Neperleidžiami vaiko priežiūros atostogų mėnesiai – svarbu, kad jais pasinaudotų abu tėvai
Įkelta:
2024-05-02
Nuotrauka
seima asoc
Aprašymas

Asociatyvi pexels.com nuotrauka

 

Nauja vaiko priežiūros išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka galioja jau beveik pusantrų metų. Tėvams, besidalinantiems vaiko priežiūra, svarbu prisiminti – ir mama, ir tėtis turi pasinaudoti dviem neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais, kitaip išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpės.

Vaiko tėtis, mama, įtėviai ar globėjai bent po 2 mėnesius (60 kalendorinių dienų), turi prižiūrėti savo vaiką, o likusį laiką gali dalintis pagal šeimos poreikį. Šį terminą, kaip minimalų kiekvienam iš tėvų, nustato Europos Sąjungos direktyva.

Lietuvoje nauja tvarka įsigaliojo nuo 2023 m. sausio 1 d. Praėjusių metų statistika rodo, kad vyrai ne itin aktyviai naudojosi vaiko priežiūros atostogomis – 2023 metais 90 proc. vaiko priežiūros išmokos gavėjų buvo moterys. Neperleidžiamais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais pasinaudojo ir vaiko priežiūros išmoką gavo 1 340 vyrų. 

Šiuo metu mažus vaikus auginančios šeimos gali lanksčiai keisti savo pasirinkimą, kadangi neperleidžiamais mėnesiais galima pasinaudoti bet kuriuo vaiko priežiūros išmokos mokėjimo laikotarpiu. Svarbu nepamiršti, kad kai vienas iš tėvų nepasinaudoja neperleidžiamais mėnesiais, jie negali būti naudojami kito iš tėvų. Tokiu atveju išmokos mokėjimo laikotarpis sutrumpėja nepasinaudotu laikotarpiu.

Ką svarbu žinoti apie neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius ir jų metu mokamas vaiko priežiūros išmokas? Atsakome į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kas yra neperleidžiami mėnesiai?

Europos Sąjunga priėmė direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros. Ši direktyva įpareigojo visas valstybes numatyti tiek tėčiui, tiek mamai būtinus neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius.

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų ar jų dalies tam pačiam vaikui prižiūrėti abu tėvai negali imti tuo pačiu metu. Savo neperleidžiamų dviejų vaiko priežiūros atostogų mėnesių negalima perleisti kitam iš tėvų.

Kas gali gauti vaiko priežiūros išmoką neperleidžiamais mėnesiais?

Vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus 2 mėnesius gali gauti tik vaiko tėtis (įtėvis) ir mama (įmotė) ar globėjas (globėja). Išmoka už neperleidžiamus mėnesius nepriklauso vaiko seneliams, tačiau vienas iš vaiko senelių gali gauti vaiko priežiūros išmoką likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais.

Kokio dydžio išmoka mokama neperleidžiamais mėnesiais?

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės laikotarpiu mokama 78 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio vaiko priežiūros išmoka. Jos dydis apskaičiuojamas pagal asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per 12 paeiliui einančių mėnesių, buvusių iki praėjusio mėnesio prieš teisės į išmoką atsiradimo mėnesį.

Pavyzdžiui, vaiko priežiūros išmoka skiriama nuo 2024 m. gegužės mėnesio. Apskaičiuojant išmoką, vertinamos 2023 m. balandį – 2024 m. kovą asmens turėtos pajamos.  

Likusiais vaiko priežiūros atostogų mėnesiais išmokos dydis priklauso nuo pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės. Jei pasirenkama vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sukaks 18 mėnesių, vaiko priežiūros išmokos dydis bus 60 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio. 

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką gauti iki vaikui sueis 24 mėnesiai, vaiko priežiūros išmokos dydis iki vaikui sueis 12 mėnesių bus 45 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio, o nuo 12 mėnesių iki vaikui sueis 24 mėnesiai – 30 proc. išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.

Kada galima pasinaudoti neperleidžiamais mėnesiais?

Neperleidžiamų dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį galima imti visą iš karto arba dalimis, pakaitomis su kitu iš tėvų. Tai reiškia, kad neperleidžiamais mėnesiais galima naudotis lanksčiai – grįžti į darbą ir tuo laikotarpiu keistis vaiko priežiūros atostogomis su kitu iš tėvų, o pasikeitus aplinkybėms ir vėl išeiti vaiko priežiūros atostogų. Naudotis neperleidžiamų atostogų laikotarpiu pakaitomis galima tol, kol abu tėvai išnaudos jiems priklausančius du neperleidžiamus vaiko priežiūros atostogų mėnesius.

