Pedagogų trūkumas neramina mokyklų vadovus
Įkelta:
2022-07-03
Nuotrauka
pedagogu trukumas
Aprašymas

Prognozuojama, kad kitais metais šalies mokyklose trūks beveik 3 tūkst. mokytojų. Raimondos Alysienės nuotrauka

 

Baigiantis mokslo metams gausu skelbimų su darbo pasiūlymais pedagogams – mokyklos ieško ne tik dalykų mokytojų, bet ir pagalbos mokiniams specialistų, kurių ypatingai trūksta ne tik mūsų rajone, bet visoje šalyje. Pedagogų bendruomenė, kaip pastebi ne tik ugdymo įstaigų vadovai, bet rajono vadovai, sensta, o jaunų specialistų į mokyklas privilioti neįmanoma. Prognozės bauginančios – suskaičiuota, kad po metų šalyje trūks beveik 3 tūkst. pedagogų. 

Trūksta net 11 pagalbos specialistų

Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jūratė Veisienė informavo, kad šiuo metu Tauragės rajone trūksta lietuvių kalbos, matematikos, fizikos, biologijos, chemijos, užsienio kalbos (vokiečių), dorinio ugdymo, muzikos mokytojų, trūksta meninio ugdymo pedagogo darželiui ir pedagogų priešmokyklinio ugdymo grupėms. Švietimo įstaigose galėtų įsidarbinti net vienuolika pagalbos mokiniui specialistų (psichologų, logopedų, spec. pedagogų).

– Kiekvienas rugsėjis švietimo bendruomenėje sutinkamas su nerimu: daug klausimų kelia ne tik švietimo reforma, mažėjantis mokinių skaičius, bet ir kvalifikuotų mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų trūkumas. Dalies mokytojų darbo stažas perkopia 30 ir daugiau metų, todėl natūraliai turi vykti pedagogų kaita. Deja, bet jaunų specialistų, norinčių dirbti mokyklose, atsiranda labai mažai, – teigė J. Veisienė. 

Jaunimas nesirenka 

„Versmės“ gimnazijos direktorė Dalia Pukelienė informavo,  kad ieškoma fizikos ir anglų kalbos mokytojų, kurie išeina į užtarnautą poilsį. 

– Džiugu, kad prašymų dalyvauti atrankoje į abi pozicijas jau turime, – teigė direktorė.

Ateityje, pasak direktorės, kaip ir visuose darbuose, norėtųsi, kad kolektyvas būtų jaunesnis, norėtųsi sulaukti jaunų žmonių, bet jie į mokyklas neateina.

– Jaunimas nelabai trokšta rinktis mokytojo darbo. Jis sunkus, ieško lengvesnės duonos, – apgailestavo gimnazijos vadovė. 

Po metų, kitų gimnazijoje reikės ir naujo lituanisto, matematiko.

– Gimnazijoje dirba ta karta žmonių, kurie pradėjo išeiti. Ir šis procesas tęsis. Dar tikriausiai papildomai ieškosime lituanisto, nes mokinių daugėja, krūviai dideli, kai pasidalinsime krūvius, gal ne visas, bet dalis etato liks dar vienam lituanistui. Gal kas pabaigęs ar besimokantis, ketinantis keisti darbo vietą ir ateis dirbti pas mus, – svarstė gimnazijos vadovė.  

Paklausta apie tai, ar buvę gimnazistai negrįžta į mokyklą jau kaip pedagogai, direktorė apgailestavo, kad taip nėra. O ir abiturientai jau porą metų nesirinko pedagogikos studijų. O jei ir pasirenka, pavyzdžiui, lituanistikos studijas, tai ne pedagoginės krypties.

– Buvęs gimnazistas fizikas mokosi 3 kurse Vilniuje ir jau po truputį dirba, bet grįžti į tėviškę neplanuoja. Kalbiname abiturientus, bet jų prioritetai kitokie ir kol kas į mokyklas dirbti jie negrįžta, – teigė direktorė. 

Kiekvienais metais gimnazijoje su bakalaureato klasėmis mokslus baigia per 100 mokinių, šiemet – 107.  

Bendruomenė neatsinaujina 

Remigijus Masteika, Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius, patvirtino, kad ieškoma muzikos mokytojo, nes, pasak direktoriaus, yra laisva pareigybė. 

– Jei niekas nepasikeis, nes žmonės keičia ir gyvenamąsias vietas, ir darbus, tai ateinančiai rugsėjo 1-ajai pedagoginių darbuotojų netrūks, – prognozavo direktorius. 

