Užburiantys „Šviesybių namai“, kuriuose persipina kasdienybė ir mistika
Įkelta:
2022-05-15
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

 

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

,
Nuotrauka
sondra
Aprašymas

Autorės, knygos „Šviesybių namai“ ir B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos nuotraukos

Šiandien minime Šeimos dieną. Kiek mums visiems svarbi šeima? Ko gero, paprasčiausias meilės savo šeimai įrodymas – domėjimasis jos istorija. Sondrai Vaišvilaitei, pribloškiančios savo grožiu knygos „Šviesybių namai“ autorei, be galo svarbi kiekviena, net ir smulkiausia giminės istorijos detalė, kurias ji kartu su seserimi Danguole rinko po kruopelytę ne vienerius metus ir sudėliojo iš jų ištisą paprasto gyvenimo epą, įdomų ir vertingą ne tik artimiesiems. Susirinkusieji į Sondros Vaišvilaitės knygos „Šviesybių namai“ pristatymą vos tilpo B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos skaitykloje – žinia apie šią ypatingą leidinį priviliojo ne tik  autorės draugus, artimuosius, bet ir kraštotyra, istorija, etnografija besidominčius žmones. 

Vienos giminės istorija

Iki šiol S. Vaišvilaitė tauragiškiams buvo puikiai žinoma kaip savo amato meistrė – ji yra kirpėja. O dabar atsiskleidė ir kaip rašytoja. Knyga „Šviesybių namai“ sudaryta pagal autorės mamos Anės Zėkytės-Vaišvilienės pasakojimus. Iš pradžių ji buvo išleista vos 30 egzempliorių tiražu. Vėliau savivaldybei ir Sondros draugams padedant jų atsirado 120.

Tai vienos liuteroniškos genties, gyvenusios Lėkiškės kaime, istorija, papasakota pasitelkiant kelių kartų moterų prisiminimus, gyvenimo apmąstymus. Gimtis, vaikai, gyvenimo vargai, paprasta kasdienybė, šventės, mirtis, kuri visada šalia, ir begalinis pasikliovimas Dievu – tai pagrindinės knygos temos. „Šviesybių namai“ iš kitų panašių ledinių išsiskiria savo folkloru, tarme ir labai ryškia konfesine tapatybe. 

Nuotrauka
sondra

Renginio metu autorė pasakojo, kaip ir kodėl gimė mintis sudėti šeimos istoriją į knygą. Moteris prasitarė nemaniusi, jog knyga galėtų būti įdomi ir su jos šeima, giminėmis nesusijusiems asmenims, daugiau rašyta dėl savęs, savo šeimos istorijos išsaugojimo. Pasak autorės, knyga yra labiau mistinė nei istorinė. 

Knygoje – vienos šeimos istorija, kurioje ir daug etnografijos, tarmės dermių, daug paprastų žmonių gyvenimo. 

„Jie man kalba“

– Įvairias istorijas mama užrašydavo ant kartono lapelių, dedamų pakuojant pėdkelnes. Ant kiekvieno lapelio – vis kita istorija. Kadangi visas tas istorijas mes su sese žinojom mintinai, pilnos istorijos rašyti ji nesivargindavo, tik pavardes, svarbiausius faktus, – teigė Sondra. – Vartydama tuos lapelius vis galvodavau, kaip sudarysiu knygą ir tuos lapelius nuskenuotus sudėsiu į galą.

Ji pasakojo knygą rašiusi taip, kaip pasakojo mama, ir sako nespėdavusi rašyti, tarsi patys veikėjai jai būtų diktavę tekstą.

– Jeigu jie man kalba, aš tiesiog sėdu ir rašau, – pasakojo autorė.

Nuotrauka
sondra

Kelias neįdėtas į knygą istorijas įgarsino aktorius Žvainys Ivanauskas, jas išgirdo ir susirinkusieji. Jo skaitomas tekstas – neįtikėtinai mistiškas. Tai patvirtino ir Sondra:

– Sukurti tokio teksto neįmanoma, arba jis ateina, arba jo nėra visai.

