikia mylėti savo kraštą.

Kultūros centro fojė, kurioje dažniausiai ir eksponuojamos parodos, o šiuo metu iš fotografijų žvelgia pats Edmundas, iškilmingai atidengtas užrašas, skelbiantis, kad nuo šiol ši salė vadinsis Edmundo Mažrimo vardu.

Renginį pradėjusi Tauragės kultūros centro paveldo tarnybos vadovė Svetlana Jašinskienė pristatė projektą, kuriuo siekiama padėkoti E. Mažrimui už jo indėlį į mūsų krašto istorijos tyrinėjimą. Įprasminti jo darbus, pasak S. Jašinskienės, Kultūros centras tikėjosi dar pernai, tačiau tai padaryti sutrukdė pandemija.  

– Aš pakeičiau Edmundą Paveldo tarnyboje, tačiau kai prisiliečiau prie jo darbų, susipažinau su žmonėmis, kurie prie jo kaip prie šaltinio ėjo gerti to tyro vandens – jo žinių ir išminties, supratau, jog negaliu sakyti, aš pažinojau, – teigė S. Jašinskienė. 

Nuotrauka
mažrimas
Autorės nuotraukos

Ji pakvietė nuoširdžiai pasikalbėti, pasidalinti prisiminimais apie šį įstabų žmogų, ir galbūt kiekvienas atras sau kažką naujo. 

Kviečiami vakaro moderatoriaus Eugenijaus Šalčio, žmonės neraginami ėmė į rankas mikrofoną ir pasakojo savo prisiminimus apie tai, kaip susipažino su E. Mažrimu, ką nuveikė kartu, kiek daug iš jo sužinojo ar kokių nuotykių kartu patyrė. Prisiminimai liejosi ir linksmi, ir graudūs, vis atsidūstant – kaip gaila, kad jo nebėra tarp mūsų... 

– Edmundas buvo labai plataus diapazono menininkas – ne tik puikus specialistas, bet ir tapytojas, muzikantas, daugelio knygų bendraautorius, kolekcininkas, – sakė E. Šaltis.   

Visi pritarė: Edmundas buvo vaikščiojanti mūsų krašto enciklopedija – į jį galėjai kreiptis bet kokiu su istorija susijusiu klausimu ir atsakymą visada gaudavai. Kalbėjusieji pabrėžė begalinį Edmundo darbštumą, nenuilstamą siekį tyrinėti krašto istoriją, kaskart atveriant vis naujus jos klodus, humoro jausmą, įvairialypius talentus – nuo aktorystės, režisūros, iki tapybos, grafikos, ekslibrisų kūrimo. 

Nuotrauka
a
Autorės nuotrauka

Albinas Batavičius, su E. Mažrimu išleidęs net 7 knygas, prisiminė bendrus darbus.

– Kartą surengėm ekskursiją po Tauragės kraštą. Supratau, kiek daug jis žino, kokios gilios ir prasmingos jo žinios. Ačiū Dievui, kad daug spėjo surašyti ir palikti mums visiems, – sakė jis.  

Štai su Edmundu kartu dirbusi Tauragės savivaldybės vicemerė Virginija Eičienė pasakojo:

– Ne kartą Edmundui sakiau, kad visus jo darbus reiktų sudėti į vieną didelį gražų leidinį, kuris galėtų reprezentuoti Tauragę. Tai būtų didelė vertybė, deja, šis sumanymas taip ir liko neįgyvendintas. Manau, kad šis projektas galėtų būti tęstinis, ir jo rėmuose dar daug ką būtų galima padaryti, – sakė Virginija Eičienė. 

Pasak E. Šalčio, E. Mažrimas yra parašęs per 300 straipsnių laikraščiuose, iš jų išeitų stora knyga. Tad idėja išleisti jo publikacijas vienoje vietoje būtų labai naudinga ir ateities kartoms.  