„Sodrai“ priėmus sprendimą skirti vaiko priežiūros išmoką, mamai ar tėčiui pirmiausiai bus mokama išmoka už neperleidžiamus mėnesius, kuri yra didesnė, nei už likusius mėnesius, tačiau tai nereiškia, kad mamai pasinaudojus neperleidžiamais mėnesiais, iškart po to jais turi pasinaudoti tėtis.

Pavyzdžiui, vaikas gimė 2023 10 16. Mamai darbdavys suteikė vaiko priežiūros atostogas nuo 2023 12 21. Mama „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nuo 2023 12 21 iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai, tai yra iki 2025 10 16.

Mama vaiko priežiūros atostogose buvo nuo 2023 12 21 iki 2024 01 31 ir gavo vaiko priežiūros išmoką. Ji nuo 2024 02 01 nutraukė vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei darbdavio suteiktas atostogas ir grįžo į darbą. Mama išnaudojo 42 kalendorines dienas iš tik jai priklausančių neperleidžiamų dviejų mėnesių. Jai dar liko 18 kalendorinių dienų.

Vaiko tėtis, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas nuo 2024 02 01, „Sodrai“ pateikė prašymą skirti vaiko priežiūros išmoką nuo 2024 02 01 iki kol vaikui sueis 24 mėnesiai.

Vaiko tėtis vaiko priežiūros atostogose buvo nuo 2024 02 01 iki 2024 03 31 ir gavo vaiko priežiūros išmoką. Nuo 2024 04 01 nutraukė vaiko priežiūros išmokos mokėjimą bei darbdavio suteiktas atostogas ir grįžo į darbą. Vaiko tėtis išnaudojo neperleidžiamus du mėnesius pilnai. 

Mama, darbdaviui suteikus vaiko priežiūros atostogas nuo 2024 04 01, „Sodrai“ pateikė prašymą atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą nuo 2024 04 01. Atnaujinta anksčiau paskirta vaiko priežiūros išmoka mamai mokama nuo 2024 04 01 iki vaikui sueis 24 mėn., tai yra iki 2025 10 16.

Kadangi mama neperleidžiamų dviejų mėnesių laikotarpiu naudojasi dalimis, už laikotarpį nuo 2024 04 01 iki 2024 04 18 (18 kalendorinių dienų) jai tęsiamas vaiko priežiūros išmokos mokėjimas kaip už likusį neperleidžiamą laikotarpį, kadangi ji buvo išnaudojusi 42 kalendorines dienas iš tik jai priklausančių dviejų neperleidžiamų mėnesių (60 kalendorinių dienų). 

Ką daryti, jeigu neperleidžiamais vaiko priežiūros mėnesiais noriu naudotis dalimis? 

Jeigu vaiko priežiūros atostogomis tėvai naudojasi pakaitomis, kiekvieną kartą „Sodrai“ turi pateikti atitinkamą prašymą nutraukti arba atnaujinti vaiko priežiūros išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos nutraukiamos, „Sodrai“ turite pateikti prašymą nutraukti išmokos mokėjimą. Kai vaiko priežiūros atostogos suteikiamos iš naujo – prašymą atnaujinti išmokos mokėjimą.

Jei gaudamas vaiko priežiūros išmoką už neperleidžiamus laikotarpius gavėjas nutraukia vaiko priežiūros atostogas, bet nepateikia prašymo nutraukti išmokos mokėjimą, jam toliau mokamas vaiko priežiūros išmokos ir jo atitinkamą mėnesį turėtų draudžiamųjų pajamų skirtumas. 

Jei vaiką augina vienas iš tėvų

Jeigu vaiką augina tik vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų, jis turi teisę gauti vaiko priežiūros išmoką už kito iš vaiko tėvų nepanaudotą neperleidžiamą vaiko priežiūros atostogų laikotarpį. Vienišiems tėvams vaiko priežiūros išmoka už kitam iš vaiko tėvų priklausantį, tačiau jo nepanaudotą laikotarpį skiriama ir mokama tik likus 2 mėnesiams iki pasirinktos vaiko priežiūros išmokos mokėjimo trukmės pabaigos.

