Protėvių takais: Tauragėje lankėsi buvęs JAV kongresmenas Johnas Shimkus
Įkelta:
2022-07-20
Nuotrauka
SHIMKUS
Aprašymas

Johnas Shimkus su žmona Karen. Autorės nuotrauka 

 

Savaitgalį Tauragėje lankėsi neseniai JAV politinę karjerą baigęs lietuvių kilmės kongresmenas Johnas Shimkus su žmona Karen ir sūnumi Davidu. Tai vienintelis istorijoje lietuvių kilmės Jungtinių Amerikos Valstijų kongresmenas. Savo įtemptoje dienotvarkėje svečiai rado keletą minučių pasikalbėti. Šeštadienį pokalbiui susėdome M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Nuo 1997 metų J. Shimkus aktyviai dalyvavo Amerikos politiniame gyvenime, nuo 2003 iki 2021 metų buvo Atstovų rūmų JAV Kongrese narys. Johnas priklauso respublikonų partijai. Jis daug kartų lankėsi Lietuvoje darbo reikalais, o šiemet pirmą kartą turėjo laiko, kaip pats teigė, aplankyti protėvių miestą ir bažnyčią. J. Shimkus – aktyvus liuteronų bažnyčios narys, dabar jis ruošiasi naujoms liuteronų mokyklos direktoriaus pareigoms, žmona Karen groja vargonais bažnyčioje, sūnus Davidas, baigęs gamtos mokslų studijas, taip pat aktyviai tarnauja bažnyčioje. 

– Papasakokite apie savo ryšį su mūsų miestu.

– Viskas, ką žinau apie savo proprotėvių gyvenimą Tauragėje, yra ši bažnyčia. Mano proprosenelis Kasparas Šimkus buvo pakrikštytas šioje bažnyčioje, kaip ir proprosenelė Eva Naujokaitė. 1896 m. jis emigravo į Jungtines Valstijas, Eva atvyko vėliau, 1898 m. Mano gimtajame mieste Kolinsvilyje buvo liuteronų bendruomenė, Jeruzalės bažnyčia, ten jie ir pasiliko. Tą parapiją įkūrė kunigas iš Tauragės Martynas Keturakaitis. 

Tarp mūsų draugų yra Amerikos lietuvių, atvykusių į Ameriką po Antrojo pasaulinio karo. Jie pažinojo mano tėvus ir atvežė jų krikšto metrikus. Tai viskas, ką aš žinau.       

Lietuvoje buvau šešis kartus, dažniausiai tai būdavo susiję su viešąja politika, valstybiniais reikalais. O mano tėvai buvo atvykę į Lietuvą prieš 50 metų, kai šventė savo santuokos jubiliejų. Aš Tauragėje lankausi pirmą kartą. 

– Kodėl pirmiausia apsilankėte bažnyčioje?

– M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia – pirmoji vieta, kurioje lankausi Tauragėje, tačiau tai ir svarbiausia vieta, nes esu tikintis žmogus, aktyviai tarnaujantis bažnyčiai. Tai mane sieja su mano šeima ir tikėjimu. 

Mano žmona Karen yra vokietė. Ji vargonininkė, groja bažnyčioje, tad galimybė pagroti šioje bažnyčioje jai buvo ypatinga patirtis.

– Koks šio jūsų vizito maršrutas, ką planuojate nuveikti Lietuvoje?

– Neseniai palikau darbą Kongrese ir pirmiausia norėjau atvykti čia. Žinoma, keliaudamas į Europą negaliu užmiršti savo draugų Estijoje, Latvijoje, kitose Europos šalyse. Be to, norėjau kartu atsivežti savo žmoną Karen ir vaikus. Turiu tris sūnus, norėjau, kad visi pamatytų Lietuvą, deja, kartais visų suburti būna neįmanoma. Tad su mumis atvyko tik vienas sūnus Davidas, kuriam labai svarbu prisiminti lietuviškas šaknis, jis yra aktyvus bažnyčios bendruomenės narys.

Lietuvoje pabuvojome jau daug kur. Vilniuje aplankėme Katedrą, Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, Gedimino pilį, Valdovų rūmus. Kai būdavau užimtas, žmona su sūnumi lankė muziejus, istorines vietas. Liepos 6-ąją Deividas kartu su visa Lietuva giedojo Tautišką giesmę. 

Lietuvoje viešėsime dar porą dienų. Iš Tauragės keliausime į Neringą, paskui dar aplankysime Kauną, Kernavę. Šis mano vizitas Lietuvoje pats ilgiausias – dešimt dienų.       

– Kaip politikas, Kongreso narys, ar turėjote galimybę spręsti su Lietuva susijusius klausimus? 