O V. Eičienė išsakė mintį, kad E. Mažrimo vardu būtų prasminga pavadinti kurią nors Tauragės gatvę. Daugelis šiai idėjai pritarė. Kalbėta ir apie paminklą. 

Išsakyta daug gražių žodžių

Į vakarą susirinko daug bičiulių, kolegų, bendražygių, vaikystės, jaunystės draugų. Renginyje dalyvavo Edmundo žmona Ala, trys Edmundo broliai. Prisiminimais dalijosi vicemerė V. Eičienė, Tauragės garbės piliečiai ir Edmundo bendražygiai Jonas Liorančas, A. Batavičius, Kultūros centro direktorius Virginijus Bartušis, Seimo narys Romualdas Vaitkus, Viktoras Kovšovas, Vladas Liekis, Virginijus Žilius, Aloyzas Mažrimas, Eugenijus Skipitis, Irena Bagdonaitė, Vincentas Paulauskas ir kiti Tauragėje žinomi žmonės. Daug gražių žodžių apie Edmundą išsakė jo talento gerbėjai, vaikystės, jaunystės draugai, ir ne vienas dėkojo likimui, leidusiam pažinti šią neeilinę asmenybę.

E. Šaltis prisiminė Edmundo nepaprastą darbštumą:

– Jis dirbdavo, ir dirbdavo, ir dirbdavo. Mes šalia plepėdavom, o jis įkniubęs į kompiuterį, dirba ir dirba. Nuolatos, be sustojimo, nesvarbu, pavargęs ar nepavargęs...

J. Liorančas, su Edmundu dirbęs 15 metų, prisiminė vieną jo veiklos aspektą, kurio joks fotoaparatas neužfiksavo:

– Jo pagrindinė atrama – šio krašto istorijos tyrinėjimas. Požiūris į istoriją laikui bėgant keičiasi ir ne vienam ją aprašančiam kyla noras ką nors interpretuoti, pagražinti, nutylėti, pakeisti. Edmundas sau to niekuomet neleido. Jis aprašė taip, kaip iš tikrųjų buvo. Tai buvo tiesos ieškojimas ir pateikimas.   

Įspūdį jam darė ir Edmundo diskretiškumas, taktas – pasak jo, jis niekada kitam žmogui į „dūšią“ nelindo ir kitų į savo vidų neįsileido. 

Vakaras buvo jaukus ir šiltas, kupinas gražių prisiminimų, švelnaus humoro ir nostalgijos anksti netekus talentingo ir Tauragei labai reikalingo žmogaus.

Nuotrauka
a
Autorės nuotraukos

Suvokiant E. Mažrimo atliktų darbų svarbą Tauragės kraštui, jo nuopelnus kultūros paveldo srityje, pasidžiaugta, kad Edmundo darbai tęsiami, jo atminimui išsaugoti bus įgyvendinamos įvairios idėjos ir iniciatyvos.

Muzikavo Arūnas ir Nijolė Rakevičiai, grojo Saulius Bernotas, už vyro vardo įamžinimą ir pagerbimą dėkojo A. Mažrimienė. 

Ilgametė veikla

E. Mažrimas ilgus metus dirbo Tauragės kultūros centro Paveldo tarnybos vadovu, yra pelnęs ne vieną svarų apdovanojimą, per savo ilgametę veiklą sukaupęs turtingą duomenų bagažą apie kultūros paveldą, Tauragės krašto istorinę praeitį.

E. Mažrimo negalima apibūdinti kaip kultūros paveldo darbuotojo, atliekančio tik tiesiogines pareigas. Greta savo tarnybinės veiklos jis daug laisvalaikio atidavė švietėjiškai veiklai.

Jis – 1992 m. išleistos Tauragės enciklopedijos bendraautorius, 2002 m. išleido leidinį „Tauragė. Urbanistinė raida“, 2002 m. dalyvavo VPU istorijos fakulteto ekspedicijoje ir prisidėjo prie CD „Tauragės rajono medinė architektūra“ išleidimo. 2003 m. dalyvavo panašioje ekspedicijoje, kurios medžiaga išleistas CD „Tauragės rajono mažoji architektūra“ ir CD apie Antrojo pasaulinio karo karinės inžinerijos objektus. 2007 m. išleistos knygos „Tauragės kraštas“ bendraautorius.

