Kitąmet gimnazijos antrokai laikys tarpinius brandos egzaminus
Įkelta:
2023-03-27
Nuotrauka
BRANDOS EGZAMINAI
Nuotraukos autorius:
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Aprašymas

Būsimųjų gimnazijų antrokų laukia nemenki brandos egzaminų pokyčiai

 

Nemenki pokyčiai kitąmet laukia dabartinių dešimtokų arba gimnazijos klasių antrokų – kad gautų brandos atestatą po dvejų metų, kitąmet jie laikys tarpinius egzaminus. Šį mėnesį jie turi apsispręsti ir pasirinkti dalykus, kurių mokysis trečioje ir ketvirtoje klasėje. Kalbintų gimnazijų atstovų nuomonės dėl naujovių įvairios: vieni vardija galimus minusus, kiti sako, kad ši naujovė sumažins abiturientams egzaminų krūvį. 

Kovo mėnesį dešimtokai turi apsispręsti ir pasirinkti dalykus, kurių mokysis III–IV gimnazijos klasėse. Kaip skelbia Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), šis apsisprendimas svarbus, nes pasirinkimai turės įtakos brandos egzaminams, kurie po poros metų bus organizuojami pagal naują tvarką. 

Dešimtokai renkasi iš privalomų dalykų, privalomai pasirenkamų dalykų ir laisvai pasirenkamų dalykų. Rinktis reikia mažiausiai 8 dalykus. Privalomų pamokų minimumas – 25 val. per savaitę, maksimumas – 35 val. per savaitę. 

Visiems privalomi dalykai: lietuvių kalba ir literatūra, matematika, fizinis ugdymas. Lietuvių kalbai ir literatūrai bei matematikai mokytis reikia pasirinkti ir mokymosi kursą – išplėstinį ar bendrąjį. Mokiniams privaloma socialinė-pilietinė veikla. 

Rinktis reikia bent po vieną ar kelis iš privalomai pasirenkamų dalykų: užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų); visuomeninio ugdymo (geografija, istorija, ekonomika ir verslumas, filosofija); gamtamokslinio ir technologinio ugdymo (biologija, chemija, fizika, informatika, inžinerinės technologijos); dorinio ugdymo (tikyba, etika); meninio ugdymo (dailė, muzika, teatras, šokis, medijų menas, taikomosios technologijos). 

Galima rinktis ir papildomai iš mokyklų siūlomų modulių. 

Pasiekimų patikrinimai

Reikalavimai pagrindiniam išsilavinimui įgyti nesikeičia. Kaip ir dabar, pagrindinis išsilavinimas 2023 m. įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose (PUPP). Kokiu mažiausiu balu mokiniui reikia išlaikyti PUPP, nėra nustatyta. Jeigu PUPP įvertinimas nesieks 4 balų, III klasėje tokiems mokiniams bus sudaromas individualus mokymosi pasiekimų gerinimo planas ir teikiama mokymosi pagalba, skelbia ŠMSM. 

Nuo 2024–2025 m. m. atsiras reikalavimas PUPP būti išlaikius ne mažiau kaip 4 balais. Šis pokytis palies dabartinius aštuntokus. 

Brandos egzaminai – tik valstybiniai 

Po dvejų metų, 2024–2025 m. m., visi brandos egzaminai bus valstybiniai – nebeliks mokyklinių. „Kad mokiniai galėtų nuosekliau atskleisti įgytas žinias bei gebėjimus ir patirtų mažiau įtampos dėl vienintelės galimybės žinias ir gebėjimus pademonstruoti per egzaminą, kuris nulemia jų ateities akademinius ir profesinius planus, dvejų metų mokymosi turinys suskaidomas mažesnėmis dalimis“, – teigia ŠMSM. 

Valstybinis brandos egzaminas išskaidomas į dalis: 2 tarpinius patikrinimus ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos dalykų; 1 tarpinį patikrinimą ir valstybinį brandos egzaminą pagrindinės sesijos metu šių dalykų: užsienio kalbų, informatikos, biologijos, chemijos, fizikos, inžinerinių technologijų, istorijos, geografijos, filosofijos, ekonomikos ir verslumo.

Mokiniams pasirinkti bus siūlomi 3 nauji valstybiniai brandos egzaminai: filosofijos, ekonomikos ir verslumo bei inžinerinių technologijų. 

