Įkurtas Sveikatos centras: pas gydytojus pacientai pateks greičiau?
Įkelta:
2023-11-13
Nuotrauka
sveikatos centras
Nuotraukos autorius:
Gretos Savickienės nuotrauka 
Aprašymas

Sveikatos centro veiklą koordinuos Pirminės sveikatos priežiūros centras

 

 

Spalio 25-ąją posėdžiavusi savivaldybės taryba pritarė sprendimui įsteigti naują darinį – Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą, kuris veiks funkcinio bendradarbiavimo būdu. Šis būdas reiškia, kad naujų įstaigų nebus kuriama – centrui priklausančiose įstaigose paslaugos teikiamos bendradarbiavimo sutarčių pagrindu. Šio centro įkūrimo tikslas – kad reikiamas paslaugas rajono gyventojai gautų greičiau. Ar taip ir bus, parodys ateitis. 

Centre – 11 įstaigų

Savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame spalio 25-ąją, pirmiausia pritarta, kad trys savivaldybės įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, – VšĮ Tauragės rajono pirminis sveikatos priežiūros centras (PSPC), VšĮ Tauragės ligoninė ir Tauragės visuomenės sveikatos biuras –  jungtųsi prie steigiamo Sveikatos centro. Kad toks centras būtų kuriamas, savivaldybės taryba pritarė birželio 28-osios posėdyje. Pasak savivaldybės gydytojos Rūtos Stasytienės, Tauragės ligoninės dalininkė Sveikatos apsaugos ministerija raštu pritarė, kad ligoninė dalyvautų centro veikloje. 

Bendrame komitetų posėdyje tarybos narė Rita Grigalienė teiravosi, kokios bus prie centro veiklos besijungiančio Visuomenės sveikatos biuro funkcijos. 

Pasak savivaldybės gydytojos, Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo apraše nurodyta, kad biuras atliks ugdymo įstaigų mokinių sveikatos priežiūrą, visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijas.  

– Naujų funkcijų Visuomenės sveikatos biurui neprisidės. Tik bus įtraukti į Sveikatos centro veiklą, – teigė R. Stasytienė.      

Pasak savivaldybės gydytojos, spalio 3 d. vyko sveikatos priežiūros įstaigų atstovų posėdis, kuriame dalyvavo viešosios ir privačios gydymo įstaigos. Posėdyje apsispręsta, kurios įstaigos dalyvaus steigiamo Sveikatos centro veikloje. 

Norą dalyvauti centro veikloje išreiškė 11 įstaigų: viešosios įstaigos Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras ir Tauragės ligoninė, Tauragės visuomenės sveikatos biuras, taip pat uždarosios akcinės bendrovės „InMedica“, „Medicinos namai šeimai“, „Medicum centrum“, „Solregis“, „Vitgelba“, „Nefrida“, R. Margienės individuali įmonė, mažoji bendrija „A. Pilypo klinika“. 

Pasak savivaldybės gydytojos, posėdyje aptarta ir įstaigų bendradarbiavimo sutartis, sutarta, kokias paslaugas kiekviena įstaiga ketina teikti naujajame centre. Numatyta, kad centro veiklą koordinuos PSPC. 

Tikimasi gauti per 800 tūkst. eurų

Kaip teigiama sprendimo aiškinamajame rašte, įsteigus Tauragės rajono savivaldybės sveikatos centrą iš Europos Sąjungos bus galima pretenduoti gauti 440 438 Eur pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai ir 401 815 Eur antrinio lygio ambulatorinei specializuotai asmens sveikatos priežiūrai. 

Kaip patikslino savivaldybės gydytoja, pirminio lygio paslaugas teikia PSPC, „InMedica“ ir „Medicinos namai šeimai“, antrinio lygio – likusios centro veikloje dalyvaujančios įstaigos, išskyrus Visuomenės sveikatos biurą, kuriam finansavimas nebus skiriamas. 

Tikslas – bendradarbiavimas 

Bendrame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje dalyvavusi Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) vyriausioji patarėja Vilma Srogė akcentavo, kad steigiant Sveikatos centrą pridėtinė vertė kuriama ir pacientams, ir medicinos specialistams. O svarbiausias momentas, pasak ministerijos atstovės, ypatingai centrus kuriant funkcinio bendradarbiavimo būdu, yra tai, kad keičiama įstaigų organizacinė kultūra.

