Užgavėnių kaukės mena pirmykščius laikus
Įkelta:
2023-02-25
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka
Aprašymas

Kaukių paslaptis atskleidžia Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė

 

,
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka
Aprašymas

Tautodailininko Antano Bagdono sukurtos kaukės

,
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka
Aprašymas

Tautodailininko Antano Bagdono sukurtos kaukės

,
Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Nuotraukos autorius:
Autorės nuotrauka
Aprašymas

Tautodailininko Antano Bagdono sukurtos kaukės

Nors dabar Užgavėnės – linksmų pramogų ir „žiemos išvarymo“ šventė, jos tikroji prasmė buvo visai kitokia. Užgavėnių apeigos perteikia daug gilesnius dvasinius, religinius dalykus. Kažkada tai buvo bene esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė, skirta mitinio-kosmologinio šviesos pergalės prieš tamsą įvykio kasmetiniam apeiginiam pakartojimui. Užgavėnių kaukes kūrė ir tauragiškis tautodailininkas Antanas Bagdonas, palikęs gilų pėdsaką, ryškų autorinį stilių. Jos eksponuojamos Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ šalia kitų jo kūrinių. Apie šio menininko sukurtas kaukes ir jų reikšmę papasakojo Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Kultūros-edukacijų skyriaus vedėja Renata Jančiauskienė.

Ekspozicijoje – kaukių sienelė

A. Bagdono tautodailės ekspozicija „Santakos“ muziejuje atidaryta 2021 m. rugpjūčio 10 d. Joje pristatomi Antano ir Elenos Bagdonų sukurti kūriniai, kuriuos 2013 m. tautodailininkas padovanojo muziejui. Tai medžio skulptūros, įvairių dekoratyvinių kaukių kolekcija, keramikos, metalo, akmens dirbiniai.

– Padarėme eksponatų atranką ir sudėliojome juos pagal muziejininkystės standartus. Man kilo idėja surinkti visas kaukes į vieną vietą ir parengti kaukių sienelę. Joje – 40 kaukių, – pasakoja R. Jančiauskienė. – Jos yra medinės, keramikinės ir metalinės. Taigi menininkas buvo įvaldęs kelias medžiagas. Muziejaus restauratorius Audronis Skurvydas padėjo atskirti metodą, kaip pagamintos šios kaukės. Jos yra beicuotos, lakuotos, dažytos, glazūruotos, išdegtos, drožinėtos, apklijuotos ir iškaltos, kai kuriose panaudota ir papildomų medžiagų – odos, pakulų, plastiko. Taigi A. Bagdono darbai pasižymi įvaldytų medžiagų ir  technikų įvairove. 

Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka

Pasak jos, A. Bagdono sukurtos kaukės – ne paprotinės. Tai reiškia, kad jos nebuvo naudojamos švenčių metu, nes užsidėti jų tiesiog neįmanoma, nors turi aiškių užuominų į Užgavėnių persirengėlius. Tuos įvaizdžius, kuriuos mes matome kaukių sienelėje, puikiai atpažįstame per Užgavėnes – maždaug tokius personažus sutinkame Užgavėnėse.  

– Su muziejininkais diskutavome, kas vis dėlto tai yra – kaukės ar suvenyrai? – pasakojo muziejininkė. – Iš tikrųjų, kaip nori, kaip gali vertinti. Šiuo metu mes sakome – kaukės, nors, tikėtina, jos sukurtos puošti erdvę.

Tiesa, lietuviams neįprasta puošti savo namus kaukėmis. Kas kita – kavinių interjerai. 

Kaukės funkcija – keisti prigimtį

Kaukė yra vienas seniausių, dar pirmykštės žmonių bendruomenės laikus menantis apeiginis reikmuo.  Iš kur tie Užgavėnių persirengėliai, iš kur jie semiasi idėjų kaukei, nes tai, ką matome per Užgavėnes dabar, – toli nuo tradicijos. Pasak R. Jančiauskienės, pagrindinė kaukės funkcija – keisti prigimtį. 

Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka

– Ritualinio tipo kultūroje persirengęs žmogus tapdavo padaru, kurį vaizduodavo jo dėvima kaukė. Pats žodis „kaukė“ turi etimologinių sąsajų su mirusiųjų pasauliu (kaukė-kaukas-kaukolė). Daugelio tautų kalbose pats žodis „kaukė“ reiškia numirėlį, todėl kaukėtų svečių pasirodymas kaime senosiose valstietiškose kultūrose reiškė mirusių protėvių apsilankymą pas gyvuosius, – teigia muziejininkė. – Dėl to labai sunku suprasti, kad kaukė reiškia „kitas, svetimas, ne iš šio pasaulio“. Šiuo metu kaukė iš esmės turėtų reikšti kitą svetimą. Dabartinėje, XXI a. kultūroje, kai tarsi nyksta nacionalinės valstybės, nyksta sienos, nebėra stipraus identiteto, tad tampa sunku suprasti, kas yra tas „kitas“. Kone kiekvienoje šeimoje juk yra emigrantų, mišrių santuokų su kitos tautybės ar konfesijos žmonėmis ir t.t. Taigi pati bendruomenės sąvoka šiomis dienomis yra pakitusi ir nebegalima aiškiai suvokti, kas yra „savas“, o kas – „kitas“. Esu bendravusi su Tauragės jaunimu ir mane nustebino, kad jie tapatina save ne su Taurage, o su Lietuva, Europa – turbūt dėl to, kad mūsų gyvenimas yra labai mobilus. Be to, dabar kita epocha, mes jaučiamės saugūs, esame Europos Sąjungos nariai...

Svetimšalių kaukės nereiškia tautinės priklausomybės 

Pagal mokslininkę Pranę Dundulienę apeigos persirenginėti žvėrimis atsirado tada, kai žmonės vertėsi medžiokle ir maisto rankiojimu. Taigi seniausios kaukės – zoomorfinės: gyvūnų, kažkada buvusių totemais, – arklys, ožys, gervė, meška. Šiek tiek vėlesnės yra demonomorfinės kaukės: giltinė, velnias, ragana. Dar vėliau išsivystė antropomorfinės kaukės – kitataučių arba kitatikių: „žydai“, „čigonai“, „vengrai“, „gydytojai“ ir „ubagai“. 

– Svetimšalių kaukės nereiškia tautinės priklausomybės, – teigia R. Jančiauskienė. – Jos yra tik priemonė paryškinti priešybei „svetimas-savas“ ir siekiant ano pasaulio būtybę atskirti nuo „savų“. Kiekviename laikotarpyje mes galime atrasti, kas yra tas „savas“ ir „kitas“. Pavyzdžiui, kai mes pristatėme ekspoziciją, teoriškai galėjome sakyti, kad tasai „svetimas“ buvo tuo metu labai aktuali naujiena – pabėgėliai, nes mums reikėjo suprasti, pažinti juos. 

Pasak jos, kreivanosės, bedantės kaukės galėjo vaizduoti seno žmogaus veidą, taip išryškinama artėjanti mirtis. Velnių, raganų įvaizdžiai, pasak mitologo Norberto Vėliaus, valstiečių sąmonėje susiformavo tada, kai į tas teritorijas atkeliavo krikščionybė. 

– Kai atkeliavo krikščionybė, kartu su ja atkeliavo velnias ir ragana, – pasakoja muziejininkė. – Mat krikščionybė atnešė kitokį pasaulio supratimą, kuriame aiškiai išreikštas blogis ir gėris. Gėris yra Dievas, pranašas Jėzus Kristus, o blogis – velnias. Žydai buvo prekiautojai, vengrai – gydytojai. Susidūrimas su šiais personažais suformavo valstiečių interpretaciją, kaip jie jus mato ir supranta. 

A. Bagdono kaukių sienelėje  – ir karžygiai, karaliai, filmų ar pasakų herojai. Pasak muziejininkės, autorius prisirankiojęs įvairių įspūdžių, kurie atsidurdavo ir jo kūryboje. 