Kadangi III–IV gimnazijos klasėse lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bus mokomasi pagal bendrojo arba išplėstinio kurso programą, vyks ir du atskiri – bendrojo ar išplėstinio kurso – šių dalykų valstybiniai brandos egzaminai.

Brandos egzaminas bus išlaikytas surinkus 35 iš 100 galimų taškų. 40 proc. įvertinimo bus galima surinkti jau prieš pagrindinę egzaminų sesiją: tarpinių patikrinimų III ir IV gimnazijos klasėje metu bus galima surinkti nuo 0 iki 40 taškų, o pagrindinės sesijos metu – nuo 0 iki 60 taškų.

Tarpiniai patikrinimai būtini atestatui gauti 

Tarpiniai patikrinimai vyks kitais mokslo metais, III gimnazijos klasėje, ir jie bus brandos egzamino dalis. Jie bus rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų ir beveik visi, kaip skelbia ŠMSM, vyks elektroniniu būdu.

Dalyvauti tarpiniame patikrinime turės visi mokiniai. Nedalyvavus jame dėl pateisinamos priežasties, bus sudaryta galimybė tarpinį patikrinimą laikyti IV gimnazijos klasėje su tų metų III gimnazijos klasės mokiniais.
Norėdamas gauti brandos atestatą, mokinys turės būti išlaikęs ir tarpinį patikrinimą, ir brandos egzaminą. 

Norėdami stoti į aukštąsias mokyklas 2025 m. abiturientai turės išlaikyti ne mažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir laisvai pasirinktą. Stojantiesiems į menų studijų krypčių grupės studijas pakaks mažiausiai 2 valstybinių egzaminų, jiems nebūtinas matematikos egzaminas.  

Pretenduojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas galios tiek bendrojo, tiek išplėstinio kurso lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai. 

Pasigenda nuoseklumo

Skaudvilės gimnazijos direktorius Nerijus Jocys mano, kad brandos egzaminų naujovės nėra blogai.  – Kai buvo neprivalomas dešimtos klasės patikrinimas, mokiniai buvo atsipalaidavę, nesistengė dėl rezultatų. Svarbu buvo ateiti, pasėdėti. Pasirašę vardą, pavardę gaudavo vienetą ir be problemų keliaudavo į vidurinį ugdymą, – dėstė gimnazijos vadovas.

– Manau, kad ir su būsimais vienuoliktokais perėjimas prie tarpinių egzaminų turėjo būti nuoseklus – pradėti nuo privalomų PUPP, kaip kad dabartiniai aštuntokai žino, kad po dvejų metų laikys patikras ir tam gali ruoštis nuosekliai, tada ir vyresnėse klasėse būtų lengviau, – teigė N. Jocys. 

Dalies mokinių motyvacija mokytis, pasak N. Jociaus, buvo kritusi. Nors nacionaliniu mastu teigta, kad matematikos, lietuvių kalbos patikrinimų išlaikymo vidurkis tesiekia 3,4 ar 4,3 balo, kad tai labai blogai. 

– Taip, blogai, nes prieš kelerius metus patikros tapo neprivalomos. O kai jos bus privalomos, mokinių motyvacija, žinant, kad reikės gauti bent minimalų įvertinimą, bus didesnė. Mokiniai sėkmingai galės mokytis toliau, – įsitikinęs N. Jocys, pridūręs, kad minimalius 4 balus gauti tikrai nėra sunku. 

Dabartiniai aštuntokai jau žinos, kad po poros metų laikys privalomus pasiekimų patikrinimus, tad ir ruošis atsakingai.  

Kalbant apie būsimų vienuoliktokų laukiančius brandos egzaminus ir tarpinius patikrinimus, pasak vadovo, kyla šiokių tokių neaiškumų.  

– Vienas neigiamas momentas, kad vienuoliktokai turės laikyti visų pasirinktų dalykų tarpinius patikrinimus, nes vienuoliktokui žinoti, kokius egzaminus laikys baigdamas mokyklą ir kur norės stoti, yra labai sudėtinga, – įsitikinęs direktorius. – Ir dvyliktoje klasėje dar dalis abiturientų sunkiai apsisprendžia, kokius egzaminus laikyti.

