Darbą pradėjo naujoji savivaldybės taryba
Įkelta:
2023-05-01
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Aprašymas

Naujoji savivaldybės taryba 

,
Nuotrauka
nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
Aprašymas

Merui Dovydui Kaminskui regalijas įteikė savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis

,
Nuotrauka
nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
Aprašymas

Merą Dovydą Kaminską sveikino klebonai Marius Venskus (kairėje) ir Mindaugas Dikšaitis (dešinėje)

,
Nuotrauka
 nuotrauka
Nuotraukos autorius:
Raimondos Alysienės nuotrauka
Aprašymas

Iškilmingame posėdyje dalyvavo buvę merai: (iš kairės) Klemensas Paulius, Petras Jokubauskas, Viktoras Kovšovas, Pranas Petrošius, Robertas Piečia, Sigitas Mičiulis

Trečiadienį į iškilmingą posėdį rinkosi naujoji savivaldybės taryba, dirbsianti ateinančius ketverius metus. Prisiekė 24 tarybos nariai ir antrajai kadencijai išrinktas rajono meras Dovydas Kaminskas. Dar vienas išrinktasis tarybos narys posėdyje nedalyvavo, apie priežastis neskelbiama.  

Prisiekė 24 tarybos nariai

Pirmasis naujosios kadencijos savivaldybės tarybos posėdis vyko pilnutėleje savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, kur susirinko buvę rajono merai, savivaldybės biudžetinių įstaigų, įmonių vadovai, seniūnai, tarybos narių bendrapartiečiai, artimieji ir kiti svečiai. Posėdžiui pirmininkavo ir tarybos narių bei mero priesaikas priėmė Tauragės rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Tadas Pauparis.

Supažindinus su priesaikos procedūra pagal abėcėlę kviesti ir ranką ant Konstitucijos padėję prisiekė naujai išrinkti savivaldybės tarybos nariai, perskaitę priesaikos tekstą: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių savivaldybės gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas!“ Paskutinį priesaikos sakinį, galėdami rinktis, sakyti ar ne, ištarė visi prisiekę politikai.  

Tarybos nariams įteikti savivaldybės tarybos nario pažymėjimai ir ženkleliai. 

Su Liberalų sąjūdžiu į tarybą pateko 14 tarybos narių: Sigitas Mičiulis, Modestas Petraitis, Vidas Bičkus, Gintarė Rakauskienė, Darius Stankus, Rima Bandzinaitė-Latožienė, Linas Janušonis, Sonata Jurgilienė, Vilija Krūgelienė, Soneta Blankaitė, Laineda Ašmontienė, Arūnas Vladička, Rasa Šerpytienė, Justina Visockienė. 

Prisiekė ir Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai: Darius Petrošius, Rita Grigalienė, Pranas Petrošius ir Matas Petraitis. Šioje kadencijoje, lyginant su praėjusia, jie turi perpus mažiau mandatų. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai atstovaus trys politikai. Trečiadienį prisiekė Virginija Eičienė ir Kęstutis Balašaitis. Į tarybą patekęs Mindaugas Bakša posėdyje nedalyvavo. Kodėl politiko nebuvo, viešai neatskleista, tik paaiškinta, kad jis galės prisiekti artimiausiame tarybos posėdyje. 

Su Lietuvos regionų partija į tarybą pateko ir prisiekė Sigitas Kancevyčius ir Rita Kurlinkienė.

Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams atstovaus Andrius Burmistrovas ir Raimondas Matemaitis. 

Paskutinis prisiekti kviestas meras Dovydas Kaminskas, kuris pagal naująjį savivaldos įstatymą tarybos nariu nebebus.

Mero regalijos – ne papuošalas 

Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Daiva Kerekeš pasveikinimą pradėjo savivaldos apibrėžimu iš Europos vietos savivaldos chartijos: „Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdami pilną atsakomybę ir vadovaudamiesi vietos gyventojų interesais“. 

– Teisė, gebėjimas ir atsakomybė. Trys pagrindiniai žodžiai. Teisę jūs jau įgijote duodami priesaiką. Ar turite gebėjimą tomis teisėmis naudotis, jas įgyvendinti, prisiimti atsakomybę, teks įrodinėti kiekvieną dieną ateinančius ketverius metus. Norisi palinkėti, kad dominuotų ne tik teisė, bet ir gebėjimai bei atsakomybė lydėtų kiekvieną žingsnį, veiksmą ir darbą, – linkėjo vyriausybės atstovė. 

Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka

Seimo narė Aušrinė Norkienė pasidžiaugė mero sėkme, kad ketveri darbo metai nenuvylė tauragiškių, kurie su didele viltimi ir ne mažesne atsakomybe palydėjo merą į naują ketverių metų kadenciją. 

– Linkiu, kad ji būtų sėkminga, pamatuota ne tik išmintimi, bet ir patirtimi, gražiais siekiais ir darbais, kurių laukia tauragiškiai, – linkėjo A. Norkienė, tarybos nariams palinkėjusi neleisti Seimo nariams  atitrūkti nuo tauragiškių problemų. 

Seimo narys Romualdas Vaitkus palinkėjo, kad tarybos nariai laikytųsi duotos priesaikos ir pakvietė iškilus problemoms kreiptis pagalbos į Seimo narius. 

– Esame pasiruošę padėti spręsti problemas, kad Tauragė būtų ne žingsniu, o keliais priekyje, kad joje būtų gera gyventi. Linkiu dirbti prasmingai ir sąžiningai vardan Tauragės, – linkėjo R. Vaitkus. 

Prisiekusius politikus pasveikinę evangelikų liuteronų ir katalikų kunigai Mindaugas Dikšaitis  ir Marius Venskus merui įteikė Biblijos atlasą.

Nuotrauka
nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka

Mokyklų atstovų vardu politikus sveikino lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Viktorija Paulauskienė ir Žalgirių gimnazijos vadovė Elmyra Jurkšaitienė. Pasidžiaugta, kad švietimiečiai jaučia mero palaikymą, bendradarbiavimą, to laukiantys ir ateityje.  

Rajono seniūnų ir seniūnijų darbuotojų vardu sveikinęs miesto seniūnas Žilvinas Majus politikams linkėjo darnos, ieškoti kompromisų ir priimti Tauragės krašto žmonėms pačius geriausius sprendimus. 

– Mero regalijos, jau turbūt žinote, nėra tik papuošalas – tai didžiulė atsakomybė prieš Tauragės žmones, kurie patikėjo jums dar ketverius metus kraštą vesti į priekį, – seniūnų vardu kalbėjo Ž. Majus.    

Savivaldybės įmonių vadovų vardu linkėta tęsti pradėtus darbus, geras idėjas, suburti motyvuotą ir stiprią komandą kaip sėkmės garantą užsibrėžtiems tikslams pasiekti. 

Buvusių rajono merų vardu Klemensas Paulius, prisiminęs, kad pirmiesiems merams buvo nepalyginamai sunkiau, linkėjo sveikatos, tvirtybės merui, o atjaunėjusios tarybos nariams – energijos. 

Nuotrauka
 nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka

Dėkodamas už išreikštą rinkėjų pasitikėjimą ir savivaldybės administracijai už darnų darbą, meras kalbėjo:

– Regalijos po rinkimų tapo labai sunkios, nes atsakomybės našta dar padidėjo, noras padaryti dar daugiau ir geriau dar sustiprėjo. Ir tarybos nariai, ir administracija, ir visi tauragiškiai turės dirbti dar daugiau, ir tai yra kiekvieno tauragiškio atsakomybė. 

Paskelbta apie dviejų frakcijų įkūrimą

Pirmajame tarybos posėdyje perskaityti ir du vieši pareiškimai. Paskelbta apie dviejų savivaldybės tarybos frakcijų sudarymą. Viena jų – Socialdemokratų frakcija, kurios seniūnė – R. Grigalienė, kuri ateityje bus keičiama rotacijos būdu, seniūnės pavaduotojas – M. Petraitis. Kiti frakcijos nariai – D. ir P. Petrošiai.

Apie frakcijos įkūrimą paskelbė ir Regionų partija, joje – du tarybos nariai: seniūnas S. Kancevyčius ir jo pavaduotoja R. Kurlinkienė.