Kaukė – vienas seniausių apeiginis reikmuo 

Dabar Užgavėnės tapo linksma švente. Pasak baltų kultūros tyrinėtojo, etnokosmologo Jono Vaiškūno, tokia ji tapo, kai buvo užmirštas senasis gelminis dvasinis-religinis šios šventės turinys. Naivu žiemą varyti apeigomis. Ji praeina savaime. Portale „Lietuvė“ išspausdintame straipsnyje jis teigia, kad Užgavėnių apeigos perteikia daug gilesnius dvasinius, religinius dalykus. Kultūros tyrinėtojai Užgavėnių apeigose įžvelgia religinių kosmogoninės pasaulio tvarkos atkūrimo šventės apeigų atbalsį. Tai galėjo būti bendra mūsų protėvių indoeuropiečių šventė, skirta mitinio-kosmologinio šviesos pergalės prieš tamsą įvykio kasmetiniam apeiginiam pakartojimui siekiant žmogaus ir gamtos vienybės pagrindu tamsos galias pakeisti į šviesos galias ir nualintoje žmogaus sieloje.

Kaukė yra vienas seniausių, dar pirmykštės žmonių bendruomenės laikus menantis apeiginis reikmuo. Žmogus nuo neatmenamų laikų troško pažaboti ir valdyti savo vidines, sąmonės įtakai sunkiai pasiduodančias, nesąmoningas galias. Neįstengdamas su jomis susitvarkyti tiesiogiai, jis perkėlė jas į išorinius pavidalus, į regimus reiškinius, daiktus, jiems suteikdamas žmogiškąsias dvasines prasmes – paversdamas juos ženklais, simboliais, su kuriais jau pajėgė atlikti apeiginius veiksmus. Taip sunkiai apčiuopiamoms ir suvaldomoms vidinėms galioms priskirdamas apčiuopiamus atitikmenis savo kultūroje, žmogus įgijo galią jas suvokti, veikti ir suvaldyti. 

Nuotrauka
uzgaveniu kaukes
Autorės nuotrauka

Pasak mokslininko, panašu, kad Užgavėnių karnavalas pakartoja pirmapradžius laikus, kai pasaulis dar buvo nepasidalytas ir kai žmogiškasis, dieviškasis ir velniškasis pradai buvo susimaišę. Todėl neatsitiktinai karnavalo metu mūsų žmogiškos kaukės susimaišo su gyvūnų ir demonų vaizdiniais ir visi įsukami į pirmapradį sūkurį: keičiamos lytys – vyrai persirengia moterimis, moterys – vyrais, gražuolės virsta pabaisomis, pabaisos – gražuolėmis, juokdariai – valdovais, valdovai – juokdariais… Nusistovėjusi Pasaulio tvarka laikinai išardoma tam, kad, pasinėrę į pirmaprades versmes ir išlaisvinę savo prigimtinius instinktus, sugrįžę į  kasdienybę, jų galias panaudotume naujo, darnaus, apvalyto gyvenimo kūrybai.

Kalbininko bei tautosakininko dr. Stasio Skrodenio teigimu, persirengėlių įvardijimas žydais atsirado dėl krikščionybės, kuri kitos religijos žmones vadino žydais, tai yra pagonimis. Įsigalint krikščionybei, kryptingai užmarštin stumiančiai senųjų tautinių religijų simbolius ir papročius, senojo tikėjimo apraiškoms ir jas puoselėjantiems žmonėms prilipo žydo – pagonio pavadinimas.

Žiemos ir Užgavėnių persirengėlių atliekamų apeigų pobūdis, jų atlikimo kalendorinis laikas atitinka pirmapradės mitinės epochos bruožus: vis dar trūksta šviesos bei gyvybinių galių; karnavalo vyksme neatskiriamai susisieja žmonės, mitiniai didvyriai ir dievai. Sėkmingo Saulės vadavimo žygio rezultatas – kultūrinių didvyrių iškėlimas į dangaus skliautą ir pavertimas dvylikos dangaus ženklų ratu – Zodiaku sukuria kalendorinę-kosmologinę sistemą, reguliuojančią žmonių ir dievų santykius, nustatančią dievams skirtų apeigų laiką ir vaizdžiai perteikiančią jų esmę.

Taigi mūsų Užgavėnės kažkada buvo bene esmingiausia senosios lietuvių religijos šventė.

Apibendrindamas svarbiausią Užgavėnių, kaip religinės šventės, idėją mokslininkas sako, kad visų Užgavėnių veiksmų perkeltinė prasmė – atspindys žmogaus sieloje – siekis prašviesinti, atgaivinti paties žmogaus susidrumstusią sąmonę ir tamsos jėgų nuvargintą dvasią bei kūną. 