Tai reiškia, kad pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 18 mėnesių, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 17 ir 18 vaiko priežiūros mėnesiais. Pasirinkus išmokos mokėjimą kol vaikui sueis 24 mėnesiai, išmoka už papildomą dviejų mėnesių trukmės vaiko priežiūros atostogų dalį bus mokama 23 ir 24 mėnesiais.

Laikoma, kad vaiką augina vienas iš jo tėvų, įtėvių ar globėjų, kai:

  • kitas iš vaiko tėvų, įtėvių ar globėjų yra miręs ar pripažintas mirusiu, pripažintas nežinia kur esančiu, jam terminuotai ar neterminuotai yra apribota tėvų valdžia;
  • jei vaikui, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, nenustatyta tėvystė;
  • jei vaikas, kurio priežiūrai suteiktos vaiko priežiūros atostogos, yra atskirtas nuo vieno iš jo tėvų;
  • kitas iš vaiko tėvų  pripažintas neveiksniu šioje srityje;
  • jei vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su vienu iš jo tėvų, o kitam apribotas bendravimas su vaiku;
  • jei kitas iš vaiko globėjų yra atleistas arba nušalintas nuo pareigų;
  • jei kitas iš vaiko tėvų atlieka laisvės atėmimo bausmę įkalinimo įstaigoje ir dėl to negali prižiūrėti vaiko.
Nuotrauka
gim
Įkelta:
prieš 1 dieną
Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.
Nuotrauka
koplyt
Autorės nuotraukos
Įkelta:
prieš 1 dieną
Trečiadienį Tarailių progimnazijos kiemelyje, aštuntokų išleistuvių proga, mokyklos kiemelyje įkurdintas jų pačių gamintas koplytstulpis. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursinės parodoje „Sidabro vainikėlis“ dirbiniui suteiktas aukštas įvertinimas – jis laimėjo antrąją vietą. O kad visa tai įvyktų labiausiai stengėsi progimnazijos technologijų mokytojas Vidas Galbogis: vyras plušėjo kartu su trimis mokiniais, jiems talkino vieno jų tėtis ir mokyklos ūkinės dalies meistras. Lengva nebuvo: sunkų dirbinį gabenant į parodas pedagogą „susuko“ radikulitas.
Nuotrauka
globejai
R. Vaitkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-06-19
„Manau, kad globai reikia subręsti. Turi sutvirtėti viduje, įsišaknyti, kad galėtumei pasidalinti vaisiais su kitais“, – sako Vilija Burnelaitienė. Jurbarko rajone, vaizdingoje vietovėje, netoliese Panemunės pilies, gyvenančioje šeimoje šiuo metu auga keturi globotiniai – dvi sesės ir du broliai, o kartu – ir trys biologiniai vaikai.
Nuotrauka
rotary
Tauragės Rotary klubo nuotraukos
Įkelta:
2024-06-17
Savaitgalį Tauragės Rotary klubo prezidentas Paulius Jurkauskis iškilmingai perdavė regalijas verslininkui, visuomeninkui Dariui Stankui. Tauragės Inner wheel klubui dar vienerius metus vadovaus prezidentė Agnė Jurkauskė.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotrauka
Įkelta:
2024-06-11
Vos prieš mėnesį Tauragėje startavusios socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ įgavo pagreitį – startavo neįgaliųjų rankomis sukurtų gaminių elektroninė parduotuvė. Pirkprasmingai.lt ragina žmones išleisti pinigus prasmingai.
Nuotrauka
turgus
Tauragės radijo nuotrauka
Įkelta:
2024-06-04
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia statinių (kioskų) Tauragėje, Spaustuvės g. 1, elektroninius nuomos aukcionus. Kiekvienas kioskas išnuomojamas 5 metų terminui (su galimybe pratęsti nuomos sutartį iki 10 metų). Numatytas veiklos pobūdis kiekviename kioske – prekyba (maisto produktais).
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių globos namų archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-06-03
Birželio mėnesį Lauksargių globos namai mini trisdešimties metų sukaktį. Moderniai įrengtos patalpos, jaukus kiemelis yra namai senyvo amžiaus arba negalios kamuojamiems suaugusiesiems. Gyvenama čia, kaip šeimoje: gyventojai kartu švenčia šventes, vyksta į ekskursijas, čia mezgasi draugystės ir net simpatijos. Per trisdešimt metų įstaigoje buvo iškeltos keturios vestuvės.
Nuotrauka
Jazz
Ignas Skridlas ir TauragJazz.Lt foto
Įkelta:
2024-05-31
Jaunieji muzikantai vis dažniau ir aktyviau įsilieja į Tauragės džiazo festivalio renginius. Štai ir birželio 1-ąją Vasaros estradoje pamatysime ir išgirsime jungtinį Tauragės, Jurbarko ir Šilalės jaunimo džiazo projektą „Džiazo jūra 2024“.