Svarbus ir vertingas darbas

Kunigas Mindaugas Dikšaitis, Tauragės evangelikų liuteronų parapijos klebonas, liuteroniškų teologinių knygų leidėjas, džiaugėsi, kad knyga pasiekė skaitytojų rankas, ir stebėjosi autorės kuklumu, nes knyga, anot jo, niekuo nenusileidžia profesionalių rašytojų kūrybai ir yra verta būti perskaityta kiekvieno.

Nuotrauka
sondra

– Kai tik atsiverčiau knygą, buvo sunku patikėti, kad tai parašė ne profesionalus rašytojas. Ir kiti, kas skaitė, buvo maloniai nustebę. Sondra tokios liuteroniškos kuklybės, nesigarsino apie tokį didelį darbą. O mūsų tikėjimo ir mūsų krašto žmonėms tai svarbu. Knygoje tarmė nėra redaguota, kaip autorė girdėjo, taip užrašė. Tokia tarme kalbėjo nedaug žmonių, tai gotiškais rašmenimis rašytų tekstų kalba. Man atrodo, kad tai labai svarbus ir vertingas darbas – rašyti taip, kaip buvo kalbama. Kita knygos potemė, kuri žavi, – gyvenimas, stiprios moterys, paprastas nuoširdus tikėjimas, – mintimis dalijosi kunigas M. Dikšaitis. 

Jis įsitikinęs, kad ši knyga vertinga ne tik autorės šeimai, vaikams, bet ir visam mūsų kraštui. 

Dažnas liuteronas ras ir savo giminės istorijos dalelę 

Pokalbį moderavusi Milita Poškienė pritarė – šioje knygoje dažnas kraštietis, liuteronas gali surasti ir savo giminės istorijos dalelę. 

Muziejininkė, kultūrologė, Pagėgių krašto kraštotyrininkė Giedrė Skipitienė įsitikinusi, kad ši knyga – lobių lobis, ir ne tik dėl savo turinio, bet ir dėl leidybos dizaino. 

– Tai lobis visiems mums, absoliučiai visiems, – sakė ji. – Nes jei mes nežinome savo šaknų, tai nepažįstame ir savęs. Apie liuteronišką kultūrą, tradicijas ir papročius rašyta daug, bet apie Tauragės krašto liuteronų gyvenimą dar niekas neparašė. Todėl ši knyga – didelė naujiena. 

Nuotrauka
sondra

Ji tikino tokios įdomios knygos savo gyvenime dar neskaičiusi. 

– Sondra sako, kad jai tarsi kažkoks balsas viską diktavo. Tai noriu pasakyti – talentingus rašytojus balsas ir vedžioja, – teigė G. Skipitienė. – Tai autentiškas liuteronų buities liudijimas Tauragės krašte ir Mažojoje Lietuvoje, suteikiantis skaitytojams prasmingą šio krašto dvasinio gyvenimo peizažą. Nuo Mažvydo katekizmo iki dabarties lietuvių kalba ieško žodžio, sakinio ar metaforos, kuriuo galėtų išreikšti tautos egzistavimo prasmę. Man regis, kad knygoje „Šviesybių namai“ skamba ne tik per amžius atkeliavusi tarmė, bet ir prieš šimtmetį gyvenusių žmonių balsai, kurie ir yra tautos prasmė.       

Paprasto gyvenimo epas 

Mažosios Lietuvos kūrėjas, poetas, publicistas, fotografas Eugenijus Skipitis prisipažino – ši knyga jį pakerėjo savo estetika. 

– Paprastai knygą skaityti pradedu nuo metrikos. Mane pritrenkė, kad tiražas – 30 egzempliorių. O kai pradėjau skaityti, ji mane užbūrė ir praėjo tas pyktis, kodėl tiražas toks mažas – supratau, kad gero daikto neturi būti daug. Dabar išgirdau apie 100 egzempliorių. Tai irgi nėra daug, bet svarbu, kad savivaldybė atsibudo. Noriu palinkėti, kad autorė iškapstytų ir antrą tomą!  Knygos autorės pavardė man buvo nežinoma. Paskaitęs supratau – Tauragėje dar yra parako!   

Pasak jo, skaitant knygą išryškėjo pagrindinis dalykas – tai paprasto gyvenimo epas. 

Knygos ištrauka

Kad skaitytojai geriau įsivaizduotų, kokia ši knyga, ir pajustų jos dvasią, autorei leidus spausdiname nedidelę jos ištrauką iš skyriaus apie Miko Zėkio mirtį. Šis skyrius, pasak Sondros, jai pats brangiausias. 

