Kitąmet gimnazijos antrokai laikys tarpinius brandos egzaminus
Įkelta:
2023-03-27
Nuotrauka
BRANDOS EGZAMINAI
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Aprašymas

Būsimųjų gimnazijų antrokų laukia nemenki brandos egzaminų pokyčiai

 

Nemenki pokyčiai kitąmet laukia dabartinių dešimtokų arba gimnazijos klasių antrokų – kad gautų brandos atestatą po dvejų metų, kitąmet jie laikys tarpinius egzaminus. Šį mėnesį jie turi apsispręsti ir pasirinkti dalykus, kurių mokysis trečioje ir ketvirtoje klasėje. Kalbintų gimnazijų atstovų nuomonės dėl naujovių įvairios: vieni vardija galimus minusus, kiti sako, kad ši naujovė sumažins abiturientams egzaminų krūvį. 

Kovo mėnesį dešimtokai turi apsispręsti ir pasirinkti dalykus, kurių mokysis III–IV gimnazijos klasėse. Kaip skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), šis apsisprendimas svarbus, nes pasirinkimai turės įtakos brandos egzaminams, kurie po poros metų bus organizuojami pagal naują tvarką. 

Dešimtokai renkasi iš privalomų dalykų, privalomai pasirenkamų dalykų ir laisvai pasirenkamų dalykų. Rinktis reikia mažiausiai 8 dalykus. Privalomų pamokų minimumas – 25 val. per savaitę, maksimumas – 35 val. per savaitę. 

Visiems privalomi dalykai: lietuvių kalba ir literatūra, matematika, fizinis ugdymas. Lietuvių kalbai ir literatūrai bei matematikai mokytis reikia pasirinkti ir mokymosi kursą – išplėstinį ar bendrąjį. Mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla. 

Rinktis reikia bent po vieną ar kelis iš privalomai pasirenkamų dalykų: užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų); visuomeninio ugdymo (geografija, istorija, ekonomika ir verslumas, filosofija); gamtamokslinio ir technologinio ugdymo (biologija, chemija, fizika, informatika, inžinerinės technologijos); dorinio ugdymo (tikyba, etika); meninio ugdymo (dailė, muzika, teatras, šokis, medijų menas, taikomosios technologijos). 

Galima rinktis ir papildomai iš mokyklų siūlomų modulių. 

Pasiekimų patikrinimai

Reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti nesikeičia. Kaip ir dabar, pagrindinis išsilavinimas 2023 m. įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose (PUPP). Kokiu mažiausiu balu mokiniui reikia išlaikyti PUPP, nėra nustatyta. Jeigu PUPP įvertinimas nesieks 4 balų, III klasėje tokiems mokiniams bus sudaromas individualus mokymosi pasiekimų gerinimo planas ir teikiama mokymosi pagalba, skelbia ŠMSM. 

Nuo 2024–2025 m. m. atsiras reikalavimas PUPP būti išlaikius ne mažiau kaip 4 balais. Šis pokytis palies dabartinius aštuntokus. 

Brandos egzaminai – tik valstybiniai 

Po dvejų metų, 2024–2025 m. m., visi brandos egzaminai bus valstybiniai – nebeliks mokyklinių. „Kad mokiniai galėtų nuosekliau atskleisti įgytas žinias bei gebėjimus ir patirtų mažiau įtampos dėl vienintelės galimybės žinias ir gebėjimus pademonstruoti per egzaminą, kuris nulemia jų ateities akademinius ir profesinius planus, dvejų metų mokymosi turinys suskaidomas mažesnėmis dalimis“, – teigia ŠMSM. 

Valstybinis brandos egzaminas išskaidomas į dalis: 2 tarpinius patikrinimus ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų; 1 tarpinį patikrinimą ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu šių dalykų: užsienio kalbų, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, inžinerinių technologijų, istorijos, geografijos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo.

