Tauragei 516: kiek metų, tiek ir žodžių
Įkelta:
2023-03-21
Nuotrauka
banga
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
informacija@taurageszinios.lt
A
A

Tauragės gimtadienį esame įpratę švęsti vasaros pradžioje, tačiau tikroji diena, nuo kurios pradėta skaičiuoti mūsų miesto istorija, – kovo 21-oji. Taigi šiandien lygiai 516 metų, kai Tauragės vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose. Apie tai savo feisbuko paskyroje priminė kultūros veikėjas, poetas Eugenijus Šaltis. Jis rašo, kad jau tada mūsų mieste stovėjo bažnyčia ir veikė (pirmoji Žemaitijoje!) mokykla. Sveikindamas Tauragei jis skiria 516 žodžių Tauragei. 

Gerai įsiklausykite į žodį 

TAURAGĖ.

Ką girdite?

Aš girdžiu upių ir upokšnių

gurgėjimą,

elnių, briedžių, taurų 

baubimą 

rujos metu Karšuvos giriose,

girdžiu ir regiu skalvius,

besirengiančius plaukti žemyn

Jūros upe

į tolimus kraštus,

matau, užuodžiu

Tauragės gaisrų dūmus,

griūvančių trobų traškesį, 

bet niekur kitur nenorėčiau gyventi.

Vien dėl gražaus vardo –

tarytumei kažkokio burtažodžio –

T A U R A G Ė – 

verta čia būti,

dirbti,

kurti,

mylėti, 

neišduoti.

Įsiklausykite į žodį

T A U R A G Ė,

tuomet suprasite, 

ką jis visiems šio krašto žmonėms

reiškia.

***

Važiuok ar eik į Tauragę tu iš kurios tik

nori pusės, 

Ar nuo Skaudvilės, nuo Jurbarko, Šilalės, 

nuo Paprūsės,

Visur tau kelią upės

čia pastos

Ir vargas tau, keleivi, jeigu nerastum 

tilto ar brastos!

Jeigu nuo Kryžbergo keliausi tu potvynio metu – 

pajusi kančią,

Kai keltis tau reikės per sraunią po žiemos 

ir veržlią Ančią,

O prie Minkštpaučių kelią kirs tau 

Egluona.

Ne sykį susikeiksi tu, keleivi, ir savyje kartosi: 

– Man gana..

Tas pats tau bus jeigu nuo Tilžės vyksi -

Pakelėje tu Ežerūną gaivalingą susitiksi.

Gerai, kada jinai rami ir stūkso

tvirtas tiltas,

Kada vanduo vidurvasario ne taip gilus

ir šiltas,

Bet pagalvok, kaip buvo čia gal Vytauto laikais,

gal kunigaikščio kito:

Oi, kiek prie upių tų kryžiuočių,

riterių kiek krito...

Ir gynė Tauragę,

ir girdė ją upeliai

ir šaltiniai

Ir dar, skaitytojau,

čia tavo pasakysiu tavo žiniai:

Jeigu manytum, 

kad nuo Jurbarko

lengvai keliausi –

Oi, žiauriai tu suklysi

ir smarkiai

apsigausi:

Pastos tau kelią 

Šešuvis –

ne vienas galą gavo,

Kas Karšuvą užgrobt norėjo

ir iš ten keliavo.. 

O nuo Šilalės pusės 

saugo Akmena,

dar Šunija...

Ne vienas dūsavo prie jų

ir guodėsi –

vaje, vaje...

Žiūrėk, čia Dabrupis 

į Ežerūną

teka 

Ir Akmena, 

Dauba,

Barys,

Bijotas,

Beržė

Čiurlena vis dar, 

rodosi, su skalviais

šneka,

O Jūros (nuo Rietavo) veržiasi

Vanduo skaidrus,

putotas lyg žemaičio kario

žirgas

Ir plukdo Jūra vandenį,

surinkusi iš Alangos,

Ir šaltas Žemaitijos vandenėlis 

prieš saulę

mirga.