Nuo kitų mokslo metų progimnazijoje atsiranda nauja pareigybė – karjeros specialistas. 

– Su mokytojų trūkumo problema susidursime, bet nesu linkęs dėlioti apokaliptinį scenarijų. Kai reikia darbuotojų, ieškome ir visada randame. Žiūrint į bendrą demografinį kontekstą – vaikų skaičiaus mažėjimą, mokyklų mažėjimą, sistema traukiasi ir amortizuoja ir mokytojų trūkumą. 

Kita lazdos pusė – mokytojų korpusas neatsinaujina. Po kurio laiko bendruomenėje neturėsime jaunų mokytojų, o kolektyvas, kaip ir tarkim kraujas, turi atsinaujinti. 

Nauja pareigybė

Progimnazijoje nuo kitų mokslo metų dirbs karjeros specialistas. Ši nauja pareigybė mokyklose, kuriose mokosi ne mažiau 750 mokinių, steigiama pagal vyriausybės įgyvendinamą programą.  

Steigiant šią pareigybę, pasak R. Masteikos, atsižvelgta į du pagrindinius momentus – šalyje daug studentų, įstojusių į aukštąsias, profesines mokyklas, kolegijas, dėl vienokių ar kitokių priežasčių mokslus meta, ir kitas – didelė dalis mokslus baigusių asmenų dirba ne su įgyta specialybe susijusį darbą. Tai galėtų reikšti, kad nepakankamai vaikai apsisprendę, ne į tas specialybes stoja.  

– Naujieji specialistai turės vaikams jau nuo pradinių klasių padėti pažinti, atrasti save. Kiekviename amžiaus tarpsnyje specialistas atliks vis kitas funkcijas, o, tarkim, gimnazijoje jau padės pasirinkti profesiją, – svarstė direktorius. 

Karjeros specialisto skelbiasi ieškanti ir „Šaltinio“ progimnazija. 

Žino, kad darbas sunkus

Daugiausiai pedagogų ieško Žygaičių gimnazija. Jos direktorė Daiva Gabietaitė teigė, kad ieškoma pavaduojančių mokytojų mokyti lietuvių kalbos, chemijos ir biologijos, logopedo. Laisvos pareigybės yra tik psichologo ir specialiojo pedagogo. 

– Jaunų specialistų neateina. Šią minutę džiaugiamės, kad turime beveik visus specialistus, bet jei kuris mokytojas suserga, ar pakeičia gyvenamąją vietą, tai kaskart yra labai didelė problema, rasti žmogų labai sudėtinga. Mokytojų trūkumas tikrai jaučiamas, – teigė direktorė. 

Mokyklą baigę Žygaičių gimnazijos abiturientai pedagogikos studijas renkasi pavieniais atvejais. 

– Turime daug alumnų savo mokykloje, bet paskutiniais metais grįžtančiųjų nėra, –  teigė direktorė.

Kodėl jaunas žmogus nesirenka pedagogo specialybės, o jei ir baigia, nesirenka dirbti mokykloje?

– Jaunas žmogus žino, kaip mokykloje sunku mokinius sudominti, perteikti jiems žinias, kad mokytojas turi daug darbo įdėti ruošdamasis pamokoms, turi domėtis naujausiomis technologijomis. Vaikai nori, kad ugdymo turinys būtų pateiktas patraukliai, ir mokytojas nuolat turi didelį dėmesį skirti tobulėjimui ne tik dalykine prasme, bet svarbu ir naujos mokymo priemonės, programėlės. Mokytojams iššūkiai dideli. Ir nuolatinė kaita švietimo sistemoje įtakos turi, nes vaikai girdi, kad keičiasi nuolat, pavyzdžiui, ugdymo turinys. Jie žino, kad pravedus pamoką darbas nesibaigia, laukia pasiruošimas pamokoms, darbų taisymas. Pakankamai daug yra ir dokumentacijos. O ir pradedančiojo mokytojo atlygis nėra toks patrauklus, – galimas priežastis vardijo direktorė. 

Kai susideda visa tai, ir nesulaukiama jaunų specialistų mokyklose. Ir tai, pasak direktorės, ne tik Žygaičių, rajono, bet ir visos šalies problema. Net ir didžiuosiuose miestuose, kur universitetai rengia pedagogus, jų mokyklose trūksta. 