Nuotrauka
sondra

„Mikas Zėkis mirė 1950 m. spalio 20 d. Tuo metu vieniems karo baisumai jau buvo pasibaigę, o kitiems šėtonas kaitino tarybinį katilą, laukdamas šviežienos. Miškuose jaunimas tebekovojo savo beviltiškąją kovą, stribai, slankiodami pamiškėmis ir aplink sodybas, kėlė nerimą, pasipiktinimą ir pasibjaurėjimą. Juk jie visi buvo kaimynai, vieno krašto, vieno kaimo, nuo mažumės priaugę vienas prie kito, bet ramybės tas žinojimas anaiptol nesėjo. Mikas nerimavo. Daug buvo girdėjęs, kaip žmonėms, mokantiems kelias kalbas, iškviestiems į Šubartinę, paprastai iš baimės sustodavusi širdis arba tardymo metu išsigandę virsdavo ir patys susitrenkę galvas mirdavo. Nuo visų naujųjų laikų įvykių širdis darėsi vis neramesnė. Mikas žinojo, kad tokie kaip jis, daug žinantys, išvažiuoja į Sibirą arba greit randa smertį. Žinojo, kaip tokių žinovų ir išminčių tarybiniams laikams nereikia, žinojo ir labai nerimavo. Laimei, niekas nekvietė tardymui, tarsi jo gyvenimo knygas šventa ranka būtų užkišusi už pečiaus. Nekvietė. Dienos ėjo, sveikata prastėjo. Gal nerimas, gal stresas ir baimė paveikė širdį, kad ji užgeso. Mirė paveiktas širdies ligos, po, atrodė, įprastinio kosulio priepuolio.

Nuotrauka
sondra

„Tą rykmeti nei kokia žolė, a nei pypki nemačyja i negelbėja... Užgesa! Smertis atvadava nu visų kosulių... Teip, kaip lovoje užgesa, teip nesistriošydami kūnelia kindoti i paskutiniaisiais žemiškais pūsčios užvedimais vargyti, po mamutes paliepimu, palikom gulėti. Žibinom žvakike, rėkėm i čia pat iki balso prastojimo šnekėjom „Tėve mūsu“. Nu galvos nutraukusi sava skepeta Mamuti, plačiuoju kraštu apgaubdama smakrą, apjuosi lavonui galvą, surišdama štyva mazga ant pat viršugalvės. Mes, mergeles, nesusilaikiusias nu tokia reginia, biški sukikenom, ali mamuti tumžyg visus susarmatindama vėlei sugrąžina pri maldos i susodinusi pri knygų, pati paduodama gaidą, iš šiepas ištrauki tokią papilkėjusią maršką i tiesei uždengi tėvelia lavoną, teip pakavodama nu mūsų visų akių varstymų. Tris giesmikes pagiedojom visi, o jau po mamutes paskaityma iš knygelių maldą pri lavono jijie pati Mertynuką su Miku išgriūda per duris ieškoti plačios lentos lavono numazgojimui. Broliai išsinuošina, o mamuti, su Viešpaties gyriumi ant lūpų, pravėrusi didįjį kufertą, riūšiava lavonui rykus. Pri mūsų akių išsiėmi žemuogini muila i pasisukdama į mūsu puse pakajingai pasaki: „Mergeles, po lavona numazgojima šita kaladike įdėkem į pečiu, nės teip reikia“ . Išėmusi apatinius marškinius i apatines ilgas kelnes, jijie nejučia tai išskleisdava, tai vėl dviem linkiais per ranką perlenkusi glaudi sau pri žanda. Šitieji apatiniai buva josios pačios išausti i josios pačios padirbti, naujut naujutėliai, kaip auksas. Mes, visas trys, sėdėjom kaip apuokeliai ant suola po pat palange i narstėm akimis mamutes pasisukimus beigi pasilenkimus, o jijie pati, tebelaikydama apatinius drabužius, juos vėl glaudi i glaudi tai pri lūpų, tai vėl brauki sau per žandą. Nesusitūrėjusi pasiteiravau, kudie jijie teip daugėl šitas apatines kelnes pri burnos dedanti. „Mergeles, juk Danguje nieks su kostymais beigi bateliais neduod po debesis braidžioti. Tę reikią nukeliauti teip pat po tam tinkamu prisiriedymu.“

Nuotrauka
spaudos
Nuotrauka
adventas
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-12-05
Advento laikotarpis skirtas apmąstyti, nurimti ir neskubant ruoštis gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms. Bendruomenėse prasideda pasiruošimas šventėms, vyksta įvairios edukacijos. Pirmajam advento savaitgaliui buvo ruošiamasi kurti advento vainikus. Pačios įvairiausios edukacijos organizuojamos daugelyje bendruomenių.
Nuotrauka
krastotyra
Tauragės kraštotyros draugijos feisbuko nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Praėjusią savaitę atšvęsta pirmoji atsikūrusios Tauragės kraštotyros draugijos gyvavimo sukaktis. Šia proga patvirtintas ir naujasis draugijos logotipas, aptarti metų pasiekimai bei pasidalinta naujais planais.
Nuotrauka
lauksargiai
Lauksargių kultūros namų nuotrauka
Įkelta:
2022-11-19
Po visų rudens darbų šeštadienį į Lauksargių kultūros namuose organizuojamą šventę „Šv. Martyno šokiai ir dainos“ sugužėjo seniūnijos gyventojai ir svečiai. Dalyviai supažindinti su šios šventės tradicijomis, legendomis bei burtais.
Nuotrauka
diksaitis
Autoriaus nuotrauka
Įkelta:
2022-10-31
Prieš Visų šventųjų ir Vėlinių dienas daugelis mūsų vis dažniau susimąsto ne tik apie mirusius artimuosius, bet ir neišvengiamą savo pačių gyvenimo pabaigą. Daugeliui pažįstamos katalikų tradicijos bei papročiai, tačiau Tauragės rajone gyvena nemažai ir  evangelikų liuteronų. Tad kaip jie suvokia mirtį bei mini šias dienas?  
Nuotrauka
helovinas dvare
Tauragės dvaro bendruomenės nuotrauka
Įkelta:
2022-10-29
Po praūžusio šviesos ir moliūgų  festivalio Švėkšnoje pasigrožėti, o gal ir pasibaisėti helovino grožybėmis galėsime Tauragės dvaro šiurpnakčio vakarėlyje. Organizatoriai žada, kad išgąsčio tikrai netrūks. Nepamirškite įėjimo mokesčio – pokštų ir saldainių.
Nuotrauka
aukso vainikas
Juozo Petkevičiaus nuotrauka
Įkelta:
2022-10-29
Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ surengta liaudies vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei kryždirbystės meistrų kūrinių regioninė konkursinė paroda dėl „Aukso vainiko“ nominacijos, kurią 2005 m. įsteigė Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Iškilmingo parodos uždarymo metu komisija įvertino pateiktus darbus, paskelbė laureatus ir atrinko geriausius kūrinius respublikiniam turui, kurio metu trys geriausi meistrai iš visos Lietuvos bus apdovanoti simboliniais „Aukso vainikais“.
Nuotrauka
geguzine
Bronislovo Ambrozos nuotrauka
Įkelta:
2022-10-26
Spalio 15-ąją Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras „į krūvą sudėjo“ net du renginius: vos pasibaigus respublikinei tradicinių kapelų šventei „Mildos gegužinė“ visi nuskubėjo į tradicinių šokių vakaronę suaugusiesiems „Grajyk, muzikonte, – kaimynele šuoks“. Smagu buvo visiems – skambėjo dainos ir melodijos, trepsėjo visi – ir jaunas, ir senas.
Nuotrauka
paroda jazz
Mortos Mikutytės/„Fotojūra“ nuotraukos
Įkelta:
2022-10-07
Nuaidėjo VIII tarptautinio festivalio „Džiazo dienos Tauragėje“ akordai. O atmintin įsirėžę momentai, nuotaikos prisimintos dviejų fotografų parodoje, atidarytoje Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ Fotografijos galerijoje rugsėjo 29-ąją. Tauragiškiai kviesti pamatyti fotografų užfiksuotus įspūdingiausius bei jaukiausius momentus.