Mokiniams pasirinkti bus siūlomi 3 nauji valstybiniai brandos egzaminai: filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų. 

Kadangi III–IV gimnazijos klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bus mokomasi pagal bendrojo arba išplėstinio kurso programą, vyks ir du atskiri – bendrojo ar išplėstinio kurso – šių dalykų valstybiniai brandos egzaminai.

Brandos egzaminas bus išlaikytas surinkus 35 iš 100 galimų taškų. 40 proc. įvertinimo bus galima surinkti jau prieš pagrindinę egzaminų sesiją: tarpinių patikrinimų III ir IV gimnazijos klasėje metu bus galima surinkti nuo 0 iki 40 taškų, o pagrindinės sesijos metu – nuo 0 iki 60 taškų.

Tarpiniai patikrinimai būtini atestatui gauti 

Tarpiniai patikrinimai vyks kitais mokslo metais, III gimnazijos klasėje, ir jie bus brandos egzamino dalis. Jie bus rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų ir beveik visi, kaip skelbia ŠMSM, vyks elektroniniu būdu.

Dalyvauti tarpiniame patikrinime turės visi mokiniai. Nedalyvavus jame dėl pateisinamos priežasties, bus sudaryta galimybė tarpinį patikrinimą laikyti IV gimnazijos klasėje su tų metų III gimnazijos klasės mokiniais.
Norėdamas gauti brandos atestatą, mokinys turės būti išlaikęs ir tarpinį patikrinimą, ir brandos egzaminą. 

Norėdami stoti į aukštąsias mokyklas 2025 m. abiturientai turės išlaikyti ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirinktą. Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas pakaks mažiausiai 2 valstybinių egzaminų, jiems nebūtinas matematikos egzaminas.  

Pretenduojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas galios tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai. 

Pasigenda nuoseklumo

Skaudvilės gimnazijos direktorius Nerijus Jocys mano, kad brandos egzaminų naujovės nėra blogai.  – Kai buvo neprivalomas dešimtos klasės patikrinimas, mokiniai buvo atsipalaidavę, nesistengė dėl rezultatų. Svarbu buvo ateiti, pasėdėti. Pasirašę vardą, pavardę gaudavo vienetą ir be problemų keliaudavo į vidurinį ugdymą, – dėstė gimnazijos vadovas.

– Manau, kad ir su būsimais vienuoliktokais perėjimas prie tarpinių egzaminų turėjo būti nuoseklus – pradėti nuo privalomų PUPP, kaip kad dabartiniai aštuntokai žino, kad po dvejų metų laikys patikras ir tam gali ruoštis nuosekliai, tada ir vyresnėse klasėse būtų lengviau, – teigė N. Jocys. 

Dalies mokinių motyvacija mokytis, pasak N. Jociaus, buvo kritusi. Nors nacionaliniu mastu teigta, kad matematikos, lietuvių kalbos patikrinimų išlaikymo vidurkis tesiekia 3,4 ar 4,3 balo, kad tai labai blogai. 

– Taip, blogai, nes prieš kelerius metus patikros tapo neprivalomos. O kai jos bus privalomos, mokinių motyvacija, žinant, kad reikės gauti bent minimalų įvertinimą, bus didesnė. Mokiniai sėkmingai galės mokytis toliau, – įsitikinęs N. Jocys, pridūręs, kad minimalius 4 balus gauti tikrai nėra sunku. 

Dabartiniai aštuntokai jau žinos, kad po poros metų laikys privalomus pasiekimų patikrinimus, tad ir ruošis atsakingai.  

Kalbant apie būsimų vienuoliktokų laukiančius brandos egzaminus ir tarpinius patikrinimus, pasak vadovo, kyla šiokių tokių neaiškumų.  

– Vienas neigiamas momentas, kad vienuoliktokai turės laikyti visų pasirinktų dalykų tarpinius patikrinimus, nes vienuoliktokui žinoti, kokius egzaminus laikys baigdamas mokyklą ir kur norės stoti, yra labai sudėtinga, – įsitikinęs direktorius. – Ir dvyliktoje klasėje dar dalis abiturientų sunkiai apsisprendžia, kokius egzaminus laikyti.