Nuotrauka
paroda
Įkelta:
2023-12-11
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ kviečia į Fotografijos galeriją, kurioje gruodžio 14 d., 17 val. bus atidaryta Virgilijaus Usinavičiaus-Augulio fotografijų serija „Rūko alchemija“. Renginyje dalyvaus ir parodos autorius.
Nuotrauka
sostine
Linos Buchlickajos ir Juozo Petkevičiaus nuotraukos
Įkelta:
2023-12-11
Po daugybės renginių, performansų, aukšto meno ir pasaulinio lygio atlikėjų, po labai ypatingų metų Tauragė tarė „Stop“.  Tauragės kultūros rūmuose surengtas iškilmingas Tauragė – Lietuvos kultūros sostinė 2023 uždarymo renginys – „Kultūros muitinė. STOP“.
Nuotrauka
duetas
Asmeninio albumo nuotrauka
Įkelta:
2023-12-07
Dainavimas žmonių kelius kartais suveda netikėtai. Panaši smagi situacija nutiko ir draugėms Kamilei Šlepavičiūtei ir Martynai Juozupaitytei, šiemet tapusioms bendraklasėmis ir dainuojančioms duetu. Gimnazijos antrokes kartu dainuoti paskatino muzikos mokytoja. O šiuo metu merginų laukia nemenkas iššūkis – pasiruošti ir dalyvauti „Dainų daineles“ konkurse.
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-12-01
Nepaisant prasidedančio ankstyvo pasiruošimo Kalėdoms, artėjantis advento laikotarpis po truputį į visų širdis atneša džiugesį, vidinę ramybę. Įpusėjus lapkričiui prasideda advento vainikų pynimo edukacijos, primenančios gilias šio laikotarpio tradicijas. Kokios jos ir ką reiškia, plačiau papasakoti sutiko Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro vedėja, renginių organizatorė-edukatorė Jurgita Brazauskienė.
Nuotrauka
regina
Mindaugo Černecko nuotrauka
Įkelta:
2023-11-30
Regina Fominichienė save laiko tikra tauragiške, nors yra gimusi Skaudvilėje. O ir daugelis tauragiškių ją pažįsta, bent jau iš matymo – ją galima sutikti įvairiuose renginiuose, o ir gatvėje jos šypsena šviečia iš tolo. Savo amžiaus ji neslepia: Reginai – 68-eri, tačiau ją matydamas supranti, kad amžius nesvarbus, jei eini per gyvenimą atvira širdimi. O dabar visą gyvenimą poeziją mėgusi moteris tapo slemere. Ir jai puikiai sekasi!
Nuotrauka
renata
Renatos Karvelis feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-11-24
Renata Karvelis, tauragiškiams jau puikiai žinoma įvairių kultūrinių renginių ir akcijų organizatorė, performansų kūrėja, rašytoja, menininkė, išleido knygą „mOterOs“, kurioje – ironiški, provokuojantys, nenuspėjami eilėraščiai, apimantys moteriškumo temas, jas atskleidžiantys įvairiuose kontekstuose – nuo šeimos iki virtualybės ar biurokratijos profesiniame gyvenime. Juose gausu kritikos šiuolaikinio pasaulio detalėms, vis dar dažnai pasitaikančioms vyrų ir moterų nelygybės apraiškoms. Lapkričio 9-ąją knyga pristatyta B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje. 
Nuotrauka
kvartetas
Genovaitės Urmonaitės feisbuko paskyros nuotrauka
Įkelta:
2023-11-22
Kartu su rudeniu į Tauragę atėjusi kasmetinė teatro šventė „Kvartetas“ teatro mėgėjams vėl suteikė džiaugsmo. Šįkart festivalio spalva buvo ruda. Pasirodo, ruda gaunama sumaišius žalią su raudona, be to, ją mėgstantys žmonės nevengia sunkaus darbo... Taigi festivalis sužibėjo visomis spalvomis ir jų atspalviais. Festivalio sumanytoja ir puoselėtoja, Tauragės liaudies teatro režisierė Genovaitė Urmonaitė džiaugiasi – festivalis pavyko šimtu procentų ir įkvėpė naujiems darbams.
Nuotrauka
saulekalnis
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-11-15
Spalio 27 dieną folkloro ansamblio „Saulėkalnis“ nariai susirinko paminėti ne tik penkerių metų veiklos sukakties, bet ir sudalyvauti naujų kolektyvo narių krikštynose. Prieš penkerius metus spalio 19-ąją susibūręs ansamblis savo dainomis ne tik džiugina Tauragės kraštą, bet garsina jį ir už rajono ribų.