– Didžiąją dalį mano kaip politiko karjeros dalį užėmė tai, ką mes vadiname Baltijos sambūriu (Baltic Caucus). Tai Jungtinių Amerikos Valstijų kongreso atstovų rūmų narių grupė, kuri rūpinasi Lietuvos, Latvijos ir Estijos problemomis. Ji įkurta 1998 m. Amerikos baltų laisvės lygos iniciatyva. Baltijos sambūrio tikslai – remti Lietuvos, Latvijos ir Estijos demokratinę plėtrą, ekonomines reformas, šių šalių integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, skatinti Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos, Latvijos bei Estijos bendradarbiavimą, vykdyti JAV ir Baltijos valstybių partnerystės chartiją. 1998 m. spalį Baltijos sambūrio iniciatyva buvo priimta Atstovų Rūmų rezoliucija, smerkianti Molotovo–Ribbentropo paktą, SSRS įvykdytą Baltijos šalių okupaciją, raginanti Rusiją pakto protokolą ir jo slaptuosius priedus paskelbti niekiniais. 2019 m. Baltijos sambūris turėjo 68 narius, kurį laiką man teko jam vadovauti.

Manau, kad ypač svarbu tai, kad būtent Baltijos sambūris iškėlė diskusiją dėl Baltijos šalių stojimo į NATO ir į Europos Sąjungą. 

Esame geri draugai su prezidentu Valdu Adamkumi, Vygandu Ušacku, Žygimantu Pavilioniu. Galėčiau jų sąrašą tęsti ir tęsti. Bendravau su daugeliu kitų Lietuvos politikų, nesvarbu, kokiai partijai jie priklauso. Net ir būdami skirtingų partijų nariai jie siekė vieno tikslo – kad Lietuva taptų NATO nare.

– Kaip vertinate dabartinę situaciją, kai Rusija užpuolė Ukrainą? Ar matote grėsmę ir Lietuvai?

– Be abejo, pasaulis yra šokiruotas ir įniršęs. Būtent šie įvykiai parodo, kaip svarbu buvo atvesti Baltijos šalis į NATO. Aš patenkintas Europos atsaku, labai džiaugiuosi dėl Lietuvos lyderystės šiuo klausimu. Tačiau vis tiek šis laikotarpis yra liūdnas, baisus ir siaubingas. 

Manau, kad NATO skėtis garantuoja saugumą Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims. Jei bus atakuota NATO šalis, kariaus visas pasaulis. Meldžiamės, kad taip neatsitiktų.  

Tądien Martyno Mažvydo bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios sinodas. Svečiai dalyvavo sinodo pamaldose, pasveikino dalyvavusius kunigus ir visus tikinčiuosius. Klebonas Mindaugas Dikšaitis dėkojo už apsilankymą ir Davidui padovanojo atminimo dovaną – lietuvišką Bibliją, kurios pirmajame puslapyje įrašė anotaciją. 

Tauragės savivaldybės tarybos narys Sigitas Mičiulis svečiams aprodė svarbiausias istorines Tauragės vietas, supažindino su krašto istorija ir pakvietė Shimkaus šeimą tapti Tauragės krašto ambasadoriais Ilinojaus valstijoje. Svečiai liko sužavėti sparčiai besivystančiu miestu ir turtinga jo praeitimi. 

 

