2020 Birželio 05 d.
Penktadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Betvarkę ėmė kuopti papurčius auditui

  • Įkelta: 2016-11-17
„Tauragės žinių“ fotomontažas
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Auditoriams patikrinus Tauragės rajono Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos dokumentus, paaiškėjo, kad bibliotekininkystė – viena iš sunkiausių profesijų, reikalaujanti vos ne visą parą trunkančio atsidavimo – dirbama iki vėlaus vakaro – 21.00 val., taip pat savaitgaliais, atostogų metu, be pietų pertraukų. Be abejo, už tai iš mokesčių mokėtojų kišenės atseikėjamas darbo užmokestis. Kol darbuotojai bandė paaiškinti, kokias papildomas funkcijas ir kada jie atlieka, įstaigos direktorius Sigitas Kancevyčius susizgribo glaistyti padarytus pažeidimus pasirašinėdamas vis naujus įsakymus – atleido „persidirbančius“ iš papildomų pareigų, išskaičiavo neteisėtai išmokėtus priedus.

Grubūs pažeidimai

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka yra viešas juridinis asmuo, įstaigos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė. Bibliotekoje patvirtintas 61 etatas, dirba 68 darbuotojai, iš jų Bibliotekos struktūriniuose padaliniuose – 32. 2016 metais savivaldybės Taryba skyrė Bibliotekai 550,9 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto ir 5 tūkst. Eur specialiosios programos lėšų.

Siekiant išsiaiškinti, ar lėšos panaudojamos laikantis teisės aktų reikalavimų, rugpjūčio–spalio mėnesiais Birutės Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje Tauragės rajono savivaldybės centralizuota audito tarnyba atliko vidaus auditą. Analizuota Bibliotekos veikla, nuostatai, apskaitos politika, vidaus darbo tvarkos taisyklės, darbo užmokesčio apskaičiavimas ir darbuotojų darbo grafikai, tarnybinio transporto naudojimas. Audito metu nustatyta grubių pažeidimų daugelyje sričių. Už tą patį darbą, kurio atlikimas nebuvo tinkamai apibrėžtas,  galimai būdavo sumokama ir po 2 kartus. Neaišku, koks bibliotekininkų darbo laikas, nes tai nurodantys vidiniai dokumentai prieštarauja vienas kitam. Ir tai dar ne viskas.

Triūsė iki sutemų

Nustatyta, jog Bibliotekoje buvo darbuotojų, dirbančių pagal dvi darbo sutartis, po 1,5 etato. Pagal vidinius įstaigos dokumentus, šie darbuotojai kasdien turėjo dirbti iki 21.00 val. Tai sekretorės darbą atliekanti direktoriaus pavaduotoja D. Tauginaitė, Bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius V. Dadūra, vairuotojas ir pagalbinis darbininkas V. Latanovas. Tačiau vidaus audito metu surinkti duomenys rodo ką kita. Pagal UAB „Rimsauga“ pateiktą stebėjimo ir reagavimo ataskaitą, nenustatytas nei vienas atvejis, kad minėti darbuotojai iš darbo būtų išėję 21.00 val. Dauguma atvejų Bibliotekos patalpos apsaugai priduodamos apie 18.00 val., pasibaigus Skaitytojų aptarnavimo skyriaus darbo laikui. Fiktyviems viršvalandžiams nuo 2014-ųjų iki 2016-ųjų rugsėjo apmokėti galimai neteisėtai panaudoti 12558 eurai.

Pagalbinis darbininkas ir vairuotojas V. Latanovas, audito tarnybos paprašytas paaiškinti painiavą dėl savo darbo laiko, nurodė, kad renginių metu dirba po darbo valandų ir savaitgaliais, veža kompiuterių specialistą pagal iškvietimą gedimams šalinti, švenčių dienomis iškelia ir nuleidžia vėliavą bei iš komandiruočių grįžta įvairiu metu. Tačiau minėtam darbuotojui 2015–2016 metais kas mėnesį buvo mokamas 58 Eur. priedas už darbą renginių metu ir po darbo valandų. Be to, pagal kelionės lapus vairuotojas tuo pačiu metu sugeba būti skirtingose vietose su skirtingais automobiliais ir gauti kompensacijas už kurą. Balandžio 15 d. V. Latanovas automobiliu „Citroen Jumpy“ vyko į Klaipėdą, o automobiliu „VW Jetta“ vyko į Dauglaukį,  birželio 3 d. vienu automobiliu vyko į Palangą, kitu į Gaurę. Taip pat nustatyti 5 atvejai iš 16, kai kompensacijos už kurą viršydavo nustatytus dydžius daugiau nei 70 proc.

Klaidas taisė

Vykdant auditą, susizgribta kai kuriuos galimai neteisėtai pusantro etato dirbančius darbuotojus iš papildomų pareigų atleisti.