Nuotrauka
kvartetas
Godos Virbickaitės nuotrauka 
Įkelta:
2023-11-09
Su rudeniu į Tauragę ateina ir kasmetinė teatro šventė – tokia pat ir kitokia, bent jau festivalio spalva. Šįkart festivalio spalva ruda. Atrodo tamsu? Ogi sužinojome, kad ruda gaunama sumaišius žalią su raudona... Taigi festivalis sužibės visomis spalvomis ir jų atspalviais. Pakalbinome festivalio sumanytoją ir puoselėtoją, Tauragės liaudies teatro režisierę Genovaitę Urmonaitę.
Nuotrauka
aukso vainikas
Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2023-10-29
Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre surengta XIX liaudies vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei kryždirbystės meistrų kūrinių regioninė konkursinė paroda dėl „Aukso vainiko“ nominacijos, kurią 2005 m. įsteigė Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Regioniniame ture pirmoji vieta skirta batakiškei Onai Paulauskienei.
Nuotrauka
piliakalniai
B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-10-28
Spalio 19-osios vakarą Tauragės B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje vyko fotomenininko Alberto Švenčionio fotografijų parodos „Piliakalniai ir legendos“ bei fotografijų albumo „Būtsargiai“ pristatymas. Nespėjusieji į pristatymą parodą galės apžiūrėti iki lapkričio 10-osios. 
Nuotrauka
rita
Tauragės krašto muziejaus nuotrauka
Įkelta:
2023-10-22
Spalio 25-ąją, 17 val., Tauragės krašto muziejaus Etnografijos ekspozicijoje vyks Ritos Balkutės paskaita „Vėlių laikas: apeigos ir mirties augalai“. Tai tęstinio muziejaus projekto „Vėlių mėnuo“, skirto bendruomenės edukavimui Vėlinių laikotarpiu, renginys.
Nuotrauka
norkaiciai
Bronislovo Ambrozo nuotraukos
Įkelta:
2023-10-22
Spalio 14-ąją Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centro folkloro ansamblis „Saulėkalnis“ su vadove Jolanta Kažukauskiene iš Joniškio kultūros centre vykusio respublikinio konkurso „Aušta aušrelė“ grįžo laimėję pirmąją vietą. Kitą savaitę penkerių metų gyvavimo sukaktį minėsiantis kolektyvas šiame konkurse dalyvavo pirmą kartą ir labai sėkmingai. Tarp 13-os stipriausių šalies kolektyvų geriausiai įvertintiems tauragiškiams atiteko ir piniginė premija.
Nuotrauka
pleneras
Tauragės kultūros centro nuotrauka
Įkelta:
2023-10-20
Tauragėje birželį surengtas menininkų pleneras „Laiko ženklai skulptūrose“ apjungė iš įvairių Lietuvos miestų šešis menininkus, gebančius prakalbinti ne tik medį, bet ir akmenį. Per penkias dienas jie sukūrė vieną akmens ir penkias medžio skulptūras. Svarstyta, kur statyti medžio skulptūras, ir nuspręsta jas įkurdinti parke prie Jūros gatvės. 
Nuotrauka
foto
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-10-16
Mažeikių muziejuje paskelbti jau 15-us metus rengiamo tarptautinio fotografijos konkurso „Gyvos žemės mintys“ laureatai. Tarp jų – ir tauragiškis fotografas Vytautas Butkus, konkursui pateikęs keletą fotografijų iš savo kelionės į Černobylį, kur prieš 37-erius metus įvyko didžiausia pasaulyje atominės jėgainės avarija, turėjusi globalaus masto pasekmių. 
Nuotrauka
karieta
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-10-13
Tarp Tauragės savivaldybės ir pašto pastatų neseniai sutvarkytame plote, akmenimis grįstoje aikštelėje, pastatyta ir tauragiškiams pristatyta kalvio Kęstučio Plyskaičio sukurta pašto karieta. Šis monumentas skirtas pašto 180 metų sukakčiai paminėti.  Šventės metu prisiminta istorija, žymūs žmonės, lankęsi pašte. 
Nuotrauka
elvis
B. Baltrušaitytės bibliotekos nuotrauka
Įkelta:
2023-09-26