Nuotrauka
vaikai
Asociatyvi Pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-05-27
Kino teatruose šiuo metu rodomame Linos Lyte Plioplytės filme „Mėnesinės“ apie menstruacijas kalbama išsamiai ir nuotaikingai. Tad šis edukacinis filmas gali tapti puikia priežastimi pradėti arba pagilinti pokalbius su vaikais – moksleiviams rengiamos specialios filmo peržiūros su režisiere. Gydytoja ir lytiškumo ugdymo ekspertė Rusnė Kirtiklytė atkreipia dėmesį – jei suaugusieji informacijos nesuteiks patys, vaikai ją vis tiek susiras, tik nebūtinai iš patikimų šaltinių.
Nuotrauka
glorija
Choro „Gloria“ archyvo nuotraukos
Įkelta:
2024-05-23
Vis dažniau įvairių miesto švenčių proga tauragiškius džiuginantis miesto gospel choras „Gloria“ surengs pasirodymą ir artėjančios miesto šventės „Tauro ragas 2024“ metu. Koncertas vyks jau sutemus: krikščioniškos muzikos programą lydės šviesų šou, ketinama įrengti 16 m LED ekraną, kuriam rengiamos specialios vizualizacijos.
Nuotrauka
aplinka
Įkelta:
2024-05-21
2024 m. gegužės 20 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje buvo apdovanoti Atliekų kultūros egzamino nugalėtojai. Juos sveikino Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas kartu su Viešosios tvarkos poskyrio vedėju Pauliumi Goštautu.
Nuotrauka
medžiai
Įkelta:
2024-05-21
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė,  pastarosiomis dienomis Tauragės miesto gyventojai gali džiaugtis didele ir reikšminga iniciatyva – didelių medžių sodinimu. Persodinant medžius siekiama ne tik praturtinti miesto grožį, bet ir sukurti komfortišką gyvenimo aplinką gyventojams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-18
Gegužės 17 d. oficialiai pažymėtas Tauragės daugiafunkcės arenos antrasis statybų etapas – į būsimus sporto ir kultūros centro pamatus įkasta simbolinė laiko kapsulė ateities kartoms. Tikimasi, kad itin laukta ir regionui svarbi arena įneš dar daugiau kultūros ir galimybių sportuoti į visos apskrities gyvenimą. Laišką ateities kartoms, pasakojantį apie tauragiškiams reikšmingo projekto pradžią, pasirašė bei simbolinę kapsulę įkasė Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas ir statybų įmonės „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-05-17
Praėjusių metų pabaigoje Seimui atnaujinus įsimintinų dienų kalendorių, Vaiko diena šiemet pirmą kartą švenčiama šeimos mėnesį – gegužę, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Ministrė Monika Navickienė kviečia visus – vaikus, tėvelius, senelius, mokytojus, kiekvieną mūsų – paminėti naująją vaikystės šventę.
Nuotrauka
ba;las
Įkelta:
2024-05-16
Po sekmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjusio „Lietuvos balsas. Kartos“ finalo paaiškėjo, kad naujausiais projekto laimėtojais tapo vaikinų grupė „T3“ iš mokytojos Nomedos Kazlaukomandos. Apie tai, kam muzikantai išleis laimėjimą, dėkingumą bei abejonių nepalikusią pergalę Nomeda ir „T3“ kalbėjo iškart po finalo surengtoje spaudos konferencijoje.
Nuotrauka
balas
S. Lukoševičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-05-13
Sekmadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo žiūrimiausio šalyje LNK muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Kartos“ didysis finalas. Jo nugalėtojais tapo ir LNK įsteigtus 15 tūkstančių eurų laimėjo mokytojos Nomedos Kazlaus komandos dalyviai vaikinų grupė „T3“. Už juos balsavo 39,1 proc. žiūrovų.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-09
Siekiant maksimaliai užkirsti kelią galimam seksualiniam smurtui prieš vaikus, bus įtvirtinta pareiga asmeniui, ketinančiam užsiimti veikla, susijusia su vaikais, turėti išduotą Neteisėto darbo su vaikais prevencijos kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti, ar darbuotojas turi QR kodą, o nustatytos institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatantiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtiems Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams pritarė Vyriausybė. Juos dar turės priimti Seimas.