– Kelia nerimą tai, kad metai iš metų situacija blogėja, kad jauni specialistai neateina į mokyklą. Ne tik į mūsų, bet ir į miesto mokyklas. Žingsniai daromi, bet kol bus parengtas specialistas, praeis keleri metai. O ką daryti, kai specialisto reikia čia ir dabar? – retoriškai klausė direktorė. 

Pagalbos specialistų – psichologo, specialiojo pedagogo – ieškoma visais įmanomais būdais skelbiant viešai, per asmenines pažintis, kalbinami specialistai ir iš kitų rajonų, bet specialistų neatsiranda. 

Sieks išlaikyti

Pasiteiravome, kokių sprendimų imasi savivaldybės administracija, kad neatsitiktų taip, jog mokyklose nebus kas moko vaikus? 

– Pirmiausia, sieksime išlaikyti esamus pedagogus, kurių profesinė patirtis ir kompetencijos leidžia rajono švietimo įstaigoms užtikrinti ugdymo kokybę, – teigė savivaldybės administracijos direktorė Gintarė Rakauskienė.  

Padėti, pasak administracijos direktorės, turėtų ir nuo rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo mokyklose pradėsiantys dirbti nauji karjeros specialistai.

– Tikimės, kad pedagoginė studijų kryptis bus populiarinama, abiturientai skatinami rinktis mokytojo, ikimokyklinio ugdymo ar pagalbos mokiniui specialisto profesijas, – mano G. Rakauskienė.

Kaip teigė J. Veisienė, kvalifikuotų mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų  poreikio problema yra visuose Lietuvos regionuose, ne išimtis ir Tauragė, kuri stengiasi pritraukti specialistus skirdama finansinę paramą. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos trūkstamų specialybių profesijos, kurias studijuojantiems asmenims, sudariusiems trišalę sutartį, bus skiriamas finansavimas visą studijų laikotarpį. 

– Šiais metais planuojama skirti finansinę paramą psichologo studijų programai remti. Sieksime glaudžiau komunikuoti su aukštosiomis mokyklomis, kad pritrauktume jaunus specialistus į rajono ugdymo įstaigas, – teigė J. Veisienė.

Veiksmų imasi vyriausybė 

Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos, Švietimo, kultūros ir sporto ministerija siūlo didinti stipendijas tų pedagogikos specializacijų studentams, kurių mokyklose labiausiai trūksta. Taip pat kurti tvarką, kuri leistų studentams susigrąžinti mokslo paskolas, įsipareigojus bent keletą metų paskirti pedagogo darbui.

Prioritetinės pedagogikos krypties studijų programų specializacijos – matematika, fizika, chemija, biologija, technologijos, istorija, geografija, lietuvių kalba ir literatūra, pradinis ugdymas.  Nuo šių metų tikslinė valstybės parama (stipendijos) bus teikiama į prioritetinių pedagogikos specializacijų studijų programas įstojusiems studentams. Preliminariai numatyta skirti 600 tokių stipendijų. 2022 m. įstojusiesiems į prioritetinių specializacijų pirmosios pakopos pedagogikos studijas bei pedagogines gretutines studijas kas mėnesį numatytos 299 Eur dydžio stipendijos. 

Likus metams iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo, prioritetinių specializacijų pirmosios pakopos pedagogikos studijų ir pedagoginių gretutinių studijų, pedagoginių profesinių studijų studentų stipendijas numatyta didinti iki 506 Eur.

Padidintas išmokas galėtų gauti tie studentai, kurie turės sudarytą sutartį su savivaldybe, savivaldybės arba valstybine mokykla ir bus įsipareigoję baigę studijas ten dirbti ne mažesniu kaip 0,7 etato krūviu ne trumpiau kaip 3 metus per 5 metų laikotarpį.

Valstybės finansavimą numatoma suteikti stojantiesiems į prioritetinių pedagogikos specializacijų studijas ir neriboti priėmimo, t. y. bus siekiama priimti visus norinčius studijuoti ir tenkinančius minimalius priėmimo reikalavimus.