O vienuoliktokams, direktoriaus nuomone, bus per didelis krūvis laikyti visų pasirinktų dalykų tarpinius egzaminus, kurie turėtų prasidėti jau sausio mėnesį. 

– Manau, kad ir su būsimais vienuoliktokais perėjimas prie tarpinių egzaminų turėjo būti nuoseklus – pradėti nuo privalomų PUPP, kaip kad dabartiniai aštuntokai žino, kad po dvejų metų laikys patikras ir tam gali ruoštis nuosekliai, tada ir vyresnėse klasėse būtų lengviau, – teigė N. Jocys. 

Naujovės visada gąsdina

Vitalija Kalašinskienė, „Versmės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, mano, kad svarbu tai, kad tarpinius egzaminus vienuoliktokai laikys iš visų privalomai pasirinktų dalykų, bet brandos atestatui gauti daugiau egzaminų laikyti nereikės. 

– Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti du valstybinius egzaminus, o stojant į aukštąsias mokyklas 2025 m. reikės trijų egzaminų – lietuvių kalbos ir matematikos, jie tampa privalomi, ir vieną pasirenkamą, – teigė V. Kalašinskienė.  

Teigiama, pasak V. Kalašinskienės, šiuose pokyčiuose tai, kad kursas suskirstytas ir bus atsiskaitoma dalimis. 

– Dvyliktokų egzaminų rezultatą dabar lemia vienas vienintelis atsiskaitymas iš dvejų metų kurso, tai yra didžiulė apimtis ir didžiulis stresas. Dabar bus laikomos atskiros dalys ir jos sumuojamos, – pokyčių pliusius vardijo pašnekovė.  

Pasak V. Kalašinskienės, dokumentuose nurodyta, už kuriuos skyrius bus atsiskaitoma, tarpiniuose egzaminuose nebus temų, kurių mokiniai dar nesimokė. 

– Temų išdėstymas visoje respublikoje bus vienodas, tai svarbu vaikui, kuris pakeis mokyklą, – teigė pavaduotoja. 

Paprašyta įvardinti galimus pokyčių minusus, V. Kalašinskienė teigė, kad naujovės visada gąsdina.

– Vaikus, ne mokyklą. Jie nerimauja, kai kažkas nauja, tai bus pirmoji laida, kuri mokysis pagal atnaujintą turinį, pirmieji laikys tarpinius egzaminus, – sakė pašnekovė.  

