2020 Rugpjūčio 09 d.
Sekmadienis
Budintis reporteris
(8 446) 51 470
8 687 80 318

Aktualijos

Socialdemokratai Dovydui Kaminskui: „mere, ar jūsų diplomas pirktas Kopenhagos turguje?“

  • Įkelta: 2019-07-09
Simonos Valinčiūtės nuotrauka
Eglė ČERVINSKAITĖ
egle@taurageszinios.lt

Praėjusį trečiadienį rajono Taryba rinkosi į posėdį, kuriame, be įprastų rajono gyventojams sprendimų, buvo tvirtinamos Jaunimo reikalų tarybos bei rajono Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtys. Klausantis būtent pastarojo klausimo svarstyme užvirusių diskusijų posėdžio dalyviams kaito ausys. Balsavimu nepatvirtinus opozicijos siūlymo į Bendruomeninių organizacijų tarybą deleguoti Efremą Bitinienę, pasipylė įžeidinėjimai. Visgi išmone niekas nepranoko seno politikos vilko Stasio Lapės: tamsta mere, mokslus baigėt Skandinavijoje, ar jūsų diplomas pirktas Kopenhagos turguje?“– rėžė socialdemokratas.

4 kandidatai į tris vietas

Trečiadienio posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai, nedalyvavo Jolanta Skrodenienė ir Eugenijus Margis. Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai. Tarybos darbotvarkėje buvo įrašytas 31 klausimas.

Pirmiausia iš pareigų savo pačios prašymu atleista Suaugusiųjų mokymo centro direktorė Ona Sturonienė, kuri, „Tauragės žinių“ duomenimis, išvyksta į Gargždus – ten laimėjo konkursą vadovauti „Vaivorykštės“ gimnazijai. Vadovę sveikindami išlydėjo ir už darbą dėkojo rajono meras Dovydas Kaminskas, kitų mokymo įstaigų vadovai bei Trečiojo amžiaus universiteto studentai, kuriam O. Sturonienė vadovavo pastaruosius penkerius metus.

Patvirtinus Jaunimo reikalų tarybos nuostatus ir sudėtį, politikai ėmėsi svarstyti  Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį. Į šią komisiją pagal patvirtintus nuostatus, be nepriklausomų kandidatų, 4 atstovus turėjo deleguoti savivaldybės administracija, du – Taryba. Opozicija pirmiausia siūlė šią proporciją pakeisti į 3 ir 3, šiam siūlymui buvo pritarta. Įdomioji dalis prasidėjo, kai imta svarstyti, kurie Tarybos nariai turėtų būti deleguojami. Paaiškėjo, jog praktiškai visi Tarybos nariai priklauso vienai ar kitai bendruomenei, todėl turėtų nuo klausimo svarstymo nusišalinti, tačiau bendru sutarimu nuspręsta nusišalinimų nepriimti.

Siūlymą į Bendruomeninių organizacijų tarybą skirti E. Bitinienę socialdemokratų frakcijos seniūnas Darius Petrošius motyvavo tuo, jog ši nepriklauso jokiai bendruomenei, esą tai būtų šviežias ir nesuinteresuotas požiūris.

D. Kaminskas pasiūlė vicemerės Virginijos Eičienės kandidatūrą, kuri esą į bendruomenių darbą yra įsigilinusi, nes kuruoja visas bendruomenines programas. Taip pat meras pasiūlė „nepartinį“ Vidą Bičkų, Skaudvilės krašto bendruomenės pirmininką, ir Rimos Bandzinaitės-Latožienės kandidatūrą. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė, mero nuomone, būtų naudinga, nes visi šie klausimai iškyla bendruomenių veikloje.

Pasigedo demokratijos

Viktoras Kovšovas ironiškai pasiūlė paties mero kandidatūrą, nuo to ir prasidėjo žodžių karas.