Iš Jurgupio,

Blendynės,

Bremenos,

Dūbalės, 

Nuo Tilžės krašto,

Nuo Skaudvilės,

nuo Šilalės,

Ištryškęs iš po žemių, 

girdęs šimtmečiais

kartų kartas, 

lietuvį

ir žemaitį,

kryžiuotį,

lenką, 

prūsą,

karaimą...

Iš kur tuos vandenis šaltiniai mūsų ima?

Iš kur

Duobaitė, 

Drūtupis,

Gebenė,

Gumbė 

ir Ikojis?

Dar Kamė, 

Kamana, 

Karapolis,

Klūpys,

Ir Šešuvis giliausią vagą 

tarsi arklu milžino čia

išvagojęs?

Kernušupis, 

Vynija, 

Irtonėlė, 

Danupys, 

dar Ūkis

Ir Miltauja tarytum pantis

susisukęs,

Ir Barzupė, 

Gebenė, 

Gilvitinė, 

Kamė

Sruveno kur žemaičių, skalvių

Žemė...

Juos mena 

Minsnora, 

Raudonmeižis

ir Molė,

Sartelė, 

Sermas, 

Smirdupis 

ir Skambalinis,

Tarytumei senolis ar senolė, 

Suvirkštė, 

Šaltuona,

ir ežeras Šilinis.

Kur Veižas, 

Tulė, 

Vaivilas, 

Žalikė?

Nėra jau jų, 

vardai tik, ačiū Dievui, likę

Nors tiek gerai, 

kad juos kapojantys kardai

Jų neiškirto – 

liko bent istorija – vardai.

***

Pareinam į tave, o mano mieste žalias,

Pabirę po pasaulį mes, Tauragės vaikai.

Ir vingiais išraitytas mūsų kelias,

Ir į tave – ne visada grįsti takai...

Sugrįžtam į tave, o mano mieste senas,

Lakštingalų prie Jūros paklausyti

Kol dar vaikystėj užkurti laužai rusena,

Bažnyčių bokštai mano miesto švyti.