ELVIS (elektroninių leidinių valdymo informacinė sistema) autobusas – tai po įvairius Lietuvos miestus ir atokiausius kaimus keliaujanti biblioteka, skirta vyresnio amžiaus žmonėms, kuriems sunku skaityti. Praėjusią savaitę ELVIS autobuso komanda atvyko į Tauragę.  
Nuotrauka
Stasys Eidrigevičius 
Ignacy Eidrigevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-20
Tauragės krašto muziejus „Santaka“ rugsėjo 21 d. 17.00 val. kviečia į Tauragės pilį – naujoje muziejaus parodų erdvėje bus pristatyta Stasio Eidrigevičiaus iliustracijų paroda „Keliaujanti vaizduotė“. Atidaryme dalyvaus pats parodos autorius, o parodą parengė Panevėžyje besikuriančio Stasio Eidrigevičiaus menų centro (SEMC) komanda. Parodos kuratorė Lina Albrikienė, parodos architektas Darius Baliukevičius.
Nuotrauka
skaudvile
Vido Bičkaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-15
Šį savaitgalį jau 14-us metus skaudviliškiai organizuoja miesto šventę, truksiančią dvi dienas. Šiais metais bus prisiminta krašto istorija ir daug kur atsispindės faktas, kad Skaudvilėje buvo vienas didžiausių arklių turgų Europoje, sakė bendruomenės „Skaudvilės kraštas“ pirmininkas Vidas Bičkus.
Nuotrauka
vasaros skaitymo issukis
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2023-09-15
Visą vasarą, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 31-osios, šalyje jau aštuntus metus organizuotas tradicinis skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“. Skaitymo iššūkiu siekiama skatinti visuomenę domėtis literatūra, skaitymu. Šiemet priėmusieji iššūkį įvairaus amžiaus žmones buvo kviečiami perskaityti 5-ias pasirinktas knygas pagal tam tikras temas-užduotis ir registruotis savarankiškai arba artimiausioje bibliotekoje. Tauragėje šioje prasmingoje akcijoje dalyvavo net 1955 skaitytojai. Pasiryžusieji dalyvauti iššūkyje ir jį įveikusieji varžytuvių pabaigoje apdovanoti vertingais prizais. Laimėtojai išrinkti burtų keliu. 
Nuotrauka
lauksargiai
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2023-09-09
Pernai per šalį praėjus desovietizacijos bangai, Tauragės rajone demontuoti 4 sovietiniai paminklai. Daugelyje vietų taip ir liko tuščia, o štai Lauksargiuose rugsėjo pradžioje pastatytas naujas paminklas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui paminėti. Šia naujiena socialiniame tinkle pasidžiaugęs Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorės pavaduotojas-vyriausiasis rinkinių kuratorius Darius Kiniulis užsiminė ir apie rašomą knygą, kurioje nuguls krašto istorijos faktai, nuotraukos, padavimai.
Nuotrauka
posmai
Daivos Genienės ir literatų klubo „Žingsniai“ nuotraukos
Įkelta:
2023-09-04
Šiltos emocijos, daug džiugių susitikimų ir sielą gaivinančios poezijos – taip galima būtų trumpai apibūdinti tradicinį, 10-ąjį respublikinį poezijos vakarą „Saulėlydžio posmai“, papuošusį Tauragės kultūros centro prieigas. Šiųmetį renginį, ko gero, galima vadinti rekordiniu: jame dalyvavo net 60 kūrėjų, suvažiavusių net iš 15-os šalies vietų. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2023-09-03
Kartu su lietuviais ir kitomis Tauragėje gyvenusiomis tautomis miesto veidą kūrė ir žydai. 1939 m. surašymo duomenimis, Tauragėje buvo 10 561 gyventojas,  iš jų – apie 4000 žydų. 1970 m. gyventojų buvo 19 500, iš jų 14 žydų… Holokaustas ilgametę Tauragės žydų bendruomenę visiškai sunaikino vos per keletą mėnesių. Saugodamas istorinę atmintį ir puoselėdamas žydų kultūros paveldą, Tauragės krašto muziejus „Santaka“ rugsėjo 5 d., 15 val., kviečia į Pilies menes – į edukacinį susitikimą su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene „Šalom, Taurage!“.