O vienuoliktokams, direktoriaus nuomone, bus per didelis krūvis laikyti visų pasirinktų dalykų tarpinius egzaminus, kurie turėtų prasidėti jau sausio mėnesį. 

– Manau, kad ir su būsimais vienuoliktokais perėjimas prie tarpinių egzaminų turėjo būti nuoseklus – pradėti nuo privalomų PUPP, kaip kad dabartiniai aštuntokai žino, kad po dvejų metų laikys patikras ir tam gali ruoštis nuosekliai, tada ir vyresnėse klasėse būtų lengviau, – teigė N. Jocys. 

Naujovės visada gąsdina

Vitalija Kalašinskienė, „Versmės“ gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui, mano, kad svarbu tai, kad tarpinius egzaminus vienuoliktokai laikys iš visų privalomai pasirinktų dalykų, bet brandos atestatui gauti daugiau egzaminų laikyti nereikės. 

– Brandos atestatui gauti reikia išlaikyti du valstybinius egzaminus, o stojant į aukštąsias mokyklas 2025 m. reikės trijų egzaminų – lietuvių kalbos ir matematikos, jie tampa privalomi, ir vieną pasirenkamą, – teigė V. Kalašinskienė.  

Teigiama, pasak V. Kalašinskienės, šiuose pokyčiuose tai, kad kursas suskirstytas ir bus atsiskaitoma dalimis. 

– Dvyliktokų egzaminų rezultatą dabar lemia vienas vienintelis atsiskaitymas iš dvejų metų kurso, tai yra didžiulė apimtis ir didžiulis stresas. Dabar bus laikomos atskiros dalys ir jos sumuojamos, – pokyčių pliusius vardijo pašnekovė.  

Pasak V. Kalašinskienės, dokumentuose nurodyta, už kuriuos skyrius bus atsiskaitoma, tarpiniuose egzaminuose nebus temų, kurių mokiniai dar nesimokė. 

– Temų išdėstymas visoje respublikoje bus vienodas, tai svarbu vaikui, kuris pakeis mokyklą, – teigė pavaduotoja. 

Paprašyta įvardinti galimus pokyčių minusus, V. Kalašinskienė teigė, kad naujovės visada gąsdina.

– Vaikus, ne mokyklą. Jie nerimauja, kai kažkas nauja, tai bus pirmoji laida, kuri mokysis pagal atnaujintą turinį, pirmieji laikys tarpinius egzaminus, – sakė pašnekovė.  