 

Nuotrauka
gintare jav
Įkelta:
2024-01-25
Sausio 24 dieną, Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur dalyvaus „Open World“ programos „Regional and Municipal Leaders and Climate Change“ projekte, skirtame regionų ir savivaldybių lyderiams, aktyviai dirbantiems aplinkos apsaugos bei klimato kaitos srityse.
Nuotrauka
savivalda
Įkelta:
2024-01-15
 Lietuvos Respublikos Seimo priimtas ir Prezidento patvirtintas 2024 m. šalies biudžetas. Kyla minimali alga iki 924 Eur taip pat keičiasi ir biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimai, didėja pensininkų pajamos, neapmokestinamo pajamų dydis kyla 20 procentų ir pasiekia 747 Eurus. Taip pat didėja socialinės išmokos, vaiko pinigai ir dar daug kitų pasikeitimų laukia. O kaip gyvensime Tauragėje šiais 2024 – aisiais ir koks mūsų savivaldybės biudžeto projektas? Į pateiktus klausimus atsakė savivaldybės Finansų skyriaus vedėjas Ignas Kymantas ir savivaldybės Administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.
Nuotrauka
giedre
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-11-21
Vakar darbą Tauragės rajono savivaldybės Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės (pakaitinės vyriausiosios specialistės) pareigose pradėjo eiti Giedrė Kaveckienė.
Nuotrauka
darbuotoja
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-08-16
Šią savaitę kalbos tvarkytojos pareigas Tauragės rajono savivaldybės administracijoje pradėjo eiti Deimantė Račiūnienė.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-08-02
Rajono mero potvarkiu patvirtintos ir paskirstytos lėšos antrojo pusmečio kultūros projektams. Iš viso išdalinta 32 111,65 euro. Didžiausia suma atiteko Tauragės kultūros centro teiktiems projektams finansuoti.
Nuotrauka
nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-07-26
Liepos 24 dieną Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – Bendrojo ir civilinės metrikacijos skyriaus specialistės (mero referentės) pareigas pradėjo eiti Viktorija Pociūtė, o Viešųjų pirkimų skyrių papildė specialistė – Agnė Gendrolienė.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-06-26
Seimas patvirtino Vietos savivaldos įstatymo pakeitimą, pagal kurį atsisakyta vadinamųjų kanceliarinių išmokų, o savivaldybių tarybų nariams bus mokamas darbo užmokestis. Jis sieks 20 proc. savivaldybės merų algos, kuri priklauso nuo savivaldybių gyventojų skaičiaus. Tauragės politikai gaus per 650 eurų.
Nuotrauka
taryba
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka 
Įkelta:
2023-05-23
Savivaldybių tarybų narių finansų skaidrinimo projektas „Skaidrinam 2023“ šalyje sukėlė tikrą audrą – žurnalistui ir visuomenininkui Andriui Tapinui paviešinus, kaip savivaldybių tarybų politikai leidžia biudžeto lėšas savo veiklai vykdyti, pasipiktinimo dėl galimai neskaidriai naudojamų lėšų neslepia visuomenė, tyrimų ėmėsi ir specialiosios tarnybos. Nagrinėjamas ir Tauragės savivaldybės vadinamųjų kanceliarinių lėšų panaudojimas – tarybos narių veiklai skirtų lėšų pagrindimo dokumentų projektui „Skaidrinam“ mūsų savivaldybė dar nepateikė, o trečiadienį pranešta, kad Klaipėdos prokuratūroje bus aiškinamasi dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos narių lėšų panaudojimo.   
Nuotrauka
sveikatos remimas
Tauragės visuomenės sveikatos biuro nuotrauka
Įkelta:
2023-05-03
Paskutiniajame senosios kadencijos Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdyje politikai patvirtino visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemones. Joms įgyvendinti skirta per 70 tūkst. eurų. 
Nuotrauka
darbuotojai
Tauragės rajono savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-02
Nuo šiandien Tauragės rajono savivaldybės administracijos komandą papildė du nauji darbuotojai – statybos skyriaus specialistas Ramūnas Mockus ir Plėtros, investicijų ir turto valdymo skyriaus pakaitinė vyriausioji specialistė Rasa Kavaliauskė. 
Nuotrauka
mero komanda
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Pirmasis sprendimas, kurį priėmė trečiadienį prisiekusi naujoji savivaldybės taryba, – mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo  valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus patvirtinimas. Komandoje – 8 pareigybės. Ketvirtadienį meras pasirašė potvarkius ir įvardijo pirmąsias komandos narių pavardes.