Nuotrauka
gim
Įkelta:
2024-06-20
Birželio 17-19 dienomis Tauragės Žalgirių gimnazijos I-II klasių mokiniai vykdė trumpalaikius projektinius darbus tema „Žalioji Tauragė“. Gimnazistai galėjo rinktis vieną iš 21 mokytojų pasiūlytos projektinių darbų temos. Veiklos, kurios buvo vykdomos ne tik gimnazijoje, bet ir kitose netradicinėse erdvėse, vyko 6 grupėse: tiksliųjų mokslų; užsienio kalbų; visuomeninių mokslų, menų, technologijų ir fizinio ugdymo; gamtos mokslų; lietuvių kalbos ir literatūros.
Nuotrauka
koplyt
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2024-06-20
Trečiadienį Tarailių progimnazijos kiemelyje, aštuntokų išleistuvių proga, mokyklos kiemelyje įkurdintas jų pačių gamintas koplytstulpis. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursinės parodoje „Sidabro vainikėlis“ dirbiniui suteiktas aukštas įvertinimas – jis laimėjo antrąją vietą. O kad visa tai įvyktų labiausiai stengėsi progimnazijos technologijų mokytojas Vidas Galbogis: vyras plušėjo kartu su trimis mokiniais, jiems talkino vieno jų tėtis ir mokyklos ūkinės dalies meistras. Lengva nebuvo: sunkų dirbinį gabenant į parodas pedagogą „susuko“ radikulitas.
Nuotrauka
globejai
R. Vaitkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-06-19
„Manau, kad globai reikia subręsti. Turi sutvirtėti viduje, įsišaknyti, kad galėtumei pasidalinti vaisiais su kitais“, – sako Vilija Burnelaitienė. Jurbarko rajone, vaizdingoje vietovėje, netoliese Panemunės pilies, gyvenančioje šeimoje šiuo metu auga keturi globotiniai – dvi sesės ir du broliai, o kartu – ir trys biologiniai vaikai.
Nuotrauka
rotary
Tauragės Rotary klubo nuotraukos
Įkelta:
2024-06-17
Savaitgalį Tauragės Rotary klubo prezidentas Paulius Jurkauskis iškilmingai perdavė regalijas verslininkui, visuomeninkui Dariui Stankui. Tauragės Inner wheel klubui dar vienerius metus vadovaus prezidentė Agnė Jurkauskė.
Nuotrauka
adakavas
Adakavo socialinių paslaugų namų nuotrauka
Įkelta:
2024-06-11
Vos prieš mėnesį Tauragėje startavusios socialinės dirbtuvės „Metų ratas“ įgavo pagreitį – startavo neįgaliųjų rankomis sukurtų gaminių elektroninė parduotuvė. Pirkprasmingai.lt ragina žmones išleisti pinigus prasmingai.
Nuotrauka
turgus
Tauragės radijo nuotrauka
Įkelta:
2024-06-04
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia statinių (kioskų) Tauragėje, Spaustuvės g. 1, elektroninius nuomos aukcionus. Kiekvienas kioskas išnuomojamas 5 metų terminui (su galimybe pratęsti nuomos sutartį iki 10 metų). Numatytas veiklos pobūdis kiekviename kioske – prekyba (maisto produktais).
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių globos namų archyvo nuotrauka
Įkelta:
2024-06-03
Birželio mėnesį Lauksargių globos namai mini trisdešimties metų sukaktį. Moderniai įrengtos patalpos, jaukus kiemelis yra namai senyvo amžiaus arba negalios kamuojamiems suaugusiesiems. Gyvenama čia, kaip šeimoje: gyventojai kartu švenčia šventes, vyksta į ekskursijas, čia mezgasi draugystės ir net simpatijos. Per trisdešimt metų įstaigoje buvo iškeltos keturios vestuvės.
Nuotrauka
Jazz
Ignas Skridlas ir TauragJazz.Lt foto
Įkelta:
2024-05-31
Jaunieji muzikantai vis dažniau ir aktyviau įsilieja į Tauragės džiazo festivalio renginius. Štai ir birželio 1-ąją Vasaros estradoje pamatysime ir išgirsime jungtinį Tauragės, Jurbarko ir Šilalės jaunimo džiazo projektą „Džiazo jūra 2024“.
Nuotrauka
vaikai
Asociatyvi Pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2024-05-27
Kino teatruose šiuo metu rodomame Linos Lyte Plioplytės filme „Mėnesinės“ apie menstruacijas kalbama išsamiai ir nuotaikingai. Tad šis edukacinis filmas gali tapti puikia priežastimi pradėti arba pagilinti pokalbius su vaikais – moksleiviams rengiamos specialios filmo peržiūros su režisiere. Gydytoja ir lytiškumo ugdymo ekspertė Rusnė Kirtiklytė atkreipia dėmesį – jei suaugusieji informacijos nesuteiks patys, vaikai ją vis tiek susiras, tik nebūtinai iš patikimų šaltinių.