Nuotrauka
nuotrauka
lrv.lt nuotrauka
Įkelta:
prieš 11 valandų
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė nuoširdžiai sveikina visus Lietuvos žmones Sąjūdžio įkūrimo 35-ųjų metinių proga.
Nuotrauka
ugniagesiai
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
prieš 12 valandų
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas šeštadieniais nuo 10 iki 12 val. kviečia šeimas su vaikais, jaunimą ir vyresnius žmones apsilankyti šalies gaisrinėse, susipažinti su ugniagesių gelbėtojų darbu ir saugios gyvensenos pagrindais. Užsukti pas ugniagesius į svečius bus galima kiekvieną šeštadienį visus šiuos metus.
Nuotrauka
Elektromobilis
Aušros Augustytės nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Šiandien devintą kartą vyksiančių elektromobilių varžybų „Ignitis ON: pažink Lietuvą!“ dalyviai, vairuojantys naujausius elektromobilius, šiemet aplankys naujas vietas ir miestus.
Nuotrauka
paspirtukas
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
prieš 1 dieną
Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) atliktas eksperimentas rodo, kad daugiau nei pusė visų elektrinių paspirtukų vairuotojų nepaiso  Kelių eismo taisyklių. Akivaizdu, kad dauguma paspirtukininkų nėra susipažinę su jiems taikomomis taisyklėmis, o dalyvaudami eisme nesirūpina savo ir kitų eismo dalyvių saugumu.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-06-01
Į posėdį susirinkę naujosios Tauragės rajono savivaldybės tarybos politikai svarstė savivaldybės įmonių praėjusių metų veiklos ataskaitas. Iš jų paaiškėjo, kad daugiausiai nuostolių – per 600 tūkst. eurų – pernai patyrė UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras (TRATC). Bendrovės vadovo Virginijaus Noreikos paaiškinimai tarybos narių neįtikino – už tai, kad ataskaita būtų patvirtinta, balsavo tik trys tarybos nariai iš 24-ių. Išsamiau apie tai skaitykite „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
LRV nuotrauka
LRV nuotrauka
Įkelta:
2023-06-01
Šeimos, žmonės su negalia ir jų artimieji, kiti pažeidžiami asmenys greičiau gaus socialines paslaugas, už jas reikės mokėti mažiau, o dalis socialinių paslaugų krizinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms bus teikiamos nemokamai. Taip pat plėsis socialinių paslaugų teikėjų ratas prižiūrintiems artimuosius su negalia, įteisinamas nuolatinis globotojas likusiems be tėvų globos vaikams. Vyriausybė pritarė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamiems Socialinių paslaugų įstatymo  pakeitimams.
Nuotrauka
Įkelta:
2023-05-30
Nuo birželio 1 iki liepos 31 d. laukiama paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Yra remiamas ir skatinamas paramos gavėjų bendradarbiavimas, todėl paraišką būtina teikti kartu su partneriais. Šio paraiškų teikimo etapo biudžetas – 4 870 243 Eur paramos lėšų.
Nuotrauka
kelias
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-05-30
Vykstant migracijai, susidūrimai su laukiniais gyvūnais – vienas dažniausių pavojų vairuojant, ypač užmiesčio aplinkoje. AB Lietuvos automobilių kelių direkcija pataria vairuotojams būti atidiems keliuose, ypač kelio ženklu „Laukiniai žvėrys“ pažymėtuose ruožuose. Taip pat patariama labiau sutelkti dėmesį važiuojant keliu, kuris kerta ne tik mišką, bet ir pievas. Laukiniai gyvūnai kelyje gali atsirasti ištisus metus. Gyvūnai keliuose dažniausiai pasirodo prietemoje ir naktį, 17–23 valandomis, taip pat anksti ryte.
Nuotrauka
tarsa
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-30
Aplinkos ministerija parengė Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos projektą, kuris nustato atliekų pavojingųjų savybių vertinimo, nustatymo ir atliekų priskyrimo pavojingosioms atliekoms tvarką. Taip pat parengti ir Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai, numatantys reikalavimus namų ūkiuose susidarančioms pavojingųjų medžiagų atliekoms.
Nuotrauka
Egzaminai
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2023-05-30
Abiturientams – įtemptas metas. Jau po kiek daugiau nei savaitės valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasidės didžioji brandos egzaminų sesija. Baigsis ji birželio 26-ąją fizikos egzaminu. Tiesa, užsienio kalbos egzamino kalbėjimo dalis vyko dar balandžio mėnesį.
Nuotrauka
referendumas
Įkelta:
2023-05-29
Gegužės 23-iąją Seimas paskelbė, kad po metų – 2024-ųjų gegužės 12 d. – Lietuvoje vyks privalomasis referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio, reglamentuojančio pilietybę, pakeitimo. Pritarus Konstitucijos pakeitimui, būtų įteisinta galimybė turėti dvigubą pilietybę. 
Nuotrauka
JAUNIMO UZIMTUMAS
Asociatyvi pexels.com nuotrauka
Įkelta:
2023-05-29
Moksleiviai ar studentai vasaros mėnesius nori skirti ne tik poilsiui – dažnas tikisi užsidirbti. Tauragės savivaldybė, suprasdama tokį jaunų žmonių norą, skatina verslininkus per vasaros atostogas įdarbinti juos. Pernai pagal šią programą įdarbinti 69 jauni žmonės, o jas įdarbinusioms įmonėms iš viso skirta per 50 tūkst. eurų.
Nuotrauka
taurage is virsaus
Petro Vaičaičio nuotrauka
Įkelta:
2023-05-26
Tauragės rajono savivaldybės administracija užsakė tyrimą, kurios tikslas buvo įvertinti Tauragės rajono gyventojų nuostatas, elgseną bei požiūrį į klimato kaitą ir Tauragės žaliąją politiką. Apklausoje dalyvavo 570 respondentų, kurių buvo prašoma atsakyti į 30 klausimų ir įvertinti žinias apie klimato kaitą informacijos/komunikacijos poreikį, nustatyti elgseną, siekiant sumažinti klimato kaitą bei atskleisti nuomonę apie įgyvendinamus žaliojo kurso ir klimato neutralumo tikslus Tauragėje. 
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2023-05-25
Lietuvos Raudonasis Kryžius aktyviai veikia 16 miestų Lietuvoje, tarp jų ir Tauragėje. Mūsų miesto skyrius gali pasigirti ilga ir garbinga istorija. Nuo balandžio 18 dienos jam vadovaujančiai Danguolei Jatautienei problemos, kurias siekia spręsti RK, nesvetimos – daugiau nei tris dešimtmečius ji vadovavo Tauragės kaimiškajai seniūnijai. „Gebėti dalintis yra labai svarbu. Jeigu kiekvienas iš mūsų išmoktų pasidalinti, gyvenimas taptų prasmingesnis“, – įsitikinusi ji. Išsamiau apie Raudonojo Kryžiaus veiklą Tauragėje – šio numerio vedamajame.
Nuotrauka
gaisras miske
Asociatyvi Valstybinių miškų urėdijos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-25
Šalyje įsitvirtinę šilti ir sausi orai – iššūkis Valstybinių miškų urėdijos priešgaisrinėms komandoms, į iškvietimus dėl degančio miško vykstančioms kone kasdien. Miškų stebėjimui naudojamos antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos bei pasitelkiami dronai. Šiuo metu šalyje nustatyta III ir IV miškų gaisringumo klasės – vidutinis ir didelis miško gaisrų pavojus.
Nuotrauka
Įkelta:
2023-05-25
Pirmuosius tris šių metų mėnesius Lietuvos gyventojų pajamos toliau tolygiai augo, tačiau pajamų didėjimas nusileido infliacijai – parodė „Sodros“ pirmojo ketvirčio gyventojų darbo pajamų apžvalga. Analizė atskleidė ir vaikų susilaukusių šeimų pasirinkimus derinant tėvystę ir darbą, skelbiama „Sodros“ pranešime žiniasklaidai.
Nuotrauka
sernai
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-05-25
Tauragės rajono savivaldybė kviečia iki birželio 15 dienos žemės sklypų, kuriuose medžioklė neuždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus teikti paraiškas dėl kompensacijos už medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos einamaisiais metais įdiegtas prevencines priemones. Primenama, kad medžiotojų būreliai nėra žemės sklypų savininkai, valdytojai ar naudotojai.
Nuotrauka
vandenys
Asociatyvi „Tauragės vandenų“ feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-05-24
Nustatoma nemažai atvejų, kai gyventojai yra savavališkai prisijungę prie vandens tiekimo ar nuotekų surinkimo tinklų. Paprastai savavališkai prie tinklų prisijungiama turint nesąžiningų paskatų arba paprasčiausiai nežinant, kaip reikia įteisinti naudojimąsi vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklų paslaugas.
Nuotrauka
pinigai
Asociatyvi nuotrauka
Įkelta:
2023-05-23
Kalbos apie artėjančią krizę ne vienam iš mūsų kelia klausimus dėl asmeninių finansų. Kur laikyti sutaupytus pinigus, kad jie nenuvertėtų, ką daryti su turima paskola, ar dabar palankus metas skolintis? O gal kaip tik reikėtų pasilepinti išlaidaujant ar mėginti laimę perkant loterijos bilietus? Ekspertai pataria nesileisti į kraštutinumus – nereikėtų pulti į paniką, bet taip pat negalima apsimesti, kad nieko nevyksta. 
Nuotrauka
pasienis
VSAT nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Keičiasi, t. y. lengvėja, patekimo į pasienio su Rusija ruožą tvarka. Jei asmuo atvyks į Neringos, Šilutės, Pagėgių, Tauragės, Jurbarko, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybių teritorijas, esančias pasienio ruože, VSAT leidimu patekti į jį rūpintis nebereikia. Tai reiškia, kad leidimas patekti į šį pasienio ruožą laikomas išduotu. Tokio leidimo nereikia ir vykstant į Šalčininkų miesto teritoriją, dalis kurios patenka į pasienio ruožą. Tiesa, tvarka norint patekti į pasienio vandenis nesikeičia.