Nuotrauka
ritonija
Įkelta:
2022-09-11
Mokytojo darbas – tai pašaukimas, kūryba, mokymasis. Jovarų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Ritonija Galkauskienė, šį darbą dirbanti jau kone keturis dešimtmečius, o Jovarų mokykloje pasitinkanti septintąjį rugsėjį, savo darbo esmę nusako paprastai: mokyti, auginti, suprasti. Su mokytoja kalbėjomės apie jos profesinio kelio pasirinkimą, pedagogų džiaugsmus ir iššūkius. 
Nuotrauka
liucija
Įkelta:
2022-07-28
Nežinodamas nė neįtartum, kad žygaitiškė Liucija Genienė ką tik pasitiko 98-ąjį gimtadienį – linksma, žvali ir guvi moteris stebina šviesiu protu ir puikia atmintimi – kone šimtmečio senumo įvykius, tikslias jų datas ji gali vardyti net nesuabejodama. Dar labiau žavi šios moters geranoriškumas ir tikėjimas žmonėmis: nors vargų ir netekčių likimas jai nepagailėjo, ji tikina per ilgą savo gyvenimą blogų žmonių nesutikusi.
Nuotrauka
areta
Įkelta:
2022-06-19
Tauragiškė menininkė Areta Didžionienė nuo 2009 m. rengia personalines ir dalyvauja grupinėse parodose. 2021 m. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete ji įgijo vizualinio dizaino magistro laipsnį, o nuo sausio ji – Tauragės kultūros centro dailininkė. Praėjusį penktadienį A. Didžionienė pristatė daug gerų atsiliepimų sulaukusią savo inicijuotą grupinę parodą „Ex Nova“.
Nuotrauka
jonas jatautas zalgiriai
Įkelta:
2022-06-09
50-metį paminėjusios Žalgirių gimnazijos direktorius Jonas Jatautas, mokyklai vadovaujantis šešerius metus, sako, kad mokyklos gyvenime tai trumpas laikas, bet pokyčių bendruomenėje įvyko nemažai – išgyventa daug iššūkių atnešusi pandemija, atidaryta gamtos mokslų laboratorija, viena pirmokų klasė jau mokosi pagal inžinerinio turinio modelį. Bendruomenė modernėja, auga mokinių skaičius. Tiesa, apie nacionalinius projektus direktorius kalba kritiškai, o Tūkstantmečio mokyklų programą prilygina Eurovizijos konkursui. 
Nuotrauka
tevas
Įkelta:
2022-06-05
Šiandien minime Tėvo dieną. Kas įteiks savo tėveliui gėlės žiedą ar savo negrabų vaikišką piešinį, kas tiesiog apkabins, o kas aplankys amžinojo poilsio vietoje. Benjamina Karmazinienė ir Emilija Balsiūnienė tėvelį, kuriam šiemet būtų sukakę 100 metų, aplankys Papušynės kapinėse. Prisimins ne tik jo juoką, išdaigas, drožėjo talentą, patriotizmą, tremtinio dalią, bet ir begalinę meilę, lydėjusią dukras jam gyvam esant. Ir tebelydinčią iki šiol – iš aukštybių.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-31
Nuo karo siaubo bėgusius ukrainiečius priglaudė ir Tauragė. Dabar jų čia – kone pusė tūkstančio. Tamarai Jakovec Tauragė nebuvo svetima ir prieš karą, tačiau Rusijai užpuolus Ukrainą ji suskubo čia atsivežti ir savo, ir sesers vaikus. Dabar šeima gyvena Tauragėje, vaikai lanko mokyklą, Tamara dirba mokykloje ir puoselėja idėją suburti savo tautiečius. „Galbūt yra ukrainiečių šeimų, kurios nieko apie mus negirdėjo ir norėtų prisijungti?“ – kviečia ji ir ragina tauragiškius pasakoti apie kuriamą organizaciją jos kraštiečiams.
Nuotrauka
jankauskas
Įkelta:
2022-05-27
Tauragės rajono taryba už Tauragės kraštui paskirtą ilgametį, nuoširdų ir atsakingą pedagoginį darbą bei reikšmingą kūrybinį indėlį į Tauragės rajono švietimą bei kultūrą, Tauragės rajono garbės piliečio vardą suteikė Jonui Jankauskui. Regalijų įteikimas vyks birželio 3-ąją per apskrities Dainų šventę „Karšuvos žemės vaikai“. 
Nuotrauka
jurgita
Įkelta:
2022-05-21
Penkeri metai darbo Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre jo vadovei Jurgitai Brazauskienei prabėgo kaip viena diena. O ir gyvenimas kaime jai labai patinka – čia ji randa sau mielų kampelių tiek darbe, tiek gamtos prieglobstyje.
Nuotrauka
Raimondos Alysienės nuotrauka
Įkelta:
2022-05-01
​​​​​​​„Kad tik sveikas būtų...“ – laukdama kūdikio atsidūsta dažna būsima mama. Jei taip nenutinka, dėl savo vaikų mamos gali padaryti viską. Sužinojusi, kad jos sūnus Matukas viena ausimi girdi labai silpnai, dėl to sutrikęs ir bendras jo vystymasis, Onutė Zigmantienė pasiryžo kovoti, kad jos sūnus augtų visaverčiu žmogumi. Ir nors daugiausia rūpesčių kol kas kelia būtent Matuko sveikatos bėdos, mamos meilės užtenka ir dar trims vaikams.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-04-15