Nuotrauka
glorija
Choro „Gloria“ archyvo nuotraukos
Įkelta:
2024-05-23
Vis dažniau įvairių miesto švenčių proga tauragiškius džiuginantis miesto gospel choras „Gloria“ surengs pasirodymą ir artėjančios miesto šventės „Tauro ragas 2024“ metu. Koncertas vyks jau sutemus: krikščioniškos muzikos programą lydės šviesų šou, ketinama įrengti 16 m LED ekraną, kuriam rengiamos specialios vizualizacijos.
Nuotrauka
aplinka
Įkelta:
2024-05-21
2024 m. gegužės 20 d. Tauragės rajono savivaldybės administracijoje buvo apdovanoti Atliekų kultūros egzamino nugalėtojai. Juos sveikino Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas kartu su Viešosios tvarkos poskyrio vedėju Pauliumi Goštautu.
Nuotrauka
medžiai
Įkelta:
2024-05-21
Kaip informuoja Tauragės rajono savivaldybė,  pastarosiomis dienomis Tauragės miesto gyventojai gali džiaugtis didele ir reikšminga iniciatyva – didelių medžių sodinimu. Persodinant medžius siekiama ne tik praturtinti miesto grožį, bet ir sukurti komfortišką gyvenimo aplinką gyventojams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-18
Gegužės 17 d. oficialiai pažymėtas Tauragės daugiafunkcės arenos antrasis statybų etapas – į būsimus sporto ir kultūros centro pamatus įkasta simbolinė laiko kapsulė ateities kartoms. Tikimasi, kad itin laukta ir regionui svarbi arena įneš dar daugiau kultūros ir galimybių sportuoti į visos apskrities gyvenimą. Laišką ateities kartoms, pasakojantį apie tauragiškiams reikšmingo projekto pradžią, pasirašė bei simbolinę kapsulę įkasė Tauragės rajono savivaldybės meras Dovydas Kaminskas ir statybų įmonės „Gilesta“ direktorius Romas Paliulis.
Nuotrauka
Įkelta:
2024-05-17
Praėjusių metų pabaigoje Seimui atnaujinus įsimintinų dienų kalendorių, Vaiko diena šiemet pirmą kartą švenčiama šeimos mėnesį – gegužę, primena Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). Ministrė Monika Navickienė kviečia visus – vaikus, tėvelius, senelius, mokytojus, kiekvieną mūsų – paminėti naująją vaikystės šventę.
Nuotrauka
ba;las
Įkelta:
2024-05-16
Po sekmadienį Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjusio „Lietuvos balsas. Kartos“ finalo paaiškėjo, kad naujausiais projekto laimėtojais tapo vaikinų grupė „T3“ iš mokytojos Nomedos Kazlaukomandos. Apie tai, kam muzikantai išleis laimėjimą, dėkingumą bei abejonių nepalikusią pergalę Nomeda ir „T3“ kalbėjo iškart po finalo surengtoje spaudos konferencijoje.
Nuotrauka
balas
S. Lukoševičiaus nuotraukos
Įkelta:
2024-05-13
Sekmadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ arenoje nugriaudėjo žiūrimiausio šalyje LNK muzikinio projekto „Lietuvos balsas. Kartos“ didysis finalas. Jo nugalėtojais tapo ir LNK įsteigtus 15 tūkstančių eurų laimėjo mokytojos Nomedos Kazlaus komandos dalyviai vaikinų grupė „T3“. Už juos balsavo 39,1 proc. žiūrovų.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2024-05-09
Siekiant maksimaliai užkirsti kelią galimam seksualiniam smurtui prieš vaikus, bus įtvirtinta pareiga asmeniui, ketinančiam užsiimti veikla, susijusia su vaikais, turėti išduotą Neteisėto darbo su vaikais prevencijos kodą (QR kodą). Darbdaviai privalės tikrinti, ar darbuotojas turi QR kodą, o nustatytos institucijos – vykdyti darbdavių priežiūrą. Efektyvinamas specializuotos pagalbos teikimas vaikams, galimai nukentėjusiems nuo seksualinio smurto. Tai numatantiems Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtiems Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimams pritarė Vyriausybė. Juos dar turės priimti Seimas.