Pavaduotoja D. Tauginaitė rugpjūtį atleista iš papildomų sekretorės pareigų. Tačiau nebuvo įvardyta, už kokių funkcijų vykdymą, vietoj papildomų darbo valandų  jai paskirtas 190 eurų priedas. Po vidaus audito ataskaitos projekto pateikimo, direktorius S. Kancevyčius įsakymu nurodė, kokias papildomas funkcijas darbuotoja vykdys. Kyla klausimas, ar vidaus darbo tvarkos taisyklės turi būti suformuluotos tik tada, kai audito tarnyba pabaksnoja pirštu?

Direktoriaus pavaduotoja (ir sekretorė) savo paaiškinime teigė, kad dalį savo darbo laiko skiria  sekretorės darbams, kuriuos atlikti po 17.00 val. nėra galimybės: įstaigos dokumentų priėmimas ir registravimas, įsakymų rašymas, bendravimas su interesantais ir darbuotojais ir kita. Todėl dalį direktoriaus pavaduotojos darbų – metinės ataskaitos rašymas,  statistinių duomenų sisteminimas, redagavimas ir maketavimas neva atliekanti namuose. Auditorių teigimu, nustatyti, ar darbuotoja dirba namuose, neįmanoma. „Tauragės žinių“ žurnalistei D. Tauginaitė susidariusią situaciją komentuoti atsisakė, motyvuodama, jog nenori užbėgti už akių direktoriui. Moters teigimu, S. Kancevyčius atostogauja antrą savaitę ir savo nuomonės dėl audito ataskaitos išvadų dar nėra išsakęs. „Tauragės žinioms“ su S. Kancevyčiumi telefonu susisiekti nepavyko, neoficialiais duomenimis, bibliotekos direktorius yra išvykęs atostogauti į Prancūziją.

Rugpjūčio 17 d. S. Kancevyčius asmeninėje „Facebook“ paskyroje rašė:

„Gavau Tauragės rajono savivaldybės administracijos centralizuotos vidaus audito tarnybos raštą , kuriame rašoma „Audito tikslas: Tikrinti ir vertinti vidaus kontrolės funkcionavimą ir lėšų panaudojimo atitiktį teisės aktų reikalavimams“. Kaip gerai, kai esi dažnai tikrinamas. Pernai tikrino – esminių pažeidimų nerado, šįmet Savivaldybės taryba mano ataskaitą patvirtino ir priedą prie tarnybinio atlyginimo skyrė, dar kartą patikrins, po to, tikriausiai, dar... Viskas būtų gerai, bet tik trukdo kolektyvui normaliai dirbti...“

Bibliotekinių procesų optimizavimo inžinierius V. Dadūra „Tauragės žinioms“ paaiškino neįtaręs, jog jo darbo santykius ir darbo valandas nustatančios sutartys sudarytos nesilaikant įstatymų. Šiuo metu V. Dadūrai, vietoj papildomos pareigybės, iš kurios jis atleistas, už papildomų funkcijų atlikimą paskirtas 300 Eur priedas. Audito ataskaitoje nurodoma, kad informacinės sistemos LIBIS priežiūros darbus atlieka UAB „Asseco Lietuva“, kuriai per ketvirtį biblioteka sumoka po 367,84 Eur. Kaip ir lieka neaišku, už ką tada gauna priedą V. Dadūra. Tačiau vyras paaiškino, jog minėta įmonė atlieka ne tą patį darbą.

– UAB „Asseco Lietuva“ atlieka tik pasiekiamo serverio programinės įrangos priežiūrą, nes jie yra jos kūrėjai. Bet dar yra filialų kompiuterinė technika, kompiuterių tinklai, vietiniai serveriai. Kompiuterininkų darbo apmokėjimas yra didelis galvos skausmas bibliotekoms visoje Lietuvoje, – teigė vyras.

Į darbą neskuba

Koks yra bibliotekos darbo laikas šeštadieniais, sunku susigaudyti net auditoriams. Nors darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nustatyta 8 valandų darbo diena, bibliotekos interneto svetainėje nurodoma, jog šeštadienį Skaitytojų aptarnavimo, Vaikų literatūros ir informacijos skyriai dirba nuo 9.00 iki 16.45 val. Patikrinus UAB „Rimsauga“ pateiktus duomenis išsiaiškinta, kad Skaitytojų aptarnavimo ir Informacijos skyriai darbą pradeda 9.20–10.00 val., o baigia 14.53–16.20 val. Pagal UAB „Tausauga“ duomenis, Vaikų literatūros skyrius darbą pradeda apie 10.00 val., o baigia 15.30 val. Tai rodo, kad darbuotojai neišdirba nustatyto darbo laiko, už kurį jiems yra mokamas darbo užmokestis, taip pat neužtikrina skaitytojų teisės pasinaudoti viešosios bibliotekos teikiamomis paslaugomis.  