Atėjom į tave, į gatvių tylą,

Į traukinių naktinį bildesį,

Į rytmetinį upės rūką, kurs pakyla

Ir meilės tavo žodžių paslaptingų ilgisi…

Labas, mano Taurage,

Mano mieste, labas…

Nuotrauka
verslas
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
prieš 21 valanda
Darbo neturintys ar mažas pajamas gaunantys, bet verslūs gyventojai galės gauti paramą verslo pradžiai informacinių technologijų, žaliosios ir žiedinėse ekonomikose. Paramai numatyti 25 mln. eurų ir tikimasi, kad iki 2026 m. II ketv. bus sukurta per 1300 naujų darbo vietų. Pirmosios 700 paraiškų bus priimtos jau šiemet. 
Nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Nuo birželio 1 iki liepos 31 d. laukiama paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Yra remiamas ir skatinamas paramos gavėjų bendradarbiavimas, todėl paraišką būtina teikti kartu su partneriais. Šio paraiškų teikimo etapo biudžetas – 4 870 243 Eur paramos lėšų.
Nuotrauka
kelias
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Vykstant migracijai, susidūrimai su laukiniais gyvūnais – vienas dažniausių pavojų vairuojant, ypač užmiesčio aplinkoje. AB Lietuvos automobilių kelių direkcija pataria vairuotojams būti atidiems keliuose, ypač kelio ženklu „Laukiniai žvėrys“ pažymėtuose ruožuose. Taip pat patariama labiau sutelkti dėmesį važiuojant keliu, kuris kerta ne tik mišką, bet ir pievas. Laukiniai gyvūnai kelyje gali atsirasti ištisus metus. Gyvūnai keliuose dažniausiai pasirodo prietemoje ir naktį, 17–23 valandomis, taip pat anksti ryte.
Nuotrauka
tarsa
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Aplinkos ministerija parengė Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos projektą, kuris nustato atliekų pavojingųjų savybių vertinimo, nustatymo ir atliekų priskyrimo pavojingosioms atliekoms tvarką. Taip pat parengti ir Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai, numatantys reikalavimus namų ūkiuose susidarančioms pavojingųjų medžiagų atliekoms.
Nuotrauka
Egzaminai
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Abiturientams – įtemptas metas. Jau po kiek daugiau nei savaitės valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės didžioji brandos egzaminų sesija. Baigsis ji birželio 26-ąją fizikos egzaminu. Tiesa, užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalis vyko dar balandžio mėnesį.
Nuotrauka
referendumas
Įkelta:
2023-05-29
Gegužės 23-iąją Seimas paskelbė, kad po metų – 2024-ųjų gegužės 12 d. – Lietuvoje vyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio, reglamentuojančio pilietybę, pakeitimo. Pritarus Konstitucijos pakeitimui, būtų įteisinta galimybė turėti dvigubą pilietybę. 
Nuotrauka
JAUNIMO UZIMTUMAS
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2023-05-29
Moksleiviai ar studentai vasaros mėnesius nori skirti ne tik poilsiui – dažnas tikisi užsidirbti. Tauragės savivaldybė, suprasdama tokį jaunų žmonių norą, skatina verslininkus per vasaros atostogas įdarbinti juos. Pernai pagal šią programą įdarbinti 69 jauni žmonės, o jas įdarbinusioms įmonėms iš viso skirta per 50 tūkst. eurų.
Nuotrauka
taurage is virsaus
Petro Vaičaičio nuotrauka
Įkelta:
2023-05-26
Tauragės rajono savivaldybės administracija užsakė tyrimą, kurios tikslas buvo įvertinti Tauragės rajono gyventojų nuostatas, elgseną bei požiūrį į klimato kaitą ir Tauragės žaliąją politiką. Apklausoje dalyvavo 570 respondentų, kurių buvo prašoma atsakyti į 30 klausimų ir įvertinti žinias apie klimato kaitą informacijos/komunikacijos poreikį, nustatyti elgseną, siekiant sumažinti klimato kaitą bei atskleisti nuomonę apie įgyvendinamus žaliojo kurso ir klimato neutralumo tikslus Tauragėje. 
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-05-25
Lietuvos Raudonasis Kryžius aktyviai veikia 16 miestų Lietuvoje, tarp jų ir Tauragėje. Mūsų miesto skyrius gali pasigirti ilga ir garbinga istorija. Nuo balandžio 18 dienos jam vadovaujančiai Danguolei Jatautienei problemos, kurias siekia spręsti RK, nesvetimos – daugiau nei tris dešimtmečius ji vadovavo Tauragės kaimiškajai seniūnijai. „Gebėti dalintis yra labai svarbu. Jeigu kiekvienas iš mūsų išmoktų pasidalinti, gyvenimas taptų prasmingesnis“, – įsitikinusi ji. Išsamiau apie Raudonojo Kryžiaus veiklą Tauragėje – šio numerio vedamajame.
Nuotrauka
gaisras miske
Asociatyvi Valstybinių miškų urėdijos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-25