– Tikslas yra iš konkurencijos pereiti prie bendradarbiavimo, siekiant savivaldybės gyventojams sveikatos labui numatytų tikslų. Įkūrus centrą turėtų sutrumpėti paciento kelias paslaugoms gauti, nes siekiama, kad apie 80 proc. visų dažniausiai reikalingų paslaugų būtų suteikta būtent savivaldybės teritorijoje, – komentavo ministerijos atstovė. 

O medicinos darbuotojams, pasak SAM atstovės, bendradarbiaujant atsiras galimybė kelti kvalifikaciją, konsultuotis tarpusavyje, o gavus ES investiciją, turėti geresnę infrastruktūrą, modernesnę įrangą.

– Sveikatos centro įkūrimas turi užtikrinti prieinamas paslaugas vietos savivaldybės gyventojams, ir, žinoma, tai galimybė pritraukti gydytojus į rajono sveikatos priežiūros įstaigas, – rajono politikams teigė ministerijos atstovė.  

Bendradarbiavimo sutartis tarp centro veikloje dalyvaujančių įstaigų bus pasirašyta penkeriems metams. 

Savivaldybė pati turės stebėti ir vertinti Sveikatos centro veiklos efektyvumą ir spręsti, ar tęsti veiklą po penkerių metų

–  Jei sveikatos rodikliai, kuriuos siekiama pagerinti savivaldybėje gerės, ko gero, savivaldybė ir priims sprendimą toliau tęsti bendradarbiavimo sutartį, – teigė ministerijos atstovė. 

Pasak ministerijos atstovės, Sveikatos centro modelis sukurtas ir pagrįstas didelėmis analizėmis, vertinti įvairūs duomenys, o jo veikla prisidės prie kokybiškos sveikatos priežiūros. 

„Valstiečiai“ nepritarė  

Tarybos posėdyje Kęstutis Balašaitis išsakė Valstiečių ir žaliųjų frakcijos poziciją. 

– Nemanom, kad perspektyvoje centras duos didesnę ar bent kažkokią naudą gyventojams. Europos Sąjungoje toks modelis yra tik Slovakijoje ir einama prie to, kad jis būtų išardytas. Modelis nepasiteisinęs, – tarybos posėdyje teigė K. Balašaitis. 

Frakcijos nariai balsavo prieš, kad savivaldybės gydymo įstaigos prisijungtų prie Sveikatos centro veiklos, ir nedalyvavo balsavime, tvirtinančiame šio centro steigimą.   

Tarybos narė R. Grigalienė teiravosi, ar įsteigus centrą padaugės paslaugų rajono gyventojams. 

– Bazines paslaugas savivaldybėje turime, o bendradarbiavimo sutartyje įstaigos pasirašo, kokias paslaugas kuri įstaigą gali užtikrinti. Papildomų paslaugų nebus teikiama, – teigė R. Stasytienė, pridūrusi, kad rajono gyventojams bus sudarytas vadinamasis „žaliasis koridorius“, t. y. galimybė pas gydytojus patekti greičiau.  

Laukiama teigiamų pokyčių

Pasidalinti įžvalgomis dėl įkurto Sveikatos centro paprašėme jo veiklą koordinuosiančio PSPC vadovo Donato Petrošiaus. 

Pasak D. Petrošiaus, Sveikatos centre bus teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (šeimos medicinos, psichikos sveikatos priežiūros, odontologijos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugos), antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (rentgeno diagnostika, ultragarsiniai tyrimai, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, vidaus ligų, vaikų ligų, akušerijos ir ginekologijos, chirurgijos, geriatrijos, endoskopijos, kardiologijos, otorinolaringologijos (LOR), oftalmologijos, endokrinologijos, neurologijos, pradinės medicininės reabilitacijos, ambulatorinės vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos), dienos stacionaro, skubiosios medicinos pagalbos, stacionarinės vidaus ligų bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos.