Kartu su A. Batavičiumi 2012 m. išleido knyga „AB Tauragės MAISTAS 1932–2012“, o 2013 m. kartu su Vidu Narbutu ir Eugenijumi Šalčiu – knygą „Tauragės krašto kultūros paveldas“. Jis – ir 2013 m. išleistos knygos „Mažosios Lietuvos kultūros atspindžiai Tauragės krašte. Jonas Bicka“ idėjos autorius ir pagrindinis rengėjas.

2014 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką E. Mažrimui įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“. 

Anapilin E. Mažrimas išėjo 2019 m. gruodžio 16-ąją, eidamas 66-uosius metus.

Nuotrauka
s

 

 

 

Nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2023-06-02
Paskutinį pavasario penktadienį Skaudvilėje siautė tikra muzikos fiesta – vyko net du muzikos festivaliai, abu turinys senas tradicijas ir pamėgti ne tik skaudviliškių. Vasarą muzikos mėgėjai pasitiko su jaunųjų atlikėjų festivaliu „Jaunasis talentas‘23“. Tuo muzikos šventė Skaudvilėje nesibaigė – jau po kelių valandų prasidėjo kitas festivalis – ilgametes tradicijas turintis respublikinis „Alio, talentai!“.
Nuotrauka
frejus
Arūno Baltėno nuotrauka
Įkelta:
2023-05-31
Iš Tauragės kilusio skulptūros genijaus Edmundo Frėjaus (1949–2009), garsėjusio unikalia technika kurti iš įkaitintos geležies, kūrinių paroda, pavadinta „Metalo alchemija. Edmundo Frėjaus sugrįžimas“, birželio 3-ąją, 16 val., pristatoma Pilyje. Kadaise autorius mokėsi čia buvusioje I-ojoje vidurinėje mokykloje. Pats Edmundas apie savo paauglystę yra sakęs: „Būdamas 14 metų Tauragėje pradėjau dirbti Makso Preso kalvėje mokiniu „gizeliu“, nuo to laiko su kalvyste nesiskyriau“, dažnai pabrėždavo savo žemaitišką kilmę. Tad tam tikra, simboline, prasme E. Frėjaus „neskraidančios paukštės“ sugrįžta ten, kur išsiskleidė menininko sparnai. Viena čia ir liks – skulptūrą „Moteris su sparnais“ skulptoriaus dukros padovanojo Tauragei, 16.30 val. ji bus atidengta.
Nuotrauka
21orkestrai4
Tauragės kultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Gegužės 13 d. Pilies aikštėje aidėjo orkestrų atliekamos melodijos – vyko X Lietuvos karinių orkestrų šventė „Muzika viena kalba“. Tauragiškiai išvydo kariuomenės, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų bei Sausumos pajėgų orkestrus. Šventė dovanojo unikalų reginį ir priminė apie karinių orkestrų ištakas – ar žinojote, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas įvyko 1919 metais būtent Tauragėje? 
Nuotrauka
metu bibliotekininke
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-07
Ką tik pasibaigusi 23-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo kupina renginių: bibliotekininkai keliavo, diskutavo, rungėsi protmūšiuose, rinko geriausias knygas, rengė susitikimus ir parodas. O paskutinis mėnesio penktadienis, kvalifikacijos diena, virto tikra švente – paskelbti Metų geriausieji, į svečius atvyko, ko gero, populiariausias ir protingiausias šuo Lietuvoje – Kuršis, kuris su savo šeimininke mokymus pavertė ne tik įdomiais, naudingais, bet ir žaismingais.
Nuotrauka
jurgines sartininkuose
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Balandžio 23-iąją minimos Jurginės – lietuviška pavasario žalumos šventė. Senovės Lietuvoje Jurginės būdavo reikšminga diena žemdirbiams ir arkliaganiams. Sekmadienį Sartininkų kultūros namuose Jurginių proga skambėjo gražios tradicinės liaudies dainos. Tradicijos nesibaigė vien dainomis – žaisti žaidimai, spėliotos mįslės ir prisiminti Jurginių posakiai.  
Nuotrauka
genutes spektaklis