Šalyje įsitvirtinę šilti ir sausi orai – iššūkis Valstybinių miškų urėdijos priešgaisrinėms komandoms, į iškvietimus dėl degančio miško vykstančioms kone kasdien. Miškų stebėjimui naudojamos antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos bei pasitelkiami dronai. Šiuo metu šalyje nustatyta III ir IV miškų gaisringumo klasės – vidutinis ir didelis miško gaisrų pavojus.
Nuotrauka
Įkelta:
2023-05-25
Pirmuosius tris šių metų mėnesius Lietuvos gyventojų pajamos toliau tolygiai augo, tačiau pajamų didėjimas nusileido infliacijai – parodė „Sodros“ pirmojo ketvirčio gyventojų darbo pajamų apžvalga. Analizė atskleidė ir vaikų susilaukusių šeimų pasirinkimus derinant tėvystę ir darbą, skelbiama „Sodros“ pranešime žiniasklaidai.
Nuotrauka
sernai
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-25
Tauragės rajono savivaldybė kviečia iki birželio 15 dienos žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus teikti paraiškas dėl kompensacijos už medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos einamaisiais metais įdiegtas prevencines priemones. Primenama, kad medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai.
Nuotrauka
vandenys
Asociatyvi „Tauragės vandenų“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-05-24
Nustatoma nemažai atvejų, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų. Paprastai savavališkai prie tinklų prisijungiama turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant, kaip reikia įteisinti naudojimąsi vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų paslaugas.
Nuotrauka
pinigai
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2023-05-23
Kalbos apie artėjančią krizę ne vienam iš mūsų kelia klausimus dėl asmeninių finansų. Kur laikyti sutaupytus pinigus, kad jie nenuvertėtų, ką daryti su turima paskola, ar dabar palankus metas skolintis? O gal kaip tik reikėtų pasilepinti išlaidaujant ar mėginti laimę perkant loterijos bilietus? Ekspertai pataria nesileisti į kraštutinumus – nereikėtų pulti į paniką, bet taip pat negalima apsimesti, kad nieko nevyksta. 
Nuotrauka
pasienis
VSAT nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Keičiasi, t. y. lengvėja, patekimo į pasienio su Rusija ruožą tvarka. Jei asmuo atvyks į Neringos, Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Jurbarko, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybių teritorijas, esančias pasienio ruože, VSAT leidimu patekti į jį rūpintis nebereikia. Tai reiškia, kad leidimas patekti į šį pasienio ruožą laikomas išduotu. Tokio leidimo nereikia ir vykstant į Šalčininkų miesto teritoriją, dalis kurios patenka į pasienio ruožą. Tiesa, tvarka norint patekti į pasienio vandenis nesikeičia.
Nuotrauka
simboliai
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Įsigaliojus vadinamajam viešųjų erdvių desovietizacijos įstatymui Lietuvoje galiausiai turėtų būti pašalinti paskutiniai okupacinės atminties simboliai bei ženklai. Tauragės savivaldybė kol kas renka duomenis, kiek tokių simbolių ir ženklų mūsų rajone yra. Jų, panašu, išties nedaug – pora paminklų ir gatvių pavadinimų.
Nuotrauka
juros pakrante
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-19
Tikriausiai akylesni tauragiškiai jau pastebėjo, kad Jūros parke jau pradėti darbai.
Nuotrauka
BIBLIOTEKA
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-05-19
Tauragės rajono savivaldybė, bendradarbiaudama su Vartotojų aljansu, šiandien atidaro analogų Lietuvoje neturintį Energetinių patarimų resursų centrą. Jo tikslas – Tauragės savivaldybės gyventojų energetinis ir ekologinis švietimas siekiant keisti gyventojų elgesį tvarumo linkme.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-05-18
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas. Išsamiau apie tai – „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
vaikai
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2023-05-18
Artėjant vasarai ir atostogų metui, vaiko teisių gynėjai ir kiti specialistai, dirbantys vaiko gerovės srityje, primena tėvams ir vasaros stovyklų organizatoriams, jog svarbu tinkamai pasirūpinti vaikų poilsiu. Vasaros stovyklose siūlomų veiklų įvairovė, įgūdžių lavinimas ir bendravimas su bendraamžiais – tik dalis smagaus vaikų laisvalaikio sąlygų, tad siūloma nepamiršti ir saugumo reikalavimų – saugios ir tvarkingos aplinkos, kokybiško maitinimo, individualiai subalansuoto fizinio krūvio bei galimybės gauti reikiamą medicininę pagalbą.
Nuotrauka
trinkeles
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-18
Prie Jūros pakrantėje stovinčios skulptūros „Gyvybės ratas“ nuo savaitės pradžios pluša darbininkai. Kokie darbai ir kaip ilgai truks, klausėme Tauragės miesto seniūno Žilvino Majaus.