Apie netektį skelbia Tauragės Juozo Kasperavičiaus šaulių 702-oji kuopa. „Sunku patikėti šia skaudžia nelemta žinia – mus paliko ilgametis šaulys Jonas Ozgirdas (1931–2022)“, rašoma kuopos feisbuko paskyroje.
Nuotrauka
pleikys
Įkelta:
2022-03-30
Tauragiškis Andrius Pleikys kūrybinių idėjų ir veiklos stoka skųstis tikrai negali: jis filmuoja renginius ir šventes, dirba radijuje, kuria videoprojektus, vaizdo žaidimus, o dabar drauge su komanda vysto inovatyvią idėją – kuria išmanias, NFC technologija paremtas vizitines korteles „Distify“. Tai išmani vizitinė kortelė, sujungianti bendravimo tradicijas ir skaitmeninę tapatybę, kuria palietus telefoną akimirksniu dalijamasi kontaktiniais duomenimis, nuorodomis į socialinius tinklus ir kita skaitmenine informacija. Verslininkas džiaugiasi, kad šia ką tik į rinką paleista kortele jau naudojasi dešimtys klientų, ir produktą nuolat tobulina.
Nuotrauka
Ona paulauskiene
Įkelta:
2022-03-16
Kovo 15-ąją Seime įvyko batakiškės, Tauragės garbės pilietės, tautodailininkės ir talentingos menininkės Onos Paulauskienės drožybos darbų parodos atidarymas. Ji, dalyvaujant gausiam žiūrovų būriui, atidaryta 2-ųjų rūmų galerijoje prie kavinės ir bus eksponuojama iki kovo 28-osios
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-03-15
Kovo 14 dieną sukako 100 metų, kai Kuršėnuose gimė pedagogas, ilgametis Tauragės 1-osios vidurinės mokyklos direktorius Bronius Šimkevičius (1922–2009). Jo šviesus atminimas išliko mokinių prisiminimuose, pilies kieme tebežaliuoja Jo iniciatyva pasodinti ąžuolai. Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos kraštotyros fonde saugomos pedagogo nuotraukos ir laiškai buvusiai mokinei, mokytojai ir kraštotyrininkei Almai Mizgirienei (1931–2014). Juose – Tauragės krašto švietimo istorija: prisiminimai apie Tauragės aukštesniąją Komercijos mokyklą, gimnaziją, mokslo draugus ir mokytojus.
Nuotrauka
Ievos Jucienės nuotrauka
Įkelta:
2022-02-22
Vakar, vasario 21-ąją, mus paliko net keturias poezijos knygas išleidusi Ona Butkevičienė, sausio 4-ąją paminėjusi savo 99-ąjį gimtadienį. Ją pažinojusiųjų atmintyje ji liks energinga, tvarkinga, reikli ir griežta, turinti savo tvirtą nuomonę ir apie gyvenimą, ir apie žmones, ir apie poeziją.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-02-19
Tremtinė, partizanų ryšininkė Vanda Valiutė vasario 19-ąją minės 95-ąjį savo gimtadienį. Tai pirmas jubiliejinis gimtadienis jos istorinėje tėvynėje. Tą dieną ją sveikins tie, kas žino jos gyvenimo istoriją, kas ištiesė ranką, kad padėtų grįžti į Lietuvą, kas rūpinosi, kad būtų tinkamos tolimesnio gyvenimo sąlygos.
Nuotrauka
sileris
Įkelta:
2022-02-16
Tauragėje neseniai surengtas šviesaus atminimo trenerio Jono Šilerio atminimo taurės turnyras. Jau metai, kaip šio badmintono Tauragėje pradininko, įspūdingą patirtį sukaipusio šios sporto šakos puoselėtojo nebėra. Praūžus turnyrui pasikalbėjome su Renaldu Šileriu – Jono Šilerio anūku. „Daug apdovanojimų jis gavo ne tik aikštelėje, daugumą atsiimti lydėdavau ir aš, labai džiaugdavausi, kad žmonės vertina jo nuopelnus“, – „Tauragės žinioms“ pasakojo Renaldas.
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-10
Praėjusį savaitgalį, Sausio 13-osios, Laisvės gynėjų dienos, išvakarėse, netekome vieno Sąjūdžio įkūrėjų Tauragėje – Broniaus Martinkaus. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2022-01-02
​​​​​​​Prieš 20 metų iš Tauragės į Jungtines Amerikos Valstijas (JAV) išvykusi Sigita Šimkuvienė kilusi iš Aukštaitijos. Tačiau meilė ją atviliojo į mūsų kraštą. O smalsumas bei geresnio gyvenimo troškimas – už Atlanto vandenyno. Šiuo metu Pasaulio lietuvių bendruomenei vadovaujanti pašnekovė prieš tai pirmininkavo Amerikos lietuvių bendruomenei. 
Nuotrauka
nuotrauka
Įkelta:
2021-12-28
Šiuo metu Švedijos sostinėje Stokholme gyvenanti Monika Lionaitė išmaišė kone pusę pasaulio. Mokydamasi vadybos mergina bendravo ne tik su diplomatais bei savo sričių profesionalais, tačiau ir ištyrinėjo įvairių pasaulio valstybių grožį. Ten ji sutikdavo ir tautiečių. „Teko net mokyti lietuvius Maskvoje, kaip gaminti lietuviškus cepelinus“, – pasakojo M. Lionaitė, „Globalios Tauragės“ ambasadorė. Pašnekovė įsitikinusi, kad kiekvienas per savo gyvenimą turėtų studijuoti bent kelis dalykus. Pasak merginos, tai suteikia kur kas platesnę pasaulėžiūrą.