Šios paslaugos, kaip ir anksčiau, taip ir dabar bus teikiamos tose pačiose 11-oje sveikatos priežiūros įstaigų.

Koordinuojanti įstaiga, pasak D. Petrošiaus, turės vadybiškai koordinuoti Sveikatos centro paslaugų teikimą, organizuoti įstaigų pasitarimus dėl Sveikatos centro veiklos rodiklių nustatymo, jų stebėsenos ir įgyvendinimo bei priemonių paslaugų kokybės ir efektyvumo gerinimo.

„Pirmasis koordinuojančios įstaigos darbas bus užtikrinti bendradarbiavimo sutarčių pasirašymą. Tikimės, kad šis procesas praeis sklandžiai“, – teigė PSPC direktorius.

Paklaustas apie galimus naujo darinio pliusus ir minusus, D. Petrošius sako, kad šiandien tikrai sunku pasakyti, nes centras dar nepradėjo veikti.

„Efektyviam Sveikatos centro darbui didelę įtaką turės ne tik bendradarbiaujančių įstaigų įdirbis, bet ir SAM sprendimai, turiu galvoje, IPR IS (Išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema – red. past) sprendimai pirmumo teisei registruoti įstaigų specialistų konsultacijoms ir kitoms paslaugoms gauti, kaip pasiskirstys žmogiškieji ištekliai po reformos, ar bus skirtas papildomas finansavimas centro veikloje dalyvaujančiom įstaigom ir t. t.“ – teigė D. Petrošius, pridūręs, kad pagrindinė priežastis kurti tokius Sveikatos centrus Lietuvoje buvo ta, kad daugiau gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas gautų savo savivaldybėje, kad nereikėtų vykti į kitas didmiesčių savivaldybes.

„Tikimės, kad Tauragės gyventojai pajus teigiamų pokyčių, galbūt ne taip greit, kaip norėtųsi, bet visos Sveikatos centro veikloje dalyvaujančios įstaigos stengsis glaudžiai bendradarbiauti dėl pacientų gerovės “, – viltį išreiškė D. Petrošius. 