Nuotrauka
miskasodis
Įkelta:
prieš 1 dieną
Dideliais žingsniais vienu švariausių ir tvariausių regionų siekianti tapti Tauragė imasi dar vienos iniciatyvos – kartu su VšĮ „Myliu mišką“ ruošiasi pasodinti mišką ten, kur šiandien plyti pieva. Kad tikslas būtų įgyvendintas, prie iniciatyvos kviečiami prisidėti visi rajono gyventojai: jau šiandien tai padaryti galima įsigijus sodinukų, kuriuos spalio mėn. bus siūloma sodinti kartu.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2022-08-11
Po nelaimės Panevėžyje, kai įvyko „Ekrano“ užtvankos avarija ir lūžo užtvankos šliuzas, aiškėja, kodėl įvyko nelaimė, – paseno metalas. Įvykis atvėrė seniai žiojinčią žaizdą – nemaža dalis užtvankų Lietuvoje neprižiūrimos arba pernelyg pasenusios. Kaip sako iš Tauragės kilęs hidrologas Kęstutis Šetkus, kai kurioms užtvankoms nebeatliekant funkcijų reikėtų pagalvoti apie jų demontavimą. Jis mano, kad diskusiją dėl demontavimo vertėtų pradėti ir dėl Tauragės mieste esančios užtvankos. Itin didelį nerimą jam kelia ir Balskų užtvanka. Jeigu griūtų ši, pasekmės būtų kur kas skaudesnės nei įvykus Tauragės miesto užtvankos avarijai, sako jis. Išsamiau apie Tauragės rajono užtvankas ir jų bėdas – „Tauragės žinių“ vedamajame.
Nuotrauka
saskrydis
Įkelta:
2022-08-11
Ariogaloje, Dubysos slėnyje, 32-ą kartą į sąskrydį „Su Lietuva širdy“ šeštadienį buvo susirinkę tremtiniai, politiniai kaliniai ir laisvės kovų dalyviai. Sąskrydžio metu priimta rezoliucija, išreiškianti palaikymą kariaujančiai Ukrainai ir raginanti griežtinti sankcijas Rusijai. Kaip visada, sąskrydyje dalyvavo ir būrys tauragiškių bei choras „Tremtinys“ vadovaujamas Romualdo Eičo. 
Nuotrauka
vaistinele
Įkelta:
2022-08-11
2023 m. sausio 1 d. įsigalios kelis kartus atidėliotas reikalavimas šalies vairuotojams turėti automobiliuose naujos komplektacijos pirmosios pagalbos rinkinius. Iki šio termino likus keliems mėnesiams, vaistininkai ragina neatidėlioti vaistinėlės įsigijimo paskutinei akimirkai ir primena, kokios priemonės būtinai turi joje būti ir kokiu atitikties ženklu jos turi būti paženklintos.
Nuotrauka
turizmas
Įkelta:
2022-08-09
Savarankiškai keliaujantys turistai pažintį su nauja teritorija pradeda turizmo informacijos centruose. Mūsų gimtajame mieste šis centras perkeltas į autobusų stotį. Būtent čia iš Pilies perkeltas turistų į Tauragės kraštą pritraukimu nuo kovo mėnesio besirūpinančiai VšĮ „Žaliasis regionas“ priklausantis Turizmo informacijos centras. Šios funkcijos perimtos iš Tauragės krašto muziejaus „Santaka“. Nors intensyviai šioje srityje dirbama tik keturis mėnesius, turizmo vadybininkė jau vardija pirmuosius darbo rezultatus. 
Nuotrauka
Asociatyvi freepik.com nuotrauka
Įkelta:
2022-08-08
​​​​​​​Mažėjant mokytojų skaičiui stengiamasi jų pritraukti į šalies mokyklas. Valstybės skiriama parama naudojasi ir Tauragės rajono savivaldybė. Šiuo metu Tauragėje ieškoma 8 mokytojų.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-08-06
​​​​​​​Vakar minėtos Žygaičių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos 160-osios įkūrimo metinės. Ta proga aukotose šv. Mišiose dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentas  Gitanas Nausėda su savo tėvu ir žmona Diana.
Nuotrauka
Įkelta:
2022-08-05
Šį sekmadienį – išskirtinis renginys prie Draudenių ežero. Vyks vidutinio nuotolio Lietuvos triatlono taurės etapas. Renginys turėjo vykti Skaudvilėje, tačiau dėl Skaudvilės užtvankkos vandens nuleidimo ir dėl žuvitakio įrengimo darbų, perkeltas į Draudenius. Dėl varžybų Žygaičių seniūnijoje nuo 9 iki 14 val. bus ribojamas eismas. Visų Žygaičių krašto gyventojų ir ūkininkų prašoma supratimo, atidumo ir kantrybės.
Nuotrauka
sachmatai
Įkelta:
2022-08-05
