Lietuvos kariuomenės savanoriai: jei reikėtų, eitų tuo pačiu keliu
Įkelta:
2021-04-24
Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos
Aprašymas

1991 m. balandžio 7-oji Tauragėje. Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos

 

,
Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos
Aprašymas

Savanorių priesaika. Autorės nuotrauka

,
Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos
Aprašymas

1991 m. balandžio 7-oji Tauragėje. Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos

 

,
Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos
Aprašymas

1991 m. balandžio 7-oji Tauragėje. Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos

 

,
Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos
Aprašymas

1991 m. balandžio 7-oji Tauragėje. Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos

 

1991 m. balandžio 7-oji Lietuvos laisvę gynusiems Tauragės savanoriams – ypatinga diena. Tąkart 74 savanoriai prisiekė ginti Lietuvos Respubliką. Apie Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos kūrimąsi mūsų rajone pasakoja jo iniciatoriai Petras Dedūra ir Sigitas Ozgirdas. Tvirti vyrai, panirę į 30-ies metų istorijos prisiminimus, braukia ašarą – graudulys ima viršų, kai prisimenami ne tik sunkūs savanorių pajėgų kūrimosi mėnesiai, bet ir prie to atvedusios tėvų ir senelių Sibire išgyventos kančios ir prisiminimai.   

Išėjo į miestą

Kokia buvo savanorių būrimosi pradžia Tauragėje? Apie tai papasakojo Petras Dedūra. 

– Suradom ginklų, didelis arsenalas  buvo pas Sigitą Ozgirdą, virinom, gaminom bombas, granatas, padegamuosius skysčius į butelius pilstėm, – prisiminė P. Dedūra.

– 1991 m. sausio 13-ąją rusų kariuomenės agresoriai pradėjo pulti Vilniaus televizijos bokštą, kitus pagrindinius svarbius valstybės objektus. Apsirengiau, truputį apsiginklavau, ką turėjau, ir išėjau į miestą. Prieš tai paskambinau keliems draugams, pasikviečiau, ir taip vienas nuo kito, draugas per draugą, vis kvietėm, ir priėjo labai daug žmonių. Aišku, reikėjo juos atsirinkti, kas tokie, kad nepapultų su kriminaline praeitimi. Tą naktį, sunku pasakyti, kiek mūsų buvo, gal 50–60. Galvojom, kad ir Tauragėj gali pulti, ir apsiėmėme saugoti svarbius objektus: savivaldybę, tada vykdomąjį komitetą, policijos komisariatą, televizijos bokštą, paštą, – prisimena P. Dedūra. 

Vyrai pasiskirstė, kas kur budės, pasidalijo ginklus. 

Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos

– Suradom ginklų, didelis arsenalas  buvo pas Sigitą Ozgirdą, virinom, gaminom bombas, granatas, padegamuosius skysčius į butelius pilstėm, – prisiminė P. Dedūra.  

Iš pradžių savanoriai rinkdavosi prie pašto, kai pradėjo saugoti tuometinę rajono valdžią, patalpas gavo dabartinėje savivaldybėje – du kabinetus antrajame aukšte, dabar juose įsikūręs Architektūros skyrius. 

Pasak vyrų, kai kurie tada dar vykdomajame komitete dirbę žmonės savanorių bijodavo, į koridorius neidavo. 

– Galvą iškišdavo iš kabineto ir jei mes būdavome koridoriuje, pasišalindavo, net ranką bijodavo paduoti, bet tuometinis rajono valdytojas Vytautas Pečiulis niekada neatsisakydavo padėti, bendraudavome, patriotas buvo Feliksas Sermontis. Tada visi visko bijodavo, dar ir komunistų partija buvo ir stipriai veikė. Kiti šios partijos nariai sąžiningi buvo, pasišalino iš tos veiklos, mums netrukdė, – prisiminimais dalijosi P. Dedūra. 

Rizikavo, bet padėjo

Kiekvieną dieną savanoriai saugojo objektus, keitėsi pamainos, štabas buvo savivaldybėje. Savanorius reikėjo maitinti. 