Genovaitės Urmonaitės feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-04-21
Airijoje gyvenantiems lietuviams Atvelykio sekmadienį tauragiškiai parodė savo naujausią spektaklį, pastatytą pagal Vidmantės Jasukaitytės romaną „Golgotos vynuogės“. Tauragės liaudies teatro gastrolės Dubline buvo kupinos įspūdžių: širdingas kraštiečių sutikimas, džiaugsmas dalintis, nuotykiai ir begalė gerų emocijų. 
Nuotrauka
SLEMAS
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-15
Praėjusią savaitę į Pilies menes kviesti besidomintieji slemu. Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine stengiamasi kuo plačiau skleisti žinią apie slemo kūrybą, kuo ji tokia įdomi ir išskirtinė. Edukuoti apie šį žanrą pradėta miesto gimnazijose, o vėliau persikelta į Pilies menes, kur buvo pakviestas vienas garsesnių slemo poezijos kūrėjų – Marius Povilas Elijas Martynenko.
Nuotrauka
velykos
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2023-04-08
Antradienio popietę Sartininkų kultūros namuose nerimo šurmulys. Prieš šv. Velykas į edukaciją susirinko įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Artėjant šventiniam savaitgaliui bendruomenės nariai galėjo pagražinti savo atsineštus kiaušinius tiek vašku, tiek dekupažo technika. Moterys dalijosi, kad įvairių marginimo raštų jos išmoko iš savo mamų, močiučių.
Nuotrauka
kovo 11
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-10
Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ją minime ypatingai – ir su pasididžiavimu, kad Tauragė šiemet gali didžiuotis Lietuvos kultūros sostinės titulu, ir skausmu širdyje už dėl savo laisvę kasdien kraują liejančią Ukrainą. 
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-25
Nors dabar Užgavėnės – linksmų pramogų ir „žiemos išvarymo“ šventė, jos tikroji prasmė buvo visai kitokia. Užgavėnių apeigos perteikia daug gilesnius dvasinius, religinius dalykus. Kažkada tai buvo bene esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė, skirta mitinio-kosmologinio šviesos pergalės prieš tamsą įvykio kasmetiniam apeiginiam pakartojimui. Užgavėnių kaukes kūrė ir tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas, palikęs gilų pėdsaką, ryškų autorinį stilių. Jos eksponuojamos Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ šalia kitų jo kūrinių. Apie šio menininko sukurtas kaukes ir jų reikšmę papasakojo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė.
Nuotrauka
Užgavėnių linksmybės Tauragėje
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-24
Antradienį mieste ne vienas sukluso išgirdęs linksmą muziką, pamatęs šėlstančius persirengėlius. Tauragės kultūros centro kolektyvas nuotaiką kėlė nuo pat ryto – Užgavėnių šventę pradėję „Blūdnasčiu“ Centro turguje, vėliau keliavo per įstaigas, o vakare įsikūrė prie Tauragės kultūros centro – kepė blynus, šoko, degino Morę.
Nuotrauka
deives
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-13
Vasario 3-iąją Tauragės pilies kiemelyje startavo vienas įspūdingiausių šių metų Lietuvos kultūros sostinės reginių – instaliacija „Deivių giesmės“, moderniais vaizdo bei garso sprendimais atkreipianti dėmesį į etnografinę kultūrą. Instaliacija veiks iki kovo 26 dienos ir atgis kiekvieną ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarą.
Nuotrauka
genute
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-02-12
„Surišti... Lietuvos lietumi ir Taurage“ – taip pavadintas renginys šeštadienį sukvietė tauragiškius į Kultūros rūmus. Tai buvo tarsi giminės susitikimas – tokia šilta atmosfera tvyrojo salėje, o dvi su puse valandos pralėkė tarsi akimirka.