Nuotrauka
alekna
Joanos Suslavičiūtės nuotrauka
Įkelta:
2022-09-24
Tauragiškis 16-metis Vilius Alekna aktyviai įsitraukia į savanorišką veiklą, o šiemet dar ir išrinktas į Jaunimo Europos komandą (JEK). Nors „Versmės“ gimnazistas mokslams skiria daug laiko, jo randa ir užsiimti mėgstamais dalykais – domisi informacinėmis technologijoms, dalyvauja šaulių bei JEK veiklose.
Nuotrauka
Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-09-12
​​​​​​​Tauragėje vienas kitą atradę ir grupę, pavadintą „Neradau“, subūrę, o šiuo metu Vilniuje studijuojantys 4 atlikėjai su šypsena prisimena ir labiausiai įsiminusius kuriozus, ir nesėkmes, patirtas ant scenos. Tauragiškiai Kostas Patašius (20 m.), Julius Bučinskas (19 m.), Anelė Matrosovaitė (20 m.) ir Greta Jonelytė (19 m.) aistrą muzikai atrado skirtingai, tačiau pradėję groti kartu išmoko ir ne vieną bendrą pamoką. 
Nuotrauka
MENU FESTAS
Įkelta:
2022-08-19
Praėjusį savaitgalį Tauragėje nugriaudėjo penktą kartą surengtas „Menų Festas“, tapęs puikia terpe skleistis jauniems menininkams. Šiemet į festivalio rėmus tilpo įvairiausios meno formos: performatyviosios poezijos varžytuvės „Slemas su ragais“, kuriose susirungė net 14 poetų, savo darbus eksponavo dešimtys dailininkų ir fotografų iš visos Lietuvos, scenoje pasirodė net 12 muzikos grupių. „Tauragėje jaunimo organizuojamas muzikos, vizualiųjų menų, slemo festivalis orientuotas į jaunimo auditoriją yra vertas dėmesio reiškinys“, – įsitikinusi Renata Karvelis.
Nuotrauka
moxie
Įkelta:
2022-08-13
Praėjusių metų lapkritį susikūrusi jaunimo roko grupė „Moxie“ skinasi savo kelią į žvaigždes. Grupę sudaro šauni penkių nenustygstančių vietoje narių komanda: gitaristė Luka Bagdonaitė, solistas Mantas Aldukevičius, gitaristas Matas Jonas Piečia, būgnininkas Mantas Jancevičius bei bosine gitara grojantis Kristupas Andriukaitis. Po truputį pradėjusi groti Tauragės atviroje jaunimo erdvėje vėliau grupė persikėlė į Tauragės kultūros centro rūsį. Jaunuoliai džiaugiasi, kad Tauragės kultūros centro direktorius juos priėmė ir suteikė galimybę repetuoti. Laikui bėgant juos po truputį pradėjo kviesti į renginius.
Nuotrauka
ignas
Įkelta:
2022-08-11
16-metis „Versmės“ gimnazijos moksleivis Ignas Plienaitis piešti mėgo nuo vaikystės. Kaip ir daugelis bendraamžių,  piešinius jis padovanodavo tėvams. Tačiau po kurio laiko pomėgis piešti išaugo į šį tą daugiau – vaikinas piešti išmoko taip gerai, kad dabar yra raginamas surengti parodą. 11-ą klasę lankysiantis jaunuolis ne tik piešia pasitelkęs grafitinius pieštukus, bet ir tapo guašo akvarele. „Vasarą planuoju išmėginti ir aliejinius dažus“, – kalbėjo jis. Meniškos sielos moksleivis, regis, turėtų būti atitrūkęs nuo vadinamų tiksliųjų mokslų ir pasinėręs į paslaptimis apipintą meno sritį, tačiau vaikinas atskleidė planuojantis studijuoti ne ką kitą, o inžineriją. 
Nuotrauka
paulius
Įkelta:
2022-07-31
Tauragiškis Paulius Mikalauskas egzaminų rezultatais nustebino, ko gero, ne vieną – keturi iš penkių laikytų įvertinti šimtukais, o iki penktojo aukščiausio įvertinimo pritrūko vos dviejų balų. Devyniolikmetis vaikinas džiaugiasi savo pasiekimais ir jau seniai svajoja studijuoti mediciną Vilniaus universitete. Beje, šimtukai – tai dar ne visi Pauliaus pasiekimai: šiemet vaikinas laimėjo auksą Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje ir visai neseniai – bronzą tarptautinėje biologijos olimpiadoje.