Šachmatininkės seserys Grikšaitės Plungės rajone, Plateliuose, surengtame tarptautiniame turnyre iškovojo prizines vietas. Ieva buvo antra tarp merginų jaunimo grupėje. Eglė – trečia tarp moterų suaugusiųjų grupėje. Ji ruošiasi Europos šachmatų turnyrui.
Nuotrauka
anonsas
Įkelta:
2022-08-04
Prasidėjo paskutinis vasaros mėnuo, šildymo sezonas – vis artyn. Tačiau vos pagalvojus apie jį dažną ima siaubas: gyventi šiltai ir pigiai, ko gero, nebepavyks niekam: sparčiai brangsta malkos ir kitoks biokuras, nuosavus namus besišildantiems elektra naujienos irgi nekokios, kadangi elektros kainos taip pat kopia į viršų. Nėra kuo džiaugtis ir besišildantiems centralizuotai: Tauragės šilumos tinklų direktoriaus Audriaus Arcišausko prognozės – niūrios. Išsamiau apie artėjančio šildymo sezono iššūkius – laikraščio vedamajame.
Nuotrauka
sam
Įkelta:
2022-08-04
Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad trečiadienį Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (NVSPL) patvirtintas pirmasis Lietuvoje beždžionių raupų atvejis asmeniui, priklausančiam 40–49 m. amžiaus grupei.
Nuotrauka
ligoniu kasa
Įkelta:
2022-08-03
Siuntimas pas gydytoją specialistą yra svarbus ir, rodos, daugumai žmonių aiškus dalykas. Visgi ligonių kasų specialistai pastebi, kad neretai gyventojai nežino, jog kai kuriais atvejais norint gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokamas gydytojų specialistų paslaugas siuntimo nė nereikia.
Nuotrauka
gatves
Įkelta:
2022-08-03
Tauragės rajono savivaldybės administracija liepos mėnesį pasirašė sutartis dėl 5 Tauragės rajono gatvių asfaltavimo darbų. Šią vasarą asfaltavimo darbai bus vykdomi Batakių mstl. Mokyklos, Lauksargių k. Klevų, Šidagių k. Molio, Skaudvilės m. Taikos ir Aukštupių k. Vingio gatvėse.
Nuotrauka
ideja tauragei
Įkelta:
2022-08-02
Šiandien Tauragės savivaldybėje pasveikinti „Idėjos Tauragei“ dalyvaujamojo biudžeto projektų laimėtojų atstovai. Jiems įteikti diplomai. Kaip ir skelbta, trijose kategorijose išrinkta po vieną projektą.
Nuotrauka
aplinkeliis
Įkelta:
2022-08-02
Per pastarąsias dvi savaites Tauragės savivaldybė pranešė apie trijų didelės vertės infrastruktūros projektų įgyvendinimo pradžią – pasirašyta sutartis dėl tauragiškių keiksnojamos Gedimino gatvės asfaltavimo, startuos aplinkkelio tiesimo darbai, o į Dacijonus bus tiesiamas pėsčiųjų ir dviračių takas. Daugiausia lėšų pareikalaus ir ne vienerius metus  truks viso 15 kilometrų Tauragės aplinkkelio tiesimas. Pasak rajono mero Dovydo Kaminsko, jau vien pirmasis šio grandiozinio projekto etapas yra vienas didžiausių viešųjų investicijų projektų Tauragėje nuo Nepriklausomybės atgavimo. 
Nuotrauka
kirpykla
Įkelta:
2022-08-02
Visi verslai nuolat brangina savo paslaugas, ir tai nenuostabu – ir medžiagų, ir elektros, ir nuomos kainos nuolat kyla. Ne išimtis – ir grožio salonai. Ekonomistų teigimu, nebus nieko keisto, jeigu paslaugos per šiuos metus brangs du ir daugiau kartų – tam yra aiškių priežasčių. 
Nuotrauka
ligoniu kasa
Įkelta:
2022-08-01
Nors iki naujų mokslo metų liko dar mėnuo, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) specialistai ragina tėvus nedelsti ir jau dabar atlikti privalomą profilaktinę vaikų sveikatos patikrą. Neapsilankius pas šeimos gydytojus dar vasarą, rudenį prie medikų kabinetų gali nutįsti ilgos eilės.
Nuotrauka
turgelis
Įkelta:
2022-08-01
Centro turguje sparčiai vyksta baigiamieji kioskų ir prekyviečių įrengimo darbai. Dar vienas numatytas darbas – terasų įrengimas – kol kas atidedamas, nes antradienį turėjęs pasibaigti terasų įrengimo darbų konkursas nutrauktas. Antrasis darbų pirkimas turi baigtis rugpjūčio 2-ąją. Paskelbtas ir turgaus administratoriaus konkursas.