– Buvau iniciatorius, paskyrė mane kuopos vadu ir važiavom per gamyklas. Vytautas Povilaika, buvusio daržovių perdirbimo kombinato direktorius, davė daržovių. Ramutis Austrevičius, tuometinio mėsos kombinato direktorius, davė dešrų negailėdamas, į mašinas netilpo. Viktoras Rudys, tuometinio komunalinio direktorius, šelpė, kuo galėjo. Albertas Valdemaras, Skaičiavimo mašinų elementų gamyklos direktorius davė autobusus aukščiausiąją tarybą važiuoti ginti, – vardijo P. Dedūra. – Dabar atrodo paprasta, bet jie tuo metu ir bijojo, ir rizikavo. Buvo neaišku, kas už jų nugaros stovi. Juos ir peikė kažkas, esu girdėjęs. Bet tie žmonės buvo atsidavę Lietuvai, mums daug padėjo, išmaitinom savo savanorius, kadangi mes namo nėjom. Nusiprausti buvo kur, tualetai buvo. 

Nors prisiekusiųjų buvo 74, iš tikrųjų savanorių buvo daugiau, per šimtą, tik ne visi galėjo atvykti į priesaikos ceremoniją. Visus išvardinti pašnekovams buvo sunku, iniciatyvą tada rodė Sigitas Ozgirdas, Jurgis Auryla, Mindaugas Bajorinas, Jonas Dedūra, Romas Bartkevičius, Bronius Martinkus, davęs savanoriams konspiracinį butą dokumentams laikyti. 

Sudėtinga situacija

Nuotrauka
Petro Dedūros ir Sigito Ozgirdo nuotraukos

– Tuo metu situacija buvo siaubinga, dabar lengva šnekėti, galim šypsotis, kad iškovojom laisvę ir nepriklausomybę, bet tuo metu buvo sunku. Girdėjau tokių pasakymų, kad „Petrai, važiuosi į Sibirą“. O aš atsakydavau: „Pasirinkau kelią jau, jeigu reikės, važiuosma“, – pasakojo P. Dedūra. 

Vasario, kovo mėnesiais Tauragės savanoriai važiavo saugoti parlamento. Budėdavo dieną ir naktį, ir saugojo, ir dirbo. Kaip prisimena, maišai su druska ištižo, reikėjo naujus su smėliu sunešti.

Ir parlamente, kaip prisimena pašnekovai, buvo nelojalių žmonių. 

– Gulėdavome koridoriuje ant grindų, jie žengdavo per mus ir sakydavo, neina praeiti, smirdi. O kaip kitaip, jei išbūdavome dvi savaites, dušų nebuvo, po kriaukle kiek įmanoma nusiprausi, ir viskas, – prisiminė S. Ozgirdas. 

– Pirmiausia galvojome, kad galėsime išvažiuoti į užsienį, – teigė Sigitas. – Įsivaizduokit, jei žmogus negalėjo savo traktoriaus turėti ae vadonamosios „bulkinės“. Autobusiuką galėjo turėti tik tie, kas augino 10 vaikų. O žmonės norėjo visko turėti.

– Savanoriai buvo paprasti žmonės, iš kaimų, mokytų, baigusių institutus buvo vienetai. Didžioji dalis buvo tie, kurių tėvai buvę tremtiniai ir jie atėjo su motyvacija, kad Lietuva turi būti laisva. O kokia ta laisvė turi būti, niekas nežinojo, – pasakojo S. Ozgirdas.

Daug jaunuolių atėjo iš žemės ūkio mokyklos, nes buvo agituojami. Žmonių ėjo tiek, kad trys kuopos buvo sudarytos, įkurtas batalionas, rinktinė – toli nužengta. 

Buvo pažadėta savanoriams ginklus leisti neštis į namus, tad konfliktų buvo ir su nusikalstamo pasaulio atstovais, bet jų savanoriai neįsileido į savo gretas. Stipriai tada dirbo ir KGB agentūra, tarp savanorių irgi buvo siųstų, po pučo jie atsisijojo, padarę savo darbą. 

Kaip prisimena S. Ozgirdas, buvo ir jėgų, kurios norėjo savanorius sukompromituoti. Net straipsnių serija „SKAT nusikaltimai“ apie pusmetį žiniasklaidoje ėjo, ir girtų savanorių ateidavo.  

– Buvo atvejis, kai autobusų stotyje ant suoliuko gulėjo su uniforma savanoris, vaizdavo girtą, o kai atvažiavom, jis atsistojo ir blaivutėlis nuėjo. Daugiau jo ir nematėm. Sukompromitavo, esą girtas savanoris guli, o žmonių tais laikais stotyje daug būdavo, – vieną atvejį prisiminė S. Ozgirdas.   