Nuotrauka
jonines
Įkelta:
2022-07-01
Ilgąjį savaitgalį Joninių vainikais puošėsi visa Lietuva. Joninės arba Rasos – ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties šventė – siautulingai minėta ir Tauragės rajone – Jovaruose, Taurų parke, Dacijonuose, Pagramantyje, Adakave ir daugelyje kitų vietų.
Nuotrauka
Antaninių šventės akimirka. Autorės nuotrauka
Įkelta:
2022-06-17
Šeštadienį Kęsčiuose su trenksmu nuaidėjusi Antaninių šventė „Pieno kelias: nuo šienapjūtės iki sūrio“ sulaukė nemažo aplinkinių kaimų gyventojų susidomėjimo. Netrūko smalsavusių susipažinti su šios šventės, dar kitaip vadinamos – šienpjovių švente, tradicijomis. Tą dieną pagerbti varduvininkai, jubiliatai, bendruomenės naujagimių tėveliai bei naujakuriai.
Nuotrauka
bliudziuviene
Įkelta:
2022-06-12
Reginą Bliūdžiuvienę galima pristatyti įvairiai: poetė, tautosakininkė, pedagogė, aktyvi Žygaičių miestelio bendruomenės narė. Regina apie savo darbus girtis nėra linkusi, tik žaviais eilėraštukais retsykiais pasidalija savo feisbuke.
Nuotrauka
pilies teatras
Įkelta:
2022-05-20
Gegužės 11-ąją Tauragės meno mokyklos (TMM) Pilies teatras pakvietė į spektaklio, pastatyto Krystal Sutherland romano „Mūsų širdžių chemija“ motyvais, premjerą. Pilnutėlėje Pilies salėje žiūrovai kiek ilgiau nei valandą stebėjo pasirodymą, kuris ne vieną privertė braukti ašarą – jaunųjų aktorių emocijos abejingų nepaliko. Toks ir buvo Pilies teatro tikslas. 
Nuotrauka
muz
Įkelta:
2022-05-16
Gegužės 18-ąją, Tarptautinę muziejų dieną, visi keliai veda į pažinimą. Tauragės krašto muziejus „Santaka“ ir jo padaliniai – Tremties ir rezistencijos muziejus, įkurtas buvusioje NKVD būstinėje, tauragiškių vadinamas Šubertine, Skaudvilės krašto muziejus, Alfonso Čepausko dailės galerija, Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centras – tądien kviečia ne tik apsilankyti muziejuose nemokamai, bet ir dalyvauti gausybėje renginių.
Nuotrauka
paulinos
Įkelta:
2022-05-05
Daugiau nei 10 metų fotografuojanti tauragiškė Paulina Dubė rimčiau šio darbo ėmėsi baigusi mokyklą – tada, pasak jos, atsirado ir laiko, ir noro užsidirbti. Visą savo laiką darbui skirianti moteris sako nežinanti, kaip daugiau save įvardinti nei fotografe. Ji pasakoja, kad pomėgiui tapus darbu laisvalaikio ji nelabai ir turi – didžiąją dalį laiko skiria fotosesijoms ir nuotraukų redagavimui.
Nuotrauka
viktorija
Įkelta:
2022-04-28
Tauragės „Versmės“ gimnazijos trečiokė Viktorija Rezgytė Lietuvos moksleivių liaudies dailės parodos-konkurso „Sidabro vainikėlis IX“ regioniniame ture už savo siuvinėtus darbelius jau trečią kartą laimi prizinę vietą. Mergina turi daug įvairių pomėgių – nuo siuvinėjimo adinukės stiliumi, piešimo, grojimo gitara iki pasivaikščiojimų gamtoje, knygų skaitymo bei domėjimosi istorija.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-18
Praėjusiais metais mokyklą baigusi tauragiškė Simona Bendikaitė nusprendė ieškoti savo gyvenimo kelio. Apie tolesnes studijas svarsčiusi mergina nebuvo iki galo apsisprendusi, ką būtent toliau studijuoti, tačiau pradėjusi savanoriauti Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ ji suprato, kad norėtų pasinerti į kultūros pasaulį.