Nuotrauka
zvyrkelis
Įkelta:
prieš 11 valandų
Dar nesibaigus žiemos sezonui, žvyrkelių būklė kelia rūpesčių tiek kelininkams, tiek gyventojams. Kelininkų teigimu, ši žiema, kaip tampa įprasta, buvo nepalanki dėl vyravusių permainingų oro sąlygų – gausių ir mišrių kritulių, temperatūros pokyčių. Vis dažniau girdint gyventojų skundus dėl prastos žvyrkelių būklės – AB „Kelių priežiūra“ paaiškino, kaip ir kada jie yra prižiūrimi.
Nuotrauka
sulinys
Įkelta:
2024-02-22
Pavasarį patvinus upėms ir kitiems vandens telkiniams, kai vandens lygis artėja prie stichinio, kyla pavojus, kad gali būti užpilti ir šuliniai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC), esant tokiai situacijai, ragina gyventojus nevartoti užlietų šulinių vandens maistui, kadangi toks vanduo gali būti užterštas cheminėmis medžiagomis, mikrooganizmais (atsirandančiais dėl užteršto dirvožemio, žuvusių gyvūnų, pavyzdžiui, graužikų) ir kt.
Nuotrauka
vaikai
Įkelta:
2024-02-22
Nuo 2024 metų pradžios indeksavus bazinės socialinės išmokos dydį, padidėjo globos (rūpybos) išmoka globojamiems (rūpinamiems) vaikams ir besimokantiems ar studijuojantiems buvusiems globotiniams. Globos (rūpybos) išmokos dydis priklauso nuo vaiko amžiaus ir jo poreikių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena kokia valstybės pagalba gali pasinaudoti žmonės, pasiryžę svarbiai misijai, – suteikę namų šilumą be tėvų globos likusiems vaikams.
Nuotrauka
maisto bankas
Įkelta:
2024-02-20
Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ ruošiasi įgyvendinti Materialinio nepritekliaus mažinimo programą, kurios metu stokojantiems bus išdalintos kortelės maistui įsigyti bei suteikta papildoma parama maistu. Daugiau nei trisdešimt Lietuvos savivaldybių šią organizaciją pasirinko partneriu, padėsiančiu pagal naują tvarką nepasiturintiems dalinti parduotuvių korteles. Net keturiasdešimt dvejose savivaldybėse „Maisto bankas“ korteles gausiantiems pasiūlė  galimybę naudotis organizacijos įrengtų atiduotuvių paslauga.
Nuotrauka
VMI
Įkelta:
2024-02-19
Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Klaipėdos AVMI) praneša, kad nuo šiandien Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių mokesčių mokėtojams, gyvenantiems nutolusiose nuo didžiųjų regiono miestų vietovėse siūlo naują paslaugą – mokesčių darbuotojo vizitą. Vasario 19 dieną į gyvenvietes išvyko VMI autobusiukas, kuriame klientams teikiamos VMI paslaugos – nuo pažymų išdavimo iki individualios veiklos registravimo ar pagalbos pildant deklaracijas.
Nuotrauka
projektas
Įkelta:
2024-02-15
2024 m. vasario 12 dieną Tauragėje lankėsi Dr. Jurgita Vaitiekūnienė iš VšĮ „Aplinkos apsaugos politikos centro” ir Vilniaus universiteto mokslininkai Dr. Egidijus Rimkus, Dr. Justas Kažys ir Dr. Justinas Kilpys su tikslu aptarti Tauragės rajono savivaldybei rengiamą prisitaikymo prie klimato kaitos planą.
Nuotrauka
genejimas
Įkelta:
2024-02-13
Aplinkos apsaugos departamentas primena, ką svarbu žinoti gyventojams norint genėti ar šalinti želdinius. Svarbiausią informaciją apie želdinių priežiūrą ir tvarkymą rasite vienoje vietoje – departamento parengtoje atmintinėje.  
Nuotrauka
miestas
Įkelta:
2024-02-12
Atsinaujinančių energijos išteklių dalis įvairiose šalies savivaldybėse yra labai nevienodas ir sudaro nuo 11 iki beveik 80 proc. bendro energijos suvartojimo, rodo Energetikos ministerijos duomenys. Kaip vienas iš gerųjų pavyzdžių išskiriama Tauragės rajono savivaldybė, kuri yra išsikėlusi tikslą tapti žaliausia savivaldybe Lietuvoje. Jau šiuo metu ji yra pasiekusi 76,7 proc. atsinaujinančios energijos dalį, o iki 2030 m. siekia tapti klimatui neutraliu miestu.
Nuotrauka
Tyrimai
Įkelta:
2024-02-08
Vasario 7 dieną, Tauragėje pradėti vykdyti Jūros krantinės geologiniai tyrimai. Šiuos tyrimus pagal 2023 m. rugpjūčio mėnesį pasirašytą sutartį atlieka įmonė UAB „Geoaplinka“.
Nuotrauka
sukciai
Asociatyvi Pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-02-08