– Jeigu atvirai, tai mes tikėjomės, jog valdančioji dauguma eis kompromiso keliu, todėl siūlėm nuostatų pakeitimą, 3 iš administracijos ir 3 iš tarybos narių, tikėjomės, kad bus vienas iš valdančiosios daugumos, vienas iš nepartinių ir vienas iš opozicijos. Bet dabar puikiai suvokiame, kad mūsų geri ketinimai yra nieko verti, kadangi tiek yra prisiūlyta ir akivaizdžiai opozicijos atstovė Efrema Bitinienė, kuri neturi jokių interesų šitoj komisijoj, mano nuomone, bus išeliminuota, linkiu sėkmės, – replikuodamas dėl pasiūlytų kandidatų gausos, sakė socialdemokratas.

Atsiklausus kandidatų, ar šie sutiktų būti išrinkti į Bendruomeninių organizacijų tarybą, meras paskelbė, jog bus balsuojama už kiekvieną atskirai.

E. Bitinienė surinko 8 balsus, V. Eičienė – 17 tarybos narių „už“, už V. Bičkų balsavo 16, už Rimą Bandzinaitę-Latožienę – 14.

V. Kovšovas balsavimo rezultatus įvertino kaip cinizmą bei teigė, jog, jo nuomone, svarstant šį klausimą demokratijos nebuvo. D. Kaminskas jam atkirto, jog tarybos narių balsavimas ir yra demokratija, bei priminė, jog į Jaunimo reikalų tarybą išrinktas opozicijos kandidatas Matas Petraitis.

Pasisakė ir už borto likusi kandidatė E. Bitinienė: „Aš trumpai, tik vieną sakinį. Ačiū kolegoms už atvirą cinizmą.“ Visgi išmone niekas nepranoko seno politikos vilko Stasio Lapės:  

– Paklausęs mero dabartinės kalbos aš noriu paklausti, ar tamsta mere mokslus baigėt Skandinavijoje, ar jūsų diplomas pirktas Kopenhagos turguje? – rėžė socialdemokratas.

Nebegiedokim himno

Meras nuo komentarų apie šį oponento pasisakymą susilaikė. Tačiau, kaip pats sakė, „demokratijos gynėjų“ pašiepti progos nepraleido Tarybos narys Sigitas Mičiulis. Buvęs meras replikavo, jog šie yra atėję iš tų laikų, kai buvo viena partija, viena tiesa. Dabar esą balsavo net trys partijos ir „nepartiniai“. Diskusiją reziumavo didelę politinę patirtį turintis konservatorius Raimondas Matemaitis, prisiminimais grįždamas į tuos laikus, kai pats buvo kitoje barikadų pusėje.  

 – Iš tiesų man teko daug metų dirbti opozicijoje, 8 metus, o gal ir daugiau, taigi galiu palyginti, puikiai atsimenu ankstesnius laikus, na, prie gerbiamo Prano Petrošiaus paskutinius trejus metus išvis joks opozicijos atstovas nebūdavo įtraukiamas į jokią komisiją. Kitas dalykas, matau, kad posėdžiai vyksta tikrai demokratiškai, niekas nesiūlo, kaip ankstesnėse kadencijose, t. y. valdant socialdemokratams, nutraukti diskusijas ir balsuoti, leidžiama visiems pasisakyti, netgi po keletą kartų, pirmininkaujantis (meras) pasižymi tikrai didele tolerancija, nenutraukia tarybos narių, kai jie kalba ne svarstomo klausimo tema. Turėjom pasirinkimą iš 4 kandidatų, labai gerbiu Efremą (Bitinienę, – red. past.), kaip mano mokytojos dukrą, deja, reikėjo pasirinkti ir, elgiantis sąžiningai, už kažką nebalsuoti, buvo tik trys vietos. Demokratija visgi yra daugumos valdžia, nepažeidžiant mažumos teisių, aš manau, kad jos nėra pažeidžiamos, o tarybos narys turi balsavimo laisvę, kaip jis mato ir kaip yra įsitikinęs, taip kad baikim tuos kaltinimus, reikia suprast, kad opozicija visgi yra mažuma, – kalbėjo R. Matemaitis. 

Diskusijos baigiamąjį akordą sugrojo „nepartinis“ Sigitas Kancevyčius, pripažinęs, jog kitaip nei likę du jo frakcijos kolegos palaikė E. Bitinienės kandidatūrą.