Bibliotekos valytojos, panašu, į darbą taip pat ateina kada nori, nors jų darbo grafikas yra pirmadieniais-penktadieniais nuo 8.00 iki 17.00 valandos. Daugeliu atvejų nustatyta, kad valytoja į darbą ateina apie 18.00 val., dirba iki 19–20 val. Moteris dirba nuo 1 iki 4 valandų, tačiau darbo užmokestis jai yra mokamas už 8 darbo valandas.

Tarybos sprendimai nei motais

Be minėtų darbo užmokesčio, priedų ir nesamų viršvalandžių labirintų, kuriais dar galima laviruoti neva dalį darbo atliekant namuose, auditoriai nustatė ir tiesioginį rajono Tarybos priimtų teisės aktų nevykdymą. Bibliotekos darbuotojai už mokesčių mokėtojų pinigus tobulino savo kvalifikaciją neteisėtu būdu – net 7 iš jų buvo suteikiamos apmokamos mokymosi atostogos, nors Tarybos yra aiškiai nustatyta, jog to daryti negalima, kai darbuotojas mokosi savo iniciatyva. Tai jis turi daryti savo lėšomis. Maža to, „susidarius sunkiai materialinei padėčiai dėl mokslų“, paskirta dar ir papildoma vienkartinė išmoka, nors darbuotojai (Žanetai Timaitei) ir taip buvo suteiktos neteisėtos mokymosi atostogos. Su Ž. Timaite „Tauragės žinioms“ susisiekti nepavyko, bibliotekininkų teigimu, moteris yra vaiko priežiūros atostogose.

Suteikdama mokymosi atostogas 7 darbuotojams, Biblioteka neteisėtai panaudojo 7555 eurus.

Nesilaikant teisės aktų buvo skiriamos ir kitos išmokos – Informacijos skyriaus vyriausiajai bibliografei laikinai einant skyriaus vedėjos pareigas skirtas priedas nuo vedėjos darbo užmokesčio, kas prieštarauja įstatymams, tiesa, pagrūmojus auditoriams, šį priedą direktorius darbuotojai nurodė grąžinti.

Paaiškėjo, jog pagal bibliotekos praktiką, darbuotojai būdami atostogose taip pat gali pavaduoti kitus ir už tai gauti darbo užmokestį. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams R. Vitkevičius, būdamas atostogose, 2 dienas pavadavo kiemsargę, už ką jam, be abejonės, buvo mokama.

Turės pasiaiškinti

Auditoriai taip pat išsiaiškino, jog pasitaiko atvejų, kai Biblioteka į darbą priima darbuotojus, turinčius tik vidurinį išsilavinimą, bet nustato vyriausiojo bibliotekininko kategoriją, kai Tarybos sprendime nurodyta, jog ši kategorija gali būti skiriama tik darbuotojui su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu.

Galimai norėdamas nuslėpti betvarkę Bibliotekos dokumentacijoje, teisės aktų neatitinkančius darbo grafikus ir pinigų švaistymą, bibliotekos direktorius S. Kancevyčius nebuvo sukūręs jokių vidaus kontrolės priemonių, nors pagal įstatymo raidę, biudžetinės įstaigos vadovas tokias priemones privalo taikyti.

Savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio teigimu, Bibliotekos veikla organizuota itin aplaidžiai ir netinkamai, dėl to įstaigos direktorius S. Kancevyčius privalės raštiškai pasiaiškinti.  

Lapkričio 16-oji – tarptautinė tolerancijos diena. Minėdami šią dieną Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai nusprendė šiek tiek „apsivalyti“ savo spintas ir paaukoti nebenešiojamus rūbus toms šeimoms, kurioms jų reikia labiau.

Lapkričio 7–11 dienomis Tauragės rajono savivaldybės mero patarėjas Dovydas Kaminskas dalyvavo 7-ajame Europos Sąjungos strategijos Baltijos jūros regionui forume, 18-ajame Baltijos plėtros forumo susitikime bei Baltijos miestų sąjungos atvirame valdybos posėdyje.

Rinkimuose į Seimą Darbo partija patyrė netikėtą pralaimėjimą – neperkopė 5 procentų barjero, po to jai teko išgyventi ir vado Valentino Mazuronio pasitraukimą. Lapkričio 3 dieną „darbiečiai“ rinkosi į Tarybos posėdį Vilniuje. Apie jų tolimesnius veiksmus ir planus pasiteiravome Tauragės skyriaus pirmininko Vaidoto Globio.

Šiandien naujai išrinkti Seimo nariai prisiekia Lietuvos Respublikai. Tarp jų ir tauragiškė Aušrinė Norkienė. Buvusios Tauragės vicemerės pasveikinti atvyko laikinai einantis mero pareigas Tarybos narys Darius Stankus. 

Vakar LNK televizijos laidoje „Alfa savaitė“ Seimo narys, buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos viršininkas Povilas Urbšys kalbėjo apie socialdemokratų Petrošių šeimos ryšius su mafija, konkrečiai su Arūnu Pukeliu, „Šviniumi“.