Daugelis mūsų galvojame, kad jau puikiai žinome telefoninių ar internetinių sukčių taktikas. Tačiau, ekspertai įspėja, kad mes vis tiek nesame šimtu procentu apsaugoti nuo pasidavimo netikėtoms manipuliacijoms mūsų protu ir jausmais. Kokį vaidmenį psichologija vaidina finansinėse apgaulėse, kaip apgavikai pasirenka savo aukas ir kaip nuo jų apsisaugoti, pasakoja psichologas Edvardas Šidlauskas ir „Luminor“ banko Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas Linas Sadeckas.
Nuotrauka
darbas
Įkelta:
2024-02-07
Įsigaliojus naujiems teisės aktams, Užimtumo tarnyba ėmė lanksčiau vertinti  klientus, kurie atsisako siūlomo tinkamo darbo: bedarbio statuso netenkama po antro tokio atsisakymo per 12 mėnesių. Tačiau tuo pačiu remiantis naujo įstatymo nuostatomis imta taikyti griežtesnė atsakomybė tiems, kurie nelegaliai dirba ar vykdo nelegalią veiklą, gauna nelegalias pajamas.
Nuotrauka
dujos
Įkelta:
2024-02-07
Vasario 1 d., paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimą kitais energijos šaltiniais. Tam Energetikos ministerija šiemet skyrė 3,8 mln. eurų. 
Nuotrauka
kelias
TVK nuotrauka
Įkelta:
2024-02-07
Pasikeitę orai, tirpstantis sniegas ir ledas sukėlė potvynius dalyje vakarų Lietuvos. Šiemet jie gerokai intensyvesni ir prasidėjo anksčiau: kai kuriuose valstybinės reikšmės kelių ruožuose jau dabar ribojamas ar net draudžiamas eismas. Ekstremaliausia situacija yra Pagėgiuose – rajoniniame kelyje Plaškiai-Lazdėnai-Panemunė, kur potvynis nuplovė rudenį rekonstruotą kelią.
Nuotrauka
atliekos
Įkelta:
2024-02-07
Šiemet daugelyje Lietuvos miestų pradėjus atskirai rūšiuoti biologines (įskaitant maisto ir virtuvės) atliekas viešojoje erdvėje kyla diskusijų, kas priskiriama šioms atliekoms. Aplinkos ministerijos specialistai paaiškina, ką galima mesti į biologinių atliekų konteinerius.
Nuotrauka
biudžetas
Įkelta:
2024-02-05
Visą vasario mėnesį gyventojai kviečiami prisidėti prie jau ketvirtus metus organizuojamo dalyvaujamojo biudžeto, teikiant pačias kūrybiškiausias savo idėjas. Tauragės rajono savivaldybės gyventojai, dalyvaujamojo biudžeto proceso metu, turi galimybę patys nuspręsti, kaip bus panaudota dalis biudžeto. Paraiškos, atitinkančios reikalavimus, bus teikiamos gyventojų balsavimui. Daugiausiai balsų surinkę projektai bus įgyvendinti miesto biudžeto lėšomis.
Nuotrauka
aplinka
Įkelta:
2024-02-02
„Sėkmingai baigėme vieną svarbiausių XVIII-os Vyriausybės pradėtų reformų. Nuo vasario 1-osios 59 Lietuvos savivaldybės jau tapo valstybinės žemės patikėtinėmis, t. y. pasirašė priėmimo-perdavimo aktus ir Registrų centras jau įregistravo joms patikėjimo teisę. Savivaldybės nuo šiol pačios galės skirstyti miestų ir miestelių žemę, pagal savo poreikius ir turės daugiau galimybių papildomų investicijų pritraukimui į regionus“, – Nacionalinės žemės tarnybos reformą apibendrino aplinkos ministras S. Gentvilas.
Nuotrauka
zvejyba
Įkelta:
2024-01-31
Kaip ir kasmet, vasario 1 d. įsigalioja draudimas žvejoti lydekas, jis tęsis iki balandžio 30 d. Taip pat iki balandžio 30 d. draudžiama žvejoti masalui naudojant žuvelę (išskyrus žvejybą Kuršių mariose ir žvejybą žuvies gabalėliu). Tuo tarpu vėgėlių žvejybos draudimas baigiasi – nuo vasario 1 d. (imtinai) jau leidžiama šias žuvis žvejoti.
Nuotrauka
programelel
Įkelta:
2024-01-31
Besitęsiant vienam sudėtingiausių eismo sąlygų sezonui – žiemai, AB „Kelių priežiūra“ sukūrė interaktyvų kelių priežiūros žiemą žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas čia: https://ziema.keliuprieziura.lt/. Jis padės informuoti eismo dalyvius apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus, taip pat suteiks informaciją apie kelių priežiūros technikos lokaciją priežiūros maršrutuose.
Nuotrauka
feniksas
Įkelta:
2024-01-30
Sausio 29 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje, devintą kartą buvo išdalyti prestižiniai Lietuvos kultūros centrų asociacijos apdovanojimai „Auksinis Feniksas“. Iškilmingame renginyje kultūros centrų bendruomenę sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiuo renginiu siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į kultūros centrus, jų vykdomą veiklą bei pagerbti ir išskirti ten dirbančius kūrėjus, ryškiausius kultūros centrų puoselėtojus bei tuos kurie neatlygintinai prisideda prie kultūros puoselėjimo.