– Gerbiamieji, mes neseniai sugiedojom himną. Ir ten yra tokia eilutė: „vardan tos Lietuvos vienybė težydi“. Iš tikrųjų, tos vienybės nėra. Tai gal kurį laiką, kol tapsime vieningesni, na, negiedokime to himno, nes na, juokingai atrodo. Kad iš tiesų sugiedoję darome tokius dalykus, kad iš tiesų ausys kaista, – sakė S. Kancevyčius.

Galiausiai patvirtinta Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtis: Palmyra Gylienė –bendruomenės „Tauragės Jovarai“ pirmininkė; Andžela Jakienė – Dacijonų kaimo bendruomenės pirmininkė Mindaugas Lukošaitis – bendruomenės „Kunigiškietis“ pirmininkas; Žilvinas Majus –Tauragės miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas; Lina Maraulienė – Adakavo bendruomenės pirmininkė; Birutė Stankienė – Tauragės Ramovės bendruomenės narė; Laima Šveikauskienė – kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ pirmininkė;  Rita Matemaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Julija Paltanavičiūtė – Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė; Virginija Eičienė – Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Tarybos nariai Vidas Bičkus ir  Rima Bandzinaitė-Latožienė.

Vienas svarbiausių Žemaitijos metams skirtų renginių – nacionalinė istorinė mokslinė konferencija liepos 12–14 dienomis vyks Tauragėje ir Skaudvilėje. Žadama gausybė mokslinių pranešimų, atversiančių Žemaitijos istorijos klodus, įtraukiančių renginių, o jos akcentu taps opera „Pilėnai“, rodoma istorinėje vietoje – ant Ivangėnų piliakalnio, kur, manoma, kadaise iš tikrųjų įvyko Pilėnų tragedija. 

Visą pusmetį net 40-yje Lietuvos mokyklų penktokai ir šeštokai per informatikos pamokas mokėsi kūrybinio programavimo – moksleiviai tapo projekto „Kompiuteriukų ralis – IT pamokas keičianti kelionė“ dalyviais. Mokytojai su vaikais informacinių technologijų pamokose kūrė IT projektus, o įspūdingą, pusmetį trukusią kelionę, vainikavo birželį surengtos pirmosios Lietuvoje kompiuteriukų lenktynės.

Antroji liepos savaitė didesnių permainų neatneš – šalyje ir toliau išsilaikys ganėtinai vėsūs, vėjuoti ir lietingi orai.

Šiandien liepos 6-oji, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena. Šiemet ji ypatinga viso pasaulio lietuviams, nes iniciatyva „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ užgimė lygiai prieš dešimt metų. Ji tęsiasi ir jau tapo reikšminga ir tautą vienijančia tradicija. Tauragė ją švenčia kaip viena didelė šeima, susirinkdama Pilies aikštėje ir kartu giedodama Tautišką giesmę. Neatsilieka ir rajono kaimai, ir bendruomenės, švenčiančios ir patriotiškai ir linksmai.

Abiturientai baigė pagrindinę šių metų egzaminų sesiją. Jau paskelbti visų mokyklinių ir daugumos valstybinių egzaminų rezultatai. Tauragės rajono abiturientai parodė puikius rezultatus, lyginant su Lietuvos vidurkiais. 12 valstybinių egzaminų šimtukų jau surinko „Versmės“ gimnazistai.

Novatoriško 2014 m. „Q-Symbio“ atlikto kohortinio tyrimo metu surinkta dar daugiau įrodymų, kad vartojant į vitaminą panašaus kofermento Q10 papildus sumažėja mirštamumas ir sustiprėja širdis.

Praėjusį penktadienį „Šimtmečio“ pastate oficialiai atidaryta TOC klinika. Į naujas Odontologijos centro patalpas rinkosi pasipuošę svečiai, prie durų juos sutiko nuotaikingi mimai, skambėjo smuikai ir sveikinimai bei padėkos žodžiai.

Lietuvos gyventojams vis svarbesnė gyvenamoji aplinka: tyrimų bendrovės „Spinter“ apklausos duomenimis, 93 proc. šalies gyventojų atkreipia dėmesį ne tik į jų individualaus gyvenamojo būsto kokybę, bet ir į greta esančią aplinką. Kvartale esanti infrastruktūra – kiemas, žaliosios zonos, žaidimų aikštelės, tampa vis labiau traukiančiomis erdvėmis, kuriose žmonės noriai leidžia laisvalaikį, bendrauja su kitais daugiabučio gyventojais.

MILDÙ – taip vadinasi keramikos ir gintaro dirbtuvės, tokiu adresu jas galima rasti ir „Facebook‘e“. Jas įkūrusi jauna keramikė tauragiškė Milda Valantiejutė sako tebesanti kūrybinių ieškojimų kelyje, tačiau išsukti iš jo neketina. Savo dirbtuves perkėlusi į gamtos prieglobstį Lybiškių kaime mergina sako, kad keramika – ir jos pašaukimas, ir įkvėpimo šaltinis. Tiesa, kol kas – ne pragyvenimo.

Tauragės gyventojai ir miesto svečiai nuo šiol turės dar vieną vietą, kur bus galima atsigaivinti nemokamu geriamuoju vandeniu. Prie Zumpės tvenkinio Kartų parke pastatyta moderni vandens kolonėlė. Ja naudotis kur kas patogiau, atsigaivinti bus galima ir keturkojams. Gyventojai, panašu, tokiu įrenginiu liko patenkinti.

Tauragės kultūros centro nepaliauja purtyti neramumai: neseniai pakelti sparnus buvo susiruošęs direktorius Virginijus Bartušis, vėliau pakeitęs planus, paskui Valstybinė darbo inspekcija tyrė skundą dėl neva fiktyvaus darbuotojo, vis dar tęsiasi vidinis auditas, o užvakar paskutinę dieną dirbo kultūros renginių organizatorius ir dainų ir šokių ansamblio „Jūra“ vadovas Justas Kirstukas. Kas perims jo pareigas, kol kas neaišku.

Šventiniame numeryje – kai kam šypseną, o gal ir svetimos gėdos jausmą keliančios politikų rietenos. Trečiadienį rajono Taryba rinkosi į posėdį, kuriame, be įprastų rajono gyventojams sprendimų, buvo tvirtinamos Jaunimo reikalų tarybos bei rajono Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtys. Klausantis būtent pastarojo klausimo svarstyme užvirusių diskusijų, posėdžio dalyviams kaito ausys. Balsavimu nepatvirtinus opozicijos siūlymo į Bendruomeninių organizacijų tarybą deleguoti Efremą Bitinienę, pasipylė įžeidinėjimai. Be įžūlių klausimų merui, ar šis diplomą pirkęs Kopenhagos turguje, nuskambėjo ir pasiūlymas nutraukti tradiciją posėdžio pradžioje giedoti Lietuvos Respublikos himną. Simboliška, nes šį šeštadienį – Valstybės diena, o iniciatyva „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ švenčia dešimties metų jubiliejų.

„Papasakoti neina – reikia išgirsti“, – taip į šio vakaro festivalio „Džiazo dienos Tauragėje“ koncertą kviečia organizatoriai. Šįvakar Tauragės Pilies kiemelyje improvizacijose susijungs tradiziniai stiliai ir armėnų liaudies motyvai.

Artimiausiomis dienomis šalyje ir toliau kasdien lankysis trumpalaikis lietus, bus vėjuota, temperatūra truputį pažemės, tad ir šiltesnio rūbo prireiks. Penktadienį, tikėtina, jog krituliai bus gausesni, o nuo jų trumpam atsipūsime šeštadienį.

Nors dauguma žmonių vis dažniau renkasi sveikesnį maistą, noras retkarčiais pasmaguriauti niekur nedingsta. Remigija Skirienė, prieš metus įkūrusi savo kepyklėlę, stengiasi tuos, rodos, nesuderinamus dalykus suderinti: skanėstus ji gamina tik iš šviežių ir natūralių produktų, be maisto priedų, saldiklių ar konservantų. Nors kepyklėlė įsikūrusi nuosavo namo kieme ir niekur nesireklamuoja, klientų jai netrūksta – moteris vos spėja suktis.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazija drauge su dar 12 mokyklų iš visos Lietuvos buvo atrinkta dalyvauti švietimo projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“Mokykloje suburta pokyčio komandos sieks stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, kurti saugią ir pozityvią emocinę aplinką, kurioje kiekvienas vaikas patirtų mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. Su projektu į Tauragę atvyksta irjauna „Renkuosi mokyti!“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Šarūnė Urbikaitė.

Pagaliau atsirado kam vadovauti lopšeliui-darželiui „Žvaigždutė“ – vakar įvykęs konkursas buvo sėkmingas. Pretendento būta vieno, jis ir laimėjo. Tai Zigmas Mozuraitis, šiuo metu einantis Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigas.

Didėjantis vandens suvartojimas leido „Tauragės vandenims“ išsikapstyti iš nuostolių – pirmą kartą per daugelį metų bendrovė uždirbo per 100 tūkst. eurų pelno. Tai – ne vienintelė gera žinia. Pranešama, jog nuo rugsėjo 1-osios vandens kaina vartotojams mažės5 euro centais už kubinį metrą. Apie 70 proc. viso pajamų padidėjimo sudarė AB „Vilkyškių pieninės“ cechui tiekiamo vandens pardavimas ir nuotekų tvarkymas.

Praėjusį penktadienį nuotaikinga diplomų įteikimo šventė vyko Kauno kolegijos Tauragės skyriuje. Mantijomis pasipuošę mokslo vaisius raškė 25 įstaigų ir įmonių administravimo ištęstinių ir nuolatinių studijų studentai. Tai jau 14-oji skyriaus laida.

Tauragės rajono mero Dovydo Kaminsko komanda gausėja. Nuo vakar mero patarėjos pareigas pradėjo eiti Šarūnė Stasytienė, kuri į šį politinio pasitikėjimo postą buvo paskirta dar vadovaujant Sigitui Mičiuliui, tačiau kurį laiką augino vaikelį.

Iš darbo išeina Tauragės suaugusiųjų mokymo centro (SMC) direktorė Ona Sturonienė. Tauragės  rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas šią žinią patvirtino, tačiau tokio direktorės sprendimo priežasčių neatskleidė.

Sporto mokykloje daugelį metų veikusioje šachmatų klasėje yra išugdyta daug šachmatininkų, ir dabar joje renkasi ne tik šį žaidimą mėgstantys vaikai, bet ir vyresnio amžiaus žmonės, vyksta gražus kartų bendravimas. Sporto mokyklą prijungus prie Sporto centro prasidėjo pertvarkymai, kurie ėmė kelti nerimą šachmatų klasių lankančių vaikų tėvus. Jie baiminasi, kad klasės apskritai nebeliks. „Gaila, kad valdžia taip trumparegiškai, neįsigilinusi daro pakeitimus, griaunančius tai, kas ne vieną dešimtmetį buvo kuriama“, – rašoma laiške redakcijai.Valdžia tvirtina, kad patalpos ir šachmatų klasė Sporto mokykloje nėra naikinama.

Šeštadienį Mažonai bruzdėjo nuo pat ryto – visi ruošėsi 15-ojo bendruomenės „Mažonų rytas“ gimtadienio šventei, pavadintai „Penkiolika bendruomenės laiptelių“.

Pirmoji liepos savaitė tikrai neprimins karščiu alsuojančios vasaros, kuri Lietuvą alino birželį. Antrojo vasaros mėnesio pradžia bus gana vėsi ir vėjuota. Pasiilgusiems lietaus gera žinia – debesys su krituliais šalyje lankysis kasdien, tačiau lis ne visur vienodai. Visgi, savaitei baigiantis, tikėtina, lietus bus gausesnis.

„Išmaniojo miesto“ V konkurse net 4 komandos rinkosi projektuoti objektą Tauragėje – Ledo areną. Vienas iš projektų įvertintas už geriausią architektūrinį projektavimą ir išrinktas konkurso nugalėtoju. Beje, Tauragei skirtas projektas konkursą laimėjo ir pernai – studentų suprojektuota multifunkcinė sporto arena iš konkursinės idėjos tapo realiais planais. „Ką gali žinoti, galbūt vieną dieną galėsime čiuožinėti Tauragės ledo arenoje?“ –  intriguojančia žinute „Facebooke“ dalijasi Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas.