BIBLIOTEKA IR JOS VARDAS: Birutės Baltrušaitytės gyvenimo tąsa Tauragėje 
Įkelta:
2021-08-13
Nuotrauka
a
Nuotraukos autorius:
Nuotraukų koliažas
,
Nuotrauka
a
Aprašymas

B. Baltrušaitytė su dukra Žydrūne Stonyte Sąjūdžio mitingų metu. Vilnius, Katedros aikštė

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

 B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos 80-mečio minėjime – poetės dukra Aistė Masionytė

 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Informacinis stendas B. Baltrušaitytei

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

B. Baltrušaitytės padėka bibliotekininkams už jai skirtą kūrybos vakarą 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

75-mečio minėjime viešojoje bibliotekoje. Iš kairės – literatūros kritikas Petras Bražėnas, dukra Aistė Masionytė, skaitovė Irena Plaušinaitė, dr. Vaclovas Bagdonavičius

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Tauragės pilyje  R. Rakausko_iš_Maironio_lietuvių_literatūros_muziejaus nuotrauka

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Ekslibrisas, skirtas B. Baltrušaitytei. Dailininkė Eva Labutytė

 

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Tauragės B. Baltrušaitytės viešoji biblioteka

,
Nuotrauka
a
Aprašymas

Kilnojamoji paroda apie B. Baltrušaitytę

informacija@taurageszinios.lt
A
A

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka šiemet mini ne tik savo veiklos 90-metį – prieš 10 metų, 2011 m. rugpjūčio 30-ąją, bibliotekininkų bendruomenės prašymu Tauragės rajono savivaldybės taryba seniausiai Tauragės kultūros įstaigai suteikė kraštietės – literatūrologės, poetės, rašytojos ir vertėjos, habilituotos mokslų daktarės, profesorės Birutės Baltrušaitytės (1940–1996) vardą.  

Įamžinti B. Baltrušaitytės-Masionienės atminimą siekė tuometis bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius. Minint bibliotekos 80-metį užrašą „Birutės Baltrušaitytės viešoji biblioteka“ prie įėjimo į pastatą atidengė rašytojos sesuo Ona Medelienė.  

Poetė ir mokslininkė

Kraštietis poetas Aleksas Dabulskis eilėraštyje „Birutei Baltrušaitytei“ rašė:

 

Poetė, prozininkė, kritikė, vertėja... 

Neslėpsiu – traukia daugel amatų.

Ko tik ėmiausi, tą dariau raštu, 

taigi rašytoja seniai vadint vertėjo.

 

Iškili kraštietė visą savo gyvenimą spinduliavo meilę gimtinei, kuri buvo jos įkvėpimo žemė, savo šeimai. Tai atsispindi jos kūryboje, laiškuose ir dienoraščiuose. Dienoraštyje rašė: „Tikros meilės siūlas jungia mane su mano nameliais Tauragėje.“ 

B. Baltrušaitytė-Masionienė gimė 1940 m. spalio 24 d. Treinosios kaime, netoli Lomių, Tauragės rajone. Pirmą klasę baigė Lomiuose, šeimai persikėlus į Tauragę, mokėsi 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1960 m. įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą studijuoti rusų kalbos ir literatūros. Baigusi studijas, 1965 m. iki gyvenimo pabaigos dirbo Vilniaus universitete, dėstė klasikinę rusų literatūrą, skaitė rytų slavų, Baltijos tautų literatūros kursus, rengė paskaitas apie čekų ir slovakų literatūrą, tyrinėjo kaimyninių tautų literatūros ir kultūros ryšius su Lietuva. 

Mokslo darbus pasirašinėjo Masionienės, o poeziją ir prozą – Baltrušaitytės pavarde. Dviguba pavardė – dvejopa raiška. Viena po kitos buvo išleistos šešios B. Masionienės mokslinių tyrinėjimų knygos. Išleidusi pirmąjį eilėraščių rinkinį „Žolynų prieglaudoj“ (1980) B. Baltrušaitytė buvo priimta į Lietuvos rašytojų sąjungą. Kūrėjos plunksnai priklauso devynios poezijos bei prozos knygos, daug straipsnių literatūros ir kultūros klausimais, recenzijų, vertimų iš estų, ukrainiečių ir kitų slavų kalbų. Už kūrybą ji apdovanota Žemaitės (1986 m.) ir Gabrielės Petkevičaitės-Bitės (1989 m.) premijomis, o už nuopelnus Mažosios Lietuvos kultūros paveldui ir Vydūnui suteiktas Vydūno draugijos garbės nario titulas.  

Šių metų „Poezijos pavasario“ Tauragėje svečias poetas Rimvydas Stankevičius bibliotekininkams papasakojo savo prisiminimus apie profesorę. „Nuo 1991 iki 1997 metų studijavau Vilniaus universitete ir turėjau garbės būti B. Baltrušaitytės-Masionienės studentu. Jinai man dėstė rusų literatūrą. Nepaprastai žavi asmenybė, nepaprastai inteligentiška moteris. Inteligencija, sklindanti iš pačių sielos gelmių. Neišmokta, nesuvaidinta, o natūrali, kaip asmenybės kokybės ženklas. Vilniaus universiteto visi dėstytojai geri, bet kai dėsto poetė, ji savo dėstomą dalyką atskleidžia taip, kad jauniems žmonėms naudos būtų ne tik studijoms, ne tik išsilavinimui, bet ir gyvenimui.“ 

Meilė savam kraštui

B. Baltrušaitytės kūryboje dažnai minima Tauragė, gausu autentiškų vaikystės atsiminimų. Pirmieji jaunosios poetės eilėraščiai buvo išspausdinti 1953 m. Tauragės rajono laikraštyje „Tarybinis žodis“. Jos gimtojo Lomių kaimo mokytoja, kraštotyrininkė Elena Bazinienė su moksleiviais yra suskaičiavusi, kad B. Baltrušaitytė savo kūryboje yra paminėjusi apie 200 gimtojo krašto vietovardžių. Dažnai minimi hidronimai – Jūra, Šunija, Akmena.

Anot prof. Viktorijos Daujotytės, ji buvo „bibliotekos žmogus, kuris nemažą gyvenimo dalį praleido bibliotekoje“. B. Baltrušaitytė ne kartą lankėsi ir Tauragės viešojoje bibliotekoje, bendravo ir bendradarbiavo su darbuotojais, dovanodavo savo knygas. 1973 m. publikuotame straipsnyje „Balsas be atsako?“, reikšdama susirūpinimą dėl Tauragės centrinės bibliotekos būklės, ji rašė: „Mano vaikystė prabėgo Tauragėje. Tėvų namai, mokykla ir biblioteka – štai kur daugiausia buvota. Vasaromis ir dabar apsilankau rajono masinėje bibliotekoje, pačiame miesto centre...“ Vėliau laiškuose Tauragės bibliotekoje dirbusiai kraštotyrininkei Almai Mizgirienei bei rajono laikraščio žurnalistui Bronislovui Jagminui ji rašė, kad ir Vilniuje skaito rajono laikraštį. Archyvuose radusi svarbios informacijos apie Tauragės istoriją, siųsdavo ją bibliotekininkams. Literatūros mokslininkės dėka bibliotekoje saugomos pedagogės ir rašytojos Petronėlės Orintaitės dviejų laiškų, iš Tauragės siųstų Salomėjai Nėriai, kopijos, kurias ji atrado Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos rankraštyne. 

1990 m. rugpjūtį B. Baltrušaitytė kartu su grupele Tauragės bibliotekininkų važiavo į Karaliaučiaus kraštą. Viena bibliotekininkė mena, kaip kelionėje rašytoja, taupiai rinkdama žodžius, pasakojo apie šį kraštą, trumpai apibūdindama vietoves. Buvo santūri, nugrimzdusi į save. 

Paskutinė rašytojos viešnagė gimtinėje įvyko 1994 m. rugpjūtį. B. Baltrušaitytė apsilankė Lomiuose, bažnyčios knygose ieškojo savo krikšto įrašo, tačiau nesėkmingai. Dienoraštyje atsirado toks įrašas: „Nieko nėra, lyg nebuvo manęs, tėvų, seserų, jų gyvenimų.“ Apskritai gimtinė ir giminė jai buvo labai svarbu. Berlyne gyvenanti jauniausia B. Baltrušaitytės dukra Žydrūnė Stonytė laiške bibliotekininkėms yra rašiusi: „Tauragė ir apylinkės buvo jai šventas kraštas, tėviškė, kurios ilgesys jaučiamas ir eilėraščiuose. Pagarba tėvams, gamtai, kraštui.“

Rašytiniai, garso ir vaizdo dokumentai

Tauragės viešoji biblioteka renka poetės kūrybos publikacijas, straipsnius apie B. Baltrušaitytę, jos atminimui skirtų renginių scenarijus bei nuotraukas, saugo rajono moksleivių kūrybinių konkursų darbus. Kraštotyros fondo archyve saugoma rašytojos bibliotekai dedikuota knyga „Literatūrinių ryšių pėdsakais“ (1982), rankraščių kopijos iš Vilniaus universiteto bibliotekos, jos laiškai bei atvirlaiškiai bibliotekininkams, kraštotyrininkei A. Mizgirienei bei žurnalistui B. Jagminui (iš viso 18 vnt.). Pastarasis bibliotekai yra perdavęs ne tik jos laiškus, bet ir keturias nuotraukas, kuriose užfiksuoti jaunieji Tauragės literatai, 1953 m. vykę į poezijos skaitymus kolūkiuose, taip pat 1-osios vidurinės mokyklos sienlaikraštį, kuriame yra ir moksleivės Birutės eilėraštis bei rašinys. 

Renginių bei pažintinių pamokų moksleiviams metu naudojami bibliotekoje turimi trys garso įrašai, kuriuose B. Baltrušaitytė kalba apie skaitymą, knygą bei bibliotekas, eilėraščius skaito autorė bei skaitovės. Įrašą, kuriame savo poeziją skaito B. Baltrušaitytė Tauragės bibliotekai bei Lomių kraštui 1999 m. dovanojo dailininkė Eva Labutytė. Minint poetės ir rašytojos 70-metį skaitovės Irena Plaušinaitytė bei Violeta Mickevičiūtė dovanojo LRT radijo laidos „Žodžiai į sielą“ įrašo (1994 m.) kopiją ir jų skaitomų B. Baltrušaitytės eilių CD. Bibliotekos muzikos fonde išlikusi plokštelė „Karti žolė“ (1984), kurioje tarp atliekamų muzikos kūrinių B. Baltrušaitytės lyriką skaito aktorė Virginija Kochanskytė.

Gausus kraštietės nuotraukų archyvas naudojamas parodų ekspozicijose. 2016 m. bibliotekoje apsilankę antrasis B. Baltrušaitytės vyras dr. Justinas Stonys su dukra Ž. Stonyte padovanojo 10 nuotraukų. Jose įamžintos šeimos vestuvės, dukterys su mama. Daugumos fotografijų autorius – J. Stonys. Skenuotų mamos nuotraukų vėliau dar atsiuntė Ž. Stonytė; vienoje fotografijų B. Baltrušaitytė su dukra įamžintos Katedros aikštėje Sąjūdžio mitingo metu. 2020-aisiais dukra Aistė Masionytė mamos nuotraukų archyvą papildė keturiomis nuotraukomis ir senelio Stasio Baltrušaičio atsiminimų rankraščiu „Mano senelio, tėvelio pasakojimai ir mano paties prisiminimai“. Šis rankraštis 2020 m. bibliotekos rūpesčiu sumaketuotas ir išspausdintas. Mokyklos metų nuotraukų kopijų gauta iš buvusios B. Baltrušaitytės bendramokslės, mokytojos Danutės Biknerienės, Martyno Mažvydo progimnazijos muziejaus. 

Pernai, minint B. Baltrušaitytės 80-metį, bibliotekoje kaupiamas aplankas „Eilės, skirtos Birutei Baltrušaitytei-Masionienei“ papildytas trijų poetų jai skirtais eilėraščiais. Tai – kraštiečio Jauniaus Kulnio, Kelmės literatės Dalios Griškevičienės eilėraščiai bei literatūrologo, poeto Aleksandro Lysovo eilėraščio rankraštis, kurį bibliotekai perdavė dr. J. Stonys.  

Viešosios bibliotekos kraštotyros fondo B. Baltrušaitytės archyve saugomi keturi jai skirti Evos Labutytės, Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės ir Algirdo Indrašiaus ekslibrisai. 

Žinia apie asmenybę visuomenei

Daugelis tauragiškių ir miesto svečių apie savo kraštietę B. Baltrušaitytę žino nedaug. Todėl bibliotekos bendruomenė, organizuodama renginius, parodas, publikuodama straipsnius bei rengdama kilnojamųjų informacinių stendų ekspozicijas, siekia informuoti visuomenę apie jos nuveiktus mokslinius, bei kūrybinius darbus.

Deja, įrengti nuolatinę asmenybei, kurios vardu pavadinta biblioteka, skirtą ekspoziciją dėl patalpų stokos nėra galimybių, tad puikia informavimo priemone tapo kilnojamosios parodos-informaciniai stendai. 2014 m. biblioteka, vykdydama projektą „Lomių kaimo bendruomenės paveldo tąsa ir sklaida“, parengė 3 stendų kilnojamąją parodą, pasakojančią apie kraštietės gyvenimą, kūrybinę ir mokslinę veiklą, jos ryšį su Taurage ir Lomiais. 

2018 m. bibliotekai įgyvendinant Kultūros tarybos finansuojamą projektą „Sugrįžimai: šaknų ir tapatybės paieškos“, Informacijos skyriaus bibliografės parengė parodą – spaudos paveikslus-informacinius stendus „Iškilieji kraštiečiai“, kuriuose buvo pateikiama informacija bei iliustracijos apie 7 žymius tauragiškius (tarp jų ir B. Baltrušaitytę), savo darbais įspaudusius gilius pėdsakus mokslo, meno ir kultūros srityse. Šios kilnojamosios parodos eksponuojamos bibliotekos filialuose, ugdymo įstaigose.

2011 m. bibliotekos Informacijos skyriaus bibliografės parengė lankstinuką „Iškilieji Tauragės krašto žmonės: Birutė Baltrušaitytė-Masionienė“. 2020 m. sukurtas knygų skirtukas ir skrajutės su poetės eilėraščiais Tauragei ir Jūros upei. Tauragės miesto šventės dienomis šias skrajutes noriai skaitė šventės dalyviai. 

Keletą metų tęsiasi bibliotekos bendradarbiavimas su Tauragės „Versmės“ gimnazijos ir Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytojomis, kurios siekia moksleivius kuo plačiau supažindinti su krašto kūrėjais, tarp jų ir poete, rašytoja B. Baltrušaityte. Jau tampa tradicija, kad poetei ir rašytojai skirtus bibliotekos renginius literatūrinėmis-muzikinėmis kompozicijomis, parengtomis pagal jos kūrybą, paįvairina „Versmės“ gimnazistai. 

Bibliotekoje apsilankančioms moksleivių grupėms ekskursijų metu pasakojama, kas buvo moteris, kurios vardu pavadinta biblioteka, vykdomos kraštotyrinės edukacijos. Jubiliejinį 2020-ųjų spalio mėnesį rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai skyrė B. Baltrušaitytės atminimui. Bibliotekos Informacijos skyriaus vyriausioji bibliografė Laima Pikčiūnienė vedė 12 edukacinių pamokų moksleiviams apie B. Baltrušaitytę (dvi iš jų – Skaudvilės gimnazijos moksleivių klasėms – nuotoliniu būdu), pristatė bibliotekos skaitykloje veikusią parodą „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“. 

Aktyviai žinią apie kraštietę moksleiviams skleidžia jos gimtojo Lomių kaimo bibliotekininkės bei buvusi pedagogė, kraštotyrininkė E. Bazinienė. Kaimo bibliotekoje, muziejuje, prie kraštietės atminimui pastatyto stogastulpio ar jos tėviškėje augančios liepaitės vyksta netradicinės pamokos, kūrybos skaitymai. Organizuojami rašinių konkursai, ekskursijos B. Baltrušaitytės kūryboje minimų vietovardžių keliais. 

Turiningi atminimo renginiai

Pirmasis renginys, skirtas kraštietei pagerbti, Tauragės viešosios bibliotekos skaitykloje įvyko dar profesorei esant gyvai – 1995-ųjų rudenį. Gaila, bet dėl ligos atvykti į Tauragę ji jau negalėjo, bet atsiuntė padėką. Susitikimą-minėjimą vedė bibliotekoje dirbusi mokytoja kraštotyrininkė A. Mizgirienė, prisiminimais dalijosi dukterėčia, klasės draugės. Buvo skaitomos poetės eilės, įrašai iš mokyklinių prisiminimų sąsiuvinių draugėms, kalbėjo jos gimtajame Treinosios kaime tebegyvenusi eiliuotoja Irena Tamošaitienė. Renginyje dalyvavusi Birutės lietuvių kalbos mokytoja Eugenija Ivaškevičienė prisipažino: „Aš jai nieko negalėjau duoti: atėjo į mokyklą jau būdama poetė.“

B. Baltrušaitytei išėjus, kaip pati rašė, į kapų žemelę, jos šviesus atminimas Tauragėje ir Lomiuose pagerbiamas ne tik gimimo metinių sukakčių proga. 15-osios Nacionalinės bibliotekų savaitės metu bibliotekoje vykusiose Tauragės krašto poetų eilių skaitymuose skambėjo ir B. Baltrušaitytės kūryba. 2019-ųjų spalio 24-ąją, rašytojos gimimo dieną, bibliotekos kolektyvas organizavo išvyką į Lomius, kur aplankė jos tėviškėje augančią liepaitę, uždegė žvakelę prie kraštietės atminimui skirto stogastulpio, susipažino su kaimo kraštotyros muziejaus ekspozicija žymiajai lomiškei.

Poetės 75-mečio proga 2015 m. Tauragės viešoji biblioteka kvietė į atminimo vakarą. Į jį atvyko buvusi B. Baltrušaitytės studentė skaitovė I. Plaušinaitytė, literatūros kritikas Petras Bražėnas ir filosofas, literatūrologas, kultūros tyrėjas, Vydūno kultūros tyrinėtojas bei propaguotojas dr. Vaclovas Bagdonavičius. Beje, pastarieji buvo poetės studijų draugai, tad jų prisiminimai buvo šilti ir įdomūs. Renginyje dalyvavusi poetės duktė A. Masionytė džiaugėsi, kad tauragiškiai nepamiršta jos kūrybos. Skaitykloje veikusioje parodoje eksponuoti B. Baltrušaitytės gyvenimą bei kūrybą atspindintys dokumentai, knygos, fotografijos, laiškai. 

2020 m. Tauragės krašte poetės 80-osioms gimimo metinėms skirti renginiai prasidėjo dar rugpjūtį. Tauragės biblioteka kaip partnerė dalyvavo miesto literatų klubo „Žingsniai“ organizuotoje respublikinėje literatų šventėje „Saulėlydžio posmai“, skirtoje B. Baltrušaitytei atminti. Informacijos skyriaus vedėja Raselė Pocienė literatus supažindino su kūrėjos biografija, buvo eksponuojama kilnojamoji paroda-informaciniai stendai. Rašytojos gimimo mėnesį (spalio 19–24 dienomis) vyko akcija „Nerimstanti biblioteka“, kurios metu dovanoti skaitytojo pažymėjimai, o kavos studija „ResPublica“ naujus skaitytojus vaišino kava. 

Deja, baigiamasis projekto renginys-konferencija spalį dėl karantino jau vyko pusiau virtualiai. Bibliotekos skaitykloje susirinkę renginio dalyviai vilniečių pranešimų klausėsi iš ekrano. Juos nuotoliniu būdu skaitė Vilniaus universiteto Rusų filologijos katedros dėstytoja doc. dr. Dagnė Beržaitė („Profesorę Birutę Masionienę prisimenant“) ir vertėja Agnė Bernotaitė-Jakubčionienė („Birutės Baltrušaitytės estonika ir tolesnių tyrinėjimų perspektyvos“), buvo rodomas iš anksto įrašytas literatūrologės, kritikės prof. habil. dr. V. Daujotytės pranešimas „Birutės Baltrušaitytės asmenybė laiškuose Valentinai Brio“.

Literatūrinę kompoziciją klausytojams dovanojo Tauragės „Versmės“ gimnazijos gimnazistai (mokytoja Nijolė Katauskienė), B. Baltrušaitytės eilėraštį „Tauragės baladė“ deklamavo tauragiškė režisierė Genovaitė Urmonaitė. Prisiminimais dalijosi B. Baltrušaitytės vyras J. Stonys, dukra A. Masionytė, apie kraštietės atminimo puoselėjimą tėviškėje kalbėjo lomiškė E. Bazinienė. Labai gaila, kad renginio dalyvių skaičius jau buvo ribojamas ir ne visi norintieji galėjo tiesiogiai dalyvauti. Konferenciją filmavusi Tauragės kabelinė televizija suteikė galimybę renginį pamatyti platesnei auditorijai.

Tauragės biblioteka per dešimtmetį, kai jai suteiktas B. Baltrušaitytės vardas, yra sukaupusi gausų rašytojai skirtų renginių skaitmeninių nuotraukų archyvą.

Veikla filialuose

B. Baltrušaitytės atminimą puoselėja ir viešosios bibliotekos filialų bibliotekininkės. Ypač poetės gimtajame Lomių krašte. Minint kraštietės 80-ąsias gimimo metines, bibliotekininkė Gintarė Pavalkytė-Vasiliauskienė bei kaimo bendruomenė organizavo šešis įvairaus pobūdžio renginius, eksponavo parodą. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną bibliotekoje skaityta B. Baltrušaitytės kūryba, jauniesiems skaitytojams organizuota literatūrinė viktorina „Po pietvakarių dangum“. 

2020 m. spalio 19–24 d. Lomių bibliotekoje vykusios literatūrinės savaitės metu buvo skaitoma kraštietės kūryba. Popietės „Tyli spalis, mano gimimo mėnuo“ metu bibliotekoje svečiavosi Tauragės suaugusiųjų mokymo centro bendruomenės nariai, kurie apžiūrėjo B. Baltrušaitytės jubiliejui skirtą parodą, uždegė žvakelę prie rašytojai skirto stogastulpio. Spalio 23-iąją, rašytojos jubiliejaus išvakarėse, Lomių kaimo bažnyčioje kunigas Saulius Styra aukojo šv. Mišias, moksleiviai atliko poetinę kompoziciją. Organizuota ir bibliotekos skaitytojų pažintinė išvyka žymios kraštietės jaunystės  keliais Tauragėje, aplankyta buvusi sodybvietė ir ten auganti liepa Treinosios kaime. 

„Saulėlydžio posmai“ 

Viename bibliotekoje vykusių B. Baltrušaitytės gimtadienio minėjimų A. Masionytė kalbėjo: „Svarbiausia – kad žmonės skaitytų mamos kūrybą, kad atrastų ją iš naujo, kad atrastų kažką artimo. Džiaugiuosi, kad šiandien esame šioje labai puikioje bibliotekoje. Manau, kad mamos vardas ir pavardė bibliotekai – iš viso yra pats didžiausias paminklas jai. Iš tikrųjų tai yra labai didelė garbė. Ir šita biblioteka yra puiki savo veikla, rengianti daug gerų renginių. <...> Ir man atrodo, kad tai jos gyvenimo pratęsimas ne tik knygose, jos vardas atgyja ir bibliotekos veikloje.“

Prie Tauragės bibliotekos veikiantis Tauragės literatų klubas „Žingsniai“ rugpjūčio mėnesį organizuoja tradicinį poezijos renginį „Saulėlydžio posmai“, kurio metu bus paminėtas klubo 25-metis bei šviesios atminties poetės ir rašytojos B. Baltrušaitytės vardo suteikimo bibliotekai 10-metis. Bus prisimintas jos kūrybinis palikimas ir gal būt sulauksime naujų kraštietei skirtų literatų eilių.

Parengta pagal Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vyr. bibliografės kraštotyrai Laimos Pikčiūnienės straipsnį žurnale „Tarp knygų“ 

 

Nuotrauka
spaudos

 

Nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Skaudvilės kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2023-06-02
Paskutinį pavasario penktadienį Skaudvilėje siautė tikra muzikos fiesta – vyko net du muzikos festivaliai, abu turinys senas tradicijas ir pamėgti ne tik skaudviliškių. Vasarą muzikos mėgėjai pasitiko su jaunųjų atlikėjų festivaliu „Jaunasis talentas‘23“. Tuo muzikos šventė Skaudvilėje nesibaigė – jau po kelių valandų prasidėjo kitas festivalis – ilgametes tradicijas turintis respublikinis „Alio, talentai!“.
Nuotrauka
frejus
Arūno Baltėno nuotrauka
Įkelta:
2023-05-31
Iš Tauragės kilusio skulptūros genijaus Edmundo Frėjaus (1949–2009), garsėjusio unikalia technika kurti iš įkaitintos geležies, kūrinių paroda, pavadinta „Metalo alchemija. Edmundo Frėjaus sugrįžimas“, birželio 3-ąją, 16 val., pristatoma Pilyje. Kadaise autorius mokėsi čia buvusioje I-ojoje vidurinėje mokykloje. Pats Edmundas apie savo paauglystę yra sakęs: „Būdamas 14 metų Tauragėje pradėjau dirbti Makso Preso kalvėje mokiniu „gizeliu“, nuo to laiko su kalvyste nesiskyriau“, dažnai pabrėždavo savo žemaitišką kilmę. Tad tam tikra, simboline, prasme E. Frėjaus „neskraidančios paukštės“ sugrįžta ten, kur išsiskleidė menininko sparnai. Viena čia ir liks – skulptūrą „Moteris su sparnais“ skulptoriaus dukros padovanojo Tauragei, 16.30 val. ji bus atidengta.
Nuotrauka
21orkestrai4
Tauragės kultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-05-22
Gegužės 13 d. Pilies aikštėje aidėjo orkestrų atliekamos melodijos – vyko X Lietuvos karinių orkestrų šventė „Muzika viena kalba“. Tauragiškiai išvydo kariuomenės, Karinių oro pajėgų, Karinių jūrų pajėgų bei Sausumos pajėgų orkestrus. Šventė dovanojo unikalų reginį ir priminė apie karinių orkestrų ištakas – ar žinojote, kad pirmasis nepriklausomos Lietuvos kariuomenės orkestro koncertas įvyko 1919 metais būtent Tauragėje? 
Nuotrauka
metu bibliotekininke
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-05-07
Ką tik pasibaigusi 23-oji Nacionalinė bibliotekų savaitė buvo kupina renginių: bibliotekininkai keliavo, diskutavo, rungėsi protmūšiuose, rinko geriausias knygas, rengė susitikimus ir parodas. O paskutinis mėnesio penktadienis, kvalifikacijos diena, virto tikra švente – paskelbti Metų geriausieji, į svečius atvyko, ko gero, populiariausias ir protingiausias šuo Lietuvoje – Kuršis, kuris su savo šeimininke mokymus pavertė ne tik įdomiais, naudingais, bet ir žaismingais.
Nuotrauka
jurgines sartininkuose
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-28
Balandžio 23-iąją minimos Jurginės – lietuviška pavasario žalumos šventė. Senovės Lietuvoje Jurginės būdavo reikšminga diena žemdirbiams ir arkliaganiams. Sekmadienį Sartininkų kultūros namuose Jurginių proga skambėjo gražios tradicinės liaudies dainos. Tradicijos nesibaigė vien dainomis – žaisti žaidimai, spėliotos mįslės ir prisiminti Jurginių posakiai.  
Nuotrauka
genutes spektaklis
Genovaitės Urmonaitės feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-04-21
Airijoje gyvenantiems lietuviams Atvelykio sekmadienį tauragiškiai parodė savo naujausią spektaklį, pastatytą pagal Vidmantės Jasukaitytės romaną „Golgotos vynuogės“. Tauragės liaudies teatro gastrolės Dubline buvo kupinos įspūdžių: širdingas kraštiečių sutikimas, džiaugsmas dalintis, nuotykiai ir begalė gerų emocijų. 
Nuotrauka
SLEMAS
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-04-15
Praėjusią savaitę į Pilies menes kviesti besidomintieji slemu. Tauragei tapus Lietuvos kultūros sostine stengiamasi kuo plačiau skleisti žinią apie slemo kūrybą, kuo ji tokia įdomi ir išskirtinė. Edukuoti apie šį žanrą pradėta miesto gimnazijose, o vėliau persikelta į Pilies menes, kur buvo pakviestas vienas garsesnių slemo poezijos kūrėjų – Marius Povilas Elijas Martynenko.
Nuotrauka
velykos
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2023-04-08
Antradienio popietę Sartininkų kultūros namuose nerimo šurmulys. Prieš šv. Velykas į edukaciją susirinko įvairaus amžiaus kaimo gyventojai. Artėjant šventiniam savaitgaliui bendruomenės nariai galėjo pagražinti savo atsineštus kiaušinius tiek vašku, tiek dekupažo technika. Moterys dalijosi, kad įvairių marginimo raštų jos išmoko iš savo mamų, močiučių.
Nuotrauka
kovo 11
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-03-10
Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ją minime ypatingai – ir su pasididžiavimu, kad Tauragė šiemet gali didžiuotis Lietuvos kultūros sostinės titulu, ir skausmu širdyje už dėl savo laisvę kasdien kraują liejančią Ukrainą. 
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-25
Nors dabar Užgavėnės – linksmų pramogų ir „žiemos išvarymo“ šventė, jos tikroji prasmė buvo visai kitokia. Užgavėnių apeigos perteikia daug gilesnius dvasinius, religinius dalykus. Kažkada tai buvo bene esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė, skirta mitinio-kosmologinio šviesos pergalės prieš tamsą įvykio kasmetiniam apeiginiam pakartojimui. Užgavėnių kaukes kūrė ir tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas, palikęs gilų pėdsaką, ryškų autorinį stilių. Jos eksponuojamos Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ šalia kitų jo kūrinių. Apie šio menininko sukurtas kaukes ir jų reikšmę papasakojo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė.
Nuotrauka
Užgavėnių linksmybės Tauragėje
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-24
Antradienį mieste ne vienas sukluso išgirdęs linksmą muziką, pamatęs šėlstančius persirengėlius. Tauragės kultūros centro kolektyvas nuotaiką kėlė nuo pat ryto – Užgavėnių šventę pradėję „Blūdnasčiu“ Centro turguje, vėliau keliavo per įstaigas, o vakare įsikūrė prie Tauragės kultūros centro – kepė blynus, šoko, degino Morę.
Nuotrauka
deives
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-02-13
Vasario 3-iąją Tauragės pilies kiemelyje startavo vienas įspūdingiausių šių metų Lietuvos kultūros sostinės reginių – instaliacija „Deivių giesmės“, moderniais vaizdo bei garso sprendimais atkreipianti dėmesį į etnografinę kultūrą. Instaliacija veiks iki kovo 26 dienos ir atgis kiekvieną ketvirtadienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarą.
Nuotrauka
genute
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-02-12
„Surišti... Lietuvos lietumi ir Taurage“ – taip pavadintas renginys šeštadienį sukvietė tauragiškius į Kultūros rūmus. Tai buvo tarsi giminės susitikimas – tokia šilta atmosfera tvyrojo salėje, o dvi su puse valandos pralėkė tarsi akimirka.
Nuotrauka
kulturos sostine
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-31
Sausio 20-ąją Tauragės pilies kiemelyje oficialiai atidaryti Lietuvos kultūros sostinės metai. Ypatingus mūsų kraštui metus pradėjo įspūdingas teatralizuotas šviesos ir muzikos performansas „Kultūros muitinė – penki keliai“, sutraukęs gausų būrį žiūrovų.
Nuotrauka
meide
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-01-25
Muzikinio projekto „Lietuvos balsas“ 2021-ųjų metų nugalėtoja Meidė Šlamaitė kaip padėką už palaikymą tauragiškiams vasario 3-iąją Tauragės kultūros rūmuose rengia koncertą. Jame skambės tik autorinės jaunosios dainininkės dainos, o jai akomponuos kanklėmis. 
Nuotrauka
kulturos sostine
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-17
Šie metai Tauragės kultūros bendruomenei itin svarbūs, nes miestas tampa Lietuvos kultūros sostine. Visko bus daugiau – žvilgsnių, susidomėjimo, turistų, veiklų. Lietuvos kultūros sostinės titulas Tauragei leis kurti ir įgyvendinti naujas kultūros idėjas ir iniciatyvas, padedančias atskleisti krašto identitetą ir žaliausio miesto Lietuvoje viziją, puoselėti miesto kultūros tradicijas ir jomis dalintis. Tai šansas parodyti Tauragės kultūrą Lietuvos ir užsienio gyventojams. Įspūdingas metų atidarymo renginys – sausio 20-ąją. 
Nuotrauka
sausio13
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-01-13
Šiandien minima Laisvės gynėjų diena daugumai paliko neišdildomų prisiminimų ir dovanojo galimybę gyventi laisvoje šalyje. Vyresnieji prisimena patys dalyvavę pasipriešinime prieš sovietų kariuomenę, o jaunoji karta vertina jų pasiaukojimą dėl Lietuvos nepriklausomybės. O pagerbti kovotojų už laisvę tauragiškiai kviečiami į pilietinę akciją „Sustok už didvyrius“.
Nuotrauka
ieva feja
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2022-12-18
Dviejų vaikų mama Ieva Račkauskienė nusprendė pradėti vesti kalėdines edukacijas. Pasak moters, viename gyvenimo taške, kai jau, atrodo, buvo viską pasiekusi, suprato, kad yra nelaiminga ir eina netinkamu keliu, kuris neteikia džiaugsmo. Ji apsisprendė keisti gyvenimo kelią po to, kai baigė chemijos doktorantūros studijas, 6-erius metus dirbo kosmetikos pramonėje ir susilaukė dukrytės. Būtent dukra ir padėjo jai atverti akis į džiaugsmingą gyvenimą, prisiminti savo vaikystę, suvokti, ko trokšta širdis. 
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-05
Advento laikotarpis skirtas apmąstyti, nurimti ir neskubant ruoštis gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms. Bendruomenėse prasideda pasiruošimas šventėms, vyksta įvairios edukacijos. Pirmajam advento savaitgaliui buvo ruošiamasi kurti advento vainikus. Pačios įvairiausios edukacijos organizuojamos daugelyje bendruomenių.
Nuotrauka
krastotyra
Tauragės kraštotyros draugijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Praėjusią savaitę atšvęsta pirmoji atsikūrusios Tauragės kraštotyros draugijos gyvavimo sukaktis. Šia proga patvirtintas ir naujasis draugijos logotipas, aptarti metų pasiekimai bei pasidalinta naujais planais.
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Po visų rudens darbų šeštadienį į Lauksargių kultūros namuose organizuojamą šventę „Šv. Martyno šokiai ir dainos“ sugužėjo seniūnijos gyventojai ir svečiai. Dalyviai supažindinti su šios šventės tradicijomis, legendomis bei burtais.