Nuotrauka
kulturos sostine
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-31
Sausio 20-ąją Tauragės pilies kiemelyje oficialiai atidaryti Lietuvos kultūros sostinės metai. Ypatingus mūsų kraštui metus pradėjo įspūdingas teatralizuotas šviesos ir muzikos performansas „Kultūros muitinė – penki keliai“, sutraukęs gausų būrį žiūrovų.
Nuotrauka
meide
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-01-25
Muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ 2021-ųjų metų nugalėtoja Meidė Šlamaitė kaip padėką už palaikymą tauragiškiams vasario 3-iąją Tauragės kultūros rūmuose rengia koncertą. Jame skambės tik autorinės jaunosios dainininkės dainos, o jai akomponuos kanklėmis. 
Nuotrauka
kulturos sostine
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-17
Šie metai Tauragės kultūros bendruomenei itin svarbūs, nes miestas tampa Lietuvos kultūros sostine. Visko bus daugiau – žvilgsnių, susidomėjimo, turistų, veiklų. Lietuvos kultūros sostinės titulas Tauragei leis kurti ir įgyvendinti naujas kultūros idėjas ir iniciatyvas, padedančias atskleisti krašto identitetą ir žaliausio miesto Lietuvoje viziją, puoselėti miesto kultūros tradicijas ir jomis dalintis. Tai šansas parodyti Tauragės kultūrą Lietuvos ir užsienio gyventojams. Įspūdingas metų atidarymo renginys – sausio 20-ąją. 
Nuotrauka
sausio13
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-13
Šiandien minima Laisvės gynėjų diena daugumai paliko neišdildomų prisiminimų ir dovanojo galimybę gyventi laisvoje šalyje. Vyresnieji prisimena patys dalyvavę pasipriešinime prieš sovietų kariuomenę, o jaunoji karta vertina jų pasiaukojimą dėl Lietuvos nepriklausomybės. O pagerbti kovotojų už laisvę tauragiškiai kviečiami į pilietinę akciją „Sustok už didvyrius“.
Nuotrauka
ieva feja
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-12-18
Dviejų vaikų mama Ieva Račkauskienė nusprendė pradėti vesti kalėdines edukacijas. Pasak moters, viename gyvenimo taške, kai jau, atrodo, buvo viską pasiekusi, suprato, kad yra nelaiminga ir eina netinkamu keliu, kuris neteikia džiaugsmo. Ji apsisprendė keisti gyvenimo kelią po to, kai baigė chemijos doktorantūros studijas, 6-erius metus dirbo kosmetikos pramonėje ir susilaukė dukrytės. Būtent dukra ir padėjo jai atverti akis į džiaugsmingą gyvenimą, prisiminti savo vaikystę, suvokti, ko trokšta širdis. 
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-05
Advento laikotarpis skirtas apmąstyti, nurimti ir neskubant ruoštis gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms. Bendruomenėse prasideda pasiruošimas šventėms, vyksta įvairios edukacijos. Pirmajam advento savaitgaliui buvo ruošiamasi kurti advento vainikus. Pačios įvairiausios edukacijos organizuojamos daugelyje bendruomenių.
Nuotrauka
krastotyra
Tauragės kraštotyros draugijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Praėjusią savaitę atšvęsta pirmoji atsikūrusios Tauragės kraštotyros draugijos gyvavimo sukaktis. Šia proga patvirtintas ir naujasis draugijos logotipas, aptarti metų pasiekimai bei pasidalinta naujais planais.
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Po visų rudens darbų šeštadienį į Lauksargių kultūros namuose organizuojamą šventę „Šv. Martyno šokiai ir dainos“ sugužėjo seniūnijos gyventojai ir svečiai. Dalyviai supažindinti su šios šventės tradicijomis, legendomis bei burtais.