Žmonės norėjo visko turėti

O kaip tada savanoriai įsivaizdavo, kokia ta laisva Lietuva turi būti?

– Pirmiausia galvojome, kad galėsime išvažiuoti į užsienį, – teigė Sigitas. – Įsivaizduokit, jei žmogus negalėjo savo traktoriaus turėti ae vadonamosios „bulkinės“. Autobusiuką galėjo turėti tik tie, kas augino 10 vaikų. O žmonės norėjo visko turėti.

Kaip įsivaizdavo laisvę, savo poziciją išsakė ir P. Dedūra.

– Klausėmės „Amerikos balso“, kur pasakojo, kokia buvo Lietuva prie Smetonos, kariuomenė kokia buvo – viena geriausių Europoje pagal ginkluotę, – prisimena jis. 

Linksmi prisiminimai

Kariuomenę savanoriai kūrė pagal rusų kariuomenės struktūrą, tada taip buvo gerai. Iš rusų kariuomenės patirties, kurios savanoriai turėjo, ką sugalvodavo, tą darydavo kurdami kariuomenę. Šovinių nusipirkdavo iš rusų kariuomenės, už butelį degtinės gaudavo pusę kibiro šovinių, automobilio variklį – ko tik reikėdavo. Rusų kariuomenės kariai nebuvo priešiški savanoriams. 

– Eidavom į tarnybą ir apie algas niekas negalvojo. Jei eini, pasiimi lašinių, agurką, duonos gabaliuką, palieki šeimas, vaikus, – pasakojo Sigitas. 

Tik po penkių mėnesių etatinis darbuotojas algą gavo, o reikėjo šeimas išlaikyti. Bet negalvojo, nedejavo, o jei ką sutaupę turėdavo, paremdavo savanorius. 

– Atvažiuodavo  pas mane į namus, virindavau, ką reikėjo, – Sigitas. 

– Susijaudinu, kai prisimenu, kiek buvo tos neapykantos Rusijai, kiek būdavo giminės susitikimų, susėdę vis pasakodavo, kaip Sibire šalo, kaip plaukai prie žemės prišaldavo. O mums, vaikams, tai labai įstrigo. Ir mano tėvas, atsimenu, stovi prie durų ir sako dantis sukandęs: „Duoti rusams reikia, duoti“, – prisiminus tėvų meilę Lietuvai Sigito skruostu nurieda ašara. 

Kai rusų kariuomenė dar buvo neišvesta, o buvo likę sprogmenų, prie Skaudvilės išarė 5 bombas.

– Rusai atvažiavo, sako – atsiskyrėt, tai ir važiuokit. Dėl jūsų gyvybėm nerizikuosim. Petras suorganizavo, šešiese nuvažiavom ir sviedinius susprogdinom. Patirties nebuvo. Iškasė duobę, atvežė traktorių durpių, bet kai žmogelis pamatė sprogmenis, išlipo, sako – traktorius jūsų, ir nuėjo. 1938-ųjų sprogmenys, sandėlių neturėjom, rusai sviedinių nepriėmė, milicija irgi, o visa tauta žiūri į mus, savanorius. Kur juos dėti? Namo vežtis negali, – dabar jau linksmai pasakojo S. Ozgirdas. 

Sviedinius nuvežė į Šešuvies stovyklą, iškasė urvus, į juos kišo po sviedinį, įkūrė laužą, už kalno palaukdavo, kol susprogs, ir kitą kišdavo. 

– Kai sprogdintojų kursuose pradėjau pasakoti, tai liepė nebepasakoti, nes esą negausiu net padėjėjo pažymėjimo, jei taip dirbau, – prisiminė S. Ozgirdas. – O buvo taip, kad artilerijos sviedinį namuose tekinimo staklėm pjausčiau, mano mama prie vartų saugojo, kad kas neateitų. Tokie buvo reikalai... – apie ginklų gaminimo niuansus pasakojo Sigitas. 

Prisiminimai spaudžia ašarą

– Susijaudinu, kai prisimenu, kiek buvo tos neapykantos Rusijai, kiek būdavo giminės susitikimų, susėdę vis pasakodavo, kaip Sibire šalo, kaip plaukai prie žemės prišaldavo. O mums, vaikams, tai labai įstrigo. Ir mano tėvas, atsimenu, stovi prie durų ir sako dantis sukandęs: „Duoti rusams reikia, duoti“, – prisiminus tėvų meilę Lietuvai Sigito skruostu nurieda ašara. 

Prieš 30 metų, balandžio 7-ąją, kai buvo įkurta Tauragės savanorių krašto apsaugos tarnyba, mieste buvo didžiulis sujudimas, vyko rikiuotė, bažnyčioje buvo aukojamos mišios, prie Vlado Putvinskio paminklo savanoriai prisiekė tarnauti Lietuvai.  

 

Nuotrauka
geles
Autorės nuotraukos
Įkelta:
2021-06-11
Tauragiškių ir miesto svečių akis džiugina tūkstančiai įvairiaspalvių žiedų. Gėlynų zonos nelieka nepastebėtos, o kai kur jos tampa patrauklia lokacija fotografijoms, ypač – asmenukėms. Dabar pavasarines gėles jau keičia vasarinės – pelargonijos, šalavijai, serenčiai. 
Nuotrauka
Tauragės savivaldybės nuotrauka
Įkelta:
2021-06-11
Dvi savaites trukusio balsavimo metu Tauragės rajono gyventojai rinko iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti. Trijose kategorijose pateikta keturiolika projektų.  Daugiausia gyventojų palaikymo sulaukė projektai „Stragutės pastogė“, „Judėk lengviau, gyvenk smagiau“ ir „Pikniko parkas“.
Nuotrauka
„Šaltinio“ progimnazijos nuotrauka
Įkelta:
2021-06-11
„Šaltinio“ progimnazijoje mokiniai valgykloje jau gali atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o elektroniniu mokinio pažymėjimu (EMP), kuris atstoja banko kortelę. Tiesa, visiškai išbandyti šios naujovės dėl karantino nepavyks, bet pradžia padaryta. 
Nuotrauka
anon
Įkelta:
2021-06-10
Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, prisimename tuos, kurie ne savo valia namus paliko gyvuliniuose vagonuose, o daugelis tolimame svetimame krašte atgulė ir amžinojo poilsio. Vis dėlto lietuviai, labai gerbiantys savo išėjusius artimuosius, laikė savo pareiga palaidoti juos tėvynėje. Šiame numeryje – dvi istorijos apie tai, kaip mirusių artimųjų palaikai iš Sibiro grįžo į tėvynę. 
Nuotrauka
orai
Simonos Valinčiūtės nuotrauka
Įkelta:
2021-06-10
Vasaros startas tikrai negaili karščiu alsuojančių dienų. Visgi, artimiausiomis paromis danguje vis dažniau pasirodys lietumi nešini debesys, o savaitės pabaigoje šiek tiek atslūgs ir pats karštis.
Nuotrauka
„Tauragės žinių“ archyvo nuotrauka
Įkelta:
2021-06-10
Dalis moksleivių beveik baigė mokslo metus, abiturientams prasidėjo egzaminų sesija. Tiesa, ilsėsis ne visi – kai kurie ieškos sezoninio darbo: tai naudinga gyvenimo aprašymui, patirčiai, o svarbiausia – tai proga užsidirbti. Viešojoje erdvėje  darbo ieškančių jaunuolių skelbimų gausu, bet Užimtumo tarnyboje Tauragės regione registruota tik 13 darbo pasiūlymų moksleiviams. O yra ir tokių darbdavių, kurie gali nepatyrusiais jaunuoliais pasinaudoti. 
Nuotrauka
fuxai
Įkelta:
2021-06-09
Norintys siekti aukštojo mokslo arba ketinantys įgyti profesiją jau gali teikti prašymus. Priimami jie internetu – bendrojo priėmimo sistemoje www.lamabpo.lt. Tauragėje studentams, mokiniams duris atveria Kauno kolegijos Tauragės skyrius ir Tauragės profesinio rengimo centras.
Nuotrauka
technika
Įkelta:
2021-06-07
Kartu su vasara nuo birželio 1 d. startavo aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“, kuris aktyviai kvies Lietuvos bendruomenes rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir laimėti projekto rėmėjų prizus. Projekto metu, su bendruomene sutartu laiku ir sutartoje vietoje atliekos bus surenkamos buitinės elektronikos, nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos.
Nuotrauka
fontanas
Įkelta:
2021-06-04
Šiandien krantinėje prie Jūros upės po ilgos pertraukos vėl veikia fontanas-skulptūra „Gyvybės medis“. Tiesa, šiek tiek atsinaujinęs – tautodailininko Stepono Juškos skulptūrą papildė kalvio Kęstučio Plyskaičio kaltos kompozicijos.
Nuotrauka
rec
Įkelta:
2021-06-04
Persirgę, gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą arba pasiskiepiję gyventojai jau gali naudotis vadinamuoju Galimybių pasu, suteikiančiu galimybę, pavyzdžiui, lankytis renginiuose ar kavinių viduje, sporto klubuose ir baseinuose. Tiesa, pasakyti, kiek tauragiškių jau turi Galimybių pasą, šį dokumentą išduodantis Registrų centras negali.
Nuotrauka
la cafe
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2021-06-04
Terasos „ant bangos“! Ši mada, ypač išpopuliarėjusi karantino laikotarpiu, neaplenkė ir Pilies aikštės. Jau kelerius metus čia veikianti lauko kavinė „La cafe“ šiomis dienomis irgi pakvies į terasą – čia bus galima ir atsigaivinti, ir užkąsti.
Nuotrauka
Darželiai
Įkelta:
2021-06-04
Praėjusią savaitę vaikų darželiai-lopšeliai išlydėjo vyriausius savo įstaigų ikimokyklinukus. Švenčių pasiilgusiai, kaip dabar sakoma, pandeminei vaikų kartai pramogų netrūko: kai kurių grupių tėveliai samdė animatorius, nuomojo pripučiamus batutus.  
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2021-06-03
Moksleiviams jau prasideda vasaros atostogos, tiesa, ilsėsis ne visi – kai kurie ieškos sezoninio darbo. Apie tai, su kokiais sunkumais susiduria užsidirbti norintys jaunuoliai, kokie iššūkiai jų laukia ir kokie reikalavimai keliami nepilnamečius įdarbinančioms įmonėms – „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
gyventojų priėmimas
Įkelta:
2021-06-03
Švelninat šalyje paskelbto karantino sąlygas klientų aptarnavimui tiesioginiu būdu duris atvėrė Tauragės rajono savivaldybė ir „Sodros“ skyrius. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Užimtumo tarnybos padaliniai Tauragėje klientus priims nuo liepos 1-osios.
Nuotrauka
konkursas
Įkelta:
2021-06-02
Prasidėjęs vasaros sezonas kviečia keliauti, atrasti ir pažinti. Tauragės turizmo informacijos centras skelbia konkursą vasaros sezono atidarymui, kurio metu galima vienu šūviu nušauti du zuikius: ir sužinoti apie savo miestą daug įdomaus, ir laimėti puikių prizų.
Nuotrauka
Lietuvos paštas
Įkelta:
2021-06-02
Nuo liepos 1 d. visoje Europos Sąjungoje (ES) įsigalios naujos siuntimo iš trečiųjų šalių taisyklės – nuo šios datos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) bus apmokestintos visos į ES atvykstančios siuntos, įskaitant ir mažos vertės (iki 22 eurų), kurioms šiuo metu taikoma importo lengvata. Iki pokyčių likus mėnesiui Lietuvos paštas primena, kaip veiks nauja tvarka, kokie bus taikomi mokesčiai bei kitą svarbią informaciją, kuri aktuali laukiant siuntų iš ne ES šalių, pvz. Kinijos, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, JAV  ir kt. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad net ir prekėms iš el. parduotuvių už ES ribų, užsakytoms dar iki liepos mėn., nauja apmokestinimo ir deklaravimo tvarka bus taikoma, jei jos pasieks Lietuvos paštą po liepos 1 d.
Nuotrauka
STEam
Įkelta:
2021-06-02
Rajono politikai tarybos posėdyje patvirtino nuo rugsėjo veiklą „Aušros“ progimnazijos patalpose turėsiančio pradėti STEAM – gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centro – pareigybių sąrašą. O pati STEAM kūrimo idėja gimė ir pradėta įgyvendinti praėjusios kadencijos vyriausybės švietimo ministrės. Į iki rugsėjo 1-osios planuojamą atidaryti centrą šiuo metu intensyviai vežami baldai, įranga ir kitos priemonės.  
Nuotrauka
ligonine
Įkelta:
2021-06-01
Šiandien vykusiame savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro posėdyje Tauragės ligoninės vadovas Liutauras Indriuška pranešė, kad ligoninėje nebetelpa pacientai. Nuogąstaujama, kad artėjant miesto šventės renginiams visiems norintiems nebus galimybės atlikti testų galimybių pasams, kurių reikia norint patekti, pavyzdžiui